Oletko superduunissa vai ongelmatyössä? Kysely paljastaa parhaat ammatit – katso lista - Oma raha - Ilta-Sanomat

Oletko superduunissa vai ongelmatyössä? Kysely paljastaa parhaat ammatit – katso lista

Ministeriö jaotteli suomalaisten työpaikat viiteen ryhmään työolobarometrin vastausten perusteella. Lista näyttää, mitkä ammatit ovat pidetyimpiä ja mitkä raskaimpia.

23.8.2017 19:37

Lähes neljännes suomalaisten työpaikoista on työ- ja elinkeinoministeriön mukaan ”superduuneja”.

Ministeriö luokitteli työpaikat viiteen ryhmään viime syksynä toteutetun työolobarometrin perusteella.

Toiseen ääripäähän eli ”ongelmatyöpaikkoihin” kuuluu selvityksen mukaan reilu kymmenesosa työpaikoista.

(Ministeriön lista kunkin viiden ryhmän tyypillisimmistä ammateista jutun lopussa.)

Jaottelu perustuu kyselyyn osallistuneiden vastauksiin työn henkisestä ja fyysisestä kuormittavuudesta, yhteisöllisyydestä, vaikutusmahdollisuuksista sekä työntekijöiden kohtelusta ja mahdollisesta häiriökäyttäytymisestä.

Superduuneissa yleisimmin korkeakoulutetut, ongelmatyöpaikoilla matalasti koulutetut

Parhaiksi luokitellut superduunit ovat ”kaikin puolin erinomaisia työpaikkoja”, joissa sekä henkinen että fyysinen kuormittavuus ovat keskimääräistä alhaisempia ja työntekijöiden vaikutusmahdollisuudet sekä kohtelu parempia.

Ongelmatyöpaikoissa tilanne on päinvastainen, ja etenkin työn fyysinen raskaus korostuu.

Ääripäiden väliin mahtuvat ”vaativat mutta laadukkaat työt”, ”raskaat perusduunit” ja ”kevyet mutta sosiaalisesti epätyydyttävät työt”.

Vaativat mutta laadukkaat työt muistuttavat muuten superduuneja, mutta ovat henkisesti kuormittavia.

Raskaat perusduunit eroavat ongelmatyöpaikoista siten, että työn fyysisestä raskaudesta huolimatta yhteisöllisyys ja työntekijöiden avoin sekä tasapuolinen kohtelu erottuvat edukseen.

Kevyet mutta sosiaalisesti epätyydyttävät työt taas ovat sellaisia, joiden tekijät eivät koe työtä henkisesti tai fyysisesti raskaaksi mutta pitävät vaikutusmahdollisuuksiaan, yhteisöllisyyttä ja kohtelua työpaikalla heikkoina.

Sukupuolten välillä ei eroja

Jaottelun toteuttanut työ- ja elinkeinoministeriön erityisasiantuntija Erno Mähönen sanoo Taloussanomille yllättyneensä siitä, ettei kyselyssä tullut esiin juuri minkäänlaisia eroja sukupuolten välillä.

– Esimerkiksi raskaat perusduunit -ryhmän voisi ajatella olevan miesvaltainen, mutta tilanteen tasoittavat etenkin ryhmään lukeutuvat sairaanhoitajat ja lähihoitajat.

Ammattikohtainen jaottelu ei ole yksiselitteinen, sillä lähes kaikissa ammateissa vastaajat jakautuvat kahteen tai useampaan ryhmään.

Mähönen on koonnut listan eri ryhmien tyypillisimmistä ammateista. Näissä ammateissa työskentelevistä noin puolet tai enemmän on jaoteltu samaan ryhmään.

Jotkut ammatit voivat näkyä kahdessa eri ryhmässä, jos työntekijät näyttävät kyselyn vastausten perusteella jakautuvan tasaisesti kahden ryhmän välille.

Tyypillisimmät ammatit eri ryhmissä

1. ”Superduunit” (23 % työpaikoista):

Aineenopettaja

Systeemityön erityisasiantuntija

Myynti-, markkinointi- tai kehitysjohtaja

Toimitusjohtaja

Työnjohtaja

Tekniikan erityisasiantuntija

Yliopisto- tai korkeakouluopettaja

Myynnin, markkinoinnin tai tiedotuksen erityisasiantuntija

2. ”Vaativat mutta laadukkaat työt” (23 % työpaikoista):

Johtava virkamies tai muu julkisen sektorin johtaja

Yleissihteeri

Rahoitus-, vakuutus- tai laskentatoimen asiantuntija

Rahoitusalan erityisasiantuntija

Tietokantojen, verkkojen tai järjestelmäohjelmistojen erityisasiantuntija

3. ”Raskaat perusduunit” (20 % työpaikoista):

Tarjoilija

Lähihoitaja

Sairaanhoitaja

Rakennustyöntekijä

Siivooja

Hitsaaja

Levyseppä

4. ”Kevyet mutta sosiaalisesti epätyydyttävät työt” (21 % työpaikoista):

Sähköteknologian erityisasiantuntija

Arkkitehti

Graafikko

Yleissihteeri

Palkanlaskija

Vakuutuskäsittelijä

Korkeakoulun tai ammattikoulun opettaja

Biotieteiden asiantuntija

Vakuutus- tai laskentatoimen asiantuntija

5. ”Ongelmatyöpaikat” (13 % työpaikoista):

Toimistoavustaja

Kaivos- ja louhintatyön koneenkäyttäjä

Pikaruokalatyöntekijä

Postinkäsittelijä

Siivooja

Koneasentaja

Osion tuoreimmat

Luitko jo nämä?