Katso miten pärjäät palkkavertailussa – yli 500 ammatin lista

Ylilääkäreiden tienesteillä pääsee tienestilistan kakkoseksi. Yli 500 ammatin listauksesta näkee, kuinka paljon eri ammateissa tienattiin viime vuonna.

16.8.2016 14:30 | Päivitetty 16.8.2016 14:16

Suomalaisista suurimman palkkapussin nappasivat työmarkkina- ja elinkeinoelämän järjestöjen johtajat, joiden mediaaniansio oli viime vuonna 8 235 euroa kuukaudessa (katso taulukko jutun lopusta).

Mediaaniansio tarkoittaa palkkaa, jota enemmän tai vähemmän ansaitsee tasan puolet palkansaajista.

Tilastokeskuksen palkkalistauksen avulla voi verrata esimerkiksi kaikkien lääkäreiden mediaaniansioita ylilääkäreiden, erikoislääkäreiden ja yleislääkäreiden tienesteihin. Ylilääkäreiden mediaaniansio oli 7 952 euroa kuukaudessa, kun yleislääkäreille maksettiin 6 500 euroa.

Kaikkiaan yksityisen sektorin kokoaikaisten työntekijöiden säännöllisen työajan mediaaniansio oli 3 170 euroa kuukaudessa.

Tämän yli tienasivat muun muassa asianajajat, kemistit, ekonomistit, ammattikorkeakoulujen lehtorit, rahoitusalan erityisasiantuntijat ja ylihoitajat.

Mediaaniansiota pienempää palkkaa saivat esimerkiksi farmaseutit, terveyden- ja sairaanhoitajat, koneasentajat ja -korjaajat, terveydenhuollon bioanalyytikot, vartijat, tarjoilijat ja kotityöpalvelutyöntekijät.

Vähiten tienasivat avustavat puutarhatyöntekijät, joiden kuukausittainen mediaaniansio oli 1 725 euroa.

Taulukko kertoo kuukausipalkkaisten työntekijöiden säännöllisen työajan mediaaniansiot yksityisellä sektorilla ammattiluokituksen mukaan. Taulukko kulkee suurimmasta mediaaniansiosta pienimpään.

Säännöllisen työajan ansio sisältää kuukausipalkan, työaikalisät, luontoisetujen verotusarvon ja keskimääräisen provision tai myyntipalkkion kuukaudessa. Ylityöt ja tulospalkkiot eivät kuulu mukaan.

Kaikki luvut ovat viime vuodelta. Tilastokeskus laskee yksityisen sektorin palkkatiedot järjestäytyneiden ja järjestäytymättömien yritysten palkansaajien tiedoista.

Ammattinimikkeen edessä oleva numerokoodi kuvastaa Tilastokeskuksen ammattiluokitusta. Kaikki ammatit on jaoteltu kymmenen pääluokan alle. Voit perehtyä ammattiluokituksiin tarkemmin Tilastokeskuksen sivuilla.

Näin eri ammateissa tienattiin Mediaaniansiot eri ammateissa vuonna 2015

Ammatti (ammattiluokitus)Säännöllisen työajan ansion mediaani, euroa11141 Työmarkkina- ja elinkeinoelämän järjestöjen johtajat823522121 Ylilääkärit79521213 Politiikka- ja suunnittelujohtajat76362212 Ylilääkärit ja erikoislääkärit756422122 Erikoislääkärit75301346 Rahoitus- ja vakuutuspalvelujen johtajat7465221 Lääkärit719523101 Professorit6644121 Liiketoiminta- ja hallintojohtajat65202211 Yleislääkärit65001221 Myynti- ja markkinointijohtajat64481212 Henkilöstöjohtajat64401211 Talousjohtajat633712 Hallintojohtajat ja kaupalliset johtajat6285142 Vähittäis- ja tukkukaupan johtajat62071420 Vähittäis- ja tukkukaupan johtajat6207122 Myynti-, markkinointi- ja kehitysjohtajat61781219 Muut hallintojohtajat ja kaupalliset johtajat61393154 Lennonjohtajat61162261 Hammaslääkärit6105133 Tieto- ja viestintäteknologiajohtajat60441330 Tieto- ja viestintäteknologiajohtajat60441223 Tutkimus- ja kehitysjohtajat60371 Johtajat60201112 Julkishallinnon ylimmät virkamiehet575811122 Alue- ja paikallishallinnon johtajat ja ylimmät virkamiehet57581222 Mainos- ja tiedotusjohtajat575113 Tuotantotoiminnan ja yhteiskunnan peruspalvelujen johtajat57171324 Hankinta- ja jakelujohtajat5704134 Yhteiskunnan peruspalvelujen sekä rahoitus- ja vakuutuspalvelujen johtajat56922611 Asianajajat56631323 Rakennustoiminnan tuotantojohtajat5584132 Teollisuuden tuotantojohtajat sekä kaivos-, rakennus- ja jakelujohtajat55572434 Tieto- ja viestintätekniikan myynnin erityisasiantuntijat55391345 Opetusalan johtajat54921321 Teollisuuden tuotantojohtajat546923104 Yliopettajat (AMK)546911 Johtajat, ylimmät virkamiehet ja järjestöjen johtajat54352631 Ekonomistit5371261 Lainopilliset erityisasiantuntijat53111322 Kaivostoiminnan tuotantojohtajat52821349 Muut yhteiskunnan palvelujen johtajat5139111 Ylimmät virkamiehet ja järjestöjen johtajat49172421 Johtamisen ja organisaatioiden erityisasiantuntijat49112619 Muut lainopilliset erityisasiantuntijat48672433 Myynti-insinöörit ja lääke-esittelijät (pl. tieto- ja viestintätekniikka)48602412 Rahoitus- ja sijoitusneuvojat48532263 Ympäristöterveyden ja työsuojelun erityisasiantuntijat48401114 Järjestöjen johtajat47922111 Fyysikot ja astronomit47672413 Rahoitusanalyytikot475914 Hotelli- ja ravintola-alan, vähittäiskaupan ja muiden palvelualojen johtajat47241439 Muut palvelualojen johtajat47022529 Muut tietokanta- ja tietoverkkojen erityisasiantuntijat4702315 Laiva-, lento- ja satamaliikenteen päälliköt ja ohjaajat4678243 Myynnin, markkinoinnin ja tiedotuksen erityisasiantuntijat46772141 Teollisen valmistuksen ja tuotantotekniikan erityisasiantuntijat466621531 Tietoliikenneteknologian tutkijat465723105 Lehtorit (AMK)46542431 Mainonnan ja markkinoinnin erityisasiantuntijat4635131 Maa-, metsä- ja kalatalouden johtajat46311311 Maa- ja metsätalouden johtajat46312511 Sovellusarkkitehdit46252153 ICT-alan erityisasiantuntijat46172145 Puunjalostuksen ja kemian prosessitekniikan erityisasiantuntijat4605215 Sähköteknologian erityisasiantuntijat45902519 Muut ohjelmisto- ja sovelluskehittäjät45842151 Sähkötekniikan erityisasiantuntijat45702113 Kemistit455831523 Satamaliikenteen ohjaajat ja satamakapteenit45552152 Elektroniikan erityisasiantuntijat45453315 Arvioitsijat ja vahinkotarkastajat4540226 Muut terveydenhuollon erityisasiantuntijat4539252 Tietokantojen,- verkkojen ja järjestelmäohjelmistojen erityisasiantuntijat452424 Liike-elämän ja hallinnon erityisasiantuntijat4522241 Rahoitusalan erityisasiantuntijat452025 Tieto- ja viestintäteknologian erityisasiantuntijat4520251 Systeemityön erityisasiantuntijat45202114 Geologit ja geofyysikot45193421 Urheilijat45003151 Laivojen konepäälliköt ja -mestarit44992262 Proviisorit44982131 Biologit, kasvi- ja eläintieteilijät ym. erityisasiantuntijat44902512 Sovellussuunnittelijat44752164 Yhdyskunta- ja liikennesuunnittelijat44473321 Vakuutusalan palvelumyyjät444043231 Raideliikenteen ohjaajat, ajojärjestelijät ym.44322411 Laskentatoimen erityisasiantuntijat ja tilintarkastajat4420214 Tekniikan erityisasiantuntijat (pl. sähköteknologia)44182149 Muut tekniikan erityisasiantuntijat43922165 Kartoituksen ja maanmittauksen erityisasiantuntijat438926421 Toimituspäälliköt ja -sihteerit, ohjelmapäälliköt43872142 Maa- ja vesirakentamisen erityisasiantuntijat43672423 Henkilöstöhallinnon erityisasiantuntijat ja urasuunnittelijat43493312 Luotto- ja laina-asiantuntijat43472146 Kaivosteollisuuden, metallurgian ym. erityisasiantuntijat433721 Luonnontieteiden ja tekniikan erityisasiantuntijat433023102 Lehtorit ja yliassistentit (yliopisto)43273152 Vesiliikenteen perämiehet ja päälliköt43052144 Konetekniikan erityisasiantuntijat4301242 Hallinnon erityisasiantuntijat429431522 Pienten alusten päälliköt42542523 Tietoverkkojen erityisasiantuntijat42452 Erityisasiantuntijat422011142 Muiden järjestöjen johtajat42012133 Ympäristön- ja luonnonsuojelun erityisasiantuntijat42002310 Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen opettajat41911342 Terveydenhuollon johtajat4163231 Yliopisto- ja korkeakouluopettajat416322211 Ylihoitajat4113211 Luonnon- ja geotieteen erityisasiantuntijat408531521 Isojen alusten päälliköt ja perämiehet4078143 Muiden palvelualojen johtajat40212422 Hallinnon ja elinkeinojen kehittämisen erityisasiantuntijat40201344 Sosiaalihuollon johtajat40173522 Televiestinnän tekniset asiantuntijat401523106 Tuntiopettajat ym. (AMK)40112352 Erityisopettajat400322 Terveydenhuollon erityisasiantuntijat40002330 Lukion ja peruskoulun yläluokkien opettajat398523304 Muut peruskoulun yläluokkien ja lukion opettajat3985212 Matematiikan ja tilastotieteen erityisasiantuntijat39522120 Matemaatikot, aktuaarit ja tilastotieteilijät39522634 Psykologit39162161 Talonrakennuksen arkkitehdit38781431 Urheilu-, vapaa-aika- ja kulttuurikeskusten johtajat38762632 Yhteiskunta- ja kulttuuritutkijat3850352 Teleliikenne- sekä radio- ja tv-teknikot3839216 Arkkitehdit, suunnittelijat ja maanmittaajat3835232 Ammatillisen koulutuksen opettajat38322320 Ammatillisen koulutuksen opettajat38323514 Webmasterit ja -teknikot38222522 Tietojärjestelmien ylläpitäjät3811225 Eläinlääkärit38002250 Eläinlääkärit38002521 Tietokantasuunnittelijat ja -vastaavat375234112 Asiamiehet, toimitsijat ym. järjestöalan asiantuntijat37523311 Arvopaperi- ja valuuttakauppiaat37413411 Lainopilliset avustajat ja järjestöalan asiantuntijat3739332 Myynti- ja ostoagentit37242432 Tiedottajat37183322 Myyntiedustajat3712141 Hotellin- ja ravintolanjohtajat37091411 Hotellinjohtajat370823 Opettajat ja muut opetusalan erityisasiantuntijat36932642 Toimittajat36823257 Terveys- ja työsuojelutarkastajat36743511 Käytön operaattorit36343113 Sähkötekniikan asiantuntijat363126 Lainopilliset, sosiaalialan ja kulttuurialan erityisasiantuntijat3614264 Toimittajat, kirjailijat ja kielitieteilijät35983116 Kemian prosessitekniikan asiantuntijat358623412 Aineenopettajat (peruskoulun alaluokat)35832636 Papit ym. uskonnollisen elämän erityisasiantuntijat357626422 Lehtien yms. toimittajat357235 Informaatio- ja tietoliikenneteknologian asiantuntijat35532514 Sovellusohjelmoijat35502351 Opetusmenetelmien erityisasiantuntijat35363114 Elektroniikan asiantuntijat353623592 Muut opetuksen erityisasiantuntijat35312424 Henkilöstön kehittämisen erityisasiantuntijat ja kouluttajat35283323 Sisäänostajat35233115 Konetekniikan asiantuntijat3520351 Informaatio- ja tietoliikenneteknologian teknikot sekä käyttäjätukihenkilöt352033342 Isännöitsijät3504311 Fysiikan, kemian ja teknisten alojen asiantuntijat35022269 Muut muualla luokittelemattomat terveydenhuollon erityisasiantuntijat35012654 Ohjaajat ja tuottajat35003123 Rakennusalan työnjohtajat35003121 Kaivostyönjohtajat3489213 Biotieteiden erityisasiantuntijat34842163 Tuote- ja vaatesuunnittelijat3484233 Lukion ja peruskoulun yläluokkien opettajat348031 Luonnontieteiden ja tekniikan asiantuntijat34743119 Muut fysiikan, kemian ja teknisten alojen asiantuntijat3473312 Työnjohtajat kaivos-, teollisuus- ja rakennustoiminnassa34592513 Web- ja multimediakehittäjät34542143 Ympäristötekniikan erityisasiantuntijat34513513 Tietoverkkoteknikot344733 Liike-elämän ja hallinnon asiantuntijat34323122 Teollisuuden työnjohtajat343031121 Talonrakentamisen asiantuntijat3420263 Yhteiskunta- ja sosiaalialan sekä uskonnollisen elämän erityisasiantuntijat34163117 Kaivosteollisuuden ja metallurgian asiantuntijat34003112 Rakentamisen asiantuntijat33953118 Tekniset piirtäjät33957213 Ohutlevysepät338331122 Maa- ja vesirakentamisen asiantuntijat33803341 Toimistotyön esimiehet335926212 Museoalan erityisasiantuntijat33552641 Kirjailijat ym.33503 Asiantuntijat33453334 Kiinteistönvälittäjät ja isännöitsijät3342835 Kansimiehistö ym. vesiliikenteen työntekijät33398350 Kansimiehistö ym. vesiliikenteen työntekijät33398211 Konepaja- ja metallituotteiden kokoonpanijat33353353 Sosiaaliturvaetuuksien käsittelijät33333431 Valokuvaajat332034111 Oikeudenkäyntiasiamiehet ja ulosottomiehet33172622 Kirjastonhoitajat, informaatikot ym.33133521 Lähetys- ja audiovisuaaliteknikot3308335 Julkishallinnon valmistelu- ja valvontavirkamiehet33033254 Optikot33012166 Graafiset ja multimediasuunnittelijat3300235 Muut opetusalan erityisasiantuntijat330034359 Muut taide- ja kulttuurialan tekniset asiantuntijat33007411 Rakennussähköasentajat33003512 Käytön tukihenkilöt3273262 Kirjaston- ja arkistonhoitajat sekä museoalan erityisasiantuntijat3243333 Yrityspalveluiden välittäjät32303339 Muut liike-elämän asiantuntijat32202132 Maa-, metsä- ja kalatalouden erityisasiantuntijat32135249 Muut muualla luokittelemattomat myyntityöntekijät321221322 Metsätalouden erityisasiantuntijat321031123 Kartoituksen ja maanmittauksen asiantuntijat3210222 Hoitotyön erityisasiantuntijat32002221 Ylihoitajat ja osastonhoitajat32002656 Juontajat, kuuluttajat ym.319822212 Osastonhoitajat3193721 Valimotyöntekijät, hitsaajat, levysepät ym.3191741 Sähkölaitteiden asentajat ja korjaajat31912341 Peruskoulun alaluokkien opettajat31894131 Tekstinkäsittelijät318961131 Puutarhurit ja kasvihuoneviljelijät3173Ammatit yhteensä317083 Kuljetustyöntekijät31682354 Muut musiikin opettajat316621321 Maa- ja kalatalouden erityisasiantuntijat316023411 Luokanopettajat315682 Teollisuustuotteiden kokoonpanijat3156821 Teollisuustuotteiden kokoonpanijat31562621 Arkistonhoitajat ja museoalan erityisasiantuntijat3155334 Hallinnolliset ja erikoistuneet sihteerit3152331 Rahoitus-, vakuutus- ja laskentatoimen asiantuntijat315021532 Tietotekniikka-alan tutkijat31403314 Tilastointi- ja matematiikka-asiantuntijat313833341 Kiinteistönvälittäjät31147412 Muut sähköasentajat31083343 Johdon sihteerit ja osastosihteerit31007126 Putkiasentajat31008341 Maa- ja metsätaloustyökoneiden kuljettajat3100413 Tekstinkäsittelijät ja tallentajat30942655 Näyttelijät30893111 Luonnontieteen tekniset asiantuntijat30895165 Ajo-opettajat30771341 Lastenhoidon johtajat30763342 Asianajosihteerit30703332 Konferenssi- ja tapahtumajärjestäjät30635222 Myymäläesimiehet30603331 Huolitsijat, tulli- ja laivanselvittäjät30503132 Jätteenpoltto- ja vedenpuhdistuslaitosten prosessinhoitajat30483213 Farmaseutit304426351 Sosiaalityöntekijät ym.3043265 Taiteilijat30325151 Siivoustyön esimiehet toimistoissa, hotelleissa ja muissa laitoksissa30293143 Metsätalousteknikot30234323 Kuljetuksen toimistotyöntekijät302043239 Muut kuljetuksen ja huolinnan toimistotyöntekijät30172652 Muusikot, laulajat ja säveltäjät30093313 Kirjanpidon ja laskentatoimen asiantuntijat300026211 Arkistonhoitajat298632212 Terveydenhoitajat2986432 Kuljetuksen ja varastoinnin toimistotyöntekijät29822643 Kääntäjät, tulkit ja muut kielitieteilijät2969321 Terveydenhuollon tekniset asiantuntijat29627233 Maatalous- ja teollisuuskoneasentajat ja -korjaajat29523214 Hammas- ja apuvälineteknikot295032141 Hammasteknikot29508171 Paperimassan sekä paperin ja kartongin valmistuksen prosessityöntekijät294174 Sähkö- ja elektroniikka-alan työntekijät29337115 Kirvesmiehet ja rakennuspuusepät29329329 Muut valmistusalan avustavat työntekijät2927313 Prosessinvalvonnan asiantuntijat29172635 Sosiaalityön erityisasiantuntijat29148114 Betonituote- ym. teollisuuden prosessityöntekijät29148212 Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kokoonpanijat291223103 Assistentit ja tuntiopettajat (yliopisto)2910322 Sairaanhoitajat, kätilöt ym.29093221 Sairaanhoitajat ym.29097523 Konepuusepät28994321 Varastonhoitajat ym.28973211 Lääketieteellisen kuvantamis- ja laitetekniikan asiantuntijat288332 Terveydenhuollon asiantuntijat2882817 Sahatavaran sekä paperin ja kartongin valmistuksen prosessityöntekijät28757421 Elektroniikka- ja automaatiolaitteiden asentajat ja korjaajat287232211 Sairaanhoitajat2870754 Muut pääluokkaan 7 luokiteltavat työntekijät28707543 Luokittelijat ja laaduntarkkailijat (pl. ruoat ja juomat)2870342 Urheilijat, urheiluvalmentajat, liikunnanohjaajat ym.28593422 Urheiluvalmentajat ja toimitsijat28508189 Muut muualla luokittelemattomat prosessityöntekijät285074211 Elektroniikka-asentajat ja -korjaajat28492264 Fysioterapian erityisasiantuntijat28388219 Muut teollisuustuotteiden kokoonpanijat28364413 Koodaajat, oikolukijat ym.2833818 Muut prosessityöntekijät283372 Konepaja- ja valimotyöntekijät sekä asentajat ja korjaajat28313251 Suuhygienistit2830723 Koneasentajat ja -korjaajat28277511 Lihanleikkaajat, kalankäsittelijät ym.28227 Rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijät2820811 Kaivos- ja louhintatyön koneenkäyttäjät2818834 Työkoneiden kuljettajat28153212 Bioanalyytikot (terveydenhuolto)2800742 Elektroniikka- ja tietoliikenneasentajat ja -korjaajat2800752 Puutavaran käsittelijät, puusepät ym.2798722 Sepät, työkaluntekijät ja koneenasettajat27897223 Koneenasettajat ja koneistajat2789711 Rakennustyöntekijät ym.278171 Rakennustyöntekijät ym. (pl. sähköasentajat)27804221 Matkatoimistovirkailijat27764312 Tilasto-, rahoitus- ja vakuutusalan toimistotyöntekijät277662 Metsä- ja kalatalouden työntekijät2775621 Metsurit ja metsätyöntekijät27756210 Metsurit ja metsätyöntekijät2775713 Maalarit ja rakennuspuhdistajat27718142 Muovituoteteollisuuden prosessityöntekijät27658 Prosessi- ja kuljetustyöntekijät27637231 Moottoriajoneuvojen asentajat ja korjaajat276175 Elintarvike-, puutyö- ja vaatetus- ja jalkinealan valmistustyöntekijät ym.27529312 Maa- ja vesirakentamisen avustavat työntekijät275243 Laskennan ja varastoinnin toimistotyöntekijät27513258 Sairaankuljetuksen ensihoitajat27504214 Maksujenperijät27487422 Tieto- ja viestintäteknologian asentajat ja korjaajat2745712 Rakennusten viimeistelytyöntekijät27444211 Pankki- ym. toimihenkilöt274334121 Sosiaalialan ohjaajat2742314 Biotieteiden asiantuntijat2740341 Lainopilliset asiantuntijat sekä sosiaalialan ja seurakunnan työntekijät2737421 Rahaliikenteen asiakaspalvelutyöntekijät273726352 Sosiaalialan suunnittelijat ym.27324419 Muut muualla luokittelemattomat toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät27313142 Maa- ja kalatalousteknikot27253412 Sosiaalialan ohjaajat ja neuvojat ym.2725325 Muut terveydenhuollon asiantuntijat27208131 Kemianteollisuuden prosessityöntekijät ym.27162359 Opinto-ohjaajat ja muut opetuksen erityisasiantuntijat27134416 Henkilöstöhallinnon avustavat toimistotyöntekijät271134 Lainopilliset avustajat sekä sosiaali- ja kulttuurialan asiantuntijat27067111 Talonrakentajat2700931 Avustavat kaivos- ja rakennustyöntekijät2700814 Kumi-, muovi- ja paperituotteiden valmistuksen prosessityöntekijät2698813 Kemianteollisuuden ja valokuvatuotteiden valmistuksen prosessityöntekijät2692431 Palkanlaskijat, vakuutuskäsittelijät ym.26833434 Keittiöpäälliköt267874212 Automaatioasentajat ja -korjaajat26783435 Muut taide- ja kulttuurialan asiantuntijat26777119 Muut rakennustyöntekijät26744 Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät26698332 Kuorma-auton ja erikoisajoneuvojen kuljettajat26688141 Kumituoteteollisuuden prosessityöntekijät266634122 Nuorisotyön ohjaajat (ei srk.)26653141 Laborantit ym.26647122 Lattianpäällystystyöntekijät26559313 Rakennusalan avustavat työntekijät2654412 Yleissihteerit26414120 Yleissihteerit26415169 Muualla luokittelemattomat henkilökohtaisen palvelun työntekijät263134131 Diakonit ja diakonissat26284132 Tallentajat26263255 Fysioterapeutit ym.26254313 Palkanlaskijat26258343 Nosturinkuljettajat26253131 Voimalaitosten prosessinhoitajat262441 Toimistotyöntekijät262344 Muut toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät2621441 Muut toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät262142 Asiakaspalvelutyöntekijät26187522 Huonekalupuusepät ym.26163413 Seurakuntatyöntekijät261534139 Muut seurakuntatyöntekijät261553212 Kehitysvammaisten hoitajat26153259 Muut muualla luokittelemattomat terveydenhuollon asiantuntijat261432591 Toimintaterapeutit2614932 Valmistusalan avustavat työntekijät261151202 Ravintolaesimiehet ja vuoropäälliköt26065132 Baarimestarit26035242 Tuote-esittelijät260053211 Mielenterveyshoitajat25914311 Taloushallinnon toimistotyöntekijät259034351 Kuvaussihteerit ja muut näyttämötekniset asiantuntijat258681 Prosessityöntekijät25813423 Liikunnan ja vapaa-ajan ohjaajat25785243 Suoramyyjät2574833 Raskaiden moottoriajoneuvojen kuljettajat2570343 Taide- ja kulttuurialan asiantuntijat sekä keittiöpäälliköt25567131 Rakennusmaalarit ym.2556516 Muut henkilökohtaisen palvelun työntekijät25487127 Ilmastointi- ja jäähdytyslaiteasentajat2536816 Elintarviketeollisuuden prosessityöntekijät25128160 Elintarviketeollisuuden prosessityöntekijät25125163 Hautauspalvelutyöntekijät25082265 Ravitsemusalan erityisasiantuntijat250753219 Muut lähihoitajat24915142 Kosmetologit ym.248953291 Hammashoitajat248034123 Työn- ja askarteluohjaajat24794415 Arkistotyöntekijät247996 Katujen puhtaanapidon ja jätehuollon työntekijät ym.2479962 Sanomalehtien jakajat, lähetit ym.2479961 Jätehuoltotyöntekijät2475234 Peruskoulun alaluokkien opettajat ja lastentarhanopettajat24704411 Kirjastotyöntekijät24635321 Lähihoitajat245753213 Sosiaalialan hoitajat243423591 Opinto-ohjaajat24333344 Toimistosihteerit (terveydenhuolto)24324226 Vastaanoton ja neuvonnan hoitajat2429532 Lähihoitajat, muut terveydenhuollon työntekijät ja kodinhoitajat24254229 Muualla luokittelemattomat asiakaspalvelutyöntekijät2421422 Muut asiakaspalvelutyöntekijät241644122 Toimistovahtimestarit24154225 Informaatiopisteen asiakasneuvojat241242299 Muut muualla luokittelemattomat asiakaspalvelutyöntekijät24102653 Tanssitaiteilijat ja koreografit24044412 Postinkantajat ja -lajittelijat24042659 Muut taiteilijat2400522 Myyjät ja kauppiaat23919612 Jätteiden lajittelijat2391731 Käsityötuotteiden valmistajat ja hienomekaanikot2390751 Lihanleikkaajat, leipurit, meijeristit ym.23898111 Kaivos- ja louhostyöntekijät23847313 Koru-, kulta- ja hopeasepät2381512 Ravintola- ja suurtaloustyöntekijät23755120 Ravintola- ja suurtaloustyöntekijät237553 Hoivapalvelun ja terveydenhuollon työntekijät236953294 Hierojat ja kuntohoitajat23685414 Vartijat236373 Käsityötuotteiden valmistajat, hienomekaanikot sekä painoalan työntekijät23612342 Lastentarhanopettajat235552 Myyjät, kauppiaat ym.235054 Suojelu- ja vartiointityöntekijät2347541 Suojelu- ja vartiointityöntekijät23475 Palvelu- ja myyntityöntekijät23467512 Leipurit ja kondiittorit233593 Teollisuuden ja rakentamisen avustavat työntekijät2334411 Toimistoavustajat23294110 Toimistoavustajat23294227 Tutkimus- ja markkinatutkimushaastattelijat23268153 Teollisuusompelijat23243433 Gallerioiden, museoiden ja kirjastojen tekniset työntekijät232051 Palvelutyöntekijät2318832 Henkilö- ja pakettiauton- sekä moottoripyöränkuljettajat23178322 Henkilö-, taksi- ja pakettiautonkuljettajat2317611 Pelto- ja puutarhaviljelijät2309524 Muut myyntityöntekijät2303732 Painoalan työntekijät23015419 Muut suojelu- ja vartiointityöntekijät22976113 Puutarhurit, kasvihuoneviljelijät ja -työntekijät22979333 Rahdinkäsittelijät, varastotyöntekijät ym.22965223 Myyjät22955244 Puhelin- ja asiakaspalvelukeskusten myyjät2295933 Rahdinkäsittelijät ja varastotyöntekijät ym.2295515 Kiinteistöhuollon ja siivoustyön esimiehet22837322 Painajat22794223 Puhelinvaihteenhoitajat227551632 Muut hautaustyöntekijät22748183 Pakkaus-, pullotus- ja etiköintikoneiden hoitajat22716 Maanviljelijät, metsätyöntekijät ym.2257324 Seminologit ym.22563240 Seminologit ym.22564224 Hotellin vastaanottovirkailijat2250753 Vaatetusalan työntekijät ym.22467531 Vaatturit, pukuompelijat, turkkurit ja hatuntekijät224661 Maanviljelijät ja eläintenkasvattajat ym.224061132 Puutarha- ja kasvihuonetyönjohtajat ja - työntekijät22408132 Valokuvatuotteiden valmistuksen prosessityöntekijät224053292 Välinehuoltajat222253112 Perhepäivähoitajat22205153 Kiinteistöhuollon työntekijät22144222 Puhelinpalveluneuvojat22078331 Linja-auton- ja raitiovaununkuljettajat22055329 Muut terveydenhuoltoalan työntekijät220453113 Lastenkerhojen ohjaajat ym.2195513 Tarjoilutyöntekijät219353221 Kotityöpalvelutyöntekijät21889 Muut työntekijät21865131 Tarjoilijat21845164 Eläintenhoitajat ja lemmikkieläinten trimmaajat21805322 Kodinhoitajat (kotipalvelutoiminta)21763432 Sisustussuunnittelijat ym.2172612 Eläintenkasvattajat21695245 Huoltamotyöntekijät216251201 Kokit, keittäjät ja kylmäköt21436121 Liha- ja lypsykarjan kasvattajat sekä muiden kotieläinten kasvattajat21369334 Hyllyjen täyttäjät2112531 Lastenhoitajat ja koulunkäyntiavustajat21005311 Lastenhoitotyöntekijät21005312 Koulunkäyntiavustajat209091123 Sairaala- ja laitosapulaiset2087523 Kassanhoitajat ja lipunmyyjät20775230 Kassanhoitajat ja lipunmyyjät2077514 Kampaajat, parturit, kosmetologit ym.205653111 Päiväkotien ja muiden laitosten lastenhoitajat ym.20515141 Kampaajat ja parturit204253293 Apteekkien lääketyöntekijät204294 Avustavat keittiö- ja ruokatyöntekijät2030941 Avustavat keittiö- ja ruokatyöntekijät20309412 Avustavat keittiötyöntekijät203091 Siivoojat, kotiapulaiset ja muut puhdistustyöntekijät199491124 Päiväkotiapulaiset1993911 Koti-, hotelli- ja toimistosiivoojat ym.19929112 Toimisto- ja laitossiivoojat ym.1992521 Katu- ja torikauppiaat19785211 Kioski- ja torimyyjät1978815 Tekstiili-, turkis- ja nahkatuoteteollisuuden prosessityöntekijät197391121 Toimistosiivoojat ym.195991122 Hotellisiivoojat19588157 Pesulatyöntekijät19115246 Kahvila- ja baarimyyjät190692 Maa-, metsä- ja kalatalouden avustavat työntekijät1725921 Maa-, metsä- ja kalatalouden avustavat työntekijät17259214 Avustavat puutarhatyöntekijät1725 Lähde: Tilastokeskus

Osion tuoreimmat

Luitko jo nämä?