Sinkku, sinä selviät 583 eurolla

Sinkkunainen selviää arjen välttämättömistä menoista 583 eurolla ja mies ja iäkkäämmät ihmiset hieman vähemmällä, kun asumis- ja liikkumiskuluja ei lasketa mukaan. Asiasta kertoo tuore Kuluttajatutkimuskeskuksen selvitys. Katso millä rahalla perheen ja pariskuntien pitäisi pärjätä.

19.10.2010 11:37 | Päivitetty 20.10.2010 8:13

Välttämättömien tavaroiden ja palvelujen hankkimiseen kuluu kotitalouksilta 495–1 497 euroa kuukaudessa, jos ei lasketa mukaan asumis- ja liikennemenoja 

Yksin asuva mies tarvitsee 260 erilaista tavaraa tai palvelua tullakseen toimeen ja osallistuakseen yhteiskunnalliseen toimintaan. Nelihenkinen perhe, jossa on pieniä lapsia taas tarvitsee 365 hyödykettä.

Kuluttajatutkimuskeskuksen tutkimuksessa (pdf) laadittiin kohtuullisen minimin viitebudjetit erilaisille kotitalouksille. Niiden koostamisessa hyödynnettiin kuluttajien ja asiantuntijoiden näkemyksiä arjessa välttämättömistä hyödykkeistä.

Budjetit laadittiin nuorelle ja iäkkäälle yksinasuvalle, keski-ikäiselle pariskunnalle sekä kahden huoltajan lapsiperheelle, jossa on 4- ja 10-vuotiaat lapset.

Viitebudjetit sisältävät ruuan, vaatetuksen, kodin tavarat ja laitteet, informaation eli esimerkiksi sanomalehden ja tv-luvan sekä vapaa-aikaan, terveyteen ja hygieniaan liittyvät tavarat ja palvelut. Liikkuminen ja asuminen ovat erillisenä menoryhmänä. Talouksien oletettiin ruokailevan kotona lukuun ottamatta työpaikka-, koulu- ja päiväkotiruokailua.

Naiset tarvitsevatenemmän rahaa kuin miehet

Pienimmät menot ovat yli 65-vuotiaan yksinasuvan miehen taloudessa, jolla välttämättömiin asioihin tarvitaan 495 euroa kuukaudessa ilman asumiseen ja liikkumiseen kuluvia rahoja. Samanikäisen naisen menot ovat lähes samansuuruiset: 499 euroa kuussa.

Yksinasuvat alle 45-vuotiaat naiset tarvitsevat 583 euroa ja miehet 576 euroa kuussa.

Naisille ja miehille laskettiin eri budjetit, koska vaatemenot ovat eri sukupuolilla erilaiset.

Terveysmenoja laskettaessa lähtökohta oli, että talouden jäsenet ovat terveitä, koska reseptilääkkeiden kustannusten arviointi olisi ollut vaikeaa.

Pariskunnan välttämättömiin menoihin kuluu 957 euroa ja lapsiperheen 1 497 euroa kuussa. 

Viitebudjetissa ei ole kysevain hengissä pysymisestä

Asumisen ja liikkumisen kulut erotettiin omaksi ryhmäkseen, koska niissä on paljon vaihtelua esimerkiksi asuinpaikan perusteella.

Asumisen menoja laskettaessa päädyttiin siihen, että esimerkkitaloudet asuvat vuokralla. Tutkijoiden mukaan on mahdotonta arvioida keskimääräisen asuntolainan suuruutta talotyypeittäin.

Asuminen maksaa Helsingissä lähes kaksi kertaa enemmän kuin alle 20 000 asukkaan kaupungissa. Esimerkiksi yli 65-vuotiaan yksinasuvan asumismenot ovat viitebudjetissa 800 euroa kuussa, kun ne ovat alle 20 000 asukkaan kaupungissa 414 euroa kuussa.

Viitebudjeteissa on tutkijoiden mukaan kyse yhteiskunnan jäsenenä toimimisesta eikä vain hengissä pysymisestä. Budjetin avulla ei määritetä köyhyysrajaa, mutta jos kulutus on sen alapuolella, kotitaloudella ei ole resursseja toimia ja osallistua.

Viitebudjetit ovat kuitenkin melko niukkoja verrattuna siihen, miten ihmiset keskimäärin kuluttavat ja elävät. Toimeentulotuella elävä joutuu selviämään näitä viitebudjetteja pienemmällä summalla. Ruokakustannukset ovat niissä toimeentulotukea suuremmat.

Tämän tutkimuksen tavoitteena onkin ollut selvittää, millainen on kohtuullinen minimitaso, jolla tulee toimeen. 

Osion tuoreimmat

Luitko jo nämä?