Näin säästät tuhansia - Oma raha - Ilta-Sanomat

Näin säästät tuhansia perintöverossa – 4 esimerkkiä

Perintö- ja lahjavero keventyvät ensi vuonna. Lahjan antamista kannattaakin nyt viivästyttää.

5.10.2016 6:03 | Päivitetty 4.10.2016 19:20

Jos hallituksen esitys perintö- ja lahjaveron kevennyksistä menee läpi eduskunnassa budjettiesityksen mukaisesti, säästää moni suomalainen ensi vuodesta alkaen useamman euron periessään tai lahjan saadessaan.

Vaikka lain tausta-ajatuksensa on helpottaa maanviljelijöiden ja yrittäjien sukupolvenvaihdosta jo heidän elinaikanaan, siitä hyötyvät kaikki suomalaiset.

Yli 200 000 euron lahjoituksista suurin osa on annettu sukupolvenvaihdoksien yhteydessä eli lahjaksi on annettu yritys tai maatilaa.

– Nyt ensimmäistä kertaa tällainen tulee perintöä kevyemmin verotetuksi, toteaa Veronmaksajain keskusliiton lakiasiain johtaja Vesa Korpela.

Valtaosa suomalaisista perinnöistä jää kuitenkin alle verotettavan alarajan eli 20 000 euron, mikä säilyy verouudistuksessa samana.

Korpelan mukaan verouudistus hyödyttää keskivertoa suomalaista erityisesti kahdella tavalla.

– Lahja- että perintöveroasteikot alenevat kaikilta. Toiseksi tärkeimpänä mielestäni tulee lesken ja alaikäisten lasten perintöosasta tehtävän vähennyksen kasvattaminen puolitoistakertaiseksi.

Ensi vuodesta alkaen esimerkiksi 150 000 mökistä perillinen maksaa perintöveroa 15 200 euroa nykyisen 16 500 euron sijaan. Perintövero on siis 1 300 euroa nykyistä vähemmän – huipputelevision hinnan verran.

Jos taas mökin saa lahjaksi perimisen sijaan, lahjavero on 2 470 euroa nykyistä vähemmän.

Puolisovähennys nousee 60 000 eurosta 90 000 euroon. Ensi vuodesta alkaen leskeksi jäävä puoliso voisi siis saada "verovapaasti euroa vaille 110 000 euroa", kun puolisovähennykseen lisätään alle verotettavan alarajan eli 20 000 euron perintö.

Hallituksen luonnoksen perusteella lahja- ja perintöveroasteikkojen laskeminen vaikuttaisi sekä lähisukulaisia koskevaan ensimmäiseen veroluokkaan että muita koskevaan toiseen veroluokkaan

Kannattaako verouudistuksen vuoksi siis lykätä päätöksiä ensi vuoteen? Hyöty voi Korpelan mukaan olla suuri tai pieni.

– Jos ollaan tekemässä sukupolvenvaihdosta suuressa yrityksessä, niin silloin kannattaa odottaa ensi vuoteen. Jos taas ollaan lahjoittamassa jotain vähäarvoista, niin voi olla, ettei odottamisesta ole suurta etua.

Odottaminen kuitenkin kannattaa esimerkiksi mökin tai asunnon kohdalla. Silloin voi säästää helposti tuhansia euroja.

Veroasteikkojen yksityiskohdista riippumatta järkevää perintöverosuunnittelua on omaisuuden siirtäminen vähitellen. Jo nyt monet ovat lahjoittaneet lapsilleen verovapaita alle neljän tuhannen euron lahjoja kolmen vuoden välein.

Ensi vuonna lahjan koko nousee tuhannella eurolla. Jatkossa perinnön ripotteleminen verovapaasti onnistuu siis nykyistä nopeammin.

Korpela muistuttaa, että läheisille voi myös antaa verovapaasti alle 4 000 euron käyttöesineitä, kuten kodinkoneita, huonekaluja tai tekniikkaa.

– Rajoitus on se, että tavara on sellaista, jota käytetään tavanomaisesti kotitaloudessa.

Varsinainen omaisuus, kuten arvopaperit, ovat silti veronalaisia lahjoja.

Lahjaa ei ole myöskään se, että maksaa toisen elämiseen liittyviä kuluja. Vanhemmat voivat maksaa lapsensa vuokran tai sähkölaskun.

Lopulta tietysti omaisuutta voi antaa käyttöön korvauksetta toisille. Omistamansa asunnon voi antaa opiskelevan lapsen käyttöön.

– Vaikka lapsi asustelee siellä, ei hänen katsota saavan lahjaa siitä, vaikka hän saakin merkittävän edun, toteaa Korpela.

Tämän verran säästät, jos odotat ensi vuoteen

Asunto, arvo 300 000 euroa

Veronmaksajain Korpelan mielestä sellaista omaisuutta, jota voi vielä tarvita, ei kannata lahjoittaa. Tämä pätee asuntoon. Omassa käytössä olevan asunnon lahjoitus ja hallintaoikeuden pidätys saattavat muodostua melkoiseksi ansaksi, varoittaa Korpela.

Ensi vuonna 300 000 euron perinnöstä lähisukulainen maksaa 3 800 euroa pienemmän perintöveron kuin tänä vuonna. Lahjavero 300 000 euron lahjasta pienenee I veroluokassa 8 470 euroa.

Kesämökki, arvo 150 000 euroa

Kesämökki on tyypillinen suomalainen perintö tai lahja. Jos mökin saa lahjaksi tai perinnöksi useampi lapsi, jää vero kohtuulliseksi lasta kohden.

Jos 150 000 euron mökin perii yksin ensi vuonna, säästää 1 300 euroa tähän vuoteen verrattuna. Jos mökin saa ensi vuonna lahjaksi, säästää 2 470 euroa tähän vuoteen verrattuna.

Vene, arvo 30 000 euroa

Vene tai joku muu ajoneuvo jää usein perinnöksi sukupolvelta toiselle. Koska perintö- ja lahjaveron veroprosentti kasvaa perinnön ja lahjan arvon kasvaessa, pienissä perinnöissä ja lahjoissa maksettavan veron euromäärä jää vähäiseksi.

Ensi vuonna 30 000 euron perinnöstä lähisukulainen maksaa 100 euroa pienemmän perintöveron kuin tänä vuonna. Lahjavero 30 000 euron lahjaveneestä pienenee I veroluokassa 270 euroa.

Osakesalkku

Korpela toteaa, että arvopapereiden kohdalla lahjoittamiseen kannattaa soveltaa vanhaa periaatetta.

– Silloin kannattaa lahjoittaa, kun arvo on matalimmillaan, jotta arvonnousu tulisi lahjan saajan eduksi.

Osion tuoreimmat

Luitko jo nämä?