Lääketieteen, tekniikan, oikeustieteen ja taloustieteiden opinnoilla saa parhaat liksat - Oma raha - Ilta-Sanomat

Tuplapalkka? Katso kannattaako koulunkäynti

Koulutus ei aina kannata – joskus myös vähemmällä koulunpenkin kuluttamisella voi päästä hyville palkoille. Toisinaan taas tutkinto tuplaa palkan. Taloussanomat selvitti mikä on tutkinnon arvo työmarkkinoilla: miten paljon lisää ammattitutkinto, maisterin tai tohtorin paperit tuovat ylioppilastutkinnon päälle. Katso myös, millä aloilla tutkinto nostaa eniten ja millä vähiten palkkaa – yli 250 ammatin lista.

24.5.2011 6:02 | Päivitetty 24.5.2011 11:05

Käykää kouluja, käykää kouluja -kehotus kaikuu taas tähän aikaan vuodesta. Aivan kaikilla aloilla tutkinnot eivät näyttäisi tilastojen valossa nostavan palkkaa.

Joissakin töissä ja joillekin henkilöille pelkkä perustutkinto antaa paremman palkan kuin ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon suorittaneille. Tekniikan alalla palkat kääntyvät laskuun, jos jatkaa opintojaan tohtorivaiheeseen.

Lääketieteen, tekniikan, oikeustieteen ja taloustieteiden korkeakoulutuksella ja tutkijaopinnoilla pääsee Suomessa parhaille palkoille. Katso alla olevasta pylväiköstä, kuinka koulutuksen taso vaikuttaa palkan tasoon eri aloilla. 

Lääketieteen tohtorin säännöllisen työajan keskipalkka on tasan 7000 euroa. Lääketieteen lisensiaatti on 6 048 euron arvoinen ja hammaslääketieteen lisensiaatti 4 895 euron arvoinen. Heille maksetaan moninkertaisesti siihen verrattuna, mitä saa terveys- ja sosiaalialan keskiasteen koulutuksen (2 221 euroa) tai alimman korkea-asteen tutkinnon (2 786 euro) suorittanut henkilö. (Katso 250 koulutusnimikettä jutun lopussa olevasta taulukosta.)

Selvät tasoerot ovat myös kaupallisilla aloilla. Keskiasteen suorittaneiden keskipalkka on 2 217 euroa ja alimman korkea-asteen suorittaneiden 2 770 euroa. Koulutusputken toisessa päässä kauppatieteiden lisensiaatti saa 5 130 euroa ja kauppatieteiden tohtori 5 835 euroa. (Katso pylväskuvio alla.) 

Kaikkein keskinkertaisinta palkkaa saavat mm. sähköalan peruskoulutuksen suorittaneet (2 879 euroa), paperi- ja kemianteollisuuden ammattitutkinnon suorittaneet (2 826 euroa), musiikin maisterit (2 819 euroa), opistomerkonomit (2 760 euroa) ja AMK-tradenomit (2 756 euroa).

Kaikkien koulutusnimikkeiden keskiarvo on 2 818 euroa. Ylioppilastutkinnon – ja vain pelkän ylioppilastutkinnon eikä muuta – suorittaneet pärjäävät kohtalaisesti ja heidän keskipalkkansa on 2 708 euroa kuussa.

Kukaan ei oleheti valmis

Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n asiantuntija Janica Ylikarjula korostaa koulutusten laaja-alaisuutta ja monimuotoisuutta.

– Työelämässä kouluttautumisesta tulee entistä tärkeämpää. Siis aikuisena työn ohessa, hän sanoo.

Toisaalta EK on huolissaan liikakoulutuksesta. Työnantajien mukaan Suomessa tutkimusrahoituksen kasvu on suunnattu pitkälti tohtorikoulutettavien palkkaamiseen. Uusia tohtorintutkinnon suorittaneita valmistuu vuosittain yli kaksinkertainen määrä 15 vuoden takaiseen verrattuna, mutta toistaiseksi tohtoreiden työttömyys on ollut vähäistä.

Miksei tohtoripääse töihin?

– Välillä kuulee aika yksipuolista keskustelua siitä, mikseivät yritykset ymmärrä palkata tohtoreita. Toivottavasti jatkossa mietitään entistä tarkemmin sitä, kuinka hyvin tohtorikoulutus vastaa yritysten ja muun kuin akateemisen maailman tarpeita, Ylikarjula sanoo.

EK:n toisen asiantuntijan Marita Ahon mukaan vaatii fakiirin taitoja sovittaa koulutus työelämän tarpeisiin.

– Väestö ikääntyy ja sosiaali- ja terveyspalvelujen turvaaminen edellyttää osaavaa henkilöstöä. Työvoimaa eläköityy kaikilta aloilta. Ongelmaksi nousee, miten kaikki saavat riittävän määrän koulutettua väkeä, Aho toteaa.

Kymmenen parhaiten ja kymmenen heikoiten palkattua Kymmenen parhaiten palkattua    KaikkiMiehetNaisetLääketieteen tohtori; lääketieteen ja kirurgian tohtori7 0007 0007 020Erikoislääkäri6 6596 8326 499Tekniikan tohtori, tuotantotalous6 428--Tekniikan lisensiaatti, rakennustekniikka ja maanmittaustekniikka6 300--Oikeustieteen lisensiaatti6 2187 0995 420Lääketieteen lisensiaatti6 0486 1446 045Kauppatieteiden tohtori5 8355 9255 520Tekniikan lisensiaatti, tietotekniikka ja tietoliikennetekniikka5 7285 8815 400Terveys- ja sosiaalialan tohtori5 4486 1305 002Metsänhoitaja; metsätutkinto5 3535 5964 346Kymmenen heikoiten palkattua   Puutarhatalouden ammattitutkinto1 928--Majoitus-, ravitsemis- ja talousalan ammattitutkinto1 9642 2311 946Muu yleissivistävä keskiasteen koulutus kuin ylioppilastutkinto1 9701 9701 970Kauneudenhoitoalan peruskoulutus1 9912 5001 977Nuoriso- ja vapaa-aikatoiminnan ammattitutkinto2 0242 0422 010Suojelualan ammattitutkinto2 0352 0661 872Tekstiili- ja vaatetusalan peruskoulutus2 0472 2972 038Kuvataiteen ammattikorkeakoulututkinto2 0502 1692 050Puutarhatalouden peruskoulutus2 0522 2071 985Terveys- ja sosiaalialan ammattitutkinto2 0652 3342 019Palkka on säännöllisen työajan palkkojen mediaani. Lähde: Tilastokeskus Yksityisen sektorin kuukausipalkkaisten ansiot koulutusluokituksen.

Palkat koulutuksen mukaan  KaikkiMiehetNaisetLääketieteen tohtori; lääketieteen ja kirurgian tohtori7 0007 0007 020Erikoislääkäri6 6596 8326 499Tekniikan tohtori, tuotantotalous6 428--Tekniikan lisensiaatti, rakennustekniikka ja maanmittaustekniikka6 300--Oikeustieteen lisensiaatti6 2187 0995 420Lääketieteen lisensiaatti6 0486 1446 045Kauppatieteiden tohtori5 8355 9255 520Tekniikan lisensiaatti, tietotekniikka ja tietoliikennetekniikka5 7285 8815 400Terveys- ja sosiaalialan tohtori5 4486 1305 002Metsänhoitaja; metsätutkinto5 3535 5964 346Ekonomi (ylempi)5 3416 1204 760Filosofian lisensiaatti, fysikaaliset tieteet5 320--Oikeustieteen maisteri, oikeustieteen kandidaatti, lainopin kandidaatti, ylempi oikeustutkinto5 2285 8334 813Tekniikan lisensiaatti, sähkötekniikka ja automaatiotekniikka5 2145 2764 149Tekniikan lisensiaatti, prosessitekniikka ja materiaalitekniikka5 2045 6124 462Liikenteen ja merenkulun koulutus, alempi korkeakouluaste5 186--Valtiotieteiden tohtori5 1435 7744 784Kauppatieteiden lisensiaatti5 1305 2004 772Tekniikan lisensiaatti, konetekniikka ja energiatekniikka5 053--Kasvatustieteen tohtori5 022--Terveystieteiden tohtori, terveydenhuollon tohtori4 994--Taloustieteiden kandidaatti (ylempi)4 9885 5124 300Ekonomi (alempi)4 9435 5804 424Hammaslääketieteen lisensiaatti4 8955 2754 560Filosofian tohtori, tietojenkäsittelytiede4 893--Kasvatustieteen lisensiaatti4 8885 0384 454Tekniikan tohtori, konetekniikka ja energiatekniikka4 875--Tekniikan tohtori, prosessitekniikka ja materiaalitekniikka4 8235 0984 331Sotilasalan koulutus, ylempi korkeakouluaste4 823--Diplomi-insinööri, tuotantotalous4 7704 9474 257Tekniikan tohtori, tietotekniikka ja tietoliikennetekniikka4 7234 7714 168Tekniikan tohtori, sähkötekniikka ja automaatiotekniikka4 6734 7254 355Diplomi-insinööri, rakennustekniikka ja maanmittaustekniikka4 6114 8373 913Filosofian tohtori, terveys- ja sosiaaliala4 5594 9934 394Filosofian tohtori, matematiikka ja tilastotiede4 520--Filosofian lisensiaatti, matematiikka ja tilastotiede4 508--Agronomi4 5004 9883 269Insinööri, tietotekniikka ja tietoliikennetekniikka4 4544 5104 055Merenkulun ammattikorkeakoulututkinto4 430--Diplomi-insinööri, konetekniikka ja energiatekniikka4 4084 4623 747Terveys- ja sosiaalialan lisensiaatti4 390--Filosofian tohtori, fysikaaliset tieteet4 3804 3804 967Diplomi-insinööri, sähkötekniikka ja automaatiotekniikka4 3724 4203 886Diplomi-insinööri, prosessitekniikka ja materiaalitekniikka4 3654 6423 871Valtiotieteiden lisensiaatti4 3464 8543 579Filosofian lisensiaatti, tietojenkäsittelytiede4 341--Filosofian lisensiaatti, biologia, biotieteet ja ympäristötiede4 3224 9524 055Suojelualan koulutus, alin korkea-aste4 311--Farmasian tohtori4 2824 3374 210Diplomi-insinööri, tietotekniikka ja tietoliikennetekniikka4 2804 3503 709Luonnontieteiden kandidaatti, fysikaaliset tieteet4 2604 5453 072Filosofian tohtori, kemia4 2574 2574 350Filosofian tohtori, biologia, biotieteet ja ympäristötiede4 2404 5194 052Luonnontieteiden kandidaatti, matematiikka ja tilastotiede4 2144 4633 929Filosofian maisteri, filosofian kandidaatti, matematiikka ja tilastotiede4 2104 4294 020Insinööri, konetekniikka, energiatekniikka ja kuljetustekniikka4 1854 2043 535Insinööri, sähkötekniikka ja automaatiotekniikka4 1694 1973 707Farmasian ylempi korkeakoulututkinto4 1514 3634 108Luonnontieteiden kandidaatti, tietojenkäsittelytiede4 1404 1224 162Insinööri, tuotantotalous4 1214 1703 604Filosofian maisteri, filosofian kandidaatti, yhteiskuntatieteellinen ala4 1205 4883 681Filosofian maisteri, filosofian kandidaatti, tietojenkäsittelytiede4 1004 1124 061Tekniikan ja liikenteen alan ammattikorkeakoulun jatkotutkinto4 054--Insinööri, prosessitekniikka ja materiaalitekniikka4 0494 3403 491Elintarviketieteiden maisteri, elintarviketieteiden kandidaatti (ylempi)4 0374 3173 768Filosofian lisensiaatti, kemia4 0204 0843 882Tietojenkäsittelyn koulutus, alin korkea-aste4 0054 1663 827Insinööri, rakennustekniikka ja maanmittaustekniikka4 0024 0503 543Maatalous- ja metsätieteiden maisteri, maatalous- ja metsätieteiden kandidaatti (ylempi)3 9904 3773 564Tradenomi, liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto3 9785 5333 611Kauppatieteiden maisteri, kauppatieteiden kandidaatti (ylempi)3 9724 3343 655Filosofian maisteri, filosofian kandidaatti, fysikaaliset tieteet3 9694 1003 581Maa- ja metsätalousalan tohtori3 9434 2903 943Filosofian maisteri, filosofian kandidaatti, kemia3 8634 2523 652Valtiotieteiden maisteri, valtiotieteen kandidaatti (ylempi)3 8574 4323 489Arkkitehti3 8554 0843 608Kaupan ja hallinnon alan ammattikorkeakoulun jatkotutkinto3 8164 3383 800Teologian lisensiaatti3 8064 2723 522Liikuntatieteiden kandidaatti (alempi), liikuntakasvatuksen kandidaatti3 7963 7963 728Liikenteen ja merenkulun koulutus, alin korkea-aste3 765--Hallintotieteiden maisteri, hallintotieteiden kandidaatti (ylempi)3 7574 3523 488Teologian tohtori3 7434 0993 405Humanististen tieteiden kandidaatti, yhteiskuntatieteellinen ala3 7344 5433 530Yhteiskuntatieteiden lisensiaatti3 7344 5323 724Eläinlääketieteen lisensiaatti3 7294 6123 697Filosofian tohtori, humanistinen ala3 7124 1143 450Teknikko, tietotekniikka ja tietoliikennetekniikka3 7013 7093 566Filosofian maisteri, filosofian kandidaatti, geologia3 5724 0313 141Sotilasalan koulutus, alin korkea-aste3 567--Insinööri (ylempi AMK), rakennustekniikka3 563--Terveystieteiden maisteri, terveydenhuollon kandidaatti (ylempi)3 5503 6073 548Psykologian maisteri, psykologian kandidaatti (ylempi)3 5453 9163 410Teknikko, sähkötekniikka ja automaatiotekniikka3 5353 5463 184Oikeustieteellinen koulutus, alempi korkeakouluaste3 5344 2023 241Peruskoulun luokanopettaja3 4963 5713 278Yhteiskuntatieteiden maisteri, yhteiskuntatieteiden kandidaatti (ylempi)3 4823 9403 308Rakennusarkkitehti3 4663 6543 288Filosofian lisensiaatti, humanistinen ala3 4393 5403 369Liikuntatieteiden maisteri, liikuntatieteiden kandidaatti (ylempi)3 4263 6553 228Sosionomikoulutus ja muu yhteiskunnallinen toimihenkilökoulutus3 4223 9123 229Filosofian maisteri, filosofian kandidaatti, biologia, biotieteet ja ympäristötiede3 4203 6883 320Kasvatustieteen maisteri, kasvatustieteiden kandidaatti (ylempi), opettajankoulutus3 4123 9013 207Filosofian maisteri, filosofian kandidaatti, filosofia (humanistinen ala)3 4123 4123 307Teknikko, rakennustekniikka ja maanmittaustekniikka3 4103 4382 800Kasvatustieteen maisteri, kasvatustieteiden kandidaatti (ylempi), kasvatustieteet3 3543 8323 324Filosofian maisteri, filosofian kandidaatti, maantiede3 3154 0043 046Teknikko, konetekniikka ja kuljetustekniikka3 3153 3242 869Insinööri (AMK), sähkötekniikka ja automaatiotekniikka3 2803 2963 061Kotitalousopettaja3 278--Teknikko, prosessitekniikka ja materiaalitekniikka3 2773 4092 781Teologian maisteri, teologian kandidaatti (ylempi)3 2593 3443 145Taiteen maisteri, taiteen kandidaatti (ylempi)3 2333 4883 072Kauppatieteiden kandidaatti (alempi)3 2203 3112 950Akateeminen sihteeri ja kirjeenvaihtaja3 209....Luonnontieteiden kandidaatti, kemia3 2054 1282 816Filosofian maisteri, filosofian kandidaatti, kielitieteet3 1983 5023 151Insinööri (AMK), tuotantotalous3 1963 3002 853Peruskoulun aineenopettaja3 190--Sihteerikoulutus, alin korkea-aste3 187--Filosofian maisteri, filosofian kandidaatti, viestintätieteet ja informaatiotutkimus3 1863 3263 120Insinööri (AMK), tietotekniikka ja tietoliikennetekniikka3 1553 1783 031Erityisopettaja3 148--Metsätalousinsinööri3 1453 1732 989Filosofian maisteri, filosofian kandidaatti, historia ja arkeologia3 1403 4762 916Ammattikoulun ammatinopettaja3 138--Diplomikielenkääntäjä (kieli-instituutti)3 1353 9883 057Insinööri (AMK), konetekniikka, energiatekniikka ja kuljetustekniikka3 1353 1472 886Sähköalan erikoisammattitutkinto3 129--Sotilasalan peruskoulutus3 122--Medianomi3 1143 2862 747Insinööri (AMK), rakennustekniikka ja maanmittaustekniikka3 1003 1382 845Kaupan ja hallinnon erikoisammattitutkinto3 0873 3282 716Teatteri- ja tanssialan koulutus, alempi korkeakouluaste3 0693 1572 820Tietojenkäsittelyn erikoisammattitutkinto3 0403 0403 071Musiikinopettaja, alempi korkeakouluaste3 0274 1552 826Filosofian maisteri, filosofian kandidaatti, kirjallisuuden, kulttuurien ja kielentutkimus3 0243 2882 980Terveydenhuollon ylempi ammattikorkeakoulututkinto3 022--Insinööri (AMK), prosessitekniikka ja materiaalitekniikka3 0203 1292 820Filosofian maisteri, filosofian kandidaatti, kääntäminen ja tulkkaus3 0003 3252 920Humanististen tieteiden kandidaatti, taiteiden tutkimus2 9863 1982 890Tietotekniikan ja tietoliikenteen erikoisammattitutkinto2 982--Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulun jatkotutkinto2 978--Humanististen tieteiden kandidaatti, viestintätieteet ja informaatiotutkimus2 9593 1372 774Hallintotieteiden kandidaatti (alempi)2 9383 2612 800Farmaseutti (-1993)2 9283 0922 927Insinööri (AMK), muu tekniikka2 9013 1002 581Sähköalan ammattitutkinto2 9002 9152 614Humanististen tieteiden kandidaatti, historia ja arkeologia2 8832 9072 830Sähköalan peruskoulutus2 8792 8972 536Metsätalousinsinööri (AMK)2 8602 8912 757Taiteen koulutus, alempi korkeakouluaste2 8592 9852 750Teatteritaiteen maisteri, teatteritaiteen kandidaatti (ylempi)2 8572 9062 764Filosofian maisteri, filosofian kandidaatti, taiteiden tutkimus2 8393 1532 788Paperi- ja kemianteollisuuden ammattitutkinto2 8262 8262 795Yhteiskuntatieteiden kandidaatti (alempi)2 8243 5022 696Auto- ja kuljetusalan erikoisammattitutkinto2 820--Musiikin maisteri, musiikin kandidaatti (ylempi)2 8192 9942 774Kaikkien koulutusten keskipalkka2 8183 2212 495Humanististen tieteiden kandidaatti, kielitieteet2 8063 0102 789Tietotekniikan ja tietoliikenteen peruskoulutus2 8002 8252 513Teatteri- ja tanssialan koulutus, ylempi korkeakouluaste2 7782 9062 758Graafisen alan ammattitutkinto2 7782 9062 778Opettajankoulutus, keskiaste2 7762 9392 128Tietotekniikan ja tietoliikenteen ammattitutkinto2 7622 7982 318Merkonomi, liiketalouden opistotutkinto2 7603 4942 611Tradenomi, liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto2 7563 2202 596LVI-alan erikoisammattitutkinto2 747--Musiikin koulutus, alin korkea-aste2 7462 7462 746Terveydenhuollon koulutus, alin korkea-aste2 7433 3372 704Agrologi2 7412 9412 460Kasvatustieteen kandidaatti (alempi), kasvatustieteet2 740--Humanististen tieteiden kandidaatti, kirjallisuuden, kulttuurien ja kielentutkimus2 7403 1132 696Medianomin ammattikorkeakoulututkinto2 7212 7882 673Ylioppilastutkinto2 7082 9992 451Hortonomi2 6913 4202 401Musiikinopettaja, alin korkea-aste2 6892 7462 644Viestintäalan ammattitutkinto2 6772 7722 501Kone- ja metallialan peruskoulutus2 6702 6772 156Musiikin koulutus, alempi korkeakouluaste2 6622 7362 662Sosiaalialan ylempi ammattikorkeakoulututkinto2 659--Iktyonomi2 652--Farmaseutti2 6452 8562 638Nuoriso- ja vapaa-aikatoiminnan erikoisammattitutkinto2 631--Tietojenkäsittelyn ammattitutkinto2 6122 7452 384Teologian koulutus, alempi korkeakouluaste2 6082 6092 536Tietojenkäsittelyn peruskoulutus, keskiaste2 6012 6682 517Auto- ja kuljetusalan ammattitutkinto2 600--Humanististen tieteiden kandidaatti, kääntäminen ja tulkkaus2 597--Kotiteollisuusopettaja2 579--Auto- ja kuljetusalan peruskoulutus2 5632 5701 930Luonnontieteiden kandidaatti, biologia, biotieteet ja ympäristötiede2 5583 5352 519Suojelualan erikoisammattitutkinto2 5492 5762 366Majoitus-, ravitsemis- ja talousalan koulutus, alin korkea-aste2 5423 0532 459Tekniikan ammattitutkinto (elintarvike-, rakennus-, tekstiili-, graafinen ala)2 5312 6902 341Kone- ja metallialan ammattitutkinto2 529--Artenomi2 5253 2402 266Elintarvikealan ammattitutkinto2 5232 8622 233Lastentarhanopettaja (-1985)2 5213 2722 509Graafisen alan peruskoulutus2 4922 6732 181Rakennus- ja yhdyskunta-alan erikoisammattitutkinto2 484--Terveydenhuollon ammattikorkeakoulututkinto2 4812 7002 457Rakennus- ja yhdyskunta-alan peruskoulutus2 4782 5002 339Tekniikan kandidaatti2 4752 4982 311Metsätalouden peruskoulutus2 4592 4632 353Lastentarhanopettaja (1986-)2 4483 1742 427Rakennus- ja yhdyskunta-alan ammattitutkinto2 447--Kalatalouden peruskoulutus2 441--Sosiaalialan koulutus, alin korkea-aste2 4342 7202 411Paperi- ja kemianteollisuuden peruskoulutus2 4332 6962 378Suojelualan peruskoulutus2 4172 5201 878Maanmittausalan peruskoulutus2 4052 5492 405Nuoriso- ja vapaa-aikatoiminnan koulutus, alin korkea-aste2 4042 5812 384Liikenteen ja merenkulun ammattitutkinto2 392--Matkailu-, ravitsemis- ja talousalan ammattikorkeakoulututkinto2 3902 7002 316Liikenteen ja merenkulun peruskoulutus2 3832 4382 021Vapaa-aikatoiminnan ja liikunnan ammattikorkeakoulututkinto2 3722 4202 303Humanistisen alan ja kulttuurialan ammattikorkeakoulututkinto2 3692 5962 327Majoitus-, ravitsemis- ja talousalan erikoisammattitutkinto2 3672 6312 241Sosiaalialan ammattikorkeakoulututkinto2 3632 4642 353Ympäristösuunnittelija (AMK); ympäristöohjaaja (AMK)2 353--Kauneudenhoitoalan ammattikorkeakoulututkinto2 352--Käsi- ja taideteollisuuden ja konservoinnin ammattikorkeakoulututkinto2 3512 8322 262Puualan peruskoulutus2 3442 3941 982Maatilatalouden peruskoulutus2 3342 5451 979Terveys- ja sosiaalialan erikoisammattitutkinto2 316--Liiketalouden perustutkinto (merkantti, merkonomi)2 3102 5122 257Teatteri- ja tanssialan ammattitutkinto2 3062 3871 919LVI-alan peruskoulutus2 3052 3131 902Laboratorioalan ammattikorkeakoulututkinto2 3012 5362 283Viestintäalan peruskoulutus2 2902 3452 183Elintarvikealan peruskoulutus2 2902 5752 114Nuoriso- ja vapaa-aikatoiminnan peruskoulutus2 2872 4392 067Hortonomi (AMK)2 2742 4782 204Kaupan ja hallinnon ammattitutkinto2 2712 5142 190Puualan ammattitutkinto2 2512 3601 949Agrologi (AMK)2 2442 4002 165Terveys- ja sosiaalialan peruskoulutus2 2272 4632 209Kasvatustieteen kandidaatti (alempi), opettajankoulutus2 2242 5012 221LVI-alan ammattitutkinto2 2152 2242 185Pintakäsittelyalan peruskoulutus2 2122 3481 903Musiikin peruskoulutus2 2082 2722 126Kuvataiteen peruskoulutus2 2002 2002 200Musiikin ammattikorkeakoulututkinto, opettajankoulutus2 1912 5002 108Artesaani, käsi- ja taideteollisuuden peruskoulutus2 1162 4852 043Majoitus-, ravitsemis- ja talousalan peruskoulutus2 0682 3002 013Terveys- ja sosiaalialan ammattitutkinto2 0652 3342 019Puutarhatalouden peruskoulutus2 0522 2071 985Kuvataiteen ammattikorkeakoulututkinto2 0502 1692 050Tekstiili- ja vaatetusalan peruskoulutus2 0472 2972 038Suojelualan ammattitutkinto2 0352 0661 872Nuoriso- ja vapaa-aikatoiminnan ammattitutkinto2 0242 0422 010Kauneudenhoitoalan peruskoulutus1 9912 5001 977Muu yleissivistävä keskiasteen koulutus kuin ylioppilastutkinto1 9701 9701 970Majoitus-, ravitsemis- ja talousalan ammattitutkinto1 9642 2311 946Puutarhatalouden ammattitutkinto1 928--Palkka on säännöllisen työajan palkkojen mediaani. Lähde: Tilastokeskus Yksityisen sektorin kuukausipalkkaisten ansiot koulutusluokituksen.

Osion tuoreimmat

Luitko jo nämä?