Näillä kuukausituloilla olet pienituloinen

Pienituloisten lukumäärä ei aivan viime vuosina ole enää kasvanut. Köyhien tulot ovat silti kaikkiaan nousseet selvästi hitaammin kuin muun väestön. Pienten vuositulojen raja on noussut.

25.1.2012 11:35 | Päivitetty 25.1.2012 20:27

Pienituloisten määrä on pysytellyt noin 700 000 hengessä neljän viime vuoden aikana, Tilastokeskuksen tulonjakotilasto vuosilta 1990–2010 osoittaa.

Absoluuttista euromääräistä tulotason alenemista ei 1990-luvun alkupuolen jälkeen ole näkynyt missään tuloluokassa. Suhteelliset tuloerot ovat sen sijaan kasvaneet.

Yhden hengen taloudessa asuva on pienituloinen, jos tulot ovat alle 1 228 euroa kuukaudessa tai jos tulot ovat pienemmät kuin 60 prosenttia keskituloisen kotitalouden tuloista.

Pienituloisuusraja oli vuonna 2010 reaalisesti 334 euroa eli 28 euroa kuukaudessa korkeampi kuin vuotta aiemmin.

Pienituloisuusrajan alle jäävien tulot olivat keskimäärin 16 prosenttia eli 2 300 euroa vuodessa (190 euroa kuukaudessa) pienemmät kuin pienituloisuuden raja. 

Köyhät yhäköyhempiäPienituloisten keskuudessa tuloerot kasvoivat. Vähävaraisesta joukosta siis yhä useampi köyhtyi lisää.

Alimman kymmenesosan tulot olivat alimmillaan vuonna 1996. Vuoteen 2010 mennessä tulot olivat nousseet reaalisesti 25 prosenttia.

Samaan aikaan kaikissa muissa tulokymmenyksissä nousu oli suurempaa: mitä suurituloisempi kymmenys, sitä suurempi oli prosentuaalinen tulotason nousu. Keskimmäisissä tulokymmenyksissä kasvu oli 42–43 prosenttia ja ylimmässä 54 prosenttia.

Eläkeläiset suurinköyhien ryhmäEläkeläiset ovat 1990-luvun laman jälkeen nousseet uudelleen suurimmaksi pienituloisten ryhmäksi. Heidän osuutensa nousi erityisesti 2004 jälkeen. Pienituloisiin kuuluu myös paljon opiskelijoita ja työttömiä.

Lasten ja koko väestön pienituloisuus on seuraillut toisiaan 2000-luvulla. Vuoden 2007 jälkeen alle 18-vuotiaiden pienituloisuusaste on laskenut joka vuonna.  Se oli 12 prosenttia 2010.

Ikäryhmittäin laskua on tapahtunut erityisesti alle kouluikäisissä lapsissa, mutta pienituloisuusaste on kuitenkin edelleen korkein 0–6-vuotiaiden lasten keskuudessa.

Köyhyysriski oli muita suurempi yksinhuoltajatalouksissa ja yhden hengen talouksissa. 

Joka viidennen pienituloisuus oli kestänyt kymmenen vuotta tai enemmän. Keskimäärin pienituloisuus kesti viitisen vuotta. Pienituloisista oli naisia 52 prosenttia prosenttia, miehiä noin 48.

Osion tuoreimmat

Luitko jo nämä?