Raportti: Perintövero pois, niin köyhät vaurastuvat – ”Ne, joiden perintöjen arvo ei ole noussut, voittavat” - Oma raha - Ilta-Sanomat

Raportti: Perintövero pois, niin köyhät vaurastuvat – ”Ne, joiden perintöjen arvo ei ole noussut, voittavat”

–Nyt alkaa tulla lukitusvaikutuksia siitä, että jos on Varkaudessa rivitalo, kukaan ei osta sitä. Meillä on tilanne, että meillä on lukitusvaikutus, joka ei johdu verotuksesta, vaan väestörakenteesta ja muuttoliikkeestä, Taloustutkimuksen tutkimusjohtaja Pasi Holm sanoi Liberan tilaisuudessa keskiviikkona.

–Nyt alkaa tulla lukitusvaikutuksia siitä, että jos on Varkaudessa rivitalo, kukaan ei osta sitä. Meillä on tilanne, että meillä on lukitusvaikutus, joka ei johdu verotuksesta, vaan väestörakenteesta ja muuttoliikkeestä, Taloustutkimuksen tutkimusjohtaja Pasi Holm sanoi Liberan tilaisuudessa keskiviikkona.

Julkaistu: 11.12.2019 18:30

Perintöveron poistamisesta hyötyisivät etenkin ne, jotka perivät arvoaan menettäviä kiinteistöjä, Liberan uudessa raportissa väitetään.

Perintö- ja lahjavero olisi syytä poistaa, sillä se vauhdittaisi investointeja ja lisäisi suomalaisten vaurautta, Liberan Perintövero – kuoleva verolaji -raportissa sanotaan.

Perintöveron ongelmia on raportin kirjoittajien Janne Juuselan ja Tere Sammallahden mukaan esimerkiksi se, että vero perustuu usein arvioon omaisuuden arvosta eli keinotekoiseen arvonmääritykseen eikä aitoon markkina-arvoon.

Siksi esimerkiksi syrjäseutujen kiinteistöistä joutuu maksamaan veroa, vaikka niiden arvo on laskenut eikä niitä saa välttämättä edes myytyä.

Perintö- ja lahjaveron sijaan perintöjä pitäisi verottaa vasta siinä vaiheessa, kun niitä myydään, raportissa ehdotetaan. Toisin sanoen perintöveron sijaan maksettaisiin vain luovutusvoittoveroa.

Taloustutkimuksen tutkimusjohtajan Pasi Holmin mielestä muutos hyödyttäisi varsinkin arvoaan menettäneen omaisuuden perijöitä.

Holm havainnollisti Liberan tilaisuudessa asiaa esimerkillä, jossa 80-luvulla pääkaupunkiseudulta hankittu asunto peritään. Asunnon arvo on noussut 100 000 eurosta 200 000 euroon. Perintöveroa tästä menisi 20 000 euroa.

Jos taas arvonnoususta maksettaisiin luovutusvoittoveroa, summa olisi 30 000 euroa.

Vastaavasti jos syrjäseudun rivitaloasunnon hinta on ollut hankittaessa 50 000 euroa ja sen käyväksi arvoksi arvioitaisiin 40 000 euroa, perintöveroa joutuisi maksamaan noin 4 000 euroa.

Luovutusvoittoveroa ei joutuisi maksamaan lainkaan, koska voittoa ei ole tullut ja lisäksi tappiot voisi vähentää verotuksessa, jos on saanut muita pääomatuloja.

– Käy niin, että kaikki ne, joiden perintöjen arvo ei ole noussut viimeisen kolmenkymmenen vuoden aikana tai jotain, voittavat. Häviäjiä ovat tietysti ne, joiden alueilla on ollut merkittävä arvonnousu, Holm sanoi.

Jos perintöverosta luovuttaisiin, verokertymään vaikuttaisi se, kuinka paljon perittyä omaisuutta lopulta myytäisiin.

Tässä yhteydessä puhutaan ”lukitusvaikutuksesta”, joka tarkoittaa sitä, että veroja välttääkseen omaisuutta ei panna myyntiin. Holm ei pidä tätä merkittävänä ongelmana.

– Nyt alkaa tulla lukitusvaikutuksia siitä, että jos on Varkaudessa rivitalo, kukaan ei osta sitä. Meillä on tilanne, että meillä on lukitusvaikutus, joka ei johdu verotuksesta, vaan väestörakenteesta ja muuttoliikkeestä.

Viime vuonna perintöveron tuotot olivat 692 miljoonaa euroa. Kymmenen viime vuoden aikana vuotuiset tuotot ovat olleet keskimäärin 500 miljoonan euron paikkeilla, raportissa sanotaan.

Holm arvioi, että luovutusvoittoverojen tuotto kasvaisi, jos perintövero poistuisi.

Nykyisin on järkevää suunnitella verotustaan riippuen siitä, onko aikomus myydä peritty omaisuus lähitulevaisuudessa vai ei. Jos tavoitteena on myydä se pian, peritty omaisuus on järkevää pyrkiä arvostamaan mahdollisimman korkeaksi, koska perintö- ja lahjavero on kevyempää kuin luovutusvoittoverotus.

Jos peritty omaisuus myydään kalliimmalla kuin perintöverotuksessa on vahvistettu, myyjä voi joutua maksamaan luovutusvoittoveroa ylimenevältä osalta.

Olennaista verotuotoille on se, kuinka paljon perittyä omaisuutta lopulta myytäisiin. Holm arvioi, että 5–10 vuoden aikajänteellä ainakin puolet olisi myyty.

Perintöveron poistamiseen liittyisi omat pulmansa.

Raportissa viitataan siihen, että jos verohuojennus omistusasuntojen luovutusvoitoille säilyisi perintöverosta luovuttaessa, se voisi johtaa kikkailuun. Se kannustaisi myymään huojennukseen oikeuttavan oman asunnon ja muuttamaan perinnöksi tai lahjaksi saatuun asuntoon, ja taas kahden vuoden kuluttua tämä asunto voitaisiin myydä verovapaasti.

Verohuojennuksen poistaminen taas nostaisi myrskyn.

– Olisivatko ne muutokset poliittisesti kovin helppoja? Liberan paneeliin osallistunut VATTin tutkimusjohtaja Essi Eerola sanoi.

– Omistusasunnon verokohtelu on hirvittävän vaikea asia, koska se koskee isoa joukkoa suomalaisia.

Raportissa ehdotetaan, että asia voitaisiin hoitaa Ruotsin malliin niin, että oman asunnon luovutusvoitto jätettäisiin verottamatta, jos myyntitulo käytetään uuden asunnon hankintaan.

–Omistusasunnon verokohtelu on hirvittävän vaikea asia, koska se koskee isoa joukkoa suomalaisia, VATTin Essi Eerola sanoo.

–Omistusasunnon verokohtelu on hirvittävän vaikea asia, koska se koskee isoa joukkoa suomalaisia, VATTin Essi Eerola sanoo.

Liberan raportissa vedotaan siihen Suomi häviää verokilpailussa, koska perintöverosta on luovuttu Ruotsissa, Norjassa eikä Virossa. Eerola huomautti, että Norjassa on kuitenkin olemassa varallisuusvero.

Suomen perintöverojärjestelmä on kansainvälisesti poikkeuksellinen sikäli, että veroa maksetaan varsin pienistäkin perinnöistä, Eerola sanoi.

Hänen mukaansa on hyvä pohtia, missä määrin ja millä tavalla eri verot toimivat varallisuuden ja tulojen jakamisessa. Suomessa on valittu jo progressiivinen ansiotuloverotus, joka tasaa tuloja.

– Missä määrin on tämän lisäksi järkevää tasata varallisuutta? Tähän ei ole yhtä oikeaa vastausta, vaan se riippuu siitä, keneltä kysytään ja mitkä poliittiset painotukset ovat.

– Jos perintöveroa halutaan käyttää tähän tavoitteeseen, silloin pitää miettiä järjestelmän yksityiskohdat. Nykyinen järjestelmä ei ole sellainen, joka tehokkaimmin toimii.

Raportin julkaissut Libera on ajatuspaja, joka ilmoittaa edistävänsä esimerkiksi yksilönvapautta ja vapaita markkinoita. Sen puheenjohtaja on kansanedustaja Elina Lepomäki (kok).

Tuoreimmat osastosta