Neljäkymppinen, tätä enempää et saa palkkaa

Neljäkymppisen ei kannata laskea menojaan enää nousevien tulojen varaa, sillä neljäkymppisen tulot eivät keskimäärin enää nouse. Ellei sitten ylene isoksi johtajaksi. Valtaosa saavuttaa palkkahuippunsa 40-vuotiaana ja sen jälkeen pahimmillaan tulot jopa laskevat – paitsi yhden työnantajan palveluksessa.

22.6.2010 6:01 | Päivitetty 21.6.2010 17:12

Ansiotaso vaihtelee selvästi iän mukaan eri sektoreilla.

Valtiolla työskentelevien kokonaisansiot paranevat selvästi iän myötä työkokemuksen karttuessa, käy ilmi Tilastokeskuksen keräämistä tiedoista.

Kunnallisella puolella ansiot kasvavat tasaisesti 40 ikävuoteen asti, jonka jälkeen tahti hidastuu.

Yksityisellä sektorilla ansiot kasvavat nopeasti työuran alussa, mutta alkavat pienentyä noin 40 vuoden kohdalla.

Osittain syynä on se, että yritysten ylin johto ei ole aineistossa mukana.

– Jos johdon palkat laskettaisiin mukaan, tilasto näyttäisi varmasti hyvin toisenlaiselta. Se ei enää kuitenkaan kuvaisi tyypillisen palkansaajan tilannetta, sillä keskiarvot ovat herkkiä poikkeuksille, sanoo tutkimuksen tehnyt Tilastokeskuksen yliaktuaari Antti Katainen.

Tutkimuksen aineisto on vuodelta 2008, ja sen tulokset on julkaistu tuoreessa Tilastokeskuksen Hyvinvointikatsauksessa.

Eläkkeellä töihin

Yksityisellä puolella ansiotason pienenemistä iän myötä selittää Kataisen mukaan myös se, että monissa ammateissa eläkekertymä jää vaatimattomaksi. Siksi työntekoa jatketaan vielä eläkkeelläkin, usein huonosti palkatuissa töissä.

– Eläkkeellä olevia ihmisiä työskentelee osa-aikatöissä vaikkapa kaupan kassalla. Eläke on sen verran pieni, että töitä on tehtävä eläkkeelläkin, hän kuvaa.

Toisaalta hyväpalkkaiset työntekijät jäävät yksityisellä sektorilla usein muita varhemmin pois työelämästä.

Valtion leivissä töitä jatketaan pidempään, mikä näkyy korkeina ikä- ja kokemuslisinä. Valtion työntekijärakenne on lisäksi muuttunut yhä enemmän asiantuntijapainotteiseksi, kun valtion virastoja on ulkoistettu ja liikelaitoistettu.

– Harvassa paikassa on enää omaa siivoojaa, vaan duunarihommat ovat siirtyneet yksityiselle puolelle, Katainen sanoo.

Yksityinen sektori on ylivoimaisesti suurin työnantaja. Vanhemmat ihmiset työskentelevät yksityisellä puolella selvästi harvemmin kuin nuoret.

Nuorena tehdään ylitöitä

Kokonaisansiotilastoissa ovat mukana ylityö- ja muut lisät, mikä osittain nostaa ansiotasoa yksityisellä sektorilla työuran alkuvaiheessa. Työuran alkuvaiheessa työtehtäviä ja työpaikkoja myös vaihdetaan usein nopeammin.

– Yksityisellä sektorilla tehdään nuorempana pitkää päivää ja ollaan enemmän vuorotöissä, sanoo Toimihenkilöunionin teollisuussektorin johtaja Markku Palokangas.

– Tuskin on kovin montaa 50-vuotiasta kirvesmiesporukkaa, joka paiskii urakkahommia.

Palokankaan mukaan yli- ja vuorotöiden painottuminen työuran alkuvaiheessa on ”luonnollista”.

– Töitä tehdään paljon silloin, kun on hankittu asunto ja lainaa. Vanhempana töitä ei jaksa tehdä samalla tavalla, mutta ei toisaalta ole tarvekaan, kun asunto, Volvo ja kesämökki on jo hankittu.

Toisaalta taas esimerkiksi toimihenkilöiden ansiot yleensä kasvavat Palokankaan mukaan myös työuran lopussa myös yksityisellä sektorilla. Palkkarakennetilasto ei kerrokaan yksittäisen ihmisen työuran kehityksestä, vaan poikkileikkauksen palkansaajien ansiorakenteesta tietyllä hetkellä.

Naisten ja miesten välillä iso ero

Kunta-alalla ansiot paranevat 40 vuoteen saakka. Sen jälkeen ansiokehitys hidastuu.

– Kunta-alalla monet tehtävät, eli käytännössä opetus- ja hoitoalan tehtävät, ovat sellaisia, että niihin mennään nuorena, ja sitten tehdään aika lailla samaa työtä lopputyöura, eivätkä ikä ja kokemus tuo merkittävästi etenemismahdollisuuksia, Katainen sanoo.

Eroa on myös miesten ja naisten välillä. Miesten ansiokehitys noudattaa valtion mallia: ansiot nousevat melkein koko työuran ajan. Naisten ansiot taas nousevat 40 vuoteen saakka, ja laskevat työuran lopulla. Miesten keskimääräiset kuukausiansiot ovat kautta työuran korkeammat kuin naisilla.

Keskeinen syy on naisten suuri osuus varsinkin juuri kuntasektorilla. Naisilla on myös miehiä enemmän katkoksia työuralla vanhempain- ja hoitovapaiden vuoksi.

Osion tuoreimmat

Luitko jo nämä?