Lapsi hoitoon viimeistään 1,5-vuotiaana, isälle 6 kk vapaa – näin EK uudistaisi perhevapaita

Elinkeinoelämän keskusliitto (EK) ehdottaa perhevapaiden jakamista lähes tasan vanhempien kesken. Tuetut vapaat loppuisivat, kun lapsi täyttää puolitoista vuotta nykyisen kolmen vuoden sijaan.

28.2.2017 11:01

Omassa perhevapaamallissaan EK sallisi äidille yhden raskauskuukauden ja lapsen syntymän jälkeen kuuden kuukauden ansiosidonnaisen vanhempainpäivärahan.

Isä voisi heti lapsen syntymän jälkeen olla nykyisen tapaan 18 päivää poissa töistä yhtä aikaa äidin kanssa. Äidin vanhempainpäivärahajakson jälkeen hän saisi pitää niin ikään kuuden kuukauden ansiosidonnaisen vanhempainpäivärahajakson.

Vain yksinhuoltaja voisi käyttää yksin koko vanhempainvapaan.

Ennen isän vanhempainpäivärahan alkamista äiti voisi halutessaan jäädä hoitovapaalle, mutta korkeintaan kuudeksi kuukaudeksi, sillä EK lyhentäisi vapaaehtoisen hoitovapaan pituuden puoleen.

Kun vanhemmat voivat nyt halutessaan hoitaa lasta kotona, kunnes hän täyttää kolme vuotta, EK:n mallissa lapsi vietäisiin hoitoon viimeistään puolitoistavuotiaana.

Vanhemmat voivat halutessaan jakaa hoitovapaan. Siltä maksettava tuki koostuisi tasasuuresta hoitorahasta ja tulosidonnaisesta hoitolisästä. Etuuden taso ja verotus pysyivät ennallaan.

Lisää päiväkotipaikkoja ja pidemmät aukiolot

EK perustelee ehdotustaan naisten työmarkkina-aseman parantamisella, tasa-arvon lisäämisellä ja työllisyysasteen nostamisella. Nykymalli vaikeuttaa sen mukaan naisten uralla etenemistä, mistä osoituksena on esimerkiksi pohjoismaalaisittain alhainen nuorten naisten työllisyysaste.

– Malli kannustaisi perheitä jakamaan vastuuta lapsen hoidossa molempien vanhempien kesken Ruotsin tapaan, EK:n johtaja Ilkka Oksala arvioi tiedotteessa.

Lapsista EK ei puhu mitään. Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos suosittelee täysimetystä kuuden kuukauden ja osittaista imetystä vuoden ikään asti. Jos puolivuotiaiden vauvojen äidit menisivät töihin, tämä ei välttämättä toteutuisi, vaikka isä olisi kotona lapsen kanssa.

Oksalan mukaan päivähoitopaikkoja olisi lisättävä runsaasti. Kotihoidontuesta tulevat säästöt EK käyttäisi muun muassa päiväkotien aukioloaikojen pidentämiseen ja päivähoidon laadun parantamiseen.

SAK sallisi pidemmän kotihoidon

Suomen ammattiliittojen keskusjärjestö (SAK) julkisti viime vuonna oman joustavuutta lisäävän perhevapaamallinsa.

SAK:n mallissa äiti saisi viisi viikkoa raskausrahaa. Vanhempainrahajakso olisi 12 kuukautta ja se jaettaisiin tasan vanhempien kesken. Osa päivistä olisi kuitenkin siirrettävissä toiselle vanhemmalle, isovanhemmalle tai muulle lapsen läheiselle.

Jos lasta hoidettaisiin kotona tuon jälkeenkin, hänestä maksettaisiin kodinhoidontukea 800 euroa kuukaudessa puolen vuoden ajan.

Tukipäiviä saisi mallissa siirtää eteenpäin, kunhan vanhempainraha on käytetty ennen kuin lapsi täyttää kolme ja hoitoraha ennen kuin lapsi on seitsemän vuotta. Lasta voitaisiin hoitaa kotona kolmivuotiaaksi asti, mutta tuolloin tuet maksettaisiin puolitettuina.

Osion tuoreimmat

Luitko jo nämä?