Kysely: Suomalaiset työpaikat aiempaa tasa-arvoisempia - Oma raha - Ilta-Sanomat

Kysely: Suomalaiset työpaikat aiempaa tasa-arvoisempia

Kuvituskuva
Julkaistu: 18.7.2012 17:59, Päivitetty 18.7.2012 17:59

Sukupuolten välinen tasa-arvo ja esimiesten johtamistaidot ovat parantuneet suomalaisessa työelämässä. Niin sanoo Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliiton Jytyn teettämä kyselytutkimus.

Myös mahdollisuudet vaikuttaa oman työn sisältöön ja työpaikkojen ilmapiiri saivat tunnustusta vastaajilta. Ilmapiirin sanottiin kuitenkin huonontuneen aiemmasta.

Esimiesten johtamistaidot sen sijaan ovat vastaajien mielestä kehittyneet. Lähtötilanne tosin oli heidän mukaansa heikko. Vastaajia harmittaa myös se, ettei hyvistä työsuorituksista ei palkita kuten aiemmin.

TNS Gallupin toteuttamaan kyselyyn vastasi 1 082 työelämässä olevaa 15–70-vuotiasta suomalaista.

Jyty selvitti myös omien jäsentensä kokemuksia. Tyytyväisimpiä jytyläiset olivat sukupuolten tasa-arvoon, työn ja perheen yhteensovittamiseen sekä oikeudenmukaiseen kohteluun.

Puutteita oli erityisesti johtamisessa ja hyvin tehdystä työstä palkitsemisessa. Suurimpina epäkohtina pidettiin töiden epätasaista jakautumista, jatkuvasti kasvavia tavoitteita sekä organisaatiomuutoksia.

Tuoreimmat osastosta