Juristi paljastaa: Ainakin näiden ihmisten pitäisi tehdä testamentti – kuulutko sinä joukkoon? - Oma raha - Ilta-Sanomat

Juristi paljastaa: Ainakin näiden ihmisten pitäisi tehdä testamentti – kuulutko sinä joukkoon?

Julkaistu: 16.1. 13:30

Perijöiden turhat kiistat voi yrittää välttää testamentilla. Juristi suosittelee testamenttia esimerkiksi lapsettomille sekä uusioperheissä ja avoliitoissa eläjille.

Yli puolet Taloussanomien kyselyyn vastanneista on joko tehnyt testamentin tai suunnittelee sen tekemistä. Yleisin syy suunnitella testamenttia oli se, että lasten puolisot haluttiin sulkea perittävästä omaisuudesta pois.

Asianajaja Kirsi Wähäaho asianajotoimisto Legistumista vahvistaa, että tämä määräys esiintyy lähes kaikissa hänen tekemissään testamenteissa. Lapsen puoliso voisi päästä perittyyn omaisuuteen käsiksi erotessa, jos avio-oikeutta ei ole rajattu avioehdolla tai testamentilla.

Wähäahon arvion mukaan yleisin perintöjä koskeva harhaluulo on se, että puolison uskotaan saavan aina perintöä. Tämä pätee kuitenkin vain silloin, kun perinnön jättäjä on lapseton eikä ole testamenttia.

Kuvituskuva

Jos perittävällä on rintaperillisiä, puoliso ei peri, mutta hänellä on avio-oikeus kaikkeen omaisuuteen ellei toisin ole sovittu avioehdossa. Tällöin leski tai perilliset voivat vaatia omaisuuden jakoa eli ositusta.

Jonkin verran tehdään myös puolisoiden keskinäisiä hallintaoikeus- ja omistusoikeustestamentteja.

Hallintaoikeustestamentilla leski voi hallita testamentattua omaisuutta kuolemaansa saakka. Tällaista omaisuutta ei voi kuitenkaan myydä tai lahjoittaa.

Omistusoikeustestamentilla leskelle voi antaa täyden oikeuden myydä tai lahjoittaa omaisuutta. Wähäaho arvioi omistusoikeustestamenttien yleistyneen viime aikoina.

Kuvituskuva

Taloussanomien kyselyssä muutamat suunnittelivat testamenttaavansa perintönsä suoraan lapsenlapsilleen eli hyppäävänsä yhden sukupolven yli. Tämä on mahdollista ja verotuksellisesti usein kannattavaa, Wähäaho sanoo. Lapsilla on kuitenkin oikeus lakiosaan.

– Yleensä tällaisissa tilanteissa omat lapset eivät vaadi lakiosaansa.

Rintaperillisenkin voi tehdä täysin perinnöttömäksi, mutta se vaati käytännössä tahallista rikosta, jonka aiheuttama loukkaavuus kohdistuu perittävään tai hänen läheiseensä. Lain mukaan myös perittävää loukkaava ”kunniaton tai epäsiveellinen elämä” voi olla peruste perinnöttömäksi tekemiselle, mutta tämän todistaminen voi olla vaikeaa.

Perinnöttömäksi jättämisen voi halutessaan riitauttaa, jolloin oikeus viime kädessä ratkaisee, ovatko perusteet riittävät.

Lapsettoman sinkun kannattaa tehdä testamentti

Wähäaho suosittelee testamentin tekemistä erityisesti uusioperheissä ja avoliitoissa eläville sekä lapsettomille sinkuille.

Uusioperheissä lesken asema kannattaa varmistaa esimerkiksi hallintaoikeus- tai omistusoikeustestamentilla.

– Kun kuolinpesän osakkaina ovat leski ja kuolleen puolison lapset, tulee herkästi kiistoja.

Avoliitossa eläjien pitää muistaa, että avoleskellä ei luonnollisesti ole edes avio-oikeutta yhteiseen omaisuuteen. Wähäaho suosittelee testamenttia varsinkin niille avopareille, joilla on yhteistä omaisuutta.

Kuvituskuva

Lapsettoman ja naimattoman ihmisen perinnön saavat ensisijaisesti vanhemmat, sen jälkeen sisarukset ja sitä seuraavana sisarusten lapset. Heidän jälkeensä järjestyksessä ovat isovanhemmat, sitten tädit, sedät ja enot.

Serkut eivät kuitenkaan enää perintöä saa, vaan perillisten ja testamentin puuttuessa se menee valtiolle. Valtiokonttorin mukaan noin 60 prosenttia ilman perillisiä kuolleista on tehnyt testamentin.

Wähäaho suositteleekin erityisesti lapsettomille testamentin tekemistä. Näin voi valita perinnölleen mieleiset saajat, eikä perintö mene ihmisille, joiden kanssa ei välttämättä ole ollut lainkaan tekemisissä.

Joskus testamenteilla halutaan määrätä jotain sellaista, mitä ei voi lain mukaan tehdä. Wähäaho muistaa, että jotkut ovat halunneet määrätä testamentin saamiselle ehtoja, jotka eivät ole juridisesti päteviä.

Tällaisia ovat esimerkiksi ikärajat eli testamentilla ei voi määrätä, että omaisuuden saa vaikkapa vasta 30-vuotiaana. Testamentilla ei voi myöskään määrätä, että edunsaajan on toimittava tietyllä tavalla perinnön saadakseen.

– Välillä tuntuu, että on katsottu liikaa jotain amerikkalaisia tv-sarjoja, Wähäaho naurahtaa.

Lue lisää: Hävytön temppu omille vanhemmille – nyt toinen lapsista rajataan ulos testamentista

Tuoreimmat osastosta