Varo tätä virhettä – perinnön jättäjän velat voivat jäädä perillisten maksettavaksi - Oma raha - Ilta-Sanomat

Varo tätä virhettä – perinnön jättäjän velat voivat jäädä perillisten maksettavaksi

Julkaistu: 26.3. 6:05

Moni suomalainen tietää, ettei perintöä kannata odotella, koska perinnön jättäjällä on velkoja enemmän kuin varallisuutta.

Suomi on velkaisten ihmisten maa. Ulosottovelallisia kansalaisia lasketaan olevan jo yli 400 000.

Moni tietää jo etukäteen, ettei perintöä ole tulossa, koska perinnön jättäjällä on vippejä enemmän kuin varallisuutta. Siksi myös moni kuolinpesän osakas pelkää, jääkö vanhempien ottama velka pesän osakkaiden maksettavaksi ja voiko käydä niin, että perillinen joutuu vastuuseen henkilökohtaisesti vanhempiensa veloista.

Pesän osakas ei ole vastuussa vainajan veloista, mutta hän voi joissakin tilanteissa joutua vastaamaan niistä.

Näin voi käydä, jos perunkirjoitusta ei ole hoidettu määräajassa eli kolmessa kuukaudessa. Vastuu vainajan veloista voi tulla eteen myös silloin, jos pesän osakas antaa vääriä tietoja.

 Kuolema ei lakkauta velkoja, ja velkojilla on oikeus saataviinsa.

Pesästä maksetaan ensin hautajaiskulut ja pesänselvittäjän palkkio. Seuraavaksi maksetaan vainajan velat ja sitten muut velat. Jos varat eivät riitä velkoihin, jäävät velkojat ilman saataviaan.

– Velka ei tule perillisen hoidettavaksi. Perinnön jättäjän omaisuudesta maksetaan velkoja siihen summaan saakka, mihin varat riittävät, muistuttaa verojuristi Tero Hämeenaho Veronmaksajain keskusliitosta.

Jos pesän osakas on mennyt vastuuseen osasta vainajan velkaa takaamalla sen, hän voi joutua maksumieheksi, jos pesän varat eivät riitä.

Kuolema ei lakkauta velkoja, ja velkojilla on oikeus saataviinsa. Laki määrää, että velat on maksettava ensin pois ja vasta sitten voidaan tehdä perinnönjako.

Perilliset saattavat olla yhtä lailla velkaisia kuin perinnön jättäjäkin.

Perillinen voi kuitenkin tehdä luopumisilmoituksen kuolinpesälle tai maistraattiin ennen kuin pesäosuus on ulosmitattu. Kun ylivelkainen luopuja on hoitanut asiansa lainmukaisesti, menee perintö sijaantuloperilliselle, joka vastaa myös perintöveroista. Näin voidaan siirtää tulossa ollut varallisuus seuraavalle polvelle, ja velkojat jäävät kaipaamaan saataviaan.

Käsittelemme tällä viikolla useana päivänä perintö- ja testamenttiasioihin liittyviä neuvoja. Edelliset artikkelit voit lukea tästä:

Milloin voi jäädä perinnöttä? Yksi ratkaiseva virhe voi johtaa siihen

Vanhempien pieni ennakkoperintö teki jälkeläisestä yhtäkkiä miljonäärin – muista nämä asiat ennakkoperintöä suunnitellessa

Voit lukea lisää testamentti- ja perintöasioista Ilta-Sanomien uudesta Turvatut eläkepäivät -erikoisjulkaisusta.