Kuluttajien talousluottamus pysynyt heikkona - Oma raha - Ilta-Sanomat

Marraskuu ei juuri tuonut valoa kuluttajille

Kuluttajien talousluottamus on pysynyt heikkona vaikka kohenikin marraskuussa hieman lokakuusta, Tilastokeskuksen kuluttajabarometrista selviää.

27.11.2014 10:13 | Päivitetty 27.11.2014 10:22

Luottamusta mittaava indikaattori nousi pistelukuun 2,6 lokakuun 0,4:stä.

Viime vuoden marraskuuhun verrattuna kuluttajaluottamus on heikentynyt. Vuosi sitten luottamusmittari oli lukemassa 6,4. Indikaattori on edelleenkin pitkän aikavälin keskiarvonsa eli 11,9:n alapuolella.

Kuluttajien odotukset Suomen taloudesta ja työttömyydestä paranivat marraskuussa hieman. Omaan talouteen kohdistuvat odotukset pysyivät ennallaan. Näkemykset yleisestä taloudesta olivat kuitenkin edelleen synkät ja omasta taloudesta varovaiset, kun taas arviot säästämismahdollisuuksista olivat hyvät.

Vain neljännes uskoi paranemiseen

Neljännes kuluttajista uskoi marraskuussa, että Suomen taloustilanne paranee seuraavan vuoden aikana. Runsas kolmannes uskoi synkkenevään kehitykseen. Lukemat ovat vuodessa muuttunet heikompaan suuntaan, sillä viime vuoden marraskuussa vastaavat osuudet olivat 33 ja 26 prosenttia. Oman taloutensa kohentumiseen luotti 23 prosenttia kuluttajista ja 16 prosenttia pelkäsi taloutensa huononevan vuoden kuluessa.

Työttömyysarvioissaan kuluttajat ovat varsin synkkiä, sillä 62 prosenttia barometrin vastaajista arvioi työttömyyden lisääntyvän ensi marraskuuhun mennessä. Paranevaan työllisyystilanteeseen uskovia oli vain 10 prosenttia.

Noin neljännes työssä olevista kuluttajista arvioi työttömyyden uhan kasvaneen omalla kohdallaan viime kuukausina. Työllisistä 19 prosenttia koki, ettei heillä ole lainkaan vaaraa joutua työttömäksi.

Runsas puolet kuluttajista piti marraskuussa ajankohtaa hyvänä säästämiselle. Lainan ottamisen arvioi kannattavaksi 55 prosenttia.

Tilastokeskus haastatteli kuluttajabarometria varten noin 1 200:aa henkilöä.

Osion tuoreimmat

Luitko jo nämä?