Stressaavasta työstä tavallinen palkka - Oma raha - Ilta-Sanomat

Näillä aloilla on kova stressi ja pieni palkka

Neljännes suomalaisista pitää työtään henkisesti rasittavana. Työn vaativuus ei kuitenkaan läheskään aina näy palkassa. Taloussanomat selvitti, millä aloilla stressi on kova, mutta palkka pieni.

9.8.2014 5:01 | Päivitetty 14.8.2014 13:36

Johtajat tekevät stressaavaa työtä, mutta palkkakin on yleensä vaatimuksia vastaava. Monissa muissa tehtävissä väki kuormittuu yhtä lailla, mutta palkassa se ei näy.

Yksi eniten kuormittavista matalapalkka-aloista on terveys- ja sosiaalipalvelut. Alalla työskentelevistä 42 prosenttia piti Työterveyslaitoksen tutkimuksen mukaan työtään henkisesti rasittavana. 

Alan mediaanipalkka oli 2542 euroa, kun suomalaisen mediaanipalkka oli 2853 euroa kuukaudessa, selviää Tilastokeskuksen vuoden 2012 palkkarakennetilastosta.

Hoito- ja sosiaalialan ammateissa kuormittuu sekä mieli että kroppa. Esimerkiksi kiire, väkivallan uhka ja työhön liittyvä eettinen stressi kuormittavat työntekijöitä, Tehyn työympäristöasiantuntija Anna Kukka sanoo.

Esimerkiksi päivystyksessä ja ensihoidossa tehdään päätöksiä, jotka vaikuttavat ihmisten terveyteen ja potilasturvallisuuteen. Myös kotisairaanhoidossa ja kotihoidossa on kova paine, sillä työtä tehdään usein yksin.

Terveys- ja sosiaalialan palkkausjärjestelmässä pitäisi Kukan mielestä ottaa paremmin huomioon koulutuksen pituus, työn vaativuus ja siihen kuuluvat vastuu ja velvollisuus. Hän vertaa hoitoammatteja teknisiin aloihin.

– Näyttää siltä, että koneesta huolehtiminen on arvokkaampaa kuin ihmisestä huolehtiminen, vaikka koulutus on kestoltaan samanlainen, Kukka sanoo.

Maanviljelijä on sään armoilla

Maa-, metsä- ja kalataloudessa työn kokee henkisesti raskaaksi kolmannes. Maatalousyrittäjistä kymmenen prosenttia koki melko tai erittäin paljon stressioireita.

– Maataloudessa kaikki on aina ollut kiinni luonnosta eli säästä ja kasvukaudesta, sanoo Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK:n johtokunnan puheenjohtaja Juha Marttila.

Jos sadonkorjuun aikaan alkavat jatkuvat sateet, vuoden ansiot katoavat silmissä. Tämä aiheuttaa Marttilan mukaan melkoista stressiä.

Alan työntekijöiden mediaanipalkka oli 2681 euroa vuonna 2012. Maatalousyrittäjällä kotitalouden käytettävissä olevat mediaanitulot kulutusyksikköä kohden olivat 31 358 euroa vuodessa. Se tekee noin 2600 euroa kuukaudessa.

Maatalouskauppa on avointa ja kansainvälistä, ja hintavaihtelut voivat olla suuria. Jatkuva sopeutuminen ja myyntien sekä ostojen ajoittaminen lisäävät maatalousyrittäjien huolia.

Politiikka ja hallinto sekä niiden vaatimukset ovat Marttilan mukaan kolmas stressitekijä. Tahattomistakin virheistä voi seurata kymmenien tuhansien eurojen sanktiot.

– Maatalousyrittäjän työajasta merkittävä osa menee kaikenlaiseen hallinnon palvelemiseen. Pitää tehdä raportteja ja täyttää lupahakemuksia. Niitä prosessoidaan vuosia, ja lopputulos on epäselvä.

Maatalousyrittäjien ansioiden kehittyminen on ollut Marttilan mukaan heikkoa viimeisen kymmenen vuoden aikana. Maatalousyrittäjät sijoittavat usein omat rahansa ja lainarahansa oman työpaikkansa rakentamiseen, ja tulotaso onkin hänen mukaansa liian alhainen.

Opettaja tekee töitä oppituntien ulkopuolellakin

Opettajista ja muista koulutusalalla työskentelevistä lähes 40 prosenttia pitää työtään henkisesti rasittavana. Heidänkään tilipussinsa ei ole järisyttävän suuri, sillä alan mediaanipalkka on 3372 euroa. Varhaiskasvatuksen ammattilainen tienaa noin tuhat euroa vähemmän.

Opettajalla on työssään oma persoona voimakkaasti mukana, ja lasten ja nuorten kanssa työskentely on intensiivistä, Opetusalan ammattijärjestö OAJ:n puheenjohtajan Olli Luukkainen kuvailee. Myös oppituntien ulkopuoliset tehtävät lisääntyvät jatkuvasti, ja kokonaistyömäärän kasvu lisää stressiä.

– Erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden määrä, monikulttuurisuus ja ryhmien monimuotoisuus lisääntyvät tavallisissa luokissa. Erityisesti nuorten opettajien kohdalla ryhmäkoon merkitys on työn hallittavuudessa ratkaiseva tekijä, Luukkainen sanoo.

Palkat ovat OAJ:n näkemyksen mukaan liian alhaisia työn vaativuuteen, määrään ja koulutukseen nähden. Luukkainen sanoo, että palkkaus- ja työaikajärjestelmiä pitäisi muuttaa niin, että ne ottaisivat paremmin huomioon opettajan työnkuvan muuttumisen.

Poliisi joutuu tiukkoihin paikkoihin

Työntekijät stressaavat varsin paljon myös muun muassa julkisessa hallinnossa ja maanpuolustuksessa. Näillä aloilla mediaanipalkka on noin 3000 euroa.

Palkansaajajärjestö Pardian jäsenet toimivat useilla yhteiskunnan perustoimintoja hoitavilla aloilla, kuten turvallisuudessa, valtion palveluissa ja hallinnossa sekä sosiaalivakuutusalalla.

Pardiasta kerrotaan, että esimerkiksi hätäkeskuspäivystäjien ja poliisien tehtävät ovat stressaavia ja nopeutta vaativia. Esimerkiksi hätäkeskuksia on yhdistetty, ja kiirettä riittää alalla kuin alalla.

Stressaavia ovat Pardian mukaan myös ammatit, joissa päätetään ihmisten toimeentulosta esimerkiksi Kelassa tai TE-toimistossa. Stressin kokeminen on kuitenkin kaikilla aloilla yksilöllistä.

Näillä aloilla stressataan Toimialojen stressaavuus ja palkat

ToimialaKoki stressiäKoki työn henkisesti rasittavaksiMediaanikuukausipalkka euroina Terveys- ja sosiaalipalvelut*42 %2542e Julkinen hallinto, maanpuolustus ja pakollinen sosiaalivakuutus14 %43 %3062e Koulutus12 %39%3372e Maa-, metsä- ja kalatalous**10 %32 %2681e  Lähde: Työ ja terveys Suomessa 2012 ja Tilastokeskuksen vuoden 2012 palkkarakennetietokanta. *ei eritelty raportissa **maatalousyrittäjät

Osion tuoreimmat

Luitko jo nämä?