Osakesäästötili on houkutellut jo osakesijoittamista harrastaneita — mitkä ovat suosituimmat osakkeet? - Oma raha - Ilta-Sanomat

Näitä osakkeita suomalaiset hamstraavat osakesäästötileille – osa hakee voittoja jo ulkomailta

Nordea, Neste ja Wärtsilä ovat suosittuja osakesäästötilin sijoituksia.

Julkaistu: 24.1. 7:25

Osakesäästötilejä on avattu yli 50 000. Asiakkaita mietityttää se, mitä hyötyä osakesäästötilistä on verrattuna arvo-osuustiliin. Myös verotusasioista tulee kyselyjä.

Vuoden alussa käyttöön tulleita osakesäästötilejä on avattu kymmeniä tuhansia. Osakevälitysyhtiö Nordnetiin tilin on avannut tähän mennessä 41 000 suomalaista, Nordeassa noin 9 000 ja Danske Bankissa noin 2 000.

Nordnet alkoi tarjota tiliä marraskuun puolivälin jälkeen.

Nordnetin maajohtajan Suvi Tuppuraisen mukaan yhtiöllä oli tavoitteena, että ennen kaupankäynnin alkua eli 2.1. mennessä tilejä olisi avattu 20 000. Tuolloin tilejä oli avattu jo 35 000.

– Tilin etukäteen avanneita oli odotettua enemmän, eli tilien määrä oli alkuvuonna suurempi kuin ennakoimme. Innostus heti vuodenvaihteessa oli positiivinen yllätys.

Myös Danske Bankissa alkuvaiheen runsas kiinnostus on ollut yllätys. Danske Bankin varallisuudenhoidon johtajan Kimmo Laaksosen mukaan tähän mennessä osakesäästötilejä ovat perustaneet aktiivisimmin ne, jotka ovat sijoittaneet osakkeisiin jo aiemmin.

– Uskomme, että pidemmällä aikavälillä tilejä perustavat myös ne, jotka eivät ole aiemmin sijoittaneet.

Osakesäästötileille on ostettu eniten tunnettujen, isojen yhtiöiden osakkeita. Nordnetissä viiden kärki on Neste, Nokia, Nordea, Wärtsilä ja Sampo. Danskessa suosituimpia osakkeita ovat olleet Nokia, Neste, Sampo ja Fortum.

Tuppuraisen mukaan vuodenvaihteessa huomattiin, että arvo-osuustileiltä oli myyty samoja yhtiöitä, joita ostettiin osakesäästötilille.

 Uskomme, että pidemmällä aikavälillä tilejä perustavat myös ne, jotka eivät ole aiemmin sijoittaneet.

Pienemmistä yhtiöistä esimerkiksi Revenio, Kamux ja NoHo Partners ovat kiinnostaneet osakesäästötilien omistajia. Tuppurainen arvioi, että osakesäästötileille ostetaan hyvien osingonmaksajien lisäksi myös yhtiöitä, joista voi saada myyntivoittoja, jolloin voitot voi sijoittaa osakesäästötilillä uudelleen ilman veroja.

Nordean sijoitustuotejohtajan Tanja Erosen mukaan osakesäästötileille on hankittu lähinnä kotimaisia yhtiöitä ja jonkin verran enemmän pieniä yhtiöitä kuin arvo-osuustileille.

Danske Bankin Laaksonen kertoo, että vaikka sijoitetusta rahasta suurin osa on kotimaisissa osakkeissa, kaikista kohteista noin puolet on ulkomaisia osakkeita.

– Siellä on pieniä sijoituksia ulkomaisiin kohteisiin, Laaksonen sanoo.

Osakesäästötilin yhteydessä on puhuttu siitä, ettei se ole paras mahdollinen paikka ulkomaisille osinko-osakkeille. Syynä on se, että lähdeveron hyvitysjärjestelmä ei koske osakesäästötilejä.

Neste on yksi suosituista osakkeista.

Ulkomaiset kasvuosakkeet eli osakkeet, joiden osinkotuotto on alhainen tai olematon, sopivat kuitenkin Laaksosen mukaan hyvin osakesäästötilille.

Niiden idea perustuu osakkeen arvonnousuun, ja lisäksi ne ovat usein ”teollisten ostajien” suosiossa, jolloin niitä ostetaan pois pörssistä preemiolla eli yli vallitsevan kurssitason.

– Näin osakesäästötilille kertyy hyvin rahaa muihin ostoksiin, Laaksonen sanoo.

Alaikäisille lapsille ei ole toistaiseksi rynnitty avaamaan tiliä. Laaksosen mukaan noin 2 prosenttia tileistä on avattu alaikäisille.

Osakesäästötili on herättänyt useita kysymyksiä. Tuppuraisen mukaan moni pohtii, mitkä ovat hyödyt ja erot verrattuna arvo-osuustiliin ja kannattaako juuri hänen avata osakesäästötiliä.

– Kyse ei ole siitä, että siinä ajateltaisiin olevan jotain vikaa, mutta pohditaan sitä, millaisissa tilanteissa osakesäästötili olisi järkevä.

Yleisesti on nostettu esille se, että osakesäästötili sopii erityisesti pitkäaikaiseen sijoittamiseen.

Kysymyksiä on noussut myös hankintameno-olettamasta sekä siitä, että jos perustaa useamman osakesäästötilin, voi saada sakkoa.

Hankintameno-olettama tarkoittaa sitä, että luovutusvoiton laskemiseksi verotuksessa ilmoitetaan omaisuuden hankinta-aika ja hankintameno-olettaman suuruus riippuu omistusajasta. Vähintään 10 vuotta omistetun omaisuuden hankintameno-olettama on 40 prosenttia. Alle 10 vuotta omistetun omaisuuden hankintameno-olettama on 20 prosenttia myyntihinnasta.

Hankintameno-olettaman mahdollisuutta ei ole osakesäästötilillä.

Kela kertoi viime viikolla, että osakesäästötili vaikuttaa erilaisiin etuuksiin. Tilin osakkeet, tilillä olevat varat ja osinkotuotot otetaan huomioon etuuksien myöntämisessä kuten muukin osakesijoittaminen.

Esimerkiksi opiskelijoiden joukossa houkuttelevuutta voi vähentää se, että osakesäästötilillä voi olla vaikutuksia asumistukeen.

Opintotukeen tili vaikuttaa vain, jos rahaa nostetaan osakesäästötililtä.

Mitä osakkeita sinä olet ostanut osakesäästötilille ja miksi? Kerro alla olevassa kommenttikentässä.

  • Osakesäästötiliä on tarjottu vuodenvaihteesta asti. Tällä hetkellä tiliä tarjoavat Nordnet, Nordea, Danske Bank ja Mandatum. OP on kertonut tuovansa osakesäästötilin loppuvuonna.

  • Osakesäästötilille voi tallettaa enintään 50 000 euroa.

  • Tilillä voi sijoittaa vain pörssiosakkeisiin, ei muihin sijoitustuotteisiin kuten rahastoihin.

  • Tilille ei voi siirtää vanhoja osakeomistuksia.

  • Tilin sisällä ei veroteta myyntivoittoja tai osinkoja. Pääomatuloveroa peritään vasta, kun varoja nostetaan tililtä.

  • Osakesäästötilillä osingot ovat täysimääräisesti pääomaverotulon alaisia. Arvo-osuustilien osingoista 15 prosenttia on verovapaata tuloa.

  • Myyntitappioita ei voi vähentää verotuksessa ennen kuin osakesäästötilin varat nostetaan kokonaan ja tili suljetaan. Luovutustappio syntyy, jos osakesäästötili on suljettaessa tappiolla.

  • Osakesäästötilejä voi avata vain yhden. Jos tilejä perustaa useamman, verottaja perii takautuvasti jokaisesta tilistä kymmenen euroa jokaista päivää kohti.