Lähes 300 ammatin palkat selvisivät – katso pärjäätkö

Julkaistu: , Päivitetty:

Katso lähes 300:n ammatin listasta, kuinka paljon kollegasi tienaavat.


Taulukossa esiintyvät palkat ovat yksityisen sektorin kuukausipalkkaisten työntekijöiden säännöllisen työajan ansioita.

Peruskuukausipalkan lisäksi luvuissa on huomioitu henkilökohtaiset lisät, palvelusvuosilisät, vuoro-, ilta- ja yötyölisät, korvaukset säännöllisestä sunnuntaityöstä, luontoisetujen verotusarvo ja mahdolliset keskimääräiset kuukausittaiset myyntipalkkiot.

Kaikki luvut ovat vuodelta 2014 ja ne kuvaavat ansioiden mediaaneja. Mediaani on suuruusjärjestykseen asetetun lukujoukon keskimmäinen luku.

Viime vuonna mediaaniansio yksityisellä sektorilla oli 3 135 euroa. Eniten palkansaajia oli 2 500 eurosta 2 600 euroon ansaitsevien palkkatasolla.

Tilastokeskus laskee yksityisen sektorin palkkatiedot työnantajajärjestöjen jäsenyritysten antamista tiedoista ja omista otosaineistoistaan.

Näin eri ammateissa tienataan
Yksityisen sektorin kuukausipalkkaisten työntekijöiden säännöllisen työajan mediaaniansio.

AmmattiKuukausiansiot (euroa)
Rahoitus- ja vakuutuspalvelujen johtajat7 489
Politiikka- ja suunnittelujohtajat7 441
Ylilääkärit ja erikoislääkärit7 251
Yleislääkärit6 520
Henkilöstöjohtajat6 351
Terveydenhuollon johtajat6 281
Myynti- ja markkinointijohtajat6 243
Tutkimus- ja kehitysjohtajat6 182
Talousjohtajat6 131
Tieto- ja viestintäteknologiajohtajat6 020
Muut hallintojohtajat ja kaupalliset johtajat6 000
Hammaslääkärit5 988
Mainos- ja tiedotusjohtajat5 966
Lennonjohtajat5 914
Vesiliikenteen perämiehet ja päälliköt5 846
Asianajajat5 843
Hankinta- ja jakelujohtajat5 540
Vähittäis- ja tukkukaupan johtajat5 512
Rakennustoiminnan tuotantojohtajat5 500
Opetusalan johtajat5 454
Ekonomistit5 121
Teollisuuden tuotantojohtajat5 105
Muut palvelualojen johtajat5 020
Rahoitusanalyytikot4 952
Maa- ja metsätalouden johtajat4 931
Ympäristöterveyden ja työsuojelun erityisasiantuntijat4 915
Muut lainopilliset erityisasiantuntijat4 911
Muut yhteiskunnan palvelujen johtajat4 820
Johtamisen ja organisaatioiden erityisasiantuntijat4 800
Myynti-insinöörit ja lääke-esittelijät (pl. tieto- ja viestintätekniikka)4 800
Rahoitus- ja sijoitusneuvojat4 790
Fyysikot ja astronomit4 748
Tietoverkkojen erityisasiantuntijat4 740
ICT-alan erityisasiantuntijat4 716
Mainonnan ja markkinoinnin erityisasiantuntijat4 702
Sovellusarkkitehdit4 680
Puunjalostuksen ja kemian prosessitekniikan erityisasiantuntijat4 588
Järjestöjen johtajat4 582
Elektroniikan erityisasiantuntijat4 581
Muut ohjelmisto- ja sovelluskehittäjät4 550
Teollisen valmistuksen ja tuotantotekniikan erityisasiantuntijat4 538
Sähkötekniikan erityisasiantuntijat4 528
Kemistit4 505
Geologit ja geofyysikot4 500
Proviisorit4 473
Urheilu-, vapaa-aika- ja kulttuurikeskusten johtajat4 458
Arvioitsijat ja vahinkotarkastajat4 423
Kaivosteollisuuden, metallurgian ym. erityisasiantuntijat4 420
Vakuutusalan palvelumyyjät4 409
Sovellussuunnittelijat4 402
Laskentatoimen erityisasiantuntijat ja tilintarkastajat4 398
Yhdyskunta- ja liikennesuunnittelijat4 395
Luotto- ja laina-asiantuntijat4 394
Kartoituksen ja maanmittauksen erityisasiantuntijat4 372
Maa- ja vesirakentamisen erityisasiantuntijat4 357
Henkilöstöhallinnon erityisasiantuntijat ja urasuunnittelijat4 337
Muut tekniikan erityisasiantuntijat4 305
Konetekniikan erityisasiantuntijat4 270
Biologit, kasvi- ja eläintieteilijät ym. erityisasiantuntijat4 137
Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen opettajat4 129
Ympäristön- ja luonnonsuojelun erityisasiantuntijat4 095
Lukion ja peruskoulun yläluokkien opettajat4 087
Televiestinnän tekniset asiantuntijat4 028
Sosiaalihuollon johtajat4 020
Tietokantasuunnittelijat ja -vastaavat4 008
Erityisopettajat3 975
Web- ja multimediakehittäjät3 915
Matemaatikot, aktuaarit ja tilastotieteilijät3 914
Maisema-arkkitehdit3 902
Psykologit3 885
Talonrakennuksen arkkitehdit3 830
Ammatillisen koulutuksen opettajat3 811
Tiedottajat3 736
Terveys- ja työsuojelutarkastajat3 735
Lainopilliset avustajat ja järjestöalan asiantuntijat3 727
Hotellinjohtajat3 720
Myyntiedustajat3 720
Muut muualla luokittelemattomat myyntityöntekijät3 695
Eläinlääkärit3 690
Toimittajat3 673
Arvopaperi- ja valuuttakauppiaat3 660
Hallinnon ja elinkeinojen kehittämisen erityisasiantuntijat3 647
Tietojärjestelmien ylläpitäjät3 647
Yhteiskunta- ja kulttuuritutkijat3 642
Sähkötekniikan asiantuntijat3 614
Tietoverkkoteknikot3 607
Henkilöstön kehittämisen erityisasiantuntijat ja kouluttajat3 591
Käytön operaattorit3 589
Webmasterit ja -teknikot3 564
Kemian prosessitekniikan asiantuntijat3 562
Papit ym. uskonnollisen elämän erityisasiantuntijat3 561
Elektroniikan asiantuntijat3 552
Kaivosteollisuuden ja metallurgian asiantuntijat3 520
Rakennusalan työnjohtajat3 520
Tekniset piirtäjät3 518
Konetekniikan asiantuntijat3 500
Kaivostyönjohtajat3 500
Sisäänostajat3 480
Ohjaajat ja tuottajat3 467
Tuote- ja vaatesuunnittelijat3 465
Teollisuuden työnjohtajat3 444
Sovellusohjelmoijat3 438
Opetusmenetelmien erityisasiantuntijat3 404
Muut fysiikan, kemian ja teknisten alojen asiantuntijat3 390
Ympäristötekniikan erityisasiantuntijat3 383
Maa- ja kalatalouden erityisasiantuntijat3 382
Luonnontieteen tekniset asiantuntijat3 370
Rakentamisen asiantuntijat3 370
Kiinteistönvälittäjät ja isännöitsijät3 320
Sosiaaliturvaetuuksien käsittelijät3 297
Optikot3 296
Konepaja- ja metallituotteiden kokoonpanijat3 281
Lähetys- ja audiovisuaaliteknikot3 264
Toimistotyön esimiehet3 262
Peruskoulun alaluokkien opettajat3 247
Käytön tukihenkilöt3 232
Kansimiehistö ym. vesiliikenteen työntekijät3 227
Tekstinkäsittelijät3 224
Graafiset ja multimediasuunnittelijat3 220
Rakennussähköasentajat3 208
Ylihoitajat ja osastonhoitajat3 197
Maa-, metsä- ja kalatalouden erityisasiantuntijat3 176
Kirjailijat ym.3 148
Maa- ja metsätaloustyökoneiden kuljettajat3 148
Näyttelijät3 145
Urheilijat3 125
Valokuvaajat3 125
Koodaajat, oikolukijat ym.3 120
Muut musiikin opettajat3 118
Jätteenpoltto- ja vedenpuhdistuslaitosten prosessinhoitajat3 100
Kumituoteteollisuuden prosessityöntekijät3 093
Muut sähköasentajat3 088
Lastenhoidon johtajat3 083
Myymäläesimiehet3 040
Huolitsijat, tulli- ja laivanselvittäjät3 035
Johdon sihteerit ja osastosihteerit3 027
Farmaseutit3 025
Arkistonhoitajat ja museoalan erityisasiantuntijat3 024
Siivoustyön esimiehet toimistoissa, hotelleissa ja muissa laitoksissa3 009
Muusikot, laulajat ja säveltäjät2 998
Ajo-opettajat2 990
Asianajosihteerit2 980
Muut valmistusalan avustavat työntekijät2 968
Kuljetuksen toimistotyöntekijät2 961
Kirjanpidon ja laskentatoimen asiantuntijat2 959
Paperimassan sekä paperin ja kartongin valmistuksen prosessityöntekijät2 927
Kääntäjät, tulkit ja muut kielitieteilijät2 921
Satunnaistöiden tekijät2 907
Varastonhoitajat ym.2 906
Sosiaalityön erityisasiantuntijat2 900
Metsätalousteknikot2 900
Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kokoonpanijat2 890
Betonituote- ym. teollisuuden prosessityöntekijät2 879
Sairaanhoitajat ym.2 878
Kirvesmiehet ja rakennuspuusepät2 863
Luokittelijat ja laaduntarkkailijat (pl. ruoat ja juomat)2 863
Elektroniikka- ja automaatiolaitteiden asentajat ja korjaajat2 843
Lääketieteellisen kuvantamis- ja laitetekniikan asiantuntijat2 839
Fysioterapian erityisasiantuntijat2 838
Suuhygienistit2 829
Maatalous- ja teollisuuskoneasentajat ja -korjaajat2 824
Bioanalyytikot (terveydenhuolto)2 809
Maksujenperijät2 806
Konferenssi- ja tapahtumajärjestäjät2 793
Sairaankuljetuksen ensihoitajat2 788
Opinto-ohjaajat ja muut opetuksen erityisasiantuntijat2 774
Talonrakentajat2 768
Matkatoimistovirkailijat2 755
Rakennusalan avustavat työntekijät2 755
Tilasto-, rahoitus- ja vakuutusalan toimistotyöntekijät2 751
Hitsaajat ja kaasuleikkaajat2 750
Muovituoteteollisuuden prosessityöntekijät2 727
Pankki- ym. toimihenkilöt2 724
Lihanleikkaajat, kalankäsittelijät ym.2 724
Maa- ja kalatalousteknikot2 720
Muut muualla luokittelemattomat prosessityöntekijät2 720
Sosiaalialan ohjaajat ja neuvojat ym.2 719
Tieto- ja viestintäteknologian asentajat ja korjaajat2 715
Moottoriajoneuvojen asentajat ja korjaajat2 707
Urheiluvalmentajat ja toimitsijat2 700
Muut rakennustyöntekijät2 700
Koneenasettajat ja koneistajat2 699
Ahtaajat ja trukinkuljettajat ym.2 695
Muut muualla luokittelemattomat toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät2 693
Kemianteollisuuden prosessityöntekijät ym.2 687
Maa- ja vesirakentamisen avustavat työntekijät2 681
Tallentajat2 670
Postinkantajat ja -lajittelijat2 668
Laborantit ym.2 655
Henkilöstöhallinnon avustavat toimistotyöntekijät2 651
Huonekalupuusepät ym.2 650
Konepuusepät2 650
Muut taide- ja kulttuurialan asiantuntijat2 642
Keittiöpäälliköt2 638
Suoramyyjät2 634
Kuorma-auton ja erikoisajoneuvojen kuljettajat2 625
Fysioterapeutit ym.2 622
Yleissihteerit2 601
Seurakuntatyöntekijät2 592
Muut muualla luokittelemattomat terveydenhuollon asiantuntijat2 583
Ruiskumaalaajat ja -lakkaajat2 580
Putkiasentajat2 572
Palkanlaskijat2 568
Maansiirtokoneiden ym. kuljettajat2 568
Taloushallinnon toimistotyöntekijät2 566
Tanssitaiteilijat ja koreografit2 558
Informaatiopisteen asiakasneuvojat2 533
Tuote-esittelijät2 525
Baarimestarit2 521
Ilmastointi- ja jäähdytyslaiteasentajat2 520
Tutkimus- ja markkinatutkimushaastattelijat2 514
Muualla luokittelemattomat henkilökohtaisen palvelun työntekijät2 500
Lattianpäällystystyöntekijät2 500
Rakennuspuhdistajat ja nuohoojat2 500
Voimalaitosten prosessinhoitajat2 488
Elintarviketeollisuuden prosessityöntekijät2 487
Liikunnan ja vapaa-ajan ohjaajat2 483
Koru-, kulta- ja hopeasepät2 460
Lähihoitajat2 459
Kirjastotyöntekijät2 456
Puutarhurit, kasvihuoneviljelijät ja -työntekijät2 456
Metsurit ja metsätyöntekijät2 452
Muualla luokittelemattomat asiakaspalvelutyöntekijät2 409
Lastentarhanopettajat2 391
Toimistosihteerit (terveydenhuolto)2 387
Vastaanoton ja neuvonnan hoitajat2 381
Teollisuusompelijat2 380
Jätteiden kerääjät2 361
Vartijat2 354
Ravintola- ja suurtaloustyöntekijät2 353
Jätteiden lajittelijat2 353
Toimistoavustajat2 349
Gallerioiden, museoiden ja kirjastojen tekniset työntekijät2 332
Leipurit ja kondiittorit2 317
Käsinpakkaajat2 305
Hautauspalvelutyöntekijät2 296
Rahdinkäsittelijät, varastotyöntekijät ym.2 296
ahdinkäsittelijät ja varastotyöntekijät ym.2 292
Myyjät2 283
Puhelin- ja asiakaspalvelukeskusten myyjät2 276
Puhelinvaihteenhoitajat2 270
Hotellin vastaanottovirkailijat2 268
Puhelinpalveluneuvojat2 260
Pakkaus-, pullotus- ja etiköintikoneiden hoitajat2 250
Muut suojelu- ja vartiointityöntekijät2 249
Arkistotyöntekijät2 244
Liha- ja lypsykarjan kasvattajat sekä muiden kotieläinten kasvattajat2 240
Vaatturit, pukuompelijat, turkkurit ja hatuntekijät2 238
Seminologit ym.2 210
Valokuvatuotteiden valmistuksen prosessityöntekijät2 208
Huoltamotyöntekijät2 207
Kodinhoitajat (kotipalvelutoiminta)2 193
Kiinteistöhuollon työntekijät2 188
Muut terveydenhuoltoalan työntekijät2 178
Sisustussuunnittelijat ym.2 176
Henkilö-, taksi- ja pakettiautonkuljettajat2 171
Tarjoilijat2 142
Linja-auton- ja raitiovaununkuljettajat2 121
Lastenhoitotyöntekijät2 090
Kosmetologit ym.2 088
Eläintenhoitajat ja lemmikkieläinten trimmaajat2 070
Kassanhoitajat ja lipunmyyjät2 058
Muut teollisuustuotteiden kokoonpanijat2 042
Hyllyjen täyttäjät2 038
Avustavat keittiötyöntekijät2 031
Toimisto- ja laitossiivoojat ym.1 986
Kampaajat ja parturit1 973
Koulunkäyntiavustajat1 943
Pesulatyöntekijät1 898
Kahvila- ja baarimyyjät1 894
Avustavat puutarhatyöntekijät1 705
Karjankasvatuksen avustavat työntekijät1 622
Yhdistetyn maanviljelyn ja eläintenkasvatuksen harjoittajat1 300
Lähde: Tilastokeskus


Kommentit

  Näytä lisää

  Näitä luetaan!
  • Juuri nyt
  • Päivä
  • Viikko
  1. 1

   Bensan hinta noussut jo lähelle kaikkien aikojen haamurajaa – ST1-johtaja kertoo, miten Saudi-Arabian tilanne näkyy tankilla

  2. 2

   Google kertoi suursatsauksista Suomeen: 600 miljoonaa Haminaan, 255 megawattia uusiutuvaa energiaa

  3. 3

   Kiukku sähkön siirtohinnoista jatkuu: ”Onko kaikki kivet käännetty?” – Nyt puhuvat Carunaakin kalliimmat sähköyhtiöt

  4. 4

   Google kouluttaa SAK:n kanssa digitaitoja työntekijöille – ”Tämä ei ole mikään perinteinen ATK-koulutus”

  5. 5

   Monet energiayhtiöt hilaavat nyt hintoja ylöspäin – katso vertailu: täällä maksat sähkönsiirrosta eniten

  6. 6

   Eeva muutti unelmiensa työn perässä Helsinkiin – Ei saanut kaupungin vuokra-asuntoa, joten palkasta jää käteen 600 euroa kuussa

  7. 7

   Google-diili työllistää 200 tuulipuiston rakentajaa – myös Haminaan palkataan lisää väkeä

  8. 8

   USA:n keskuspankki jatkaa markkinoiden rauhoittelua rahaa pumppaamalla

  9. 9

   Siirtohintojen nousu ei Tolvasia pelota: Omaa sähköä 1 500 eurolla reilussa vuodessa

  10. 10

   Diesel menetti tukensa, maksajina kuljetusala ja syrjäkylien autoilijat – Professori: ”Siinä mielessä ympäristöteko, että hinta nousee”

  11. Näytä lisää
  1. 1

   Monet energiayhtiöt hilaavat nyt hintoja ylöspäin – katso vertailu: täällä maksat sähkönsiirrosta eniten

  2. 2

   Google kertoi suursatsauksista Suomeen: 600 miljoonaa Haminaan, 255 megawattia uusiutuvaa energiaa

  3. 3

   Eeva muutti unelmiensa työn perässä Helsinkiin – Ei saanut kaupungin vuokra-asuntoa, joten palkasta jää käteen 600 euroa kuussa

  4. 4

   Bensan hinta noussut jo lähelle kaikkien aikojen haamurajaa – ST1-johtaja kertoo, miten Saudi-Arabian tilanne näkyy tankilla

  5. 5

   Diesel menetti tukensa, maksajina kuljetusala ja syrjäkylien autoilijat – Professori: ”Siinä mielessä ympäristöteko, että hinta nousee”

  6. 6

   Uhkaako verokorttisi tuloraja ylittyä – toimi näin!

  7. 7

   Asumisen kulut nousevat kohisten: Rovaniemi 3 400, Kempele 2 300 euroa – katso 59 kunnan lista

  8. 8

   Siirtohintojen nousu ei Tolvasia pelota: Omaa sähköä 1 500 eurolla reilussa vuodessa

  9. 9

   Kiukku sähkön siirtohinnoista jatkuu: ”Onko kaikki kivet käännetty?” – Nyt puhuvat Carunaakin kalliimmat sähköyhtiöt

  10. 10

   Merivoimien neljä uutta laivaa rakennetaan turvallisuussyistä Raumalla – luvassa satoja uusia työpaikkoja: ”laidasta laitaan väkeä”

  11. Näytä lisää
  1. 1

   Sukulaiset kärkkyivät puolen miljoonan euron perintöä – terävä vanhus jätti heidät nuolemaan näppejään

  2. 2

   Maksamisen muutos yllätti OP:n asiakkaat – Tertulta meni kerralla lukkoon koko perheen tilit

  3. 3

   Näin maksaminen korteilla ja verkossa muuttuu lauantaina – ”Minkään ei tulisi viikonlopun aikana räjähtää”

  4. 4

   Näin paljon suomalaisilla on rahaa tilillään – ekonomisti kertoo, mikä on järkevä määrä

  5. 5

   Yksityiskohta katolla paljasti asioiden laidan – Mikkeli määräsi ex-maaherran suvun saunan purettavaksi: ”Kumma, että tällaista räppänää käydään vastaan”

  6. 6

   Osuuspankin asiakaspalvelu meni tukkoon – asiakkaat ihmettelivät pankin lähettämää tekstiviestiä

  7. 7

   Kohua herättänyt sähköyhtiö Caruna nostaa jälleen siirtomaksua – Omakotiliitto parahti: ”Pöyristyttävää”

  8. 8

   Eeva muutti unelmiensa työn perässä Helsinkiin – Ei saanut kaupungin vuokra-asuntoa, joten palkasta jää käteen 600 euroa kuussa

  9. 9

   Yksinhuoltajan lompakko lihoo, keskituloinen perhe kaivaa kuvetta – katso tästä budjettiehdotuksen voittajat ja häviäjät

  10. 10

   Autoalan yrittäjä lähti koeajolle ja ”hakemaan rahoja” – runneltu Mersu löytyi viikon päästä, takakontissa inhottava yllätys

  11. Näytä lisää