Mökkikaupat viedään yhä useammin käräjille – ”Lahovaurioita etsitään kissojen ja koirien kanssa” - Oma raha - Ilta-Sanomat

Mökkikaupat viedään yhä useammin käräjille – ”Lahovaurioita etsitään kissojen ja koirien kanssa”

Mökin ostaja on saattanut ihastua esimerkiksi mökin rantaan tai fiilikseen, ja alkanut katua jälkikäteen. Kuvituskuva.

Julkaistu: 22.4.2019 8:55

Yleensä huvila- tai kesämökkikauppa etenee oikeuden käsiteltäväksi pettyneen ostajan aloitteesta, kertoo asunto- ja kiinteistökauppajuridiikkaan perehtynyt asianajaja ja varatuomari Anna Oksanen.

Mökkikauppojen yhteydessä ostajan ja myyjän välille syntyvät erimielisyydet yleistyvät koko ajan, kertoo 12 vuotta asunto- ja kiinteistökauppariitoja hoitanut asianajaja ja varatuomari Anna Oksanen.

Hänen tuntumansa on, että kynnys lähteä vaatimaan jotain mökkikaupan toiselta osapuolelta on madaltunut aiemmasta.

– Tiedonhankinta on nyt helpompaa kuin aiemmin, ja kauppaan tyytymätön voi itse hakea pykäliä ja ennakkotapauksia netistä.

Usein myyjän ja ostajan välille syntyneen riidan takana on myydyn mökkirakennuksen kunto.

– Kuten omakotikaupoissa, myös mökkien kohdalla riidellään siitä, missä menevät ostajan ennakkotarkastusvelvollisuuden ja myyjän vastuun rajapinnat silloin, kun myydään käytetty, mahdollisesti huonossakin kunnossa oleva mökkirakennus, Oksanen kertoo.

Aluksi ostaja on saattanut ihastua esimerkiksi mökin rantaan tai fiilikseen. Kun kaupat on tehty ja myyjän ihanat huonekalut on viety pois, mökki ei enää näytäkään ostajan silmään samalta kuin ostopäätöstä tehtäessä. Jos tehty kauppa alkaa jälkikäteen ärsyttää, ostaja saattaa tiedostamattaankin lähteä hakemalla hakemaan mökistä vikoja ja virheitä, jotta saisi tukea toivomalleen hinnanalennukselle. Tällöin puhutaan ostokrapulasta.

– Nämä kaupan jälkeen tehtävän hinnanalennusvaatimukset ovat yleistymään päin. Vielä kymmenen vuotta sitten pienet viat olisi nielty, mutta nyt otetaan käteen kynä ja paperia ja kerätään kaikki mahdollinen. Lahovaurioita etsitään ihan kissojen ja koirien kanssa, Oksanen kuvailee.

Usein mökkirakennukset on tehty puusta. Mitä vanhempi mökki on, sitä todennäköisemmin siitä löytyykin lahoamista, mikrobeja tai homekasvustoja.

Ostaja voi käyttää omien listojensa tukena myös asiantuntijatarkistuksia.

– Rakennuksen kunto on voitu selvittää etukäteen kuntotarkastuksella, ja kaupan jälkeen palkataan rakennusinsinööri tekemään tarkempi tutkimus ja avaamaankin joitain pintoja, Oksanen kuvailee.

Tällaisten riitojen synty olisi mahdollista estää kauppakirjaan laitettavien vastuunrajoitusehtojen avulla.

Toisinaan riidan synnyn taustalla on se, että myytävään mökkiin on tehty pintaremontti juuri ennen kauppaa. Silloin maallikko-ostajalle voi syntyä mielikuva, että hän on ostamassa uutta, vaikka mökin rakenteet voivat olla hyvinkin vanhoja.

– Silloin ostajalle tulee yllätyksenä, että mökin alapohja onkin homeessa, Oksanen toteaa.

Kiinteistökaupan virhettä arvioidaan oikeudessa sen perusteella, missä kunnossa kohteen tulisi olla ikänsä puolesta. Siksi mökkiä ostaessa kannattaa muistaa, että rakennuksen tarvitsee täyttää vain rakennusaikansa hyvän rakennustavan vaatimukset. Mikäli mökkiin on tehty remontteja, niissä on noudatettava uusinta voimassaolevaa korjausrakentamista koskevaa sääntelyä.

Asianajajan näkökulmasta muut mökinomistajien kesken syntyvät riidat ovat pitkälti samanlaisia kuin omakotiasujienkin keskinäiset riidat. Erityispiirteitä kuitenkin löytyy.

Esimerkiksi rajariidat ovat yleisempiä mökkiläisten kuin omakotiasujien kesken. Oksanen arvioi syyksi sen, että mökillä pihalla vietetään usein enemmän aikaa kuin omakotitalon pihalla.

Myös naapuruussuhderiidat sekä vesialueen käyttöön liittyvät erimielisyydet ovat yleisempiä mökkiläisten keskuudessa.

– Tieriidatkin ovat aika yleisiä. Yleensä ne koskevat yksityisteitä, joiden rasitteita ei ole merkitty mihinkään. Niissä kiistellään, että miten mökille ajetaan, kenen tietä saa käyttää ja miten kustannukset jaetaan, Oksanen kuvailee.

Mökkiriitojen erikoisuuksiin kuuluvat myös esimerkiksi perikuntien tai kuolinpesien omistamien mökkien yhteisomistussuhdekuviot. Niissä kiistellään siitä, kuka maksaa minkäkin osuuden ja kuka mökkiä saa milloinkin käyttää.

Iso osa riidoista sovitellaan jo ennen haastehakemuksen vireille laittamista. Lähes jokainen haastehakemukseenkin edennyt kiinteistöriitatapaus pyritään ensin ohjaamaan tuomioistuinsovitteluun. Niistä oikeuden harkittavaksi etenee vähemmistö.

– Tapauksina oikeuteen menevät eivät juuri eroa niistä tapauksista, jotka saadaan sovittua. Yleensä kyse on ennemminkin siitä, onko asiaan oikeuden ratkaisua haluava osapuoli periaatteen asiakas vai ei. Joillekin on tärkeää saada asiaan oikeuden ratkaisu, Oksanen kertoo.

Yleensä mökkikauppariidoissa kantajana on ostaja, joka toivoo joko hinnanalennusta tai kaupan purkua.

– Jos taas ostaja on alkanut esittää vaatimuksia siinä vaiheessa, kun osa kauppasummasta on vielä maksamatta, myös myyjä voi laittaa asian vireille. Tällöin tilanne on se, että myyjä vaatii ostajaa maksamaan kaupan loppusumman ja ostaja sanoo, ettei maksa, koska löysi mökin alapohjasta hometta, Oksanen kuvailee.

Mökkikauppojen juridinen arviointi on usein hankalaa ja riitatapauksissa käytetään usein teknisiä asiantuntijoita molemmin puolin. Toisinaan asiantuntijat ovat keskenään perustellusti eri mieltä esimerkiksi siitä, millä tavalla hirsimökki olisi pitänyt rakentaa.

– Näissä tapauksissa taas ei ole muuta vaihtoehtoa kuin antaa asia tuomioistuimen käsiteltäväksi, Oksanen toteaa.

Hänen mukaansa myös tapaukseen nimetty tuomari on usein ainoastaan teknisten asiantuntijoiden todistelun varassa.

– Lopputuloksen ennustaminen on haasteellista, koska meillä ei ole kiinteistöasioihin erikoistuneita tuomareita. Esimerkiksi tänään kiinteistökauppariitaa selvittelevä tuomari saattaa istua raiskausrikoksen huomenna, eikä hänellä itsellään ole välttämättä mitään näkemystä siitä, että tulisiko hirsitaloon laittaa höyrysulku vai ei, Oksanen havainnollistaa.

Oikeuteen asti edenneitä tapauksia:

1. Äidille häätöpäätös mökiltä

Poika osti äidiltään kesämökkikiinteistön siten, että äiti pidätti hallintaoikeuden itsellään määräajan. Tarkoituksena oli, että äiti vielä eläessään sallisi myös muiden lapsiensa käyttää mökkiä ja käyttäisi sitä myös itse. Määräajan päätyttyä äiti ei kuitenkaan lähtenyt mökiltä. Sen vuoksi poika joutui hakemaan oikeudelta häätöpäätöksen. Häätöpäätökseen päättyi myös muiden lasten mökin käyttö.

Lopputulos ei ollut se, mitä äiti oli mökin myydessään toivonut ja kauppakirjalla tarkoittanut, mutta kauppakirjan yksiselitteisen ehdon vuoksi kannetta oli hankala vastustaa.

2. Kaikki säästöt mökkiin, jossa oli rakennusvirheitä

Nuoret ostajat laittoivat ainoat säästönsä hirsimökkiin. Pian kaupan jälkeen kävi ilmi, että noin viisi vuotta vanhassa mökissä oli runsaasti ilmavuotoja ja rakennusvirheitä, joiden korjaamiseksi mökki pitäisi purkaa rungolleen. Myyjät eivät suostuneet maksamaan hinnanalennusta ja ostajat olisivat halunneet purkaa kaupan.

Asiaa käsiteltiin ostajien nostaman kanteen vuoksi käräjäoikeudessa. Pääkäsittelyä ei kuitenkaan ehditty pitää, kun asianosaiset jo sopivat riidan keskenään.

Riita sovittiin siten, että mökki myytiin kolmannelle osapuolelle, joka laski omalla ammattitaidollaan saavansa kohteen korjattua suhteellisen halvalla. Hirsimökin myyjät maksoivat samalla osan ostajan kärsimästä taloudellisesta tappiosta. Kaikki osapuolet olivat tyytyväisiä lopputulokseen, vaikka sovinnoissa ei koskaan olekaan täydellistä voittajaa.

3. Saari jaettiin kuolinpesän osakkaan kuoleman jälkeen

Saari ja sillä sijaitsevat rakennukset olivat kuolinpesän jakamattomassa omistuksessa. Mökkejä käytettiin vuosien ajan hyvässä yhteisymmärryksessä suvun kesken, kunnes yksi kuolinpesän osakkaista menehtyi. Hänen jälkeläisensä eivät enää halunneet jatkaa yhteisjärjestelyä ja hakivat kuolinpesään pesänselvittäjän ja pesänjakajan.

Pesänjakajan päätöksellä saarikiinteistö jaettiin osakkaiden kesken. Kaikki aiemmin vallinneet yhteisjärjestelyt kumottiin ja siinä mielessä mökkielämä hankaloitui. Pesänjakajan päätöksen vuoksi kuitenkin oli selvää, että kuka omistaa mitäkin ja kenellä on oikeus kulkea mistäkin.

Osion tuoreimmat

Luitko jo nämä?