Kunta-alan töissä plussana koulutus ja esimiestyö - Oma raha - Ilta-Sanomat

Kunta-alan töissä plussana koulutus ja esimiestyö

Kuvituskuva
Julkaistu: 22.3.2013 14:09, Päivitetty 22.3.2013 13:56

Kunta-alan työolojen muutoksia kuvaava barometri kertoo, että henkilöstö luottaa työpaikkansa pysyvyyteen ja esimiehenkin kanssa tullaan toimeen entistä paremmin. Määräaikaiset työntekijät eivät ole tyytyväisiä kohteluunsa.

Kunta-alan työbarometrin 2012 mukaan kuntien työntekijät kokevat edelleen työpaikkansa varmaksi. Kehitystä on tapahtunut viime vuoteen verrattuna muun muassa esimiestyössä sekä työntekijöiden tasapuolisessa kohtelussa. Kunnissa on myös koulutettu henkilöstöä aiempaa enemmän.

Barometriin haastatellut kunta-alan ammattilaiset arvioivat, että heidän vaikutusmahdollisuutensa työtehtäviin ja työtahtiin ovat hiukan heikentyneet, mikä voi johtua kuntasektorilla käynnissä olevasta rakenneuudistuksesta.

Työ koettiin myös henkisesti ja fyysisesti aiempaa raskaammaksi. Suoranaista väkivaltaa tai sen uhkaa oli havaittu noin puolella vastaajien työpaikoista ja erityisesti nuoret, naiset ja alemmat toimihenkilöt tunsivat olleensa uhattuina. Yleisestä tasa-arvoisuuden kasvusta huolimatta määräaikaiset työntekijät ovat joutuneet viime vuosina yhä enemmän syrjityiksi ja kohdelluksi eriarvoisesti.

Itseilmoitetut sairaspoissaolopäivät ovat vähentyneet kunnissa. Eniten sairauspoissaolopäiviä on ollut työntekijöillä ja alemmilla toimihenkilöillä, ikäryhmittäin tarkasteltuna yli 40-vuotiailla.

Kunta-alan työolobarometrin laatii Tilastokeskus ja sen tilaaja on Työturvallisuuskeskus (TTK). Barometriin haastateltiin 405 kunta-alalla työskentelevää henkilöä syys-lokakuussa 2012.

Tuoreimmat osastosta