Joka kymmenes uskoo eläkkeen olevan koko vanhuuden tulo - Oma raha - Ilta-Sanomat

"Eläke ei ole ainoa vanhuudentuloni"

Useimmat suomalaiset työikäiset ennakoivat, että heillä on eläkkeelle siirtymisen jälkeen muutakin tuloa kuin lakisääteinen työeläke. Vain joka kymmenes olettaa, että he saavat tuloja tuolloin pelkästään työeläkkeestään. Kyselyn vastanneet ennakoivat, että eläke on aikoinaan vähän päälle puolet palkasta.

18.10.2011 12:35 | Päivitetty 18.10.2011 13:32

Yhä useampi suomalainen pitää OP-Pohjolan sijoittajabarometrin mukaan eläkepäiviin varautumista tärkeänä. Nyt 76 prosenttia vastaajista piti tätä erittäin tai melko tärkeänä, kun vuosi sitten luku oli kymmenen prosenttiyksikköä pienempi.

Yhdeksän kymmenestä ennakoi, että saa eläkkeellä tuloja säästöistään, omaisuuden myynnistä tai työnteosta.

Syyskuussa tehdyssä kyselyssä vastaajista 47 prosenttia arvioi käyttävänsä eläkkeellä säästöjään. Vuosi sitten näin ennakoi 37 prosenttia työssä käyvistä vastaajista. Vapaaehtoisista eläkesäästöistä rahaa ennakoi saavansa 42 prosenttia vastaajista eli hieman aiempaa useampi.

Selvästi entistä useampi otaksui työskentelevänsä eläkkeelläkin. Nyt näin oletti 35 prosenttia vastaajista, kun vuosi sitten työntekoa suunnitteli 25 prosenttia.

Asunnon myynnistälisärahaaOmaisuutensa myyntiä suunnittelevien määrä on suurentunut selvästi. Oman asunnon myyntituloista arvioi saavansa rahaa liki kolmannes, kun vuosi sitten asunnon myyntituloihin turvautuvien määrä oli viidennes.

Helsingin OP Pankin pankinjohtaja Riitta Pyhälä miettii, voiko olla kyse siitä, että näin vastanneet suunnittelevat esimerkiksi muuttoa maalle vapaa-ajanasunnolleen.

On toki mahdollista, että ihmiset aikovat realisoida kotiinsa sijoittamiaan rahojakin.

OP-Pohjolan pankinjohtajan Timo Liukkosen mukaan kyse voi olla myös siitä, että lasten muutettua kotoa vanhemmat suunnittelevat muuttoa pienempään ja halvempaa asuntoon.

Moni suunnittelee myös muun omaisuuden myyntiä eläkepäiviensä turvaksi ja osa ennakoi saavansa perinnön.

Eläke 54 prosenttiabruttopalkastaJos eläkkeellä aikoo säilyttää entisen elintasonsa ja vastaajien arviot eläkkeen suuruudesta pitävät paikkansa, eläkeaikaan kannattaakin varautua. Vastaajat ennakoivat keskimäärin, että lakisääteisen eläkkeen suuruus on aikanaan 54 prosenttia nykyisestä bruttopalkasta.

Selvä enemmistö vastaajista uskoo jäävänsä eläkkeelle yli 60-vuotiaana. Keskimäärin eläkeiän ennakoidaan koittavan 64-vuotiaana eli paljon myöhemmin kuin takavuosina on jääty eläkkeelle. Viidennes uskoo jatkavansa töissä vielä 66 täytettyäänkin.

Suomalaiset eivät ole tyytyväisiä varautumiseensa eläkepäiviin. Vanhimmat pitivät riittävimpänä omaa varautumistaan, mutta heistäkin paljon yli kolmannes vastasi, että ei ole varautunut eläkeaikaan tarpeeksi.

Osion tuoreimmat

Luitko jo nämä?