”Karua ja järkyttävää”: Miehelle 2970 €/kk, naiselle 3367 €/kk – näissä töissä nainen tienaa paremmin kuin mies

On ammatteja, joissa naisten palkat ovat keskimäärin parempia kuin miesten. STTK:n lakimies Arja Lahermaa pitää listaa ”karuna ja aika järkyttävänä”.

1.11.2016 6:05

Oletko nainen ja työskentelet prosessihoitajana jätteenpoltto- tai vedenpuhdistuslaitoksella? Jos olet, saatat kuulua naisjoukkoon, joka ansaitsee keskimäärin enemmän kuin mieskollegansa.

Prosessihoitajien palkkaero naisten hyväksi on Tilastokeskuksen mukaan 13 prosenttia. Kansalliseen ammattiluokitukseen perustuvassa tilastossa toiseksi suurin, kymmenen prosentin ero on ylihoitajilla.

Tuote- ja vaatesuunnittelijoina, konepuuseppinä, nosturinkuljettajina ja sosiaaliturvaetuuksien käsittelijöinä työskentelevät naiset ansaitsevat puolestaan keskimäärin vähintään viisi prosenttia enemmän kuin vastaavissa ammateissa toimivat miehet.

Kuten alla olevasta taulukosta ilmenee, 31 ammattiluokassa naiset tienaavat keskimäärin edes aavistuksen enemmän kuin miehet. Noin 200 muussa ammatissa tilanne on päinvastainen.

Tilastokeskuksen yliaktuaari Sampo Pehkonen kertoo, että naiset yltävät miehiä parempiin palkkoihin yleensä melko pienipalkkaisissa ammatissa, joissa palkkaerot eivät ole kovin suuria. Pääosassa palkka on alle 3 000 euroa kuukaudessa.

Pienet ryhmät erottuvat

Monet listan ammateista ovat perinteisesti nais- tai miesvaltaisia ja usein niissä jompaa kumpaa sukupuolta on melko vähän.

– Tällöin sattumalle jää sijaa, Pehkonen lisää.

Esimerkiksi kaikista jätteenpoltto- ja vedenpuhdistuslaitoksen prosessihoitajista 150 on naisia.

– Käytännössä he kaikki työskentelevät yksityisellä työnantajalla ja miehet kuntasektorilla, jossa ansiot ovat matalammat.

Tilaston 500 ylihoitajasta viidennes on miehiä. Pehkosen mukaan tässä tapauksessa ansioeroa selittää naisten ikä. He ovat miehiä vanhempia ja ennättäneet kerryttää palkkaansa.

Miehillä ja naisilla on sama palkka vain muutamassa ammatissa. Tasa-arvoisimpia ovat kirjastotyöntekijät, opinto-ohjaajat, fysioterapeutit, assistentit ja yliopiston tuntiopettajat ja lastentarhanopettajat.

Viralliset ammattiluokat koostavat yhteen jopa kymmeniä tai satoja ammatteja. Esimerkiksi ”myyjä”-nimikkeen alle mahtuu suuri kirjo myynnin ammattilaisia autokauppiaista ruokakaupan myyjiin. Sukupuolten säännöllisten ansioiden palkkatarkastelut ovatkin Pehkosen mielestä vain suuntaa-antavia.

Silti tendenssi on hänestä selkeä.

– Ammattiluokkien sisälläkin miehet ajautuvat nimikkeisiin, joissa maksetaan enemmän. He päätyvät myös parhaita palkkoja maksaviin yrityksiin, hän lisää.

”Aika järkyttävä tulos”

Toimihenkilöjärjestö STTK:n tasa-arvoasioista vastaava lakimies Anja Lahermaa pitää ”karuna ja aika järkyttävänä” luetteloa ammattiluokista, joissa naiset ansaitsevat enemmän kuin miehet.

Maanantaina vietettiin STTK:n lanseeraamaa vuosittaista naisten palkkapäivää, joka perustuu siihen, että naisten palkka on keskimäärin 83,3 prosenttia miesten palkoista. Kun Tilastokeskuksen ansiotasoindeksin mukaiset ansiot muutetaan vuosipalkaksi, voidaan ajatella, että naisten palkat tältä vuodelta on maksettu.

– Pahin uhkakuva on, että mitään ei tehdä ja palkkaero suurenee jälleen, Lahermaa sanoo.

Eroa voi osaltaan kasvattaa matalapalkkatyön lisääntyminen, sillä sen tekijöistä suurimman osan on arvioitu olevan naisia.

Palkkaeroja voidaan Lahermaan mukaan kaventaa esimerkiksi oikeudenmukaisella palkka- ja sopimuspolitiikalla, työn vaativuuteen perustuvalla palkkauksella sekä sovittamalla työ ja perhe-elämä nykyistä joustavammaksi.

Onko palkasta vaikea puhua? Katso video alla.

Yksi keino olisi palkkasalaisuuden raottaminen. Lahermaa huomauttaa, että nyt perusteettomiin palkkaeroihin on vaikea käydä kiinni, kun luottamusmiehet eivät tiedä faktoja.

Pohja palkkatasa-arvoon luodaan hänen mukaansa kodeissa, varhaiskasvatuksessa ja kouluissa.

– Meidän pitäisi olla valppaana, ettemme edistä piileviä stereotypioita.

Alla taulukko ammateista, missä naiset ansaitsevat paremmin kuin miehet. Jos se ei näy, katso se tästä.

Alla olevalla videolla miespuolinen maatalousyrittäjä ja naispuolinen poliisi puhuvat palkastaan.

Osion tuoreimmat

Luitko jo nämä?