Koulutus vaikuttaa ansioihin eniten kuntasektorilla - Oma raha - Ilta-Sanomat

Koulutus nostaa palkkaa eniten kunta-alalla

Kuvituskuva
Julkaistu: 12.11.2010 10:39, Päivitetty 12.11.2010 10:39

Koulutus nostaa palkkaa voimakkaimmin kunta-alan työntekijöillä, selviää Tilastokeskuksen uudesta palkkarakennetilastosta. Keskimäärin eniten tienasivat viime vuonna valtionhallinnon työntekijät. Naiset kirivät miehiä.

Etenkin tutkijakoulutuksen saaneet kunta-alan työntekijät tienasivat paljon verrattuna alemman koulutuksen saaneisiin.

Tilastokeskuksen mukaan palkkaeroa selittää muun muassa lääkäreiden ja korkeamman asteen oppilaitosten opettajien suuri määrä. Myös ammatti, ikä ja työnantajan toimiala vaikuttavat.

Kaiken kaikkiaan koulutus näyttää kuitenkin kasvattavan palkkaa niin yksityisen puolen, kuntien kuin valtion työntekijöillä.

Kaikkiaan palkansaajat tienasivat viime vuoden loka–joulukuussa 2977 euroa kuukaudessa. Kaikkien kokoaikaisten työntekijöiden keskimääräisiä palkkoja tarkastellessa voittajaksi selviytyivät valtion työntekijät. 

Valtion leivästä työntekijälle lohkesi 3321 euroa kuukaudessa, kun taas kuntapuolen työntekijä joutui tyytymään keskimäärin 2731 euroon. Yksityisellä sektorilla tienattiin keskimäärin 3040 euroa.

Tasa-arvoedistyi

Tilastojen mukaan naiset kuroivat sukupuolten välistä palkkakuilua umpeen viime vuonna.

Kun vuonna 2008 naisen keskimääräinen kuukausiansio oli 80,8 prosenttia miehen ansioista, viime vuonna suhde oli 81,0 prosenttia.

Jos taustamuuttujat, kuten ikä, koulutustaso sekä työnantajan toimiala ja sijainti, vakioidaan, naiset tienasivat 85,8 prosenttia miesten palkasta.

Tilastokeskuksen selvitys perustuu kokoaikaisten palkansaajien keskimääräisiin kuukausiansioihin. Luvut sisältävät säännöllisen palkan lisäksi esimerkiksi ylityökorvaukset. Kertaluontoiset tulot, kuten vaikkapa tulospalkkiot eivät sisältyneet tarkasteluun.

Pienimmät palkat kuntapuolen sekalaisilla

Lähde: Palkkarakenne 2009, Tilastokeskus