Tällaiset ovat palkkaerot kuntien ja yksityisen sektorin välillä - Oma raha - Ilta-Sanomat

Tällaiset ovat palkkaerot kuntien ja yksityisen sektorin välillä

Terveys- ja sosiaalialalla kunnissa on hieman paremmat palkat kuin yksityisellä sektorilla.

Julkaistu: 17.2. 14:07

Yksityisen sektorin palkat ovat suuremmat kuin kunnissa. Terveys- ja sosiaaliala sekä opetus- ja koulutusala ovat poikkeukset.

Yksityisen sektorin palkat ovat 2,1–3,0 prosenttia paremmat kuin kunta-alalla, kun verrataan kaikki ammatit sisältävää aineistoa, Kuntatyönantajat kertoo tuoreesta selvityksestä.

Ero putoaa 1,7–2,6 prosenttiin silloin, kun verrataan vastaavien ammattien aineistoa. Tällä tarkoitetaan sitä, että kummankin sektorin aineistossa on vähintään sata työntekijää tarkalla ammattiluokkatasolla joka vuosi. Toisin sanoen kyseistä ammattia esiintyy sekä kunta-alalla että yksityisellä sektorilla, ja näin ammatit ovat vertailtavissa toisiinsa.

Naisilla suhteelliset palkkaerot ovat selvästi pienemmät kuin miehillä. Naisten välinen palkkaero on lähes nolla ja miesten noin 6–7 prosenttia. Erot saattavat selvityksen mukaan johtua miesten ja naisten valikoitumisesta erilaisiin ammatteihin ja tätä kautta eri sektoreille. Otoksen naisista yli puolet työskenteli kunta-alalla, mutta miehistä vain alle neljännes.

Miesten ja naisten väliset palkkaerot ovat pienempiä julkisella sektorilla kuin yksityisellä sektorilla.

Myös maakuntien välillä on eroja. Uudellamaalla yksityisen sektorin palkat vastaavissa ammateissa ovat 5–7 prosenttia suuremmat.

Työuran alkupuolella palkat ovat varsin lähellä toisiaan, mutta iän ja kokemuksen myötä yksityisen sektorin suhteelliset palkat kasvavat kunta-alaa voimakkaammin.

Tämä saattaa johtua esimerkiksi erot urakehityksessä, kovempi kilpailu työvoimasta sekä haastavimpien tehtävien parempi palkkaus yksityisellä sektorilla.

Selvitys osoitti, että aloilla, joista valmistutaan kunta-alalle keskittyneisiin ammatteihin, sektorien välinen suhteellinen palkkaero on varsin pieni. Kyseisiä koulutusaloja ovat esimerkiksi opettajankoulutus sekä terveys- ja sosiaalialan koulutus.

Terveys- ja sosiaalialalla sekä kasvatus- ja opetusalalla palkat ovat kunnissa jonkin verran suuremmat kuin yksityisellä sektorilla.

Suhteellinen palkkaero on puolestaan suurehko niillä koulutusaloilla, joilla valtaosa työskentelee yksityisellä sektorilla. Suurin suhteellinen palkkaero on luonnontieteellisen koulutuksen saaneilla palkansaajilla. Muita suurehkon suhteellisen palkkaeron koulutusaloja ovat yleissivistävä, kaupallinen ja yhteiskuntatieteellinen, tekniikan alan sekä maa- ja metsätalousalan koulutus.

Selvityksen ovat tehneet Palkansaajien tutkimuslaitos ja Elinkeinoelämän tutkimuslaitos.