Näin paljon maksaa poissaolosi töistä - Oma raha - Ilta-Sanomat

Näin paljon maksaa poissaolosi töistä

Osa työnantajista viis veisaa työntekijöiden työkyvystä. Kannattaisi kuitenkin, sillä kaltoin kohdeltu työntekijä käy kalliiksi. Yksi poissaolopäivä maksaa yritykselle keskimäärin 300–350 euroa. Työkyvyn menestyksestä johtuviin ennenaikaisiin eläkkeisiin puolestaan uppoaa 20 miljardia vuodessa.

1.2.2010 6:01 | Päivitetty 2.2.2010 8:39

Onko sinulle ihan sama, miten työnantajasi sinua kohtelee, kunhan saat palkkasi? Jos on, olet harvinaisuus. Tutkimusten mukaan työelämässä pätevät samat säännöt kuin muussakin elämässä; ihmisen hyvinvointia ja yhteistyöhalukkuutta edistää huimasti se, että työntekijä tuntee, että hän ja hänen työnsä ovat tärkeitä ja että hänestä välitetään.

Työterveyslaitoksen tutkimusprofessori Guy Ahosen mukaan työhyvinvointi on rahallisestikin megaluokan asia.

– Ennenaikainen eläköityminen maksaa vuodessa yli 20 miljardia euroa, hän huomauttaa.

Yksittäiselle yrityksellekin kyse voi olla suurista summista.

– Jopa puolet yrityksen tuloksesta voi tulevaisuudessa mennä työkyvyttömyyseläkkeiden maksamiseen.

Pääsyyt suomalaisten ennenaikaiselle eläkkeelle jäämiseen ovat tuki- ja liikuntaelinten sairaudet sekä mielenterveyden häiriöt. Tulosten saavuttamiseksi näihin pitäisi puuttua ajoissa.

– Jotta työntekijä jaksaisi töissä mahdollisimman pitkään, työn ja voimavarojen kehittäminen pitäisi aloittaa jo varhain, eikä vasta 45 ikävuoden jälkeen, sanoo erikoistutkija Anne Punakallio Työterveyslaitokselta.

Sairaspäivä maksaasatoja euroja

Työkyvyttömyyseläkkeet tulevat yrityksille kalliiksi, mutta niin tulevat muutkin poissaolot. Työterveysväen mukaan yksi poissaolopäivä maksaa yritykselle keskimäärin 300–350 euroa.

– Jokainen päivä, jolloin ihminen tuntee itsensä työkykyiseksi, on säästöä, sanoo työympäristöasiantuntija Raili Perimäki SAK:sta.

Poissaoloja pystytään vähentämään työkykyä edistämällä. Tyky-investointien seurannasta ilmenee, että sairaspäivät voivat työkykyä ylläpitävän toiminnan ansiosta vähetä niin paljon, että hankkeisiin menneet eurot voivat tulla 10- ja jopa 20-kertaisesti takaisin.

Kunnat säästävättyöterveydestä

Lain mukaan yrityksessä pitää olla työterveyshuolto ja sen pitää avustaa työnantajaa työhön liittyvien riskien kartoittamisessa.

Perimäen mielestä lainsäädäntö on kunnossa, mutta se ei aina käytännössä toimi. Vaikka työterveyshuolto tekisi kaikkensa, mikään ei velvoita työnantajaa noudattamaan sen suosituksia.

Ahonen huomauttaa, että työterveyshuollon tehtävä on ensisijaisesti ennalta ehkäisevä, mutta nyt sairauksia hoitava osuus on ylikorostunut.

Hänestä työterveyshuoltoa koskee myös tehokkuuden ongelma, joka usein johtaa siihen, että työterveyshuoltonsa äärimmilleen kilpailuttanut yritys säästää yhdestä päästä, mutta menettää toisesta.

– Työterveyshuollon järjestämisessä toimii sama lyhytnäköisyys kuin kvartaalitaloudessa muutenkin.

Työnantajat maksavat yhteensä noin puoli miljardia euroa vuodessa työterveyshuollosta, mutta Perimäen mukaan työntekijät ovat sen suhteen hyvin eriarvoisia. Pienissä yrityksissä ei aina ole ollenkaan työterveyshuoltoa ja suurissa se koskee usein pelkästään vakiväkeä.

Työterveyslaitoksessa selvitettiin keväällä, paljonko yritykset panostavat vuosittain työntekijöidensä sellaiseen hyvinvointiin, jolla on merkitystä talouden kannalta. Keskimäärin yritykseltä menee tällaiseen vajaa 800 euroa vuodessa henkilöä kohden, mutta toimialojen välillä haarukka vaihtelee 400 eurosta 1 300 euroon.

– Yksittäisten yritysten erot ovat vielä suurempia kuin toimialojen väliset, huomauttaa Ahonen.

Hänen mukaansa surkeimmin hyvinvointiin panostetaan liikennealalla ja kuntasektorilla. Eniten rahaa siihen sijoittavat liike-elämän palveluyritykset, joissa työskentelee paljon asiantuntijoita.

Koko ihminenotettava huomioon

Yrityksen johto voi olla mielestään tehnyt  tarvittavan, kun se tarjoaa väelleen työterveyshuollon ja satunnaisia tyky-päiviä, liikunta- tai kulttuuriseteleitä. Asiantuntijoiden mukaan nämä ovat vain osa kokonaisuutta.

– Työjärjestelyillä on suuri merkitys, huomauttaa Työterveyslaitoksen  Punakallio.

Järjestelyissä otetaan huomioon työntekijän kunto ja tilanne. Jos työntekijä ei vaikkapa kulumien takia enää oikein pysty tehtäviinsä, hänelle voidaan järjestää aiempaa kevyempiä töitä. Muutkin kuin jaksamiseen tai terveyteen liittyvät toimet voivat tukea hyvinvointia.

Esimerkiksi pienten koululaisten vanhempi voi säästyä turhalta huolelta ja olla tyytyväinen ja ahkera työntekijä, jos yrityksessä pystytään vastaamaan hänen työaikatoiveeseensa.

Ahosen mukaan työhyvinvointi on pitkälti henkilöstöhallinnon asia ja sen pitäisi olla osa koko liiketoimintaa. SAK:n Perimäen mielestä tällaisena se mielletään kuitenkin vasta harvassa yrityksessä.

– Paljon voidaan vielä tehdä, kun otetaan huomioon myös johtaminen, osaamisen ylläpitäminen ja työn mielekkyys, hän sanoo.

Työurien pidentämiskysymyksen ratkaisu ei Perimäen mielestä voi olla pelkästään sairauspoissaoloihin puuttumista. Hänestä työelämään tarvitaan rakentavaa ja kunnioittavaa ilmapiiriä ja jatkuvan epävarmuuden poistamista.

Työnantajan pitää ♦ järjestää ennaltaehkäisevä työterveyshuolto.♦ kartoittaa mahdolliset vaarat, riskit, altistukset ja kuormitukset.♦ laatia työkyvyn ylläpitämiseksi ohjelma, jossa otetaan huomioon työolojen kehittämistarpeet ja työympäristöön liittyvät tekijät.

Työnantajan pitäisi lisäksi♦ ottaa huomioon inhimilliset voimavarat.♦ edistää työkykyä työoloja kehittämällä.

Käytännössä työkyky- ja etenkin työhyvinvointitoimet vaihtelevat paljon työpaikkojen välillä.

Osion tuoreimmat

Luitko jo nämä?