Katso mitä unelmatyöstä maksetaan - Oma raha - Ilta-Sanomat

Katso mitä unelmatyöstä maksetaan

Kaikkien kadehtima unelmatyö ei takaa kovaa palkkaa. Suosituimmille opiskelualoille kohti haaveiden ammattia pääsee sisään tiukimmillaan vain 2 prosenttia hakijoista. Tällaisellakin alalla palkka yltää juuri ja juuri suomalaisten keskipalkan yläpuolelle. Katso millaista palkkaa unelma-ammateista maksetaan.

11.6.2010 6:02 | Päivitetty 11.6.2010 8:41

Numeroiden valossa ei voi tavoitella vaikeampaa aloituspaikkaa kuin Teatterikorkeakoulu. Vuodesta toiseen se on tilastojen kärjessä. Yli tuhat hakee, mutta vain pari prosenttia pääsee sisään.

Opintojen jälkeenkään ei automaattisesti avaudu taivaita – ainakaan jos tavoittelee isoa palkkaa.

Rahan perässä kannattaisi hakeutua lukemaan lääke-, oikeus- ja kauppatieteitä tai teknistä alaa. Näille aloille pääsee useampi kuin joka viides hakija. Toisaalta hakijat ovat tosissaan, mikä heittää varjon läpipääsyn helpon todennäköisyyden päälle.

Taloussanomat vertaili eri koulutussuunnista valmistuneiden palkansaajien säännöllisen työajan keskiansioita. Mukana eivät ole esimerkiksi lääkärien päivystyskorvaukset, joiden puute saa näyttämään heidän tilipussinsa pieniltä.

Teatterikorkean käyneet pääsevät kunnilla noin 2 800 euron kuukausipalkoille, valtiolla 3 200 euron palkoille ja yksityisissä teattereissa 3 000 euron palkoille. Hikoilemalla oppivuotensa liikuntatieteellisessä pääsee noin 500 euroa paremmille kuukausiansioille.

Psykologiaa ja liikuntatieteitä pääsee lukemaan harvempi kuin joka kymmenes hakija. Ammattiuralla heillä on odotettavissa 3 000–3 800 euron palkka. Humanistien pääsykokeista selviää läpi niukasti alle viidennes ja uralla odottavat 2 600–3 500 euron palkat. (Katso tarkemmat tiedot oppilaitosten sisäänpääsyprosenteista ja palkoista jutun lopussa olevista taulukoista.)

Yliopistoissa on tänä vuonna yhteensä 17 000 aloituspaikkaa, kun hakijoita on 66 300. Tulokset ovat valmiit viimeistään 20. heinäkuuta.

Myös muualla kuin korkeakouluissa voi käydä tosi tiukka valintaAmmatilliseen ja lukiokoulutuksen on tänä vuonna noin 88 000 aloituspalkkaa, kun hakijoita on 100 500. Valinnan tulokset julkaistaan 16.6.

Ammattikorkeakouluihin pyrkii noin 71 100 nuorta, kun aloituspaikkoja on vain 22 200. Valinnan tuloksia saa jännätä heinäkuulle.

Fysioterapeutiksija toimittajaksi kova tunku

AMK-opintojen suosituimpia ovat muun muassa fysioterapian ja media-alan opinnot, joissa käy paikoin yhtä kova karsinta kuin yliopistoissa eli harvempi kuin joka kymmenes saa aloituspaikan.

Ammattikorkeakoulun suorittaneiden medianomien keskipalkka on työnantajasta riippuen 2 520–2 759 euroa kuussa. Fysioterapeutti saa kunta-alan uusimpien tilastojen mukaan keskimäärin 2 360 euron kuukausipalkkaa.

AMK:n käyneet insinöörit saavat koulutusohjelmasta ja työnantajasta riippuen 2 700–3 500 euron kuukausipalkkaa.Tradenomit, joiden opintolinjoille on paikoin vähemmän hakijoita kuin on tarjolla aloituspaikkoja, pääsevät keskimäärin 2 500–3 000 euron palkoille.

Näille ansioille koulutus vie Kolutusk=kunta, v=valtio, y=yksityinen Säännöllisen työajan keskiansioLääketieteen tohtori; lääketieteen ja kirurgian tohtoriy6 799Erikoislääkäriy6 358Kauppatieteiden tohtoriy6 354Tekniikan tohtori, tuotantotalousy6 250Lääketieteen tohtori; lääketieteen ja kirurgian tohtorik6 209Oikeustieteen lisensiaattiy6 179Tekniikan lisensiaatti, tietotekniikka ja tietoliikennetekniikkay6 123Erikoislääkärik6 099Hammaslääketieteen tohtorik6 039Erikoishammaslääkärik5 838Oikeustieteen tohtoriv5 837Tekniikan lisensiaatti, konetekniikka ja energiatekniikkay5 718Oikeustieteen maisteri, oikeustieteen kandidaatti, lainopin kandidaatti, ylempi oikeustutkintoy5 653Metsänhoitaja; metsätutkintoy5 648Kauppatieteiden lisensiaattiy5 610Valtiotieteiden tohtoriy5 583Ekonomi (ylempi)y5 569Lääketieteen lisensiaattiy5 557Liikenteen ja merenkulun koulutus, alempi korkeakouluastey5 475Taloustieteiden kandidaatti (ylempi)y5 448Tekniikan lisensiaatti, rakennustekniikka ja maanmittaustekniikkak5 434Lääketieteen tohtori; lääketieteen ja kirurgian tohtoriv5 377Tekniikan tohtori, tietotekniikka ja tietoliikennetekniikkay5 332Tekniikan tohtori, rakennustekniikka ja maanmittaustekniikkav5 332Hammaslääketieteen lisensiaattik5 316Tekniikan tohtori, konetekniikka ja energiatekniikkay5 293Tekniikan lisensiaatti, rakennustekniikka ja maanmittaustekniikkay5 291Tekniikan lisensiaatti, konetekniikka ja energiatekniikkak5 264Tekniikan tohtori, tuotantotalousv5 257Tekniikan tohtori, sähkötekniikka ja automaatiotekniikkay5 228Tekniikan lisensiaatti, sähkötekniikka ja automaatiotekniikkay5 216Ekonomi (alempi)y5 196Maatalous- ja metsätieteiden tohtoriy5 185Oikeustieteen lisensiaattiv5 158Eläinlääketieteen tohtoriv5 121Filosofian tohtori, tietojenkäsittelytiedey5 113Diplomi-insinööri, tuotantotalousy5 051Tekniikan tohtori, konetekniikka ja energiatekniikkav5 040Tekniikan lisensiaatti, prosessitekniikka ja materiaalitekniikkay5 038Hallintotieteiden lisensiaattik5 019Filosofian tohtori, kasvatustieteellinen alak4 980Liikuntatieteiden tohtoriv4 975Filosofian lisensiaatti, tietojenkäsittelytiedey4 972Agronomiy4 957Kauppatieteiden tohtoriv4 917Tekniikan tohtori, prosessitekniikka ja materiaalitekniikkay4 904Filosofian lisensiaatti, matematiikka ja tilastotiedey4 899Tekniikan tohtori, sähkötekniikka ja automaatiotekniikkav4 899Valtiotieteiden lisensiaattiy4 896Hammaslääketieteen tohtoriv4 861Tekniikan tohtori, tietotekniikka ja tietoliikennetekniikkav4 855Tekniikan tohtori, prosessitekniikka ja materiaalitekniikkav4 835Terveystieteiden tohtori, terveydenhuollon tohtorik4 832Valtiotieteiden tohtoriv4 828Hallintotieteiden tohtoriv4 825Kauppatieteiden tohtorik4 800Lääketieteen lisensiaattik4 796Diplomi-insinööri, rakennustekniikka ja maanmittaustekniikkay4 778Filosofian tohtori, fysikaaliset tieteety4 771Oikeustieteen maisteri, oikeustieteen kandidaatti, lainopin kandidaatti, ylempi oikeustutkintok4 760Teologian tohtoriv4 753Diplomi-insinööri, sähkötekniikka ja automaatiotekniikkay4 738Filosofian tohtori, terveys- ja sosiaalialak4 724Filosofian tohtori, matematiikka ja tilastotiedey4 714Filosofian tohtori, filosofia (humanistinen ala)v4 706Insinööri, tietotekniikka ja tietoliikennetekniikkay4 695Filosofian tohtori, kasvatustieteellinen alav4 695Taiteen tohtoriv4 685Psykologian tohtoriv4 682Kasvatustieteen tohtorik4 676Oikeustieteen maisteri, oikeustieteen kandidaatti, lainopin kandidaatti, ylempi oikeustutkintov4 665Yhteiskuntatieteiden tohtorik4 665Filosofian tohtori, tietojenkäsittelyv4 659Terveystieteiden tohtori, terveydenhuollon tohtoriv4 659Erikoislääkäriv4 654Diplomi-insinööri, konetekniikka ja energiatekniikkay4 651Filosofian lisensiaatti, fysikaaliset tieteety4 648Filosofian tohtori, kauppatieteellinen ja yhteiskuntatieteellinen alav4 642Diplomi-insinööri, prosessitekniikka ja materiaalitekniikkay4 639Tekniikan lisensiaatti, sähkötekniikka ja automaatiotekniikkak4 625Diplomi-insinööri, rakennustekniikka ja maanmittaustekniikkak4 621Maatalous- ja metsätieteiden tohtoriv4 621Musiikin tohtoriv4 604Filosofian tohtori, maantiedev4 601Diplomi-insinööri, tietotekniikka ja tietoliikennetekniikkay4 595Filosofian tohtori, taiteiden tutkimusv4 590Filosofian tohtori, matematiikka ja tilastotiedev4 590Kasvatustieteen tohtoriv4 575Yhteiskuntatieteiden tohtoriv4 573Kauppatieteiden lisensiaattik4 571Sotilasalan koulutus, ylempi korkeakouluastey4 568Farmasian tohtoriv4 549Valtiotieteiden lisensiaattik4 541Filosofian tohtori, fysikaaliset tieteetk4 534Farmasian tohtoriy4 527Filosofian tohtori, kirjallisuuden, kulttuurien ja kielentutkimusv4 526Filosofian tohtori, kielitieteetv4 509Filosofian tohtori, tekniikan alav4 496Filosofian maisteri, filosofian kandidaatti, matematiikka ja tilastotiedey4 492Diplomi-insinööri, rakennustekniikka ja maanmittaustekniikkav4 475Filosofian tohtori, biologia, biotieteet ja ympäristötiedey4 472Terveystieteiden lisensiaatti, terveydenhuollon lisensiaattik4 472Filosofian tohtori, fysikaaliset tieteetv4 463Luonnontieteiden kandidaatti, matematiikka ja tilastotiedey4 459Filosofian lisensiaatti, matematiikka ja tilastotiedek4 459Filosofian lisensiaatti, fysikaaliset tieteetk4 453Sotilasalan koulutus, ylempi korkeakouluastev4 452Filosofian tohtori, historia ja arkeologiav4 448Tekniikan lisensiaatti, rakennustekniikka ja maanmittaustekniikkav4 448Luonnontieteiden kandidaatti, tietojenkäsittelytiedey4 432Filosofian maisteri, filosofian kandidaatti, yhteiskuntatieteellinen alay4 431Diplomi-insinööri, sähkötekniikka ja automaatiotekniikkak4 422Kasvatustieteellisen alan tohtoriy4 419Filosofian tohtori, geologiav4 418Filosofian tohtori, kemiay4 411Filosofian maisteri, filosofian kandidaatti, tietojenkäsittelytiedey4 409Tekniikan lisensiaatti, konetekniikka ja energiatekniikkav4 395Kasvatustieteen lisensiaattik4 385Filosofian tohtori, kemiav4 362Yhteiskuntatieteiden lisensiaattiy4 343Diplomi-insinööri, konetekniikka ja energiatekniikkak4 341Erikoiseläinlääkäriv4 336Hallintotieteiden lisensiaattiv4 328Tekniikan lisensiaatti, tietotekniikka ja tietoliikennetekniikkav4 322Taloustieteiden kandidaatti (ylempi)v4 318Insinööri, sähkötekniikka ja automaatiotekniikkay4 309Kauppatieteiden maisteri, kauppatieteiden kandidaatti (ylempi)y4 295Filosofian tohtori, biologia, biotieteet ja ympäristötiedek4 287Diplomi-insinööri, tuotantotalousk4 282Insinööri, prosessitekniikka ja materiaalitekniikkay4 279Maatalous- ja metsätieteiden lisensiaattiv4 279Elintarviketieteiden maisteri, elintarviketieteiden kandidaatti (ylempi)y4 277Insinööri, konetekniikka, energiatekniikka ja kuljetustekniikkay4 272Taloustieteiden kandidaatti (ylempi)k4 269Maatalous- ja metsätieteiden maisteri, maatalous- ja metsätieteiden kandidaatti (ylempi)y4 267Elintarviketieteiden tohtoriv4 264Metsänhoitaja; metsätutkintok4 254Insinööri, tuotantotalousy4 253Liikenteen ja merenkulun koulutus, alempi korkeakouluastev4 232Hallintotieteiden maisteri, hallintotieteiden kandidaatti (ylempi)k4 232Farmasian ylempi korkeakoulututkintoy4 221Suojelualan koulutus, alin korkea-astey4 217Merenkulun ammattikorkeakoulututkintoy4 216Valtiotieteiden maisteri, valtiotieteen kandidaatti (ylempi)y4 201Filosofian lisensiaatti, kemiay4 198Luonnontieteiden kandidaatti, fysikaaliset tieteety4 193Filosofian maisteri, filosofian kandidaatti, fysikaaliset tieteety4 187Kasvatustieteen lisensiaattiy4 182Filosofian tohtori, terveys- ja sosiaalialay4 179Filosofian tohtori, biologia, biokemia ja ympäristötiedev4 173Metsänhoitaja; metsätutkintov4 165Agronomiv4 161Valtiotieteiden lisensiaattiv4 150Tietojenkäsittelyn koulutus, alin korkea-astey4 141Hallintotieteiden maisteri, hallintotieteiden kandidaatti (ylempi)y4 124Tekniikan lisensiaatti, sähkötekniikka ja automaatiotekniikkav4 118Filosofian lisensiaatti, fysikaaliset tieteetv4 106Humanististen tieteiden kandidaatti, yhteiskuntatieteellinen alay4 087Ekonomi (alempi)v4 085Tekniikan lisensiaatti, prosessitekniikka ja materiaalitekniikkav4 084Diplomi-insinööri, tietotekniikka ja tietoliikennetekniikkak4 082Filosofian maisteri, filosofian kandidaatti, kemiay4 071Yhteiskuntatieteiden lisensiaattiv4 070Ekonomi (ylempi)k4 064Insinööri, rakennustekniikka ja maanmittaustekniikkay4 060Suojelualan ammattikorkeakoulututkintov4 056Filosofian lisensiaatti, biologia, biotieteet ja ympäristötiedek4 051Farmasian ylempi korkeakoulututkintok4 050Arkkitehtik4 043Tradenomi, liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkintoy4 041Filosofian tohtori, historia ja arkeologiak4 040Lääketieteen lisensiaattiv4 000Diplomi-insinööri, konetekniikka ja energiatekniikkav3 994Filosofian maisteri, filosofian kandidaatti, yhteiskuntatieteellinen alav3 980Yhteiskuntatieteiden lisensiaattik3 965Filosofian tohtori, humanistinen alay3 961Insinööri (ylempi AMK), rakennustekniikkak3 948Arkkitehtiy3 942Ekonomi (ylempi)v3 934Filosofian lisensiaatti, biologia, biokemia ja ympäristötiedev3 929Kasvatustieteen lisensiaattiv3 926Diplomi-insinööri, muu tekniikkay3 925Arkkitehtiv3 916Filosofian lisensiaatti, geologiav3 904Teologian tohtoriy3 900Teknikko, tietotekniikka ja tietoliikennetekniikkay3 875Filosofian lisensiaatti, biologia, biotieteet ja ympäristötiedey3 874Muu musiikin koulutus, ylempi korkeakouluastev3 870Opinto-ohjaajak3 868Filosofian maisteri, filosofian kandidaatti, fysikaaliset tieteetk3 868Kaupan ja hallinnon alan ammattikorkeakoulun jatkotutkintoy3 854Kauppatieteiden kandidaatti (alempi)y3 853Terveydenhoitoalan hallinnollinen tutkintok3 850Filosofian maisteri, filosofian kandidaatti, geologiay3 850Kauppatieteiden maisteri, kauppatieteiden kandidaatti (ylempi)k3 845Eläinlääketieteen lisensiaattiv3 831Filosofian maisteri, filosofian kandidaatti, filosofia (humanistinen ala)y3 816Filosofian lisensiaatti, kielitieteetv3 806Insinööri, muu tekniikkay3 802Filosofian maisteri, filosofian kandidaatti, tietojenkäsittelytiedek3 800Filosofian lisensiaatti, tietojenkäsittelyv3 799Kauppatieteiden lisensiaattiv3 792Valtiotieteiden maisteri, valtiotieteen kandidaatti (ylempi)v3 788Hallintotieteiden maisteri, hallintotieteiden kandidaatti (ylempi)v3 784Psykologian maisteri, psykologian kandidaatti (ylempi)y3 783Filosofian tohtori, terveys- ja sosiaalialav3 775Liikenteen ja merenkulun koulutus, alin korkea-astey3 774Teologian lisensiaattiy3 761Sotilasalan koulutus, alin korkea-astey3 739Erityisopettajav3 736Filosofian maisteri, filosofian kandidaatti, matematiikka ja tilastotiedek3 734Yhteiskuntatieteiden maisteri, yhteiskuntatieteiden kandidaatti (ylempi)y3 727Insinööri, tietotekniikka ja tietoliikennetekniikkav3 726Filosofian lisensiaatti, kemiak3 724Agronomik3 718Insinööri, sähkötekniikka ja automaatiotekniikkav3 717Muu palvelualojen ammattikorkeakoulututkintoy3 715Diplomi-insinööri, prosessitekniikka ja materiaalitekniikkak3 712Filosofian lisensiaatti, kemiav3 711Merenkulun ammattikorkeakoulututkintov3 706Tekniikan ja liikenteen alan ammattikorkeakoulun jatkotutkintok3 703Luonnontieteiden kandidaatti, fysikaaliset tieteetk3 700Filosofian maisteri, filosofian kandidaatti, maantiedey3 696Filosofian tohtori, maa- ja metsätalousalav3 696Sosionomikoulutus ja muu yhteiskunnallinen toimihenkilökoulutusy3 678Sotilasalan peruskoulutusy3 673Filosofian lisensiaatti, kielitieteetk3 670Maatalous- ja metsätieteiden maisteri, maatalous- ja metsätieteiden kandidaatti (ylempi)k3 668Insinööri, konetekniikka, energiatekniikka ja kuljetustekniikkak3 662Filosofian lisensiaatti, historia ja arkeologiak3 662Diplomi-insinööri, muu tekniikkav3 659Insinööri, rakennustekniikka ja maanmittaustekniikkak3 650Insinööri, rakennustekniikka ja maanmittaustekniikkav3 650Insinööri, sähkötekniikka ja automaatiotekniikkak3 649Insinööri, konetekniikka, energiatekniikka ja kuljetustekniikkav3 648Luonnontieteiden kandidaatti, matematiikka ja tilastotiedek3 646Tradenomi, liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkintok3 642Filosofian lisensiaatti, matematiikka ja tilastotiedev3 640Filosofian maisteri, filosofian kandidaatti, biologia, biotieteet ja ympäristötiedey3 635Insinööri, tuotantotalousk3 632Valtiotieteiden maisteri, valtiotieteen kandidaatti (ylempi)k3 631Terveystieteiden maisteri, terveydenhuollon kandidaatti (ylempi)k3 621Liikenteen ja merenkulun koulutus, alin korkea-astev3 619Filosofian maisteri, filosofian kandidaatti, yhteiskuntatieteellinen alak3 618Diplomi-insinööri, tuotantotalousv3 614Kasvatustieteen maisteri, kasvatustieteiden kandidaatti (ylempi), opettajankoulutusv3 604Filosofian maisteri, filosofian kandidaatti, kemiak3 601Teknikko, sähkötekniikka ja automaatiotekniikkay3 599Psykologian lisensiaattik3 590Ekonomi (alempi)k3 588Liikuntatieteiden maisteri, liikuntatieteiden kandidaatti (ylempi)y3 585Rakennusarkkitehtiy3 582Rakennusarkkitehtiy3 582Kasvatustieteen maisteri, kasvatustieteiden kandidaatti (ylempi), opettajankoulutusy3 582Suojelualan koulutus, alin korkea-astek3 580Peruskoulun luokanopettajay3 579Oikeustieteellinen koulutus, alempi korkeakouluastey3 574Insinööri (AMK), konetekniikka, energiatekniikka ja kuljetustekniikkav3 563Taiteen koulutus, alempi korkeakouluastey3 551Filosofian maisteri, filosofian kandidaatti, maantiedek3 543Teknikko, rakennustekniikka ja maanmittaustekniikkay3 541Insinööri, tietotekniikka ja tietoliikennetekniikkak3 538Liikuntatieteiden maisteri, liikuntatieteiden kandidaatti (ylempi)k3 523Suojelualan ammattikorkeakoulututkintok3 515Luonnontieteiden kandidaatti, kemiay3 511Filosofian maisteri, filosofian kandidaatti, kielitieteetk3 506Sotilasalan koulutus, alin korkea-astev3 502Terveystieteiden maisteri, terveydenhuollon kandidaatti (ylempi)y3 499Diplomi-insinööri, muu tekniikkak3 497Filosofian maisteri, filosofian kandidaatti, geologiav3 489Maatalous- ja metsätieteiden maisteri, maatalous- ja metsätieteiden kandidaatti (ylempi)v3 487Peruskoulun luokanopettajak3 482Muu kaupallinen ja yhteiskuntatieteellinen koulutus, alin korkea-astey3 476Elintarviketieteiden maisteri, elintarviketieteiden kandidaatti (ylempi)k3 469Taiteen maisteri, taiteen kandidaatti (ylempi)y3 464Filosofian maisteri, filosofian kandidaatti, historia ja arkeologiak3 462Teknikko, konetekniikka ja kuljetustekniikkay3 460Muu koulutus, ylempi korkeakouluastey3 453Humanististen tieteiden kandidaatti, yhteiskuntatieteellinen alav3 451Teologian maisteri, teologian kandidaatti (ylempi)k3 451Luonnontieteiden kandidaatti, matematiikka ja tilastotiedev3 447Diplomi-insinööri, sähkötekniikka ja automaatiotekniikkav3 446Filosofian maisteri, filosofian kandidaatti, maantiedev3 445Suojelualan koulutus, alin korkea-astev3 440Muu palvelualojen ammattikorkeakoulututkintov3 431Diplomi-insinööri, prosessitekniikka ja materiaalitekniikkav3 431Kansa- ja kansalaiskoulunopettajak3 429Kasvatustieteen maisteri, kasvatustieteiden kandidaatti (ylempi), kasvatustieteety3 427Insinööri (AMK), konetekniikka, energiatekniikka ja kuljetustekniikkak3 418Luonnontieteiden kandidaatti, tietojenkäsittelytiedek3 416Diplomikielenkääntäjä (kieli-instituutti)y3 413Diplomikielenkääntäjä (kieli-instituutti)y3 413Filosofian maisteri, filosofian kandidaatti, biologia, biotieteet ja ympäristötiedek3 412Rakennusarkkitehtik3 411Filosofian lisensiaatti, kirjallisuuden, kulttuurien ja kielentutkimusk3 411Medianomiy3 397Yhteiskuntatieteiden maisteri, yhteiskuntatieteiden kandidaatti (ylempi)v3 397Ammattikoulun ammatinopettajak3 390Filosofian lisensiaatti, kirjallisuuden, kulttuurien ja kielentutkimusv3 384Insinööri (AMK), sähkötekniikka ja automaatiotekniikkav3 376Sosionomikoulutus ja muu yhteiskunnallinen toimihenkilökoulutusk3 370Sihteerikoulutus, alin korkea-astey3 368Filosofian maisteri, filosofian kandidaatti, tietojenkäsittelyv3 368Erikoiseläinlääkärik3 364Filosofian maisteri, filosofian kandidaatti, historia ja arkeologiay3 363Muu kasvatustieteellinen ja opettajankoulutus, ylempi korkeakouluastek3 362Filosofian maisteri, filosofian kandidaatti, matematiikka ja tilastotiedev3 362Akateeminen sihteeri ja kirjeenvaihtajay3 361Insinööri, prosessitekniikka ja materiaalitekniikkak3 360Muu opettajankoulutus, alempi korkeakouluastek3 359Liikuntatieteiden kandidaatti (alempi), liikuntakasvatuksen kandidaattik3 359Taiteen maisteri, taiteen kandidaatti (ylempi)k3 355Musiikinopettaja, alempi korkeakouluastek3 352Insinööri (AMK), sähkötekniikka ja automaatiotekniikkak3 352Yhteiskuntatieteiden maisteri, yhteiskuntatieteiden kandidaatti (ylempi)k3 346Kauppatieteiden maisteri, kauppatieteiden kandidaatti (ylempi)v3 345Peruskoulun aineenopettajak3 341Teknikko, prosessitekniikka ja materiaalitekniikkay3 338Humanististen tieteiden kandidaatti, yhteiskuntatieteellinen alak3 333Insinööri (AMK), sähkötekniikka ja automaatiotekniikkay3 332Insinööri (AMK), tuotantotalousv3 321Insinööri (AMK), tuotantotalousk3 320Sosionomikoulutus ja muu yhteiskunnallinen toimihenkilökoulutusv3 319Luonnontieteiden kandidaatti, tietojenkäsittelyv3 316Kauneudenhoitoalan ammattikorkeakoulututkintok3 316Kasvatustieteen maisteri, kasvatustieteiden kandidaatti (ylempi), kasvatustieteetk3 316Kotitalousopettajak3 311Filosofian maisteri, filosofian kandidaatti, kielitieteetv3 304Hallintotieteiden kandidaatti (alempi)y3 302Metsätalousinsinööriy3 302Insinööri (AMK), tuotantotalousy3 298Kaupan ja hallinnon erikoisammattitutkintov3 297Filosofian lisensiaatti, historia ja arkeologiav3 295Insinööri (AMK), rakennustekniikka ja maanmittaustekniikkak3 291Diplomi-insinööri, tietotekniikka ja tietoliikennetekniikkav3 291Maa- ja metsätalousalan koulutus, alempi korkeakouluastey3 287Teologian maisteri, teologian kandidaatti (ylempi)y3 285Oikeustieteellinen koulutus, alempi korkeakouluastev3 284Filosofian maisteri, filosofian kandidaatti, kielitieteety3 284Teologian maisteri, teologian kandidaatti (ylempi)v3 283Muu musiikin koulutus, ylempi korkeakouluastek3 278Kasvatustieteen maisteri, kasvatustieteiden kandidaatti (ylempi), opettajankoulutusk3 275Filosofian maisteri, filosofian kandidaatti, filosofia (humanistinen ala)v3 271Metsätalousinsinöörik3 269Sotilasalan koulutus, alempi korkeakouluastev3 264Filosofian maisteri, filosofian kandidaatti, geologiak3 261Filosofian maisteri, filosofian kandidaatti, fysikaaliset tieteetv3 260Insinööri (AMK), konetekniikka, energiatekniikka ja kuljetustekniikkay3 251Muu taiteen koulutus, ylempi korkeakouluastey3 250Elintarviketieteiden maisteri, elintarviketieteiden kandidaatti (ylempi)v3 245Insinööri (AMK), tietotekniikka ja tietoliikennetekniikkay3 242Kasvatustieteen maisteri, kasvatustieteiden kandidaatti (ylempi), kasvatustieteetv3 242Musiikin maisteri, musiikin kandidaatti (ylempi)k3 236Filosofian maisteri, filosofian kandidaatti, kääntäminen ja tulkkausk3 232Filosofian maisteri, filosofian kandidaatti, historia ja arkeologiav3 229Liikuntatieteiden maisteri, liikuntatieteiden kandidaatti (ylempi)v3 228Teatteri- ja tanssialan koulutus, alempi korkeakouluastey3 227Erityisopettajay3 224Muu tekniikan koulutus, ylempi korkeakouluastey3 224Teatteritaiteen maisteri, teatteritaiteen kandidaatti (ylempi)v3 221Insinööri (AMK), tietotekniikka ja tietoliikennetekniikkav3 220Muu opettajankoulutus, alin korkea-astek3 214Erityisopettajak3 209Humanististen tieteiden kandidaatti, historia ja arkeologiay3 208Filosofian maisteri, filosofian kandidaatti, viestintätieteet ja informaatiotutkimusy3 202Tietotekniikan ja tietoliikenteen erikoisammattitutkintoy3 195Yhteiskuntatieteiden kandidaatti (alempi)y3 195Musiikin maisteri, musiikin kandidaatti (ylempi)v3 195Taiteen maisteri, taiteen kandidaatti (ylempi)v3 194Teknikko, tietotekniikka ja tietoliikennetekniikkav3 187Filosofian maisteri, filosofian kandidaatti, filosofia (humanistinen ala)k3 185Teknikko, konetekniikka ja kuljetustekniikkav3 183Filosofian maisteri, filosofian kandidaatti, kääntäminen ja tulkkausy3 182Terveystieteiden maisteri, terveydenhuollon kandidaatti (ylempi)v3 178Agrologiy3 175Filosofian maisteri, filosofian kandidaatti, kemiav3 174Insinööri (AMK), rakennustekniikka ja maanmittaustekniikkay3 170Kotiteollisuusopettajak3 169Hallintotieteiden kandidaatti (alempi)v3 169Sähköalan erikoisammattitutkintoy3 166Insinööri (AMK), rakennustekniikka ja maanmittaustekniikkav3 162Kaupan ja hallinnon erikoisammattitutkintoy3 158Tietojenkäsittelyn erikoisammattitutkintoy3 154Filosofian maisteri, filosofian kandidaatti, kirjallisuuden, kulttuurien ja kielentutkimusk3 147Psykologian maisteri, psykologian kandidaatti (ylempi)k3 142Filosofian maisteri, filosofian kandidaatti, kirjallisuuden, kulttuurien ja kielentutkimusy3 126Muu taidealan sekä käsi- ja taideteollisuuden peruskoulutusy3 124Insinööri (AMK), prosessitekniikka ja materiaalitekniikkay3 110Humanististen tieteiden kandidaatti, taiteiden tutkimusy3 106Teknikko, muu tekniikkay3 105Humanististen tieteiden kandidaatti, kielitieteetk3 105Peruskoulun aineenopettajay3 101Muu kauppatieteellinen koulutus, ylempi korkeakouluastey3 101Filosofian maisteri, filosofian kandidaatti, taiteiden tutkimusk3 098Luonnontieteiden kandidaatti, kemiak3 095Tietojenkäsittelyn koulutus, alin korkea-astev3 093Teatteritaiteen maisteri, teatteritaiteen kandidaatti (ylempi)y3 089Teknikko, sähkötekniikka ja automaatiotekniikkav3 083Muu palvelualojen ammattikorkeakoulututkintok3 083Filosofian maisteri, filosofian kandidaatti, taiteiden tutkimusy3 083Humanististen tieteiden kandidaatti, kirjallisuuden, kulttuurien ja kielentutkimusy3 081Metsätalousinsinööri (AMK)k3 081Hallintotieteiden kandidaatti (alempi)k3 080Psykologian maisteri, psykologian kandidaatti (ylempi)v3 073Teknikko, rakennustekniikka ja maanmittaustekniikkak3 070Muu tekniikan erikoisammattitutkintoy3 064Kauppatieteiden kandidaatti (alempi)k3 063Filosofian maisteri, filosofian kandidaatti, kääntäminen ja tulkkausv3 063Kauneudenhoitoalan koulutus, alin korkea-astek3 062Teknikko, konetekniikka ja kuljetustekniikkak3 061Rakennus- ja yhdyskunta-alan erikoisammattitutkintoy3 058Filosofian maisteri, filosofian kandidaatti, kirjallisuuden, kulttuurien ja kielentutkimusv3 045Valtiotieteiden kandidaatti (alempi)y3 044Auto- ja kuljetusalan erikoisammattitutkintoy3 039Terveystieteiden kandidaatti (alempi)k3 037Merkonomi, liiketalouden opistotutkintoy3 031Suojelualan erikoisammattitutkintov3 025Muu tekniikan koulutus, alin korkea-astey3 025Teknikko, rakennustekniikka ja maanmittaustekniikkav3 017Insinööri, prosessitekniikka ja materiaalitekniikkav3 017Sähköalan peruskoulutusy3 016Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulun jatkotutkintok3 016Rakennusmestarin ammattikorkeakoulututkintoy3 014Humanististen tieteiden kandidaattiy3 010Insinööri (AMK), tietotekniikka ja tietoliikennetekniikkak3 010Teknikko, sähkötekniikka ja automaatiotekniikkak3 007Muu musiikin koulutus, ylempi korkeakouluastey3 004Auto- ja kuljetusalan ammattitutkintoy2 998Teknikko, tietotekniikka ja tietoliikennetekniikkak2 996Muu opettajankoulutus, alempi korkeakouluastey2 991Humanististen tieteiden kandidaatti, kielitieteety2 989Hortonomik2 983Eläinlääketieteen lisensiaattik2 983Matkailu-, ravitsemis- ja talousalan ammattikorkeakoulututkintok2 977Kotitalousopettajay2 972Farmaseutti (-)v2 962Luonnontieteiden kandidaatti, maantiedek2 958Insinööri (AMK), muu tekniikkav2 958Sotilasalan peruskoulutusv2 954Humanististen tieteiden kandidaatti, historia ja arkeologiak2 953Muu maa- ja metsätalousalan koulutus, alin korkea-astey2 946Tietotekniikan ja tietoliikenteen peruskoulutusy2 942Tradenomi, liiketalouden ammattikorkeakoulututkintoy2 940Tietojenkäsittelyn peruskoulutus, keskiastey2 939Ylioppilastutkintoy2 938Terveydenhuollon koulutus, alin korkea-astey2 938Hortonomi (AMK)k2 934Terveydenhuollon ylempi ammattikorkeakoulututkintok2 921Metsätalousinsinööriv2 917Farmaseutti (-)y2 916Muu opettajankoulutus, alin korkea-astey2 915Farmasian ylempi korkeakoulututkintov2 914Humanististen tieteiden kandidaatti, taiteiden tutkimusk2 913Alempi korkeakouluastey2 911Alempi korkeakouluastek2 903Käsi- ja taideteollisuuden ja konservoinnin ammattikorkeakoulututkintok2 902Filosofian maisteri, filosofian kandidaatti, biologia, biokemia ja ympäristötiedev2 902Suojelualan peruskoulutusv2 899Filosofian maisteri, filosofian kandidaatti, taiteiden tutkimusv2 899Paperi- ja kemianteollisuuden ammattitutkintoy2 896Insinööri (AMK), prosessitekniikka ja materiaalitekniikkak2 894Kauppatieteiden kandidaatti (alempi)v2 892Insinööri (AMK), muu tekniikkay2 883Diplomikielenkääntäjä (kieli-instituutti)v2 879Teatteri- ja tanssialan koulutus, alempi korkeakouluastek2 877Insinööri, muu tekniikkak2 875Metsätalousinsinööri (AMK)y2 872Sähköalan ammattitutkintoy2 856Valtiotieteiden kandidaatti (alempi)k2 846Kaupan ja hallinnon erikoisammattitutkintok2 839Humanististen tieteiden kandidaatti, viestintätieteet ja informaatiotutkimusy2 836Iktyonomiy2 831Kone- ja metallialan peruskoulutusy2 825Filosofian maisteri, filosofian kandidaatti, viestintätieteet ja informaatiotutkimusv2 815Suojelualan peruskoulutusk2 811Yhteiskuntatieteiden kandidaatti (alempi)v2 811Liikenteen ja merenkulun peruskoulutusv2 805Insinööri (AMK), muu tekniikkak2 802Oikeustieteellinen koulutus, alempi korkeakouluastek2 798Kasvatustieteen kandidaatti (alempi), kasvatustieteety2 797Akateeminen sihteeri ja kirjeenvaihtajav2 795Teatteritaiteen maisteri, teatteritaiteen kandidaatti (ylempi)k2 794Nuoriso- ja vapaa-aikatoiminnan koulutus, alin korkea-astev2 789Terveydenhuollon koulutus, alin korkea-astek2 781Auto- ja kuljetusalan peruskoulutusy2 776Kotiteollisuusopettajay2 776Tietotekniikan ja tietoliikenteen ammattitutkintoy2 772Sosiaalialan ylempi ammattikorkeakoulututkintok2 771Teknikko, prosessitekniikka ja materiaalitekniikkak2 766Tietotekniikan ja tietoliikenteen peruskoulutusv2 759Medianomin ammattikorkeakoulututkintoy2 759Hortonomiy2 757Musiikin maisteri, musiikin kandidaatti (ylempi)y2 757Musiikin koulutus, alempi korkeakouluastek2 756Psykologian kandidaatti (alempi)k2 755Musiikin koulutus, alin korkea-astek2 749Luonnontieteiden kandidaatti, biologia, biotieteet ja ympäristötiedek2 749Tietojenkäsittelyn koulutus, alin korkea-astek2 745Graafisen alan peruskoulutusy2 744Liikenteen ja merenkulun ammattitutkintok2 735Farmaseutti (-)k2 733Humanististen tieteiden kandidaatti, kirjallisuuden, kulttuurien ja kielentutkimusk2 732Terveydenhuollon koulutus, alin korkea-astev2 731Taiteen koulutus, alempi korkeakouluastek2 731Rakennus- ja yhdyskunta-alan ammattitutkintov2 729Humanististen tieteiden kandidaatti, kielitieteetv2 729Akateeminen sihteeri ja kirjeenvaihtajak2 728Suojelualan peruskoulutusy2 727Humanististen tieteiden kandidaatti, taiteiden tutkimusv2 726Artenomiy2 725Agrologiv2 724Insinööri (AMK), prosessitekniikka ja materiaalitekniikkav2 721Muu humanistinen ja taidealan koulutus, alin korkea-astey2 717Kasvatustieteen kandidaatti (alempi), kasvatustieteetk2 717Humanististen tieteiden kandidaatti, kirjallisuuden, kulttuurien ja kielentutkimusv2 714Metsätalousinsinööri (AMK)v2 714Luonnontieteiden kandidaatti, biologia, biokemia ja ympäristötiedev2 710Agrologik2 707Graafisen alan ammattitutkintoy2 706Majoitus-, ravitsemis- ja talousalan koulutus, alin korkea-astey2 705Musiikinopettaja, alin korkea-astek2 696Filosofian maisteri, filosofian kandidaatti, viestintätieteet ja informaatiotutkimusk2 686Valtiotieteiden kandidaatti (alempi)v2 675Humanististen tieteiden kandidaatti, historia ja arkeologiav2 672Yhteiskuntatieteiden kandidaatti (alempi)k2 665Terveydenhuollon ammattikorkeakoulututkintok2 664Sihteerikoulutus, alin korkea-astev2 663Musiikin koulutus, alin korkea-astey2 661Auto- ja kuljetusalan peruskoulutusv2 660Teknikko, prosessitekniikka ja materiaalitekniikkav2 659Teknikko, muu tekniikkav2 659Muu kaupallinen ja yhteiskuntatieteellinen koulutus, alin korkea-astev2 656Matkailu-, ravitsemis- ja talousalan ammattikorkeakoulututkintov2 656Iktyonomiv2 653Musiikin peruskoulutusk2 650Teknikko, muu tekniikkak2 641Lastentarhanopettaja (-)k2 640Muu tekniikan erikoisammattitutkintok2 638Musiikinopettaja, alin korkea-astev2 636Nuoriso- ja vapaa-aikatoiminnan erikoisammattitutkintoy2 631Lastentarhanopettaja (-)y2 631Muu tekniikan ammattitutkintoy2 627Rakennus- ja yhdyskunta-alan peruskoulutusy2 624Farmaseuttiy2 622Metsätalouden peruskoulutusv2 619Musiikinopettaja, alin korkea-astey2 619LVI-alan erikoisammattitutkintok2 615Alempi korkeakouluastev2 615Tietojenkäsittelyn ammattitutkintoy2 613Tietojenkäsittelyn ammattitutkintoy2 613Tradenomi, liiketalouden ammattikorkeakoulututkintov2 612Muu maa- ja metsätalousalan koulutus, alin korkea-astev2 603Musiikin koulutus, alempi korkeakouluastey2 603Muu kasvatustieteellinen ja opettajankoulutus, ylempi korkeakouluastey2 600Sähköalan peruskoulutusv2 599Diplomikielenkääntäjä (kieli-instituutti)k2 596Musiikinopettaja, alempi korkeakouluastey2 590Majoitus-, ravitsemis- ja talousalan koulutus, alin korkea-astev2 588Muu maa- ja metsätalousalan koulutus, alin korkea-astek2 586Viestintäalan ammattitutkintoy2 585Metsätalouden peruskoulutusy2 581Muu tekniikan peruskoulutus, keskiastey2 578Ylioppilastutkintov2 573Humanististen tieteiden kandidaatti, kääntäminen ja tulkkausy2 573Muu humanistinen ja taidealan koulutus, alin korkea-astek2 570Terveydenhuollon ammattikorkeakoulututkintoy2 569Sotilasalan peruskoulutusk2 562Farmaseuttik2 560Nuoriso- ja vapaa-aikatoiminnan peruskoulutusv2 558Medianomin ammattikorkeakoulututkintok2 556Auto- ja kuljetusalan ammattitutkintok2 555Muu taidealan sekä käsi- ja taideteollisuuden peruskoulutusv2 554Opettajankoulutus, keskiastey2 553Farmaseuttiv2 546Kone- ja metallialan ammattitutkintoy2 544Paperi- ja kemianteollisuuden peruskoulutusy2 542Tietojenkäsittelyn ammattitutkintov2 541Terveydenhuollon ammattikorkeakoulututkintov2 541Artenomiv2 539LVI-alan peruskoulutusy2 538Suojelualan ammattitutkintov2 526Sosiaalialan koulutus, alin korkea-astek2 526Rakennus- ja yhdyskunta-alan ammattitutkintoy2 524Matkailu-, ravitsemis- ja talousalan ammattikorkeakoulututkintoy2 522Medianomin ammattikorkeakoulututkintov2 520Kone- ja metallialan peruskoulutusv2 517Sosiaalialan koulutus, alin korkea-astey2 517Merkonomi, liiketalouden opistotutkintov2 516Nuoriso- ja vapaa-aikatoiminnan koulutus, alin korkea-astey2 516Maanmittausalan peruskoulutusy2 515Muu kaupallinen ja yhteiskuntatieteellinen koulutus, alin korkea-astek2 509Kalatalouden peruskoulutusv2 497Muu kaupallinen ja yhteiskuntatieteellinen koulutus, keskiastey2 496Suojelualan erikoisammattitutkintoy2 494Terveys- ja sosiaalialan peruskoulutusv2 493Hortonomi (AMK)y2 492Humanistisen alan ja kulttuurialan ammattikorkeakoulututkintov2 488Muu tekniikan ammattikorkeakoulututkintoy2 486Liikenteen ja merenkulun peruskoulutusy2 478Musiikin ammattikorkeakoulututkinto, opettajankoulutusk2 476Lastentarhanopettaja (-)k2 475Sosiaalialan koulutus, alin korkea-astev2 474Sosiaalialan ammattikorkeakoulututkintov2 472Maatilatalouden peruskoulutusy2 468Ympäristösuunnittelija (AMK); ympäristöohjaaja (AMK)k2 468Käsi- ja taideteollisuuden ja konservoinnin ammattikorkeakoulututkintov2 467Rakennus- ja yhdyskunta-alan ammattitutkintok2 466Tietojenkäsittelyn peruskoulutus, keskiastev2 465Käsi- ja taideteollisuuden ja konservoinnin ammattikorkeakoulututkintoy2 463Rakennus- ja yhdyskunta-alan peruskoulutusv2 461Muu terveys- ja sosiaalialan ammattikorkeakoulututkintok2 461Sihteerikoulutus, alin korkea-astek2 459Puualan peruskoulutusv2 458Tradenomi, liiketalouden ammattikorkeakoulututkintok2 456Tietotekniikan ja tietoliikenteen ammattitutkintov2 454Humanistisen alan ja kulttuurialan ammattikorkeakoulututkintoy2 452Artenomik2 451Terveys- ja sosiaalialan erikoisammattitutkintok2 437Agrologi (AMK)y2 437Puualan peruskoulutusy2 436Nuoriso- ja vapaa-aikatoiminnan erikoisammattitutkintok2 436Lastentarhanopettaja (-)y2 432Elintarvikealan ammattitutkintoy2 431Liiketalouden perustutkinto (merkantti, merkonomi)y2 429Maatilatalouden peruskoulutusv2 424Ylioppilastutkintok2 418Nuoriso- ja vapaa-aikatoiminnan koulutus, alin korkea-astek2 418Muu maa- ja metsätalousalan ammattitutkintoy2 417Kaupan ja hallinnon ammattitutkintoy2 414Kuvataiteen peruskoulutusk2 413Sähköalan ammattitutkintok2 412LVI-alan peruskoulutusv2 406Majoitus-, ravitsemis- ja talousalan koulutus, alin korkea-astek2 403Tietojenkäsittelyn ammattitutkintok2 400Liikenteen ja merenkulun ammattitutkintoy2 396Artesaani, käsi- ja taideteollisuuden peruskoulutusv2 391Muu palvelualojen koulutus, keskiastev2 391Sosiaalialan ammattikorkeakoulututkintok2 391Muu tekniikan peruskoulutus, keskiastev2 388Majoitus-, ravitsemis- ja talousalan erikoisammattitutkintov2 388Elintarvikealan peruskoulutusy2 385Kone- ja metallialan ammattitutkintok2 385Kasvatustieteen kandidaatti (alempi), opettajankoulutusk2 380Viestintäalan ammattitutkintok2 378Pintakäsittelyalan peruskoulutusy2 375Vapaa-aikatoiminnan ja liikunnan ammattikorkeakoulututkintoy2 373Muu terveys- ja sosiaalialan ammattikorkeakoulututkintoy2 367Muu kaupan ja hallinnon peruskoulutus, keskiastey2 359Terveys- ja sosiaalialan peruskoulutusk2 359Majoitus-, ravitsemis- ja talousalan erikoisammattitutkintoy2 358Liiketalouden perustutkinto (merkantti, merkonomi)v2 357Tietotekniikan ja tietoliikenteen ammattitutkintok2 357Muu taidealan sekä käsi- ja taideteollisuuden peruskoulutusk2 356Liikenteen ja merenkulun peruskoulutusk2 356Humanistisen alan ja kulttuurialan ammattikorkeakoulututkintok2 356Kauneudenhoitoalan ammattikorkeakoulututkintoy2 354LVI-alan ammattitutkintoy2 353Sosiaalialan ammattikorkeakoulututkintoy2 349Muu kaupan ja hallinnon peruskoulutus, keskiastev2 343Laboratorioalan ammattikorkeakoulututkintoy2 343Muu palvelualojen koulutus, keskiastey2 342Muu palvelualojen koulutus, keskiastey2 342Nuoriso- ja vapaa-aikatoiminnan peruskoulutusy2 334Tietotekniikan ja tietoliikenteen peruskoulutusk2 333Graafisen alan peruskoulutusv2 332Terveys- ja sosiaalialan erikoisammattitutkintoy2 331Paperi- ja kemianteollisuuden peruskoulutusv2 329Metsätalouden peruskoulutusk2 327Pintakäsittelyalan peruskoulutusv2 326Kalatalouden peruskoulutusy2 326Kauneudenhoitoalan peruskoulutusv2 319Kuvataiteen ammattikorkeakoulututkintok2 313Puutarhatalouden peruskoulutusk2 304Muu tekniikan koulutus, alin korkea-astev2 302Laboratorioalan ammattikorkeakoulututkintov2 298Vapaa-aikatoiminnan ja liikunnan ammattikorkeakoulututkintok2 298Muu kaupallinen ja yhteiskuntatieteellinen koulutus, keskiastev2 297Maatilatalouden ammattitutkintok2 291Merkonomi, liiketalouden opistotutkintok2 291Musiikin ammattikorkeakoulututkinto, opettajankoulutusy2 291Sähköalan peruskoulutusk2 287Maanmittausalan peruskoulutusv2 284Kasvatustieteen kandidaatti (alempi), opettajankoulutusy2 284Tietojenkäsittelyn peruskoulutus, keskiastek2 276Muu tekniikan koulutus, alin korkea-astek2 276Auto- ja kuljetusalan peruskoulutusk2 275Elintarvikealan peruskoulutusv2 275Majoitus-, ravitsemis- ja talousalan peruskoulutusv2 269Artesaani, käsi- ja taideteollisuuden peruskoulutusy2 268Terveys- ja sosiaalialan ammattitutkintov2 264Suojelualan ammattitutkintok2 262Nuoriso- ja vapaa-aikatoiminnan peruskoulutusk2 260Puutarhatalouden peruskoulutusv2 256Viestintäalan peruskoulutusy2 253Kaupan ja hallinnon ammattitutkintov2 252Kone- ja metallialan peruskoulutusk2 251Terveys- ja sosiaalialan peruskoulutusy2 243Teatteri- ja tanssialan ammattitutkintoy2 235Maanmittausalan peruskoulutusk2 228Pintakäsittelyalan peruskoulutusk2 226Muu maa- ja metsätalousalan ammattitutkintok2 223Laboratorioalan ammattikorkeakoulututkintok2 222Muu maa- ja metsätalousalan ammattitutkintov2 218Kuvataiteen ammattikorkeakoulututkintoy2 209Puualan ammattitutkintoy2 208Rakennus- ja yhdyskunta-alan peruskoulutusk2 203Tekstiili- ja vaatetusalan peruskoulutusv2 194Puutarhatalouden ammattitutkintok2 185Maatilatalouden peruskoulutusk2 184Paperi- ja kemianteollisuuden peruskoulutusk2 178Musiikin peruskoulutusy2 176Nuoriso- ja vapaa-aikatoiminnan ammattitutkintok2 172LVI-alan ammattitutkintok2 171Kauneudenhoitoalan peruskoulutusy2 170Majoitus-, ravitsemis- ja talousalan erikoisammattitutkintok2 168Majoitus-, ravitsemis- ja talousalan peruskoulutusy2 160Liiketalouden perustutkinto (merkantti, merkonomi)k2 157Muu kaupallinen ja yhteiskuntatieteellinen koulutus, keskiastek2 156Terveys- ja sosiaalialan ammattitutkintoy2 156Kuvataiteen peruskoulutusy2 155LVI-alan peruskoulutusk2 155Graafisen alan peruskoulutusk2 151Kaupan ja hallinnon ammattitutkintok2 147Puualan peruskoulutusk2 131Tekstiili- ja vaatetusalan peruskoulutusy2 125Muu tekniikan peruskoulutus, keskiastek2 121Muu palvelualojen koulutus, keskiastek2 116Artesaani, käsi- ja taideteollisuuden peruskoulutusk2 115Majoitus-, ravitsemis- ja talousalan ammattitutkintov2 111Muu kaupan ja hallinnon peruskoulutus, keskiastek2 097Viestintäalan peruskoulutusk2 058Majoitus-, ravitsemis- ja talousalan peruskoulutusk2 050Nuoriso- ja vapaa-aikatoiminnan ammattitutkintoy2 039Kauneudenhoitoalan peruskoulutusk2 033Suojelualan ammattitutkintoy2 026Palvelualojen ammattitutkintoy2 024Tekstiili- ja vaatetusalan peruskoulutusk2 008Elintarvikealan peruskoulutusk2 007Muu maa- ja metsätalousalan peruskoulutusy2 006Majoitus-, ravitsemis- ja talousalan ammattitutkintoy1 989Terveys- ja sosiaalialan ammattitutkintok1 980Muu maa- ja metsätalousalan peruskoulutusk1 971Puutarhatalouden ammattitutkintoy1 960Majoitus-, ravitsemis- ja talousalan ammattitutkintok1 959 Lähde: Opetushallitus ja tilastokeskus

Osion tuoreimmat

Luitko jo nämä?