Oma raha

Katso miten pärjäät palkkavertailussa – yli 500 ammatin lista

Julkaistu:

Ylilääkäreiden tienesteillä pääsee tienestilistan kakkoseksi. Yli 500 ammatin listauksesta näkee, kuinka paljon eri ammateissa tienattiin viime vuonna.


Suomalaisista suurimman palkkapussin nappasivat työmarkkina- ja elinkeinoelämän järjestöjen johtajat, joiden mediaaniansio oli viime vuonna 8 235 euroa kuukaudessa (katso taulukko jutun lopusta).

Mediaaniansio tarkoittaa palkkaa, jota enemmän tai vähemmän ansaitsee tasan puolet palkansaajista.

Tilastokeskuksen palkkalistauksen avulla voi verrata esimerkiksi kaikkien lääkäreiden mediaaniansioita ylilääkäreiden, erikoislääkäreiden ja yleislääkäreiden tienesteihin. Ylilääkäreiden mediaaniansio oli 7 952 euroa kuukaudessa, kun yleislääkäreille maksettiin 6 500 euroa.

Kaikkiaan yksityisen sektorin kokoaikaisten työntekijöiden säännöllisen työajan mediaaniansio oli 3 170 euroa kuukaudessa.
Mainos (Teksti jatkuu alla)
Mainos päättyy

Tämän yli tienasivat muun muassa asianajajat, kemistit, ekonomistit, ammattikorkeakoulujen lehtorit, rahoitusalan erityisasiantuntijat ja ylihoitajat.

Mediaaniansiota pienempää palkkaa saivat esimerkiksi farmaseutit, terveyden- ja sairaanhoitajat, koneasentajat ja -korjaajat, terveydenhuollon bioanalyytikot, vartijat, tarjoilijat ja kotityöpalvelutyöntekijät.

Vähiten tienasivat avustavat puutarhatyöntekijät, joiden kuukausittainen mediaaniansio oli 1 725 euroa.

Taulukko kertoo kuukausipalkkaisten työntekijöiden säännöllisen työajan mediaaniansiot yksityisellä sektorilla ammattiluokituksen mukaan. Taulukko kulkee suurimmasta mediaaniansiosta pienimpään.

Säännöllisen työajan ansio sisältää kuukausipalkan, työaikalisät, luontoisetujen verotusarvon ja keskimääräisen provision tai myyntipalkkion kuukaudessa. Ylityöt ja tulospalkkiot eivät kuulu mukaan.

Kaikki luvut ovat viime vuodelta. Tilastokeskus laskee yksityisen sektorin palkkatiedot järjestäytyneiden ja järjestäytymättömien yritysten palkansaajien tiedoista.

Ammattinimikkeen edessä oleva numerokoodi kuvastaa Tilastokeskuksen ammattiluokitusta. Kaikki ammatit on jaoteltu kymmenen pääluokan alle. Voit perehtyä ammattiluokituksiin tarkemmin Tilastokeskuksen sivuilla.

Näin eri ammateissa tienattiin
Mediaaniansiot eri ammateissa vuonna 2015

Ammatti (ammattiluokitus)Säännöllisen työajan ansion mediaani, euroa
11141 Työmarkkina- ja elinkeinoelämän järjestöjen johtajat8235
22121 Ylilääkärit7952
1213 Politiikka- ja suunnittelujohtajat7636
2212 Ylilääkärit ja erikoislääkärit7564
22122 Erikoislääkärit7530
1346 Rahoitus- ja vakuutuspalvelujen johtajat7465
221 Lääkärit7195
23101 Professorit6644
121 Liiketoiminta- ja hallintojohtajat6520
2211 Yleislääkärit6500
1221 Myynti- ja markkinointijohtajat6448
1212 Henkilöstöjohtajat6440
1211 Talousjohtajat6337
12 Hallintojohtajat ja kaupalliset johtajat6285
142 Vähittäis- ja tukkukaupan johtajat6207
1420 Vähittäis- ja tukkukaupan johtajat6207
122 Myynti-, markkinointi- ja kehitysjohtajat6178
1219 Muut hallintojohtajat ja kaupalliset johtajat6139
3154 Lennonjohtajat6116
2261 Hammaslääkärit6105
133 Tieto- ja viestintäteknologiajohtajat6044
1330 Tieto- ja viestintäteknologiajohtajat6044
1223 Tutkimus- ja kehitysjohtajat6037
1 Johtajat6020
1112 Julkishallinnon ylimmät virkamiehet5758
11122 Alue- ja paikallishallinnon johtajat ja ylimmät virkamiehet5758
1222 Mainos- ja tiedotusjohtajat5751
13 Tuotantotoiminnan ja yhteiskunnan peruspalvelujen johtajat5717
1324 Hankinta- ja jakelujohtajat5704
134 Yhteiskunnan peruspalvelujen sekä rahoitus- ja vakuutuspalvelujen johtajat5692
2611 Asianajajat5663
1323 Rakennustoiminnan tuotantojohtajat5584
132 Teollisuuden tuotantojohtajat sekä kaivos-, rakennus- ja jakelujohtajat5557
2434 Tieto- ja viestintätekniikan myynnin erityisasiantuntijat5539
1345 Opetusalan johtajat5492
1321 Teollisuuden tuotantojohtajat5469
23104 Yliopettajat (AMK)5469
11 Johtajat, ylimmät virkamiehet ja järjestöjen johtajat5435
2631 Ekonomistit5371
261 Lainopilliset erityisasiantuntijat5311
1322 Kaivostoiminnan tuotantojohtajat5282
1349 Muut yhteiskunnan palvelujen johtajat5139
111 Ylimmät virkamiehet ja järjestöjen johtajat4917
2421 Johtamisen ja organisaatioiden erityisasiantuntijat4911
2619 Muut lainopilliset erityisasiantuntijat4867
2433 Myynti-insinöörit ja lääke-esittelijät (pl. tieto- ja viestintätekniikka)4860
2412 Rahoitus- ja sijoitusneuvojat4853
2263 Ympäristöterveyden ja työsuojelun erityisasiantuntijat4840
1114 Järjestöjen johtajat4792
2111 Fyysikot ja astronomit4767
2413 Rahoitusanalyytikot4759
14 Hotelli- ja ravintola-alan, vähittäiskaupan ja muiden palvelualojen johtajat4724
1439 Muut palvelualojen johtajat4702
2529 Muut tietokanta- ja tietoverkkojen erityisasiantuntijat4702
315 Laiva-, lento- ja satamaliikenteen päälliköt ja ohjaajat4678
243 Myynnin, markkinoinnin ja tiedotuksen erityisasiantuntijat4677
2141 Teollisen valmistuksen ja tuotantotekniikan erityisasiantuntijat4666
21531 Tietoliikenneteknologian tutkijat4657
23105 Lehtorit (AMK)4654
2431 Mainonnan ja markkinoinnin erityisasiantuntijat4635
131 Maa-, metsä- ja kalatalouden johtajat4631
1311 Maa- ja metsätalouden johtajat4631
2511 Sovellusarkkitehdit4625
2153 ICT-alan erityisasiantuntijat4617
2145 Puunjalostuksen ja kemian prosessitekniikan erityisasiantuntijat4605
215 Sähköteknologian erityisasiantuntijat4590
2519 Muut ohjelmisto- ja sovelluskehittäjät4584
2151 Sähkötekniikan erityisasiantuntijat4570
2113 Kemistit4558
31523 Satamaliikenteen ohjaajat ja satamakapteenit4555
2152 Elektroniikan erityisasiantuntijat4545
3315 Arvioitsijat ja vahinkotarkastajat4540
226 Muut terveydenhuollon erityisasiantuntijat4539
252 Tietokantojen,- verkkojen ja järjestelmäohjelmistojen erityisasiantuntijat4524
24 Liike-elämän ja hallinnon erityisasiantuntijat4522
241 Rahoitusalan erityisasiantuntijat4520
25 Tieto- ja viestintäteknologian erityisasiantuntijat4520
251 Systeemityön erityisasiantuntijat4520
2114 Geologit ja geofyysikot4519
3421 Urheilijat4500
3151 Laivojen konepäälliköt ja -mestarit4499
2262 Proviisorit4498
2131 Biologit, kasvi- ja eläintieteilijät ym. erityisasiantuntijat4490
2512 Sovellussuunnittelijat4475
2164 Yhdyskunta- ja liikennesuunnittelijat4447
3321 Vakuutusalan palvelumyyjät4440
43231 Raideliikenteen ohjaajat, ajojärjestelijät ym.4432
2411 Laskentatoimen erityisasiantuntijat ja tilintarkastajat4420
214 Tekniikan erityisasiantuntijat (pl. sähköteknologia)4418
2149 Muut tekniikan erityisasiantuntijat4392
2165 Kartoituksen ja maanmittauksen erityisasiantuntijat4389
26421 Toimituspäälliköt ja -sihteerit, ohjelmapäälliköt4387
2142 Maa- ja vesirakentamisen erityisasiantuntijat4367
2423 Henkilöstöhallinnon erityisasiantuntijat ja urasuunnittelijat4349
3312 Luotto- ja laina-asiantuntijat4347
2146 Kaivosteollisuuden, metallurgian ym. erityisasiantuntijat4337
21 Luonnontieteiden ja tekniikan erityisasiantuntijat4330
23102 Lehtorit ja yliassistentit (yliopisto)4327
3152 Vesiliikenteen perämiehet ja päälliköt4305
2144 Konetekniikan erityisasiantuntijat4301
242 Hallinnon erityisasiantuntijat4294
31522 Pienten alusten päälliköt4254
2523 Tietoverkkojen erityisasiantuntijat4245
2 Erityisasiantuntijat4220
11142 Muiden järjestöjen johtajat4201
2133 Ympäristön- ja luonnonsuojelun erityisasiantuntijat4200
2310 Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen opettajat4191
1342 Terveydenhuollon johtajat4163
231 Yliopisto- ja korkeakouluopettajat4163
22211 Ylihoitajat4113
211 Luonnon- ja geotieteen erityisasiantuntijat4085
31521 Isojen alusten päälliköt ja perämiehet4078
143 Muiden palvelualojen johtajat4021
2422 Hallinnon ja elinkeinojen kehittämisen erityisasiantuntijat4020
1344 Sosiaalihuollon johtajat4017
3522 Televiestinnän tekniset asiantuntijat4015
23106 Tuntiopettajat ym. (AMK)4011
2352 Erityisopettajat4003
22 Terveydenhuollon erityisasiantuntijat4000
2330 Lukion ja peruskoulun yläluokkien opettajat3985
23304 Muut peruskoulun yläluokkien ja lukion opettajat3985
212 Matematiikan ja tilastotieteen erityisasiantuntijat3952
2120 Matemaatikot, aktuaarit ja tilastotieteilijät3952
2634 Psykologit3916
2161 Talonrakennuksen arkkitehdit3878
1431 Urheilu-, vapaa-aika- ja kulttuurikeskusten johtajat3876
2632 Yhteiskunta- ja kulttuuritutkijat3850
352 Teleliikenne- sekä radio- ja tv-teknikot3839
216 Arkkitehdit, suunnittelijat ja maanmittaajat3835
232 Ammatillisen koulutuksen opettajat3832
2320 Ammatillisen koulutuksen opettajat3832
3514 Webmasterit ja -teknikot3822
2522 Tietojärjestelmien ylläpitäjät3811
225 Eläinlääkärit3800
2250 Eläinlääkärit3800
2521 Tietokantasuunnittelijat ja -vastaavat3752
34112 Asiamiehet, toimitsijat ym. järjestöalan asiantuntijat3752
3311 Arvopaperi- ja valuuttakauppiaat3741
3411 Lainopilliset avustajat ja järjestöalan asiantuntijat3739
332 Myynti- ja ostoagentit3724
2432 Tiedottajat3718
3322 Myyntiedustajat3712
141 Hotellin- ja ravintolanjohtajat3709
1411 Hotellinjohtajat3708
23 Opettajat ja muut opetusalan erityisasiantuntijat3693
2642 Toimittajat3682
3257 Terveys- ja työsuojelutarkastajat3674
3511 Käytön operaattorit3634
3113 Sähkötekniikan asiantuntijat3631
26 Lainopilliset, sosiaalialan ja kulttuurialan erityisasiantuntijat3614
264 Toimittajat, kirjailijat ja kielitieteilijät3598
3116 Kemian prosessitekniikan asiantuntijat3586
23412 Aineenopettajat (peruskoulun alaluokat)3583
2636 Papit ym. uskonnollisen elämän erityisasiantuntijat3576
26422 Lehtien yms. toimittajat3572
35 Informaatio- ja tietoliikenneteknologian asiantuntijat3553
2514 Sovellusohjelmoijat3550
2351 Opetusmenetelmien erityisasiantuntijat3536
3114 Elektroniikan asiantuntijat3536
23592 Muut opetuksen erityisasiantuntijat3531
2424 Henkilöstön kehittämisen erityisasiantuntijat ja kouluttajat3528
3323 Sisäänostajat3523
3115 Konetekniikan asiantuntijat3520
351 Informaatio- ja tietoliikenneteknologian teknikot sekä käyttäjätukihenkilöt3520
33342 Isännöitsijät3504
311 Fysiikan, kemian ja teknisten alojen asiantuntijat3502
2269 Muut muualla luokittelemattomat terveydenhuollon erityisasiantuntijat3501
2654 Ohjaajat ja tuottajat3500
3123 Rakennusalan työnjohtajat3500
3121 Kaivostyönjohtajat3489
213 Biotieteiden erityisasiantuntijat3484
2163 Tuote- ja vaatesuunnittelijat3484
233 Lukion ja peruskoulun yläluokkien opettajat3480
31 Luonnontieteiden ja tekniikan asiantuntijat3474
3119 Muut fysiikan, kemian ja teknisten alojen asiantuntijat3473
312 Työnjohtajat kaivos-, teollisuus- ja rakennustoiminnassa3459
2513 Web- ja multimediakehittäjät3454
2143 Ympäristötekniikan erityisasiantuntijat3451
3513 Tietoverkkoteknikot3447
33 Liike-elämän ja hallinnon asiantuntijat3432
3122 Teollisuuden työnjohtajat3430
31121 Talonrakentamisen asiantuntijat3420
263 Yhteiskunta- ja sosiaalialan sekä uskonnollisen elämän erityisasiantuntijat3416
3117 Kaivosteollisuuden ja metallurgian asiantuntijat3400
3112 Rakentamisen asiantuntijat3395
3118 Tekniset piirtäjät3395
7213 Ohutlevysepät3383
31122 Maa- ja vesirakentamisen asiantuntijat3380
3341 Toimistotyön esimiehet3359
26212 Museoalan erityisasiantuntijat3355
2641 Kirjailijat ym.3350
3 Asiantuntijat3345
3334 Kiinteistönvälittäjät ja isännöitsijät3342
835 Kansimiehistö ym. vesiliikenteen työntekijät3339
8350 Kansimiehistö ym. vesiliikenteen työntekijät3339
8211 Konepaja- ja metallituotteiden kokoonpanijat3335
3353 Sosiaaliturvaetuuksien käsittelijät3333
3431 Valokuvaajat3320
34111 Oikeudenkäyntiasiamiehet ja ulosottomiehet3317
2622 Kirjastonhoitajat, informaatikot ym.3313
3521 Lähetys- ja audiovisuaaliteknikot3308
335 Julkishallinnon valmistelu- ja valvontavirkamiehet3303
3254 Optikot3301
2166 Graafiset ja multimediasuunnittelijat3300
235 Muut opetusalan erityisasiantuntijat3300
34359 Muut taide- ja kulttuurialan tekniset asiantuntijat3300
7411 Rakennussähköasentajat3300
3512 Käytön tukihenkilöt3273
262 Kirjaston- ja arkistonhoitajat sekä museoalan erityisasiantuntijat3243
333 Yrityspalveluiden välittäjät3230
3339 Muut liike-elämän asiantuntijat3220
2132 Maa-, metsä- ja kalatalouden erityisasiantuntijat3213
5249 Muut muualla luokittelemattomat myyntityöntekijät3212
21322 Metsätalouden erityisasiantuntijat3210
31123 Kartoituksen ja maanmittauksen asiantuntijat3210
222 Hoitotyön erityisasiantuntijat3200
2221 Ylihoitajat ja osastonhoitajat3200
2656 Juontajat, kuuluttajat ym.3198
22212 Osastonhoitajat3193
721 Valimotyöntekijät, hitsaajat, levysepät ym.3191
741 Sähkölaitteiden asentajat ja korjaajat3191
2341 Peruskoulun alaluokkien opettajat3189
4131 Tekstinkäsittelijät3189
61131 Puutarhurit ja kasvihuoneviljelijät3173
Ammatit yhteensä3170
83 Kuljetustyöntekijät3168
2354 Muut musiikin opettajat3166
21321 Maa- ja kalatalouden erityisasiantuntijat3160
23411 Luokanopettajat3156
82 Teollisuustuotteiden kokoonpanijat3156
821 Teollisuustuotteiden kokoonpanijat3156
2621 Arkistonhoitajat ja museoalan erityisasiantuntijat3155
334 Hallinnolliset ja erikoistuneet sihteerit3152
331 Rahoitus-, vakuutus- ja laskentatoimen asiantuntijat3150
21532 Tietotekniikka-alan tutkijat3140
3314 Tilastointi- ja matematiikka-asiantuntijat3138
33341 Kiinteistönvälittäjät3114
7412 Muut sähköasentajat3108
3343 Johdon sihteerit ja osastosihteerit3100
7126 Putkiasentajat3100
8341 Maa- ja metsätaloustyökoneiden kuljettajat3100
413 Tekstinkäsittelijät ja tallentajat3094
2655 Näyttelijät3089
3111 Luonnontieteen tekniset asiantuntijat3089
5165 Ajo-opettajat3077
1341 Lastenhoidon johtajat3076
3342 Asianajosihteerit3070
3332 Konferenssi- ja tapahtumajärjestäjät3063
5222 Myymäläesimiehet3060
3331 Huolitsijat, tulli- ja laivanselvittäjät3050
3132 Jätteenpoltto- ja vedenpuhdistuslaitosten prosessinhoitajat3048
3213 Farmaseutit3044
26351 Sosiaalityöntekijät ym.3043
265 Taiteilijat3032
5151 Siivoustyön esimiehet toimistoissa, hotelleissa ja muissa laitoksissa3029
3143 Metsätalousteknikot3023
4323 Kuljetuksen toimistotyöntekijät3020
43239 Muut kuljetuksen ja huolinnan toimistotyöntekijät3017
2652 Muusikot, laulajat ja säveltäjät3009
3313 Kirjanpidon ja laskentatoimen asiantuntijat3000
26211 Arkistonhoitajat2986
32212 Terveydenhoitajat2986
432 Kuljetuksen ja varastoinnin toimistotyöntekijät2982
2643 Kääntäjät, tulkit ja muut kielitieteilijät2969
321 Terveydenhuollon tekniset asiantuntijat2962
7233 Maatalous- ja teollisuuskoneasentajat ja -korjaajat2952
3214 Hammas- ja apuvälineteknikot2950
32141 Hammasteknikot2950
8171 Paperimassan sekä paperin ja kartongin valmistuksen prosessityöntekijät2941
74 Sähkö- ja elektroniikka-alan työntekijät2933
7115 Kirvesmiehet ja rakennuspuusepät2932
9329 Muut valmistusalan avustavat työntekijät2927
313 Prosessinvalvonnan asiantuntijat2917
2635 Sosiaalityön erityisasiantuntijat2914
8114 Betonituote- ym. teollisuuden prosessityöntekijät2914
8212 Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kokoonpanijat2912
23103 Assistentit ja tuntiopettajat (yliopisto)2910
322 Sairaanhoitajat, kätilöt ym.2909
3221 Sairaanhoitajat ym.2909
7523 Konepuusepät2899
4321 Varastonhoitajat ym.2897
3211 Lääketieteellisen kuvantamis- ja laitetekniikan asiantuntijat2883
32 Terveydenhuollon asiantuntijat2882
817 Sahatavaran sekä paperin ja kartongin valmistuksen prosessityöntekijät2875
7421 Elektroniikka- ja automaatiolaitteiden asentajat ja korjaajat2872
32211 Sairaanhoitajat2870
754 Muut pääluokkaan 7 luokiteltavat työntekijät2870
7543 Luokittelijat ja laaduntarkkailijat (pl. ruoat ja juomat)2870
342 Urheilijat, urheiluvalmentajat, liikunnanohjaajat ym.2859
3422 Urheiluvalmentajat ja toimitsijat2850
8189 Muut muualla luokittelemattomat prosessityöntekijät2850
74211 Elektroniikka-asentajat ja -korjaajat2849
2264 Fysioterapian erityisasiantuntijat2838
8219 Muut teollisuustuotteiden kokoonpanijat2836
4413 Koodaajat, oikolukijat ym.2833
818 Muut prosessityöntekijät2833
72 Konepaja- ja valimotyöntekijät sekä asentajat ja korjaajat2831
3251 Suuhygienistit2830
723 Koneasentajat ja -korjaajat2827
7511 Lihanleikkaajat, kalankäsittelijät ym.2822
7 Rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijät2820
811 Kaivos- ja louhintatyön koneenkäyttäjät2818
834 Työkoneiden kuljettajat2815
3212 Bioanalyytikot (terveydenhuolto)2800
742 Elektroniikka- ja tietoliikenneasentajat ja -korjaajat2800
752 Puutavaran käsittelijät, puusepät ym.2798
722 Sepät, työkaluntekijät ja koneenasettajat2789
7223 Koneenasettajat ja koneistajat2789
711 Rakennustyöntekijät ym.2781
71 Rakennustyöntekijät ym. (pl. sähköasentajat)2780
4221 Matkatoimistovirkailijat2776
4312 Tilasto-, rahoitus- ja vakuutusalan toimistotyöntekijät2776
62 Metsä- ja kalatalouden työntekijät2775
621 Metsurit ja metsätyöntekijät2775
6210 Metsurit ja metsätyöntekijät2775
713 Maalarit ja rakennuspuhdistajat2771
8142 Muovituoteteollisuuden prosessityöntekijät2765
8 Prosessi- ja kuljetustyöntekijät2763
7231 Moottoriajoneuvojen asentajat ja korjaajat2761
75 Elintarvike-, puutyö- ja vaatetus- ja jalkinealan valmistustyöntekijät ym.2752
9312 Maa- ja vesirakentamisen avustavat työntekijät2752
43 Laskennan ja varastoinnin toimistotyöntekijät2751
3258 Sairaankuljetuksen ensihoitajat2750
4214 Maksujenperijät2748
7422 Tieto- ja viestintäteknologian asentajat ja korjaajat2745
712 Rakennusten viimeistelytyöntekijät2744
4211 Pankki- ym. toimihenkilöt2743
34121 Sosiaalialan ohjaajat2742
314 Biotieteiden asiantuntijat2740
341 Lainopilliset asiantuntijat sekä sosiaalialan ja seurakunnan työntekijät2737
421 Rahaliikenteen asiakaspalvelutyöntekijät2737
26352 Sosiaalialan suunnittelijat ym.2732
4419 Muut muualla luokittelemattomat toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät2731
3142 Maa- ja kalatalousteknikot2725
3412 Sosiaalialan ohjaajat ja neuvojat ym.2725
325 Muut terveydenhuollon asiantuntijat2720
8131 Kemianteollisuuden prosessityöntekijät ym.2716
2359 Opinto-ohjaajat ja muut opetuksen erityisasiantuntijat2713
4416 Henkilöstöhallinnon avustavat toimistotyöntekijät2711
34 Lainopilliset avustajat sekä sosiaali- ja kulttuurialan asiantuntijat2706
7111 Talonrakentajat2700
931 Avustavat kaivos- ja rakennustyöntekijät2700
814 Kumi-, muovi- ja paperituotteiden valmistuksen prosessityöntekijät2698
813 Kemianteollisuuden ja valokuvatuotteiden valmistuksen prosessityöntekijät2692
431 Palkanlaskijat, vakuutuskäsittelijät ym.2683
3434 Keittiöpäälliköt2678
74212 Automaatioasentajat ja -korjaajat2678
3435 Muut taide- ja kulttuurialan asiantuntijat2677
7119 Muut rakennustyöntekijät2674
4 Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät2669
8332 Kuorma-auton ja erikoisajoneuvojen kuljettajat2668
8141 Kumituoteteollisuuden prosessityöntekijät2666
34122 Nuorisotyön ohjaajat (ei srk.)2665
3141 Laborantit ym.2664
7122 Lattianpäällystystyöntekijät2655
9313 Rakennusalan avustavat työntekijät2654
412 Yleissihteerit2641
4120 Yleissihteerit2641
5169 Muualla luokittelemattomat henkilökohtaisen palvelun työntekijät2631
34131 Diakonit ja diakonissat2628
4132 Tallentajat2626
3255 Fysioterapeutit ym.2625
4313 Palkanlaskijat2625
8343 Nosturinkuljettajat2625
3131 Voimalaitosten prosessinhoitajat2624
41 Toimistotyöntekijät2623
44 Muut toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät2621
441 Muut toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät2621
42 Asiakaspalvelutyöntekijät2618
7522 Huonekalupuusepät ym.2616
3413 Seurakuntatyöntekijät2615
34139 Muut seurakuntatyöntekijät2615
53212 Kehitysvammaisten hoitajat2615
3259 Muut muualla luokittelemattomat terveydenhuollon asiantuntijat2614
32591 Toimintaterapeutit2614
932 Valmistusalan avustavat työntekijät2611
51202 Ravintolaesimiehet ja vuoropäälliköt2606
5132 Baarimestarit2603
5242 Tuote-esittelijät2600
53211 Mielenterveyshoitajat2591
4311 Taloushallinnon toimistotyöntekijät2590
34351 Kuvaussihteerit ja muut näyttämötekniset asiantuntijat2586
81 Prosessityöntekijät2581
3423 Liikunnan ja vapaa-ajan ohjaajat2578
5243 Suoramyyjät2574
833 Raskaiden moottoriajoneuvojen kuljettajat2570
343 Taide- ja kulttuurialan asiantuntijat sekä keittiöpäälliköt2556
7131 Rakennusmaalarit ym.2556
516 Muut henkilökohtaisen palvelun työntekijät2548
7127 Ilmastointi- ja jäähdytyslaiteasentajat2536
816 Elintarviketeollisuuden prosessityöntekijät2512
8160 Elintarviketeollisuuden prosessityöntekijät2512
5163 Hautauspalvelutyöntekijät2508
2265 Ravitsemusalan erityisasiantuntijat2507
53219 Muut lähihoitajat2491
5142 Kosmetologit ym.2489
53291 Hammashoitajat2480
34123 Työn- ja askarteluohjaajat2479
4415 Arkistotyöntekijät2479
96 Katujen puhtaanapidon ja jätehuollon työntekijät ym.2479
962 Sanomalehtien jakajat, lähetit ym.2479
961 Jätehuoltotyöntekijät2475
234 Peruskoulun alaluokkien opettajat ja lastentarhanopettajat2470
4411 Kirjastotyöntekijät2463
5321 Lähihoitajat2457
53213 Sosiaalialan hoitajat2434
23591 Opinto-ohjaajat2433
3344 Toimistosihteerit (terveydenhuolto)2432
4226 Vastaanoton ja neuvonnan hoitajat2429
532 Lähihoitajat, muut terveydenhuollon työntekijät ja kodinhoitajat2425
4229 Muualla luokittelemattomat asiakaspalvelutyöntekijät2421
422 Muut asiakaspalvelutyöntekijät2416
44122 Toimistovahtimestarit2415
4225 Informaatiopisteen asiakasneuvojat2412
42299 Muut muualla luokittelemattomat asiakaspalvelutyöntekijät2410
2653 Tanssitaiteilijat ja koreografit2404
4412 Postinkantajat ja -lajittelijat2404
2659 Muut taiteilijat2400
522 Myyjät ja kauppiaat2391
9612 Jätteiden lajittelijat2391
731 Käsityötuotteiden valmistajat ja hienomekaanikot2390
751 Lihanleikkaajat, leipurit, meijeristit ym.2389
8111 Kaivos- ja louhostyöntekijät2384
7313 Koru-, kulta- ja hopeasepät2381
512 Ravintola- ja suurtaloustyöntekijät2375
5120 Ravintola- ja suurtaloustyöntekijät2375
53 Hoivapalvelun ja terveydenhuollon työntekijät2369
53294 Hierojat ja kuntohoitajat2368
5414 Vartijat2363
73 Käsityötuotteiden valmistajat, hienomekaanikot sekä painoalan työntekijät2361
2342 Lastentarhanopettajat2355
52 Myyjät, kauppiaat ym.2350
54 Suojelu- ja vartiointityöntekijät2347
541 Suojelu- ja vartiointityöntekijät2347
5 Palvelu- ja myyntityöntekijät2346
7512 Leipurit ja kondiittorit2335
93 Teollisuuden ja rakentamisen avustavat työntekijät2334
411 Toimistoavustajat2329
4110 Toimistoavustajat2329
4227 Tutkimus- ja markkinatutkimushaastattelijat2326
8153 Teollisuusompelijat2324
3433 Gallerioiden, museoiden ja kirjastojen tekniset työntekijät2320
51 Palvelutyöntekijät2318
832 Henkilö- ja pakettiauton- sekä moottoripyöränkuljettajat2317
8322 Henkilö-, taksi- ja pakettiautonkuljettajat2317
611 Pelto- ja puutarhaviljelijät2309
524 Muut myyntityöntekijät2303
732 Painoalan työntekijät2301
5419 Muut suojelu- ja vartiointityöntekijät2297
6113 Puutarhurit, kasvihuoneviljelijät ja -työntekijät2297
9333 Rahdinkäsittelijät, varastotyöntekijät ym.2296
5223 Myyjät2295
5244 Puhelin- ja asiakaspalvelukeskusten myyjät2295
933 Rahdinkäsittelijät ja varastotyöntekijät ym.2295
515 Kiinteistöhuollon ja siivoustyön esimiehet2283
7322 Painajat2279
4223 Puhelinvaihteenhoitajat2275
51632 Muut hautaustyöntekijät2274
8183 Pakkaus-, pullotus- ja etiköintikoneiden hoitajat2271
6 Maanviljelijät, metsätyöntekijät ym.2257
324 Seminologit ym.2256
3240 Seminologit ym.2256
4224 Hotellin vastaanottovirkailijat2250
753 Vaatetusalan työntekijät ym.2246
7531 Vaatturit, pukuompelijat, turkkurit ja hatuntekijät2246
61 Maanviljelijät ja eläintenkasvattajat ym.2240
61132 Puutarha- ja kasvihuonetyönjohtajat ja - työntekijät2240
8132 Valokuvatuotteiden valmistuksen prosessityöntekijät2240
53292 Välinehuoltajat2222
53112 Perhepäivähoitajat2220
5153 Kiinteistöhuollon työntekijät2214
4222 Puhelinpalveluneuvojat2207
8331 Linja-auton- ja raitiovaununkuljettajat2205
5329 Muut terveydenhuoltoalan työntekijät2204
53113 Lastenkerhojen ohjaajat ym.2195
513 Tarjoilutyöntekijät2193
53221 Kotityöpalvelutyöntekijät2188
9 Muut työntekijät2186
5131 Tarjoilijat2184
5164 Eläintenhoitajat ja lemmikkieläinten trimmaajat2180
5322 Kodinhoitajat (kotipalvelutoiminta)2176
3432 Sisustussuunnittelijat ym.2172
612 Eläintenkasvattajat2169
5245 Huoltamotyöntekijät2162
51201 Kokit, keittäjät ja kylmäköt2143
6121 Liha- ja lypsykarjan kasvattajat sekä muiden kotieläinten kasvattajat2136
9334 Hyllyjen täyttäjät2112
531 Lastenhoitajat ja koulunkäyntiavustajat2100
5311 Lastenhoitotyöntekijät2100
5312 Koulunkäyntiavustajat2090
91123 Sairaala- ja laitosapulaiset2087
523 Kassanhoitajat ja lipunmyyjät2077
5230 Kassanhoitajat ja lipunmyyjät2077
514 Kampaajat, parturit, kosmetologit ym.2056
53111 Päiväkotien ja muiden laitosten lastenhoitajat ym.2051
5141 Kampaajat ja parturit2042
53293 Apteekkien lääketyöntekijät2042
94 Avustavat keittiö- ja ruokatyöntekijät2030
941 Avustavat keittiö- ja ruokatyöntekijät2030
9412 Avustavat keittiötyöntekijät2030
91 Siivoojat, kotiapulaiset ja muut puhdistustyöntekijät1994
91124 Päiväkotiapulaiset1993
911 Koti-, hotelli- ja toimistosiivoojat ym.1992
9112 Toimisto- ja laitossiivoojat ym.1992
521 Katu- ja torikauppiaat1978
5211 Kioski- ja torimyyjät1978
815 Tekstiili-, turkis- ja nahkatuoteteollisuuden prosessityöntekijät1973
91121 Toimistosiivoojat ym.1959
91122 Hotellisiivoojat1958
8157 Pesulatyöntekijät1911
5246 Kahvila- ja baarimyyjät1906
92 Maa-, metsä- ja kalatalouden avustavat työntekijät1725
921 Maa-, metsä- ja kalatalouden avustavat työntekijät1725
9214 Avustavat puutarhatyöntekijät1725
Lähde: Tilastokeskus


Kommentit

  Näytä lisää

  Näitä luetaan!
  • Juuri nyt
  • Päivä
  • Viikko
  1. 1

   Vaimo kieltäytyi avioehdosta ja saa yli 200 000 euroa – miehen omaisuus jakoon jo toistamiseen

  2. 2

   Työllisyysaste jäi vielä alle hallituksen tavoitteen lokakuussa

  3. 3

   Tietovuotajan mukaan Danske ei ottanut rahanpesuepäilyjä vakavasti

  4. 4

   Renault'n, Nissanin ja Mitsubishin Carlos Ghosn pidätettiin

  5. 5

   Sitra: Suomi voisi tehdä 50 prosentin päästövähennykset ja jopa säästää

  6. 6

   Riittääkö yksin asuvan menoihin 1130 e/kk? Lukijat: ”Tekee raakaa pilkkaa säästeliäästi elävistä”

  7. 7

   Asuntosijoittaja Tellervo Uotilalla on lähes 20 sijoitusasuntoa – erityisesti yksi niistä tuottaa loistavasti

  8. 8

   Koko kerrostalo myytiin 125 000 eurolla – ”Siellä saattaa olla 5–10 ostajaehdokastakin pyörimässä”

  9. 9

   Asiantuntijat kertovat: Näin käy yhä vähenevien suomalaisten eläkeiälle – ”Tilanne on entistä hankalampi”

  10. 10

   HS: Ihka uuden kauppakeskus Redin asiakaskato sai yrittäjät pelkäämään konkurssia – toimitusjohtaja selittää tilannetta IS:lle

  11. Näytä lisää
  1. 1

   Riittääkö yksin asuvan menoihin 1130 e/kk? Lukijat: ”Tekee raakaa pilkkaa säästeliäästi elävistä”

  2. 2

   Koko kerrostalo myytiin 125 000 eurolla – ”Siellä saattaa olla 5–10 ostajaehdokastakin pyörimässä”

  3. 3

   HS: Ihka uuden kauppakeskus Redin asiakaskato sai yrittäjät pelkäämään konkurssia – toimitusjohtaja selittää tilannetta IS:lle

  4. 4

   Vaimo kieltäytyi avioehdosta ja saa yli 200 000 euroa – miehen omaisuus jakoon jo toistamiseen

  5. 5

   Asiantuntijat kertovat: Näin käy yhä vähenevien suomalaisten eläkeiälle – ”Tilanne on entistä hankalampi”

  6. 6

   Renault'n, Nissanin ja Mitsubishin Carlos Ghosn pidätettiin

  7. 7

   Asuntosijoittaja Tellervo Uotilalla on lähes 20 sijoitusasuntoa – erityisesti yksi niistä tuottaa loistavasti

  8. 8

   Ex-hoitaja pärjää eläkkeellään Portugalissa – syö ravintolassa liki päivittäin, silti rahaa jää säästöön

  9. 9

   Venäjä nosti uusia syytteitä sijoittaja Bill Browderia vastaan

  10. 10

   Sitra: Suomi voisi tehdä 50 prosentin päästövähennykset ja jopa säästää

  11. Näytä lisää
  1. 1

   Nainen tyrmistyi, kun kylpyhuoneeseen ilmestyi putkiremontissa 16 sentin kynnys – nyt taloyhtiötä odottaa kallis lasku

  2. 2

   Ex-hoitaja pärjää eläkkeellään Portugalissa – syö ravintolassa liki päivittäin, silti rahaa jää säästöön

  3. 3

   Riittääkö yksin asuvan menoihin 1130 e/kk? Lukijat: ”Tekee raakaa pilkkaa säästeliäästi elävistä”

  4. 4

   Välittäjä vaati kauppakirjaan ratkaisevan ehdon – mökkiseikkailu maksoi ostajalle 200 000 euroa

  5. 5

   HS: Ihka uuden kauppakeskus Redin asiakaskato sai yrittäjät pelkäämään konkurssia – toimitusjohtaja selittää tilannetta IS:lle

  6. 6

   Tässä on Suomen pienin eläke – pärjäisitkö tällä summalla?

  7. 7

   Koko kerrostalo myytiin 125 000 eurolla – ”Siellä saattaa olla 5–10 ostajaehdokastakin pyörimässä”

  8. 8

   ”Tyydyttäväkuntoinen” mökki olikin umpilaho – kauppakirjan yksi merkintä tuli ostajalle todella kalliiksi

  9. 9

   Yksin asuvan menoihin riittää 1130 e/kk pk-seudun ulkopuolella – katso, paljonko eri kotitaloudet tarvitsevat rahaa elämiseen

  10. 10

   Trokarit iskivät Fazerin uutuuteen – laatikollisesta suklaata pyydetään 299 euroa

  11. Näytä lisää