Lähes 300 ammatin palkat selvisivät – katso pärjäätkö

Katso lähes 300:n ammatin listasta, kuinka paljon kollegasi tienaavat.

20.8.2015 9:15 | Päivitetty 20.8.2015 10:21

Taulukossa esiintyvät palkat ovat yksityisen sektorin kuukausipalkkaisten työntekijöiden säännöllisen työajan ansioita.

Peruskuukausipalkan lisäksi luvuissa on huomioitu henkilökohtaiset lisät, palvelusvuosilisät, vuoro-, ilta- ja yötyölisät, korvaukset säännöllisestä sunnuntaityöstä, luontoisetujen verotusarvo ja mahdolliset keskimääräiset kuukausittaiset myyntipalkkiot.

Kaikki luvut ovat vuodelta 2014 ja ne kuvaavat ansioiden mediaaneja. Mediaani on suuruusjärjestykseen asetetun lukujoukon keskimmäinen luku.

Viime vuonna mediaaniansio yksityisellä sektorilla oli 3 135 euroa. Eniten palkansaajia oli 2 500 eurosta 2 600 euroon ansaitsevien palkkatasolla.

Tilastokeskus laskee yksityisen sektorin palkkatiedot työnantajajärjestöjen jäsenyritysten antamista tiedoista ja omista otosaineistoistaan.

Näin eri ammateissa tienataan Yksityisen sektorin kuukausipalkkaisten työntekijöiden säännöllisen työajan mediaaniansio.

AmmattiKuukausiansiot (euroa)Rahoitus- ja vakuutuspalvelujen johtajat7 489Politiikka- ja suunnittelujohtajat7 441Ylilääkärit ja erikoislääkärit7 251Yleislääkärit6 520Henkilöstöjohtajat6 351Terveydenhuollon johtajat6 281Myynti- ja markkinointijohtajat6 243Tutkimus- ja kehitysjohtajat6 182Talousjohtajat6 131Tieto- ja viestintäteknologiajohtajat6 020Muut hallintojohtajat ja kaupalliset johtajat6 000Hammaslääkärit5 988Mainos- ja tiedotusjohtajat5 966Lennonjohtajat5 914Vesiliikenteen perämiehet ja päälliköt5 846Asianajajat5 843Hankinta- ja jakelujohtajat5 540Vähittäis- ja tukkukaupan johtajat5 512Rakennustoiminnan tuotantojohtajat5 500Opetusalan johtajat5 454Ekonomistit5 121Teollisuuden tuotantojohtajat5 105Muut palvelualojen johtajat5 020Rahoitusanalyytikot4 952Maa- ja metsätalouden johtajat4 931Ympäristöterveyden ja työsuojelun erityisasiantuntijat4 915Muut lainopilliset erityisasiantuntijat4 911Muut yhteiskunnan palvelujen johtajat4 820Johtamisen ja organisaatioiden erityisasiantuntijat4 800Myynti-insinöörit ja lääke-esittelijät (pl. tieto- ja viestintätekniikka)4 800Rahoitus- ja sijoitusneuvojat4 790Fyysikot ja astronomit4 748Tietoverkkojen erityisasiantuntijat4 740ICT-alan erityisasiantuntijat4 716Mainonnan ja markkinoinnin erityisasiantuntijat4 702Sovellusarkkitehdit4 680Puunjalostuksen ja kemian prosessitekniikan erityisasiantuntijat4 588Järjestöjen johtajat4 582Elektroniikan erityisasiantuntijat4 581Muut ohjelmisto- ja sovelluskehittäjät4 550Teollisen valmistuksen ja tuotantotekniikan erityisasiantuntijat4 538Sähkötekniikan erityisasiantuntijat4 528Kemistit4 505Geologit ja geofyysikot4 500Proviisorit4 473Urheilu-, vapaa-aika- ja kulttuurikeskusten johtajat4 458Arvioitsijat ja vahinkotarkastajat4 423Kaivosteollisuuden, metallurgian ym. erityisasiantuntijat4 420Vakuutusalan palvelumyyjät4 409Sovellussuunnittelijat4 402Laskentatoimen erityisasiantuntijat ja tilintarkastajat4 398Yhdyskunta- ja liikennesuunnittelijat4 395Luotto- ja laina-asiantuntijat4 394Kartoituksen ja maanmittauksen erityisasiantuntijat4 372Maa- ja vesirakentamisen erityisasiantuntijat4 357Henkilöstöhallinnon erityisasiantuntijat ja urasuunnittelijat4 337Muut tekniikan erityisasiantuntijat4 305Konetekniikan erityisasiantuntijat4 270Biologit, kasvi- ja eläintieteilijät ym. erityisasiantuntijat4 137Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen opettajat4 129Ympäristön- ja luonnonsuojelun erityisasiantuntijat4 095Lukion ja peruskoulun yläluokkien opettajat4 087Televiestinnän tekniset asiantuntijat4 028Sosiaalihuollon johtajat4 020Tietokantasuunnittelijat ja -vastaavat4 008Erityisopettajat3 975Web- ja multimediakehittäjät3 915Matemaatikot, aktuaarit ja tilastotieteilijät3 914Maisema-arkkitehdit3 902Psykologit3 885Talonrakennuksen arkkitehdit3 830Ammatillisen koulutuksen opettajat3 811Tiedottajat3 736Terveys- ja työsuojelutarkastajat3 735Lainopilliset avustajat ja järjestöalan asiantuntijat3 727Hotellinjohtajat3 720Myyntiedustajat3 720Muut muualla luokittelemattomat myyntityöntekijät3 695Eläinlääkärit3 690Toimittajat3 673Arvopaperi- ja valuuttakauppiaat3 660Hallinnon ja elinkeinojen kehittämisen erityisasiantuntijat3 647Tietojärjestelmien ylläpitäjät3 647Yhteiskunta- ja kulttuuritutkijat3 642Sähkötekniikan asiantuntijat3 614Tietoverkkoteknikot3 607Henkilöstön kehittämisen erityisasiantuntijat ja kouluttajat3 591Käytön operaattorit3 589Webmasterit ja -teknikot3 564Kemian prosessitekniikan asiantuntijat3 562Papit ym. uskonnollisen elämän erityisasiantuntijat3 561Elektroniikan asiantuntijat3 552Kaivosteollisuuden ja metallurgian asiantuntijat3 520Rakennusalan työnjohtajat3 520Tekniset piirtäjät3 518Konetekniikan asiantuntijat3 500Kaivostyönjohtajat3 500Sisäänostajat3 480Ohjaajat ja tuottajat3 467Tuote- ja vaatesuunnittelijat3 465Teollisuuden työnjohtajat3 444Sovellusohjelmoijat3 438Opetusmenetelmien erityisasiantuntijat3 404Muut fysiikan, kemian ja teknisten alojen asiantuntijat3 390Ympäristötekniikan erityisasiantuntijat3 383Maa- ja kalatalouden erityisasiantuntijat3 382Luonnontieteen tekniset asiantuntijat3 370Rakentamisen asiantuntijat3 370Kiinteistönvälittäjät ja isännöitsijät3 320Sosiaaliturvaetuuksien käsittelijät3 297Optikot3 296Konepaja- ja metallituotteiden kokoonpanijat3 281Lähetys- ja audiovisuaaliteknikot3 264Toimistotyön esimiehet3 262Peruskoulun alaluokkien opettajat3 247Käytön tukihenkilöt3 232Kansimiehistö ym. vesiliikenteen työntekijät3 227Tekstinkäsittelijät3 224Graafiset ja multimediasuunnittelijat3 220Rakennussähköasentajat3 208Ylihoitajat ja osastonhoitajat3 197Maa-, metsä- ja kalatalouden erityisasiantuntijat3 176Kirjailijat ym.3 148Maa- ja metsätaloustyökoneiden kuljettajat3 148Näyttelijät3 145Urheilijat3 125Valokuvaajat3 125Koodaajat, oikolukijat ym.3 120Muut musiikin opettajat3 118Jätteenpoltto- ja vedenpuhdistuslaitosten prosessinhoitajat3 100Kumituoteteollisuuden prosessityöntekijät3 093Muut sähköasentajat3 088Lastenhoidon johtajat3 083Myymäläesimiehet3 040Huolitsijat, tulli- ja laivanselvittäjät3 035Johdon sihteerit ja osastosihteerit3 027Farmaseutit3 025Arkistonhoitajat ja museoalan erityisasiantuntijat3 024Siivoustyön esimiehet toimistoissa, hotelleissa ja muissa laitoksissa3 009Muusikot, laulajat ja säveltäjät2 998Ajo-opettajat2 990Asianajosihteerit2 980Muut valmistusalan avustavat työntekijät2 968Kuljetuksen toimistotyöntekijät2 961Kirjanpidon ja laskentatoimen asiantuntijat2 959Paperimassan sekä paperin ja kartongin valmistuksen prosessityöntekijät2 927Kääntäjät, tulkit ja muut kielitieteilijät2 921Satunnaistöiden tekijät2 907Varastonhoitajat ym.2 906Sosiaalityön erityisasiantuntijat2 900Metsätalousteknikot2 900Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kokoonpanijat2 890Betonituote- ym. teollisuuden prosessityöntekijät2 879Sairaanhoitajat ym.2 878Kirvesmiehet ja rakennuspuusepät2 863Luokittelijat ja laaduntarkkailijat (pl. ruoat ja juomat)2 863Elektroniikka- ja automaatiolaitteiden asentajat ja korjaajat2 843Lääketieteellisen kuvantamis- ja laitetekniikan asiantuntijat2 839Fysioterapian erityisasiantuntijat2 838Suuhygienistit2 829Maatalous- ja teollisuuskoneasentajat ja -korjaajat2 824Bioanalyytikot (terveydenhuolto)2 809Maksujenperijät2 806Konferenssi- ja tapahtumajärjestäjät2 793Sairaankuljetuksen ensihoitajat2 788Opinto-ohjaajat ja muut opetuksen erityisasiantuntijat2 774Talonrakentajat2 768Matkatoimistovirkailijat2 755Rakennusalan avustavat työntekijät2 755Tilasto-, rahoitus- ja vakuutusalan toimistotyöntekijät2 751Hitsaajat ja kaasuleikkaajat2 750Muovituoteteollisuuden prosessityöntekijät2 727Pankki- ym. toimihenkilöt2 724Lihanleikkaajat, kalankäsittelijät ym.2 724Maa- ja kalatalousteknikot2 720Muut muualla luokittelemattomat prosessityöntekijät2 720Sosiaalialan ohjaajat ja neuvojat ym.2 719Tieto- ja viestintäteknologian asentajat ja korjaajat2 715Moottoriajoneuvojen asentajat ja korjaajat2 707Urheiluvalmentajat ja toimitsijat2 700Muut rakennustyöntekijät2 700Koneenasettajat ja koneistajat2 699Ahtaajat ja trukinkuljettajat ym.2 695Muut muualla luokittelemattomat toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät2 693Kemianteollisuuden prosessityöntekijät ym.2 687Maa- ja vesirakentamisen avustavat työntekijät2 681Tallentajat2 670Postinkantajat ja -lajittelijat2 668Laborantit ym.2 655Henkilöstöhallinnon avustavat toimistotyöntekijät2 651Huonekalupuusepät ym.2 650Konepuusepät2 650Muut taide- ja kulttuurialan asiantuntijat2 642Keittiöpäälliköt2 638Suoramyyjät2 634Kuorma-auton ja erikoisajoneuvojen kuljettajat2 625Fysioterapeutit ym.2 622Yleissihteerit2 601Seurakuntatyöntekijät2 592Muut muualla luokittelemattomat terveydenhuollon asiantuntijat2 583Ruiskumaalaajat ja -lakkaajat2 580Putkiasentajat2 572Palkanlaskijat2 568Maansiirtokoneiden ym. kuljettajat2 568Taloushallinnon toimistotyöntekijät2 566Tanssitaiteilijat ja koreografit2 558Informaatiopisteen asiakasneuvojat2 533Tuote-esittelijät2 525Baarimestarit2 521Ilmastointi- ja jäähdytyslaiteasentajat2 520Tutkimus- ja markkinatutkimushaastattelijat2 514Muualla luokittelemattomat henkilökohtaisen palvelun työntekijät2 500Lattianpäällystystyöntekijät2 500Rakennuspuhdistajat ja nuohoojat2 500Voimalaitosten prosessinhoitajat2 488Elintarviketeollisuuden prosessityöntekijät2 487Liikunnan ja vapaa-ajan ohjaajat2 483Koru-, kulta- ja hopeasepät2 460Lähihoitajat2 459Kirjastotyöntekijät2 456Puutarhurit, kasvihuoneviljelijät ja -työntekijät2 456Metsurit ja metsätyöntekijät2 452Muualla luokittelemattomat asiakaspalvelutyöntekijät2 409Lastentarhanopettajat2 391Toimistosihteerit (terveydenhuolto)2 387Vastaanoton ja neuvonnan hoitajat2 381Teollisuusompelijat2 380Jätteiden kerääjät2 361Vartijat2 354Ravintola- ja suurtaloustyöntekijät2 353Jätteiden lajittelijat2 353Toimistoavustajat2 349Gallerioiden, museoiden ja kirjastojen tekniset työntekijät2 332Leipurit ja kondiittorit2 317Käsinpakkaajat2 305Hautauspalvelutyöntekijät2 296Rahdinkäsittelijät, varastotyöntekijät ym.2 296ahdinkäsittelijät ja varastotyöntekijät ym.2 292Myyjät2 283Puhelin- ja asiakaspalvelukeskusten myyjät2 276Puhelinvaihteenhoitajat2 270Hotellin vastaanottovirkailijat2 268Puhelinpalveluneuvojat2 260Pakkaus-, pullotus- ja etiköintikoneiden hoitajat2 250Muut suojelu- ja vartiointityöntekijät2 249Arkistotyöntekijät2 244Liha- ja lypsykarjan kasvattajat sekä muiden kotieläinten kasvattajat2 240Vaatturit, pukuompelijat, turkkurit ja hatuntekijät2 238Seminologit ym.2 210Valokuvatuotteiden valmistuksen prosessityöntekijät2 208Huoltamotyöntekijät2 207Kodinhoitajat (kotipalvelutoiminta)2 193Kiinteistöhuollon työntekijät2 188Muut terveydenhuoltoalan työntekijät2 178Sisustussuunnittelijat ym.2 176Henkilö-, taksi- ja pakettiautonkuljettajat2 171Tarjoilijat2 142Linja-auton- ja raitiovaununkuljettajat2 121Lastenhoitotyöntekijät2 090Kosmetologit ym.2 088Eläintenhoitajat ja lemmikkieläinten trimmaajat2 070Kassanhoitajat ja lipunmyyjät2 058Muut teollisuustuotteiden kokoonpanijat2 042Hyllyjen täyttäjät2 038Avustavat keittiötyöntekijät2 031Toimisto- ja laitossiivoojat ym.1 986Kampaajat ja parturit1 973Koulunkäyntiavustajat1 943Pesulatyöntekijät1 898Kahvila- ja baarimyyjät1 894Avustavat puutarhatyöntekijät1 705Karjankasvatuksen avustavat työntekijät1 622Yhdistetyn maanviljelyn ja eläintenkasvatuksen harjoittajat1 300 Lähde: Tilastokeskus

Osion tuoreimmat

Luitko jo nämä?