He ovat verouudistuksen häviäjät - Oma raha - Ilta-Sanomat

He ovat verouudistuksen häviäjät

Verotyöryhmän veromuutosehdotukset kasvattaisivat monen käytettävissä olevia tuloja hieman. Mutta eivät kuitenkaan kaikkien. Lisäksi ehdotukset eivät johda tuloerojen supistumiseen. Katso, ketkä ovat verouudistuksen voittajia ja häviäjiä.

21.12.2010 16:29 | Päivitetty 21.12.2010 16:34

Valtiovarainministeriön alivaltiosihteeri Martti Hetemäen johtama verotyöryhmä luovutti loppuraporttinsa verotuksen kehittämisestä tänään tiistaina. Työryhmän päälinjaus on siirtää verotuksen painopistettä työnverotuksesta kulutuksen verotukseen.

Työryhmä esittää muun muassa ansiotuloverojen keventämistä kahdella miljardilla eurolla ja yritysveron laskua 22 prosenttiin 26 prosentista.

Kiristyksiä työryhmä tekisi arvonlisäveroon, ympäristö- ja energiaveroihin sekä terveydelle haitallisten tuotteiden veroihin. Myös pääomatuloverotus olisi kiristymässä.

Asuntolainojen korkovähennysoikeutta olisi työryhmän mielestä hyvä leikata ja vähitellen poistaa kokonaan. Työryhmä supistaisi myös kotitalousvähennystä ja esittää muutoksia kiinteistöverotukseen sekä kiristäisi perintö- ja lahjaverotusta.

Laajan paketin verotuottojen vaikutus valtion kassaan olisi plus miinus nolla, jos käyttäytymisvaikutuksia ei oteta huomioon.

Suuri- ja pienituloiset kärsijöinä

Työryhmän laskelmien mukaan välittömien ja välillisten veromuutosten vaikutukset iskisivät pahiten kaikkein eniten ansaitseviin kansalaisiin. Kaikkien eniten ansaitsevalla kymmenellä prosentilla käytettävissä olevat tulot pienenisivät 0,2 prosenttia, kun sosiaalietuuksien indeksisidonnaisuus sekä takuueläkkeet otetaan huomioon.

Itse veromuutokset kiristäisivät eniten kaikkein kaikkein vähiten ansaitsevan kolmanneksen verotusta. Kun  sosiaalietuuksien ja takuueläkkeet otetaan huomioon, muutosten vaikutukset sulavat olemattomiin.

Jos ensi maaliskuussa voimaan tulevaa takuueläkettä ei saa, verotyöryhmän esitykset supistaisivat kaikkein vähätuloisimpien käytettävissä olevia tuloja 0,8 prosenttia. Toiseksi vähiten ansaitsevan kymmeneksen tulot pienenisivät 0,4 prosenttia.

Sen sijaan hyötyjiä olisivat keskiluokka ja varsinkin hyvätuloiset. Toiseksi ja kolmanneksi eniten ansaitsevien kymmeneksien käytettävissä olevat tulot kasvaisivat esitysten pohjalta 0,7 prosenttia vuodessa.

Laskelmissa ei ole otettu huomioon esimerkiksi perintö- ja lahjaverotuksen kiristyksiä, eikä muutoksia kiinteistöverotuksessa.

Tuloerot eivät supistu

Alivaltiosihteeri Hetemäki korosti laskelmia suuntaa antaviksi ja laskelman erojen pienuutta. Hän kuitenkin myöntää, että tuloerojen näkökulmasta ehdotukset eivät johda erojen supistumiseen.

– On vaikea suunnitella sellaista verouudistusta, joka saman aikaan vahvistaa työllisyyttä ja talouskasvua ja ei kasvata tuloeroja. Me emme kasvata tuloeroja, mutta emme myöskään kavenna niitä, Hetemäki sanoi työryhmän loppuraportin julkistustilaisuudessa tänään.

Verotyöryhmän yhtenä tavoitteena oli oikeudenmukaisen verojärjestelmän luominen. Hetemäen mukaan oikeudenmukaisuusnäkökulma tulee esille muun muassa siinä, että samanlaisia tuloja verotetaan yhtenevästi ja erilaista verokikkailua karsitaan.

Eläkeläisistä keskustellaan vielä

Veronmaksajien toimitusjohtajan Teemu Lehtisen mukaan esitykset pyrkivät nimen omaan edistämään tuottavuutta, talouskasvua ja työllisyyttä. Nämä yhdessä tulevat kasvattamaan valtion verotulojen kakkua.

Työryhmässä istunut Lehtinen myöntää, että esimerkiksi eläkeläisten unohtaminen tuloverojen kevennyksessä on aihe, josta pitää jatkossa keskustella. Kevennyksen suuntaaminen myös eläkeläisten tuloihin olisi maksanut 700 miljoonaa euroa.

– Toki täytyy tulevaisuudessa keskustella, miten ansiotulojen verotuksen puolella kevennykset kohdistuvat eri tulolajeihin. Eläkeläisten osalta indeksiautomatiikka toimii kiristyksiä vastaan, Lehtinen sanoi. 

Osion tuoreimmat

Luitko jo nämä?