Nuoruusikä ohjaa, mitä keski-ikäisenä olet - Oma raha - Ilta-Sanomat

Nuoruus ohjaa, mitä keski-ikäisenä olet

Seurusteleeko nuori? Juoko hän viinaa? Nuoruus vaikuttaa loppuelämään, kertoo uusi suomalainen tutkimus.

Seurusteleeko nuori? Juoko hän viinaa? Nuoruus vaikuttaa loppuelämään, kertoo uusi suomalainen tutkimus.

Julkaistu: 21.1.2014 13:54, Päivitetty 21.1.2014 13:54

Millaiset olot teinillä on lapsuudenkodissa ja koulussa? Vuosikymmeniä kestänyt suomalainen seurantatutkimus osoittaa, että nuoruuden kasvuolosuhteet vaikuttavat siihen, miten elämä keski-ikäisenä sujuu.

Tutkimus (pdf) alkoi vuonna 1983 Tampereella, missä kaikille yhdeksättä luokkaa käyneille suomenkielisille koululaisille lyötiin eteen kyselylomake. Heitä oli noin 2 200. Paperissa kyseltiin muun muassa fyysisestä ja psyykkisestä terveydestä, elintavoista ja elämäntilanteesta.

Sama toistettiin, kun osallistujat olivat 22- ja 33-vuotiaita. Viimeisen kerran kuulumisia kyseltiin vuonna 2009, kun osallistujat olivat 42-vuotiaita. Tässä vaiheessa heitä oli mukana runsaat 1 300.

Valtaosa tutkittavista on selvinnyt elämän eteen heittämistä haasteista hyvin, tutkijat summaavat. Aineistosta käy kuitenkin ilmi, että kasvuun ja kehitykseen liittyy riskitekijöitä, jotka voivat vaikuttaa pitkälle elämään.

Yksi näistä on vanhempien matala sosioekonominen asema, joka oli yhteydessä siihen, että tutkittavien koulutustaso jäi aikuisenakin matalaksi. Tulevaan koulutustasoon vaikuttaa keskeisesti myös nuoruuden koulumenestys. Naisilla matalammaksi jäävää koulutustasoa ennustivat myös 16-vuotiaana huonoksi koettu terveys, vähäiset harrastukset ja seurustelu. Miehillä tätä ennakoivat kehnot suhteet opettajiin ja runsas alkoholin käyttö.

Koulutustason vaikutus terveyteen taas näkyi jo varsin nuorena. Jo 22-vuotiaina pelkän peruskoulun suorittaneiden psyykkinen terveys ja kokemus omasta terveydentilasta olivat heikompia kuin lukion käyneillä nuorilla.

Runsasta alkoholinkäyttöä ennakoivat miessukupuoli, lapsuudessa koettu vanhempien avioero, nuoruusiän masennusoireilu sekä tukeva juominen nuoruudessa. Toisaalta nuoruuden humalajuominen ei aiheuttanut huono-osaisuutta aikuisena, mikäli tämä loppui, kun ikää kertyi.

Avioero voi säteillälapsen ihmissuhteisiin

Tutkimuksen mukaan hyvät suhteet vanhempiin, hyvä itsetunto ja seurustelusuhde suojaavat nuoria masennukselta myös myöhemmin. Tämä voi näkyä myös aikuisiän parisuhteissa positiivisena voimana.

Myös vanhempien avioerot näkyivät tutkittavien elämässä. Mikäli vanhemmat olivat eronneet lapsuusaikana, tämä ennakoi tutkimuksen mukaan suurempaa riskiä vaikeuksiin parisuhteessa ja muissa ihmissuhteissa – sekä heikompaan sosioekonomiseen asemaan.

Tutkimus saman aineiston pohjalta jatkuu yhä. Tutkijat selvittävät parhaillaan esimerkiksi sitä, millainen yhteys lapsuuden perheen huono-osaisuudella on varhaisen keski-iän taloudelliseen tilanteeseen.