Näillä toimialoila tehtiin eniten ja vähiten palkallista ylitöitä vuonna 2013 - Oma raha - Ilta-Sanomat

Vuoden ylityöt jo tapissa – nyt tehdään pitkää päivää

Julkaistu: 5.4.2014 5:01, Päivitetty 7.4.2014 13:27

Pakko, pelko ja oma ahneus. Ne ajavat ihmisiä tekemään ylitöitä. On heitäkin, joilla ylityörajat ovat tapissa jo nyt huhtikuun alussa eli he ovat tehneet työaikalain sallimat 250 tuntia ylitöitä tänä vuonna. Katso, millä toimialoilla tehdään paljon ylitöitä ja millä vähiten.

Kuljetusalan palkansaajista ylitöitä tekee suhteellisesti kaksi kertaa enemmän kuin opettajista tai sosiaalihuollon laitosten henkilökunnasta. Myös elintarvike- ja vaatetusteollisuuden palkansaajat puurtavat paljon ylitöitä.

Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksesta, jossa selvitettiin palkansaajien palkallista ylityötä tehneiden määrää. (Katso taulukko tekstin lopusta.)

Tutkimuksen mukaan palkansaajat tekevät eniten ylitöitä maa-, vesi-, ja ilmaliikenteessä. Alan työntekijöistä ylitöitä oli uurastanut lähes 14 prosenttia.

– Kuljetusalalla on historiallisista syistä aina tehty ylitöitä, sanoo Auto- ja kuljetusalan työntekijäliitto AKT:n sopimussihteeri Markku Viitanen.

AKT:n edustamassa maaliikenteessä työskennellään 80 tuntia kahden viikon jaksoissa. Viitasen mukaan suurimmissa yrityksissä ylityöt ovat vähentyneet, koska nykyisillä kuljetushinnoilla ylitöitä ei kannata teettää. Autoalalla ei silti voi välttyä ylitöiltä.

– Suuremmat kuljetusyritykset pyrkivät välttämään ylitöitä, mutta reissussa voi mennä aikaa odotukseen.

Myös kuljettajakollegan sairastuminen merkitsee lisähommia.

– Reserviväkeä ei enää ole. Sairastuminen tietää jollekin ylimääräistä reissua, Viitanen sanoo.

Kuljettajat haluavat Viitasen mukaan yleensä paiskia lisätöitä nuorempana, koska heillä on silloin isoja lainoja. Iän karttuessa ylityöhalut vähenevät, sillä työ on kuluttavaa.

Ruokatehtaissa ylitöihin ajaa oma ahneus

Elintarvike- ja vaateyrityksissä tehdään myös paljon ylitöitä verrattuna kouluihin tai sosiaalihuollonlaitoksiin. Elintarvike, tekstiili- ja vaatteiden valmistuksessa ylitöitä oli tehnyt 13,4 prosenttia tutkimuksen palkansaajista.

– Elintarvikealalla valtaosa työntekijöistä on matalapalkkaisia, alle 10 euroa tunnissa palkkaa saavia. Se kannustaa ylitöihin, arvioi Suomen elintarviketyöläisten liitto SELin sosiaalisihteeri Jouni Hiltunen ylityölukuja.

Toinen syy ylitöihin on pelko työpaikan menetyksestä.

– Työntekijällä on paniikki yt-neuvottelujen takia. Ylitöillä todistetaan oma ahkeruus.

Ylitöihin ajaa myös työntekijän oma ahneus. Työntekijä voi irtisanomisen pelossa tehdä ylitöitä, jotta työttömyysturva olisi parempi.

– Ylitöiden jälkeen on pirun hyvä ansiorakenne, Hiltunen sanoo.

Hiltunen tietää elintarviketyöntekijöitä, joilla ”ylityörajat ovat tapissa” jo nyt huhtikuun alussa eli he ovat tehneet työehtosopimuksen sallimat 250 tuntia ylitöitä tänä vuonna.

Runsaat ylityöt vaativat veronsa. Elintarvikeyrityksissä on teollisuuden suurimmat sairauspoissaolot. Alalla tapahtuu myös paljon tapaturmia.

Sosiaalialalla "harmaata ylityötä"

Tilastokeskuksen tutkimuksen mukaan ylitöitä tehneitä oli vähiten kouluissa ja sosiaalipalveluissa työskentelevissä. Koulutusalan palkansaajista kertoi puskeneensa ylitöitä noin seitsemän prosenttia ja sosiaalihuollon laitoksien työntekijöistä 5,6 prosenttia. Kaikista palkansaajista 10,5 prosenttia teki ylityötä.

– Jäsenistömme tekee paljon niin sanottua harmaata ylityötä. Ylitöitä otetaan tai pakotetaan ottamaan vapaana, joten niistä ei muodostu ylitöitä. Moni jäsenemme tekee pitkää päivää, sanoo Suomen lähi- ja perushoitajaliitto Superin edunvalvontajohtaja Anne Sainila-Vaarno. Superin jäseniä työskentelee sosiaalihuollon laitoksissa.

Kouluissa ylitöiden määrää laskee opettajien työaikajärjestelmä, arvioi Opetusalan ammattijärjestö OAJ:n neuvottelujohtaja Petri Lindroos.

Opettajien työ perustuu tietyn oppituntimäärän opetusvelvollisuuteen. Siihen kuuluvat oppituntien valmistelut ja kokeiden korjaamiset, joten työaika on oppituntimäärää suurempi.

– Opettajien työaika on hieman epämääräinen, sanoo OAJ:n ekonomisti Mika Väisänen.

Opettajilla on myös mahdollisuus tehdä niin sanottuja ylitunteja, mutta ne eivät ole ylityötä.

(Oikaisu 7.4.2014: 250 tunnin ylityöraja määritellään työaikalaissa, eikä työehtosopimuksessa, kuten jutun ingressissä aiemmin virheellisesti väitettiin.)

Kuljetusliikkeissä ja varastoissa uurastetaan pitkää päivää Palkallista ylityötä tutkimusviikolla tehneiden osuus palkansaajista vuonna 2013

ToimialaYlityötä tehneiden osuus, %Maatalous, metsätalous, kalatalous, kaivostoiminta13Maatalous11,9Teollisuus11,3Elintarvikkeiden, tekstiilien ja vaatteiden valmistus13,4Sahatavaran ja paperin sekä paperituotteiden valmistus, painaminen ja jäljentäminen10,9Kemikaalien ja lääkkeiden valmistus10,2Metallien jalostus; metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet)9,2Elektronisten ja optisten tuotteiden, sähkölaitteiden, koneiden ja kulkuneuvojen valmistus11,8Huonekalujen valmistus; koneiden ja laitteiden huolto ja asennus12,5Sähkö-, kaasu-, lämpö-, vesi-, viemäri- ja jätevesihuolto13,2Rakentaminen11,7Talonrakentaminen7,5Erikoistunut rakennustoiminta12,4Tukku- ja vähittäiskauppa, moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus9,9Moottoriajoneuvojen tukku- ja vähittäiskauppa sekä korjaus12,1Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa)12,2Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa)8,1Kuljetus ja varastointi13,5Maa-, vesi- ja ilmaliikenne13,9Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta, posti- ja kuriiritoiminta12,9Majoitus- ja ravitsemistoiminta10,6Informaatio ja viestintä12,1Rahoitus- ja vakuutustoiminta, kiinteistöala10,6Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta12,3Arkkitehti- ja insinööripalvelut, tekninen testaus ja analysointi12,5Hallinto- ja tukipalvelutoiminta9,8Kiinteistön- ja maisemanhoito9,1Julkinen hallinto ja maanpuolustus, pakollinen sosiaalivakuutus9,7Koulutus6,9Terveys- ja sosiaalipalvelut9,8Terveyspalvelut11,4Sosiaalihuollon laitospalvelut5,6Sosiaalihuollon avopalvelut10,6Taiteet, viihde ja virkistys9,1Muu palvelutoiminta9,9Toimiala tuntematon4,8 Lähde: Tilastokeskus

Osion tuoreimmat

Luitko jo nämä?