Keskuskauppakamari haluaa lisää naisia johtajiksi - Oma raha - Ilta-Sanomat

Keskuskauppakamari: Kiintiöt eivät lisää naisjohtajia

Julkaistu: 23.10.2012 13:43, Päivitetty 23.10.2012 13:46

Pörssiyhtiöiden liiketoimintajohtajista alle kymmenes on naisia. Keskuskauppakamari toivoo, että ensi vuonna johtajanaisten osuus kasvaisi 15 prosenttiin. Kiintiöitä järjestö ei silti kannata, sillä voisivat vain tukea "kultainen hame" -ilmiötä.

Naisten valta yrityselämässä kasvaa hiljalleen. Keskuskauppakamarin ”Lasikatto säröilee” -selvityksestä ilmenee, että pörssiyhtiöiden hallitusten jäsenistä 22 prosenttia on naisia.

Suurten yhtiöiden hallituksissa on vähintään yksi nainen ja jäsenistä naisia on 26 prosenttia, mikä on Euroopan unionin ennätys.

Vähiten naisia on pienten yhtiöiden hallituksissa. 17 pörssiyhtiön hallituksessa ei ole yhtään naista.

– Naisten osuus on kolmikertaistunut alle 10 vuodessa, kertoo Keskuskauppakamarin varatoimitusjohtaja Leena Linnainmaa.

Yhdenkään pörssiyhtiön hallituksessa ei silti ole naisenemmistöä. Kemiran ja Sanoman hallitusten jäsenistä puolet on naisia.

Linnainmaan mukaan olennaista on, että kehitys jatkuisi ja naisistuminen näkyisi johtajistossa. Hän sanoo, että tavoitteena on saada myös liiketoimintajohtoon lisää naisia.

– Toiveemme on, että ensi vuonna liiketoimintajohdosta 15 prosenttia olisi naisia, hän sanoo.

Miehet nousevatjohtajiksi yritysten sisältä

Linnainmaan mielestä tavoite on kunnianhimoinen. Esimerkiksi pörssiyhtiöissä on vain yksi naistoimitusjohtaja: Suominen-yhtiön Nina Kopola.

Keskuskauppakamarin lakimies Anne Horttanainen kertoo, että miehet nousevat pörssiyhtiöiden toimitusjohtajiksi usein talon sisältä. Naisjohtajat valitaan talon ulkopuolelta. Hänen mukaansa tämä kuvaa, miten naiset tie ylimpiin tehtäviin on hankalampi kuin miehen.

Toimitusjohtajat pois lukien pörssiyhtiöiden liiketoimintoja johtaa 386 henkilöä, joista naisia on 36. Vaikka osuus on pieni, suuntaus on hyvä. Viime vuonna naisia oli 26.

Liiketoimintajohdossa työskentelevien naisten määrä on kasvanut kulutustavarat- ja palvelut -sektoreilla ja rahoitusalalla, joilla heitä on eniten.

Perusteollisuudessa liiketoimintajohdossa on vain yksi nainen. Öljy- ja kaasualojen sekä tietoliikennepalvelujen ja yleishyödyllisten palvelujen yrityksissä heitä ei ole ollenkaan. 

Stora Enso ei ole löytänyt johtoryhmäänsä naista

Pörssiyhtiöiden johtoryhmien jäsenistä 16 prosenttia on naisia. Johtoryhmissä on enemmän naisia kuin liiketoimintajohdossa, koska ryhmiin kuuluu tukitoimintojen johtajia.

Henkilöstöjohtajista kolmannes ja talousjohtajista viidennes on naisia. Myös markkinointijohtajien joukossa on keskimääräistä enemmän naisia.

Suurista pörssiyhtiöistä kahdessa eli valtion osakkuusyhtiö Stora Ensossa ja Konecranesissa ei ole yhtään naista johtoryhmässä. Keskisuurista yhtiöistä 6:sta ja pienistä 19:stä puutuu nainen johtoryhmästä.

Linnainmaan mukaan osin naisjohtajien vähäisen määrän takana ovat naisten koulutusvalinnat ja liiallinen itsekritiikki.

– Kyllä kyse on myös asenteista, hän painottaa.

Keskuskauppakamari on yksi listayhtiöiden hallinnointikoodiin vaikuttavista taustatahoista ja se kehottaa yhtiöitä lisäämään naisjohtajien määrää.

Hallituskiintiöt vetävät naisetpois liiketoiminnastaEU:ssa on suunniteltu direktiiviä, joka vaatisi, että yhtiöiden hallituspaikoista vähintään 40 prosenttia pitäisi olla naisilla. Määräys koskisi yli 250 henkilöä työllistäviä vähintään 50 miljardin euron vuosiliikevaihdon yrityksiä.

Linnainmaan mukaan 11 maata on vastustanut direktiiviä, joten se tuskin tulee voimaan. Horttanainen huomauttaa, että hallitusten naisistumista edistäisi se, että nimitysvaliokunnissa olisi naisia.

Lisäksi Keskuskauppakamarin selvityksestä ilmenee, että itsesääntely ja avoimuuden vaatimus edistävät kiintiöitä paremmin naisjohtajuutta.

Norjassa naisten osuus yhtiöiden hallituksissa on määritelty kiintiöllä, mutta se ei ole lisännyt johtajanaisten määrää. Sen sijaan siellä on yleistynyt ”kultainen hame” -ilmiö, jossa hallituspaikat kasaantuvat samoille naisille.

– Naisia on siirtynyt lupaavalta uralta hallitusammattilaisiksi, Liinainmaa kertoo.