Pieni rako kaiteessa sulki koko Oodin terassin – Katso lista: Tällainen sääntöviidakko odottaa tavallista rakentajaa

Julkaistu:

Keskustakirjasto Oodin terassin avaaminen viivästyy muutaman sentin virheeseen. Unelmiensa kotia rakentavaa odottavat monet suunnitelmien teettämisen, hyväksymisen ja lupaprosessien vaiheet.
Helsingin keskustakirjasto Oodi on kerännyt kehuja ulkomaita myöten ja kävijät ovat löytäneet kirjaston. Myönteiseen tunnelmaan tuli takaisku, kun Oodin terassia ei voitukaan avata vapun jälkeen, kuten suunniteltiin. Syynä oli se, että kaiteen alla oleva rako on kymmenen senttiä liian korkea. Työ kestää noin 2-3 viikkoa.

Tavallinen rakentaja saa myös sääntöjen tarkkuuteen. Monille perheille tulee yllätyksenä, millaisiin sääntöihin ja lupiin täytyy varautua. Taloussanomat kysyi kahdelta rakentamisen asiantuntijalta aiheesta.
Asiaan ryhtyvän täytyy tuntea Suomen rakentamismääräyskokoelma, jossa määrätään muun muassa suunnittelusta ja valvonnasta, rakenteiden lujuudesta ja vakaudesta ja paloturvallisuudesta ja terveellisyydestä. Kerrostalojen rakentamisessa sääntöjen määrä on myös iso. Pikkutarkasta sääntelystä huolimatta, jotkut ovat valmiit ylittämään vähimmäistason.

Rakennuslupa tarvitaan

Rakennuslupa tarvitaan hyvinkin erilaisten rakennushankkeiden toteuttamiselle. Rakennuslupa on haettava ennen työhön ryhtymistä. Ensikontakti rakennusvalvontaviranomaisiin kannattaa tehdä jo ennen tontin lopullista hankintapäätöstä neuvontapyyntönä Lupapisteen kautta.

Viranomainen ilmoittaa palvelun kautta, tarvitaanko asiakkaan hankkeessa ennakkoneuvottelua. Useissa kunnissa suositaan kasvokkaista ennakkoneuvottelua ennen varsinaisen luvanhaun aloitusta, jotta hankkeen ja suunnittelun reunaehdot ovat osapuolille selvät.


Pääpiirustukset ja suunnittelu kuntoon

Kun pääpiirustukset on laadittu ja suunnittelu on muutoinkin pitkällä, on aika aloittaa luvanhaku Lupapisteen kautta. Rakennusluvan hakeminen kannattaa antaa lähes aina pääsuunnittelijan vastuulle, sillä ammattilaisen näpeissä luvanhaku sujuvoituu melkoisesti.

– Yleisin asia, joka tulee ”yllätyksenä” on erilaisten tehtävien paljous. Se, että talo tilataan ja toteutetaan ns. ”muuttovalmiina” onkin yllättävän työlästä, Peruskorjaamisen ja rakentamisen kehittämiskeskus ry:n toimitusjohtaja Mikko Juva kertoo.

– Sen lisäksi, että moni on ennakkoon arvioinut voivansa työmaalla tehdä jotain yksinkertaisia viimeistelyjä, tulee lisäksi valtava määrä työtä lopullisten suunnitelmien teettämisessä, hyväksymisessä ja lupaprosesseissa, hän sanoo.

Pääsuunnittelija oltava

Juvan mukaan usein talopakettirakentajille on täysin vieras asia, että projektiin tarvitaan pääsuunnittelija.

– Kuka se on, mistä se saadaan ja mitä sen pitäisi tehdä? Ja mitä se maksaa? Talopakettien myyjät usein kuvailevat helppoutta ja vaivattomuutta, mutta toimintatavoissa voi olla suuria eroja ja joskus talopaketin ostaja joutuu melkoiseen kurimukseen erilaisten rakennuttamistehtävien kanssa. Työmäärä saattaa olla jopa satoja työtunteja, vaikka kaiken piti olla helppoa, hän sanoo.

  Mitkä ovat olleet isoimmat yllätykset, jotka ovat tulleet esiin rakennushankkeissa?

  – Isoimmat murheet yleensä liittyvät rahan loppumiseen kesken rakentamisen. Pahimmillaan kustannukset on voitu kuvitella jopa satoja tuhansia euroja pienemmiksi ja rahan loppuminen tulee yllättäen ja aiheuttaa isoja vaikeuksia rakentamiselle, hän sanoo.

  Juvan mukaan usein taloudellisesti tiukassa projektissa joudutaan tinkimään tärkeimmästä, eli työn valvonnasta ja asiantuntija-avusta, jolloin virheiden mahdollisuus kasvaa ja ongelmat voivat muodostaa sellaisen oravanpyörän, josta on vaikea päästä ulos.

  Juva kertoo, mikä on rakentamisen sääntelyn tavoite.

  – Lait, asetukset ja rakentamismääräykset tähtäävät siihen, että rakentaminen tapahtuu hallitusti ja ennakoitavasti ja lopputuloksena syntyy turvallista, terveellisiä ja energiatehokkuudeltaan hyviä rakennuksia ilman, että naapureille ja ympäristölle aiheutuu uusien rakennusten myötä kohtuutonta haittaa rakentamisvaiheessa tai uuden rakennuksen valmistuttua ja tullessa käyttöön, hän sanoo.

  Hyvä viranomaisohjaus opastaa Juvan mukaan säädösten noudattamisessa ja avustaa hyvään lopputulokseen pääsemisessä. Hän tunnustaa silti, että joskus viranomaisohjaus on myös heikkotasoista.

  – Ongelmana voi olla se, että sen taso ja toiminnan tavoitteet vaihtelevat kunnittain hyvinkin paljon ja rakentajia ei likimainkaan kohdella tasavertaisesti eri puolilla Suomea, Juva sanoo.

   

  Lait, asetukset ja rakentamismääräykset tähtäävät siihen, että rakentaminen tapahtuu hallitusti ja ennakoitavasti ja lopputuloksena syntyy turvallista, terveellisiä ja energiatehokkuudeltaan hyviä rakennuksia.

  Työt tehtävä rakennesuunnitelman mukaan

  Juva muistaa yhden vuosien takaisen rakennusprojektin, jossa isäntä oli päättänyt selviytyä monista asioista omatoimisesti.

  – Suunnittelussa ja projektin alkuvaiheen toteutuksessakin oli jo ollut erimielisyyksiä rakennusvalvontaviranomaisten kanssa, mutta työ oli hiljalleen edennyt kuitenkin. Oma kontaktini tähän projektiin tuli siinä vaiheessa, kun isäntä soitti ja kyseli neuvoja kellarin seinien päälle rakennettavan välipohjan toteuttamiseen. Hän kertoi, että on rakentanut siihen vanerista ja laudasta betonivalua varten jo muotit ja kysymys koski sitä, että jos laatta on oikein paksu, niin voisiko siitä jättää betoniraudoitukset pois. Vastasin, että ei voi, vaan ehdottomasti on tehtävä rakennesuunnitelman mukaan, Juva sanoo.

  – Sitten isäntä vielä tivasi moneen kertaan, että eikö olisi mitään tapaa tehdä ilman raudoitusta. Ja pitkän keskustelun jälkeen hän sitten myönsi, että laatta on jo valettu ilman raudoitusta, kun siitä oli puuttunut rakennesuunnitelmat, eikä hän tiennyt ennakkoon, että valu vaatii aina betoniterästen käyttöä lujittamassa rakennetta. Sitten keskustelu kääntyi siihen, että muottien tuentaa ei saa lähteä purkamaan, tai koko laatta voi pudota alla työskentelevien niskaan, vaan pitää aloittaa purkaminen piikkaamalla ja mielellään isolla kalustolla, hän kertoo.


  Jotkut tekevät vähimmäisvaatimuksia parempaa

  Vaikka säännöksiä on paljon ja ne ovat tarkkoja, monet haluavat silti ylittää vähimmäisvaatimukset. Näin tehdään Oulussa.

  – Olen ollut kehittämässä ja toteuttamassa pientalorakentajaperheille ennakoivaa laadunohjausta vuodesta 2004 lähtien. Perheet tekevät oma-aloitteisesti selkeästi parempia laatuvalintoja kuin mitä määräysten vähimmäistaso edellyttää, kun heille ennakko-ohjauksessa kerrotaan elinkaariedullisista laatuvalinnoista, Oulun kaupungin rakennusvalvonnan johtaja Pekka Seppälä kertoo

  – Perheet haluavat pitkäikäisiä, kestäviä, energiapihejä ja ympäristöystävällisiä koteja. Jos ei kuluttaja osaa asettaa elinkaariedullisuutta etusijalle, niin minimiä hänelle myydään, hän sanoo.

  Rakennuttajalla iso vastuu

  Omakotitalon rakentamisen toteutustapa voi olla muuttovalmistalotoimitus, avaimet käteen -talo, elementtitoimitus, paikallaan rakennettu puutalo tai kivitalo. Omakotitalon rakennushankkeeseen ryhtyvä perhe on rakennuttaja. Rakennuttajalla on vastuu koko hankkeesta ja sen onnistumisesta sekä työturvallisuudesta.

  Esimerkiksi tällaisia yksityiskohtaisia määräyksiä on noudatettava  Asunnon sisäisen portaan aukon vähennys kerrosalasta


  Pientalossa portaan viemä aukko voidaan jättää laskematta kerrosalaan yhdessä tasossa. Pientaloksi, jossa portaan aukon voi vähentää kerrosalasta, tulkitaan yhden asunnon talot (myös ”townhouset”), paritalot ja rivitalot. Portaan aukon ala lasketaan kerrosalaan vain yhdellä tasolla”.

  Kellari:

  Kellariin sijoittuvien tilojen käyttötarkoitus tulee aina nimetä pääpiirustuksiin. Kellariin voidaan sijoittaa pääkäyttötarkoituksen mukaisia tiloja vain, mikäli se on asemakaavassa erikseen sallittu. Pääpiirustuksessa ei voi tilan käyttötarkoituksena lukea ’kellari’, kellari on ominaisuus eikä käyttötarkoitus.”

  Ullakko:

  Rakennuksen ullakko on tila, joka sijaitsee ylimmän kerroksen yläpuolella ja pääasiallisesti julkisivun ja vesikaton leikkauslinjan tasoa ylempänä. Ullakon tulee jäädä enintään 45 asteen kulmassa kohoavan vesikattotason – todellisen tai kuvitellun – alapuolelle.”

  Palovaroitin:


  Asunnossa on oltava vähintään yksi sähköverkkoon kytketty palovaroitin kaikissa kerroksissa jokaista alkavaa 60 m2 kohden, vähintään kuitenkin 1/ kerros. Palovaroittimen sijoittelussa ja asennuksessa on ensisijaisesti huomioitava tuotteen asennusohjeet. Palovaroitin sijoitetaan ilmanvaihdon poistoaukon tai ilmavirtausta aiheuttavan aukon tai kuilun läheisyyteen, ei kuitenkaan koneellisen tuloilma-aukon tai lämpöpumpun ilmavirtaukseen.”

  Rakennuksen ilmanpitävyys:

  Ennen rakennuksen käyttöönottoa, tulee rakennuksen ilmanpitävyyden suunnitteluarvon toteutuminen osoittaa mittaamalla tai teollisen talonrakennuksen laadunvarmistusmenettelyllä. Rakennuksen ilmanpitävyyden osoittamiseen teollisen talonrakennuksen laadunvarmistusmenettelyllä voidaan käyttää esimerkiksi RT 80-10974 ohjeen mukaista talotyyppikohtaista ilmoitusmenettelyä. Ilmoitusmenettelyn käyttö perusteluineen ja vaipan ilmanpitävyyden laadunvarmistusmenettelyineen (työmaan tarkastusasiakirjaosio) tulee esittää rakennusluvan hakuvaiheessa.”

  Millaisia kokemuksia sinulla on tarkoista säännöistä rakentamisessa? Ovatko muutostyöt tulleet sinulle kalliiksi? Osallistu keskusteluun ja lähetä kuva tai video WhatsApp-viestinä numeroon 040-6609019, sähköpostitse uutiset@iltasanomat.fi tai nettilomakkeella.

  Rakentamisen säännöt

  + Maankäyttö- ja rakennuslaissa (132/1999, MRL) määritellään rakentamista koskevat yleiset edellytykset, olennaiset tekniset vaatimukset sekä rakentamisen lupamenettely ja viranomaisvalvonta.

  Suomen rakentamismääräyskokoelma on hyvin laaja kokonaisuus, jossa määrätään näistä asioista:

  + Suunnittelu ja valvonta

  + Rakenteiden lujuus ja vakaus

  + Paloturvallisuus

  + Terveellisyys

  + Käyttöturvallisuus

  + Esteettömyys

  + Meluntorjunta ja ääniolosuhteet

  + Energiatehokkuus

  + Rakennuksen käyttö- ja huolto-ohje

  Lähteet: Peruskorjaamisen ja rakentamisen keskus ry PRKK ja Lupapiste

  Kommentit

   Näytä lisää
   Kommentointi on päättynyt
   Näitä luetaan!
   • Juuri nyt
   • Päivä
   • Viikko
   1. 1

    ”Yksinasuvia ei pidä erityisesti tukea, mutta ei rangaistakaan” – asiantuntija pitää leskeneläkettä syrjivänä

   2. 2

    Viinaturismi kääntyi taas kasvuun – Virosta tuotiin miljoona litraa enemmän kuin vuotta aiemmin

   3. 3

    Kysely: Tämä piirre pomojen käytöksessä ottaa nuoria aivoon – ”Sietokyky huomattavasti matalampaa”

   4. 4

    HS: Huippukokki Helena Puolakka paljastaa ravintoloissa näkemänsä kauhut – päivän päätteeksi pomo vei hakkaamansa työntekijät ensiapuun

   5. 5

    Yrittäjä osoittaa selvän syyn Suomea vaivaavaan hitsaajapulaan: ”Kävin pajassa, jossa en olisi päivääkään töissä”

   6. 6

    ”Laskevan auringon maa” yllätti: ekonomistit olivat väärässä ja talous jatkoi kasvuaan

   7. 7

    Lehdenjakaja nosti 56 lainaa ja osti 37 000 euron auton – silloin velkojien mitta täyttyi

   8. 8

    FT: Yhdysvaltain tiedustelu­palvelut ovat varoittaneet yrityksiä Kiinaan liittyvistä riskeistä

   9. 9

    Viro hoippuroi alkoholialennusten kanssa – näin se heijastuu pullon hintaan Suomessa

   10. 10

    Tältä näyttää Eckerö Linen uusi Tallinnan-laiva

   11. Näytä lisää
   1. 1

    Yrittäjä osoittaa selvän syyn Suomea vaivaavaan hitsaajapulaan: ”Kävin pajassa, jossa en olisi päivääkään töissä”

   2. 2

    HS: Huippukokki Helena Puolakka paljastaa ravintoloissa näkemänsä kauhut – päivän päätteeksi pomo vei hakkaamansa työntekijät ensiapuun

   3. 3

    Eläkeläisen lämmitysjärjestelmä hajosi – remonttifirmat iskivät kiinni ja myivät kymmenillätuhansilla turhia urakoita

   4. 4

    Kysely: Tämä piirre pomojen käytöksessä ottaa nuoria aivoon – ”Sietokyky huomattavasti matalampaa”

   5. 5

    Lehdenjakaja nosti 56 lainaa ja osti 37 000 euron auton – silloin velkojien mitta täyttyi

   6. 6

    ”Yksinasuvia ei pidä erityisesti tukea, mutta ei rangaistakaan” – asiantuntija pitää leskeneläkettä syrjivänä

   7. 7

    Tältä näyttää Eckerö Linen uusi Tallinnan-laiva

   8. 8

    Putkiremontti on helppo tunaroida kalliiksi – kiinnitä huomiota näihin asioihin

   9. 9

    FT: Yhdysvaltain tiedustelu­palvelut ovat varoittaneet yrityksiä Kiinaan liittyvistä riskeistä

   10. 10

    Viinaturismi kääntyi taas kasvuun – Virosta tuotiin miljoona litraa enemmän kuin vuotta aiemmin

   11. Näytä lisää
   1. 1

    Kokenut kassa: Uusi lähimaksuraja laukaisi asiakkaissa omituisen piirteen – lisää riskejä ja hidastaa asiointia

   2. 2

    Yksi tekstiviesti sinetöi Reino-tossujen kohtalon – ”Tosi surkea homma, että tämän teit”

   3. 3

    Haluaisitko eläkkeelle etuajassa? Vaihtoehtoja on neljä – ja niillä jopa kymmenientuhansien eurojen erot

   4. 4

    Näin SAK:n ”verotsunami” osuisi suomalaisiin: ”Kostomentaliteetti tästä paistaa”

   5. 5

    Yrittäjä osoittaa selvän syyn Suomea vaivaavaan hitsaajapulaan: ”Kävin pajassa, jossa en olisi päivääkään töissä”

   6. 6

    Lehdenjakaja nosti 56 lainaa ja osti 37 000 euron auton – silloin velkojien mitta täyttyi

   7. 7

    Simo oli yli 40 vuotta työelämässä ja jäi osaeläkkeelle – määrättiin uudestaan työnhakijaksi: ”Tilanne on hiukka pöljä”

   8. 8

    Perheyrittäjältä täysmyllytys SAK:n verolinjauksille: ”Eivät ne voi olla noin tyhmiä!”

   9. 9

    Kolari myöhästytti hakijat pääsykokeesta Oulussa – tuhansilla euroilla valmistautunut Hoger seisoi tunteja ruuhkassa, kunnes tajusi, että ”peli on hävitty”

   10. 10

    Tälle alalle olisi tarjolla satoja työpaikkoja, mutta ei hakijoita – kainuulaistehdas harkitsee koulutusta Venäjällä

   11. Näytä lisää