Näin koulutus lihottaa palkkaa

Julkaistu: , Päivitetty:

Kannattaako koulutus? Kyllä ja ei. Kovapalkkaisimmat ovat korkeasti koulutettuja kunnissa, valtion töissä ja yksityisen puolen tehtävissä. Moni duunari ajaa kuitenkin jopa akateemisten ohi, selviää Taloussanomien selvityksestä.
Ketkä ovat kovapalkkaisimpia naisia ja miehiä yksityisellä puolella sekä valtion ja kunnan töissä? Melkein aina he ovat tohtoreita tai ylemmän korkeakoulutuksen saaneita, kertoo Taloussanomien selvitys.

Miesten puolella kovapalkkaisimmat työskentelevät yksityisellä puolella. Eniten tienasivat miehistä Tilastokeskuksen lukujen mukaan viime vuonna kauppatieteiden tohtorit.

Heidän säännöllisen työnsä palkka on keskimäärin 6 841 euroa kuukaudessa. Erikoislääkärit ansaitsevat 6 453 euroa ja alemman korkeakoulututkinnon suorittaneet ekonomit 6 199 euroa kuukaudessa.

Kuntapuolella miehistä ykkösiä ovat erikoislääkärit  6 091 euron palkoilla, ja valtion töissä eniten ansaitsivat oikeustieteen tohtorit: keskimäärin 5 713 euroa kuukaudessa.
MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA)
MAINOS PÄÄTTYY

Myös naisista kovapalkkaisimmat
löytyvät yksityiseltä puolelta


Myös naisista kovapalkkaisimmat työskentelevät yksityisellä puolella. Ykkösiä ovat kauppatieteen tohtorit 6 563 euron keskipalkalla. Kakkosia ovat lääketieteen ja kirurgian tohtorit 6 039 euron tienesteillä ja kolmosia erikoislääkärit 5 869 euron tuloilla.

Kuntien naisista eniten tienaavat erikoislääkärit ( 5 413 euroa) ja valtion naisista eläinlääketieteen tohtorit ( 4 712 euroa).

Koulutus kannattaa etenkin, jos on opiskellut lääketiedettä, kaupallisia aineita, oikeustiedettä tai tekniikkaa. Kovapalkkaisimpien taulukoissa melkein kaikki tulevat näiltä aloilta.

Palkka alle kaksi
tonnia kuukaudessa
 
Huonoiten palkattuja miehiä ovat nuorisoalan ammattitutkinnon suorittaneet, joiden keskipalkka on vain 1 823 euroa kuukaudessa. He työskentelevät yksityisellä puolella.

Toiseksi huonoin palkka löytyy kunnista: majoitus- ja ravitsemusalan ammattitutkinnon käyneet ansaitsevat 1 929 euroa kuukaudessa. Suojelualan ammattitutkinnon käyneillä on kolmanneksi huonoin palkka: 1 961 euroa kuukaudessa. He työskentelevät yksityisellä puolella.

Jos olet yksityisillä aloilla työskentelevä nainen ja käynyt nuorisoalan ammattitutkinnon, kuulut kaikkein huonopalkkaisimpiin. Keskipalkka alalla on 1781 euroa kuukaudessa. Yksityiseltä puolelta löytyvät myös seuraavaksi huonoimmat tulot: LVI-alan peruskoulutus tuo 1 783 euroa sekä muu maa- ja metsäalan peruskoulutus 1 790 euroa kuukaudessa.

Koulutus ei aina tuo
parempaa palkkaa


Koulutus ja palkka eivät käy aina käsi kädessä. Keskiasteen tutkinnon käynyt voi ansaita enemmän kuin akateeminen. Miesammattien vertailu paljastaa paljon.

Suojelualan peruskoulutuksen saaneiden keskipalkka on 2 988 euroa kuukaudessa. Paperiteollisuuden ammattitutkinnon suorittaneilla vastaava palkka on 2 849 euroa ja sähköalan peruskoulutuksen saaneilla 2 828 euroa kuukaudessa. He toimivat yksityisellä sektorilla.

Kovapalkkaisimpien duunarien taakse jäävät esimerkiksi monet akateemiset: Eläinlääketieteen lisensiaatit tienaavat kunnissa 2 514 euroa.

Tosin kuntien eläinlääkärit saavat myös asiakasmaksuja suoraan asiakkailta. Kyseessä on siis kunnan maksama osuus palkasta.


Kunnissa teatteritaiteen maisterit tienaavat 2 612 euroa kuukaudessa ja valtion töissä farmasian ylempi korkeakoulututkinto tuo 2 702 euroa kuukaudessa.

Kovimmmat palkat koulutusasteen mukaan
Säännöllisen työajan palkka

J =jatkotutkinto, Y=ylempi korkeakoulututkinto, A=alempi korkeakoulututkinto
Yksityisen sektorin ansiot
Euroa kuukaudessa
Miehet Naiset
Kauppatieteiden tohtori J 6841 Kauppatieteiden tohtori J 6563
Erikoislääkäri Y 6453 Lääketieteen ja kirurgian tohtori J 6039
Ekonomi A 6199 Erikoislääkäri Y 5869
Lääketieteen tohtori; lääketieteen ja kirurgian tohtori 6135 Tekniikan lisensiaatti, tuotantotalous J 4944
Ekonomi Y 5918 Lääketieteen lisensiaatti Y 4927
Oikeustieteen maisteri, oikeustieteen kandidaatti, lainopin kandidaatti Y 5884 Kauppatieteiden lisensiaatti J 4889
Tekniikan lisensiaatti, tietotekniikka ja tietoliikennetekniikka J 5805 Oikeustieteen maisteri, oikeustieteen kandidaatti, lainopin kandidaatti Y 4856
Oikeustieteen lisensiaatti J 5786 Oikeustieteen lisensiaatti J 4810
Valtiotieteiden tohtori J 5713 Ekonomi Y 4615
Metsänhoitaja; metsätutkinto Y 5695 Farmasian tohtori J 4590
Tekniikan lisensiaatti, tuotantotalous J 5678 Tekniikan tohtori, sähkötekniikka ja automaatiotekniikka J 4541
Taloustieteiden kandidaatti Y 5631 Tekniikan lisensiaatti, sähkötekniikka ja automaatiotekniikka J 4531
Lääketieteen lisensiaatti J 5558 Taloustieteiden kandidaatti Y 4496
Kauppatieteiden lisensiaatti J 5406 Maatalous- ja metsätieteiden tohtori Y 4482
Maatalous- ja metsätieteiden tohtori J 5352 Ekonomi A 4394
Agronomi Y 5310 Diplomi-insinööri, tuotantotalous Y 4255
Tekniikan lisensiaatti, sähkötekniikka ja automaatiotekniikka J 5239 Metsänhoitaja; metsätutkinto Y 4226
Tekniikan tohtori, sähkötekniikka ja automaatiotekniikka J 5116 Tekniikan lisensiaatti, tietotekniikka ja tietoliikennetekniikka J 4222
Valtiotieteiden lisensiaatti J 5077 Tekniikan lisensiaatti, prosessitekniikka ja materiaalitekniikka J 4192
Tekniikan lisensiaatti, prosessitekniikka ja materiaalitekniikka J 5010 Filosofian lisensiaatti, biologia, biokemia ja ympäristötiede J 4189
Kuntasektorin ansiot
Euroa kuukaudessa
Miehet Naiset
Lääketieteen ja kirurgian tohtori J 6091 Erikoislääkäri Y 5413
Erikoislääkäri Y 5809 Erikoishammaslääkäri Y 5280
Hammaslääketieteen lisensiaatti Y 5371 Lääketieteen ja kirurgian tohtori J 5234
Tekniikan lisensiaatti, konetekniikka ja energiatekniikka J 5160 Hammaslääketieteen tohtori J 5043
Lääketieteen lisensiaatti Y 4999 Hammaslääketieteen lisensiaatti Y 5021
Tekniikan lisensiaatti, rakennustekniikka ja maanmittaustekniikka J 4914 Kasvatustieteen tohtori J 4289
Oikeustieteen maisteri, oikeustieteen kandidaatti, lainopin kandidaatti Y 4833 Lääketieteen lisensiaatti Y 4253
Kasvatustieteen tohtori J 4741 Oikeustieteen maisteri, oikeustieteen kandidaatti, lainopin kandidaatti Y 4172
Filosofian tohtori, fysikaaliset tieteet J 4634 terveydenhuollon tohtori J 4160
Tekniikan lisensiaatti, sähkötekniikka ja automaatiotekniikka J 4601 Terveydenhuollon lisensiaatti J 4092
Diplomi-insinööri, rakennustekniikka ja maanmittaustekniikka Y 4532 Filosofian tohtori, terveys- ja sosiaaliala J 3966
Hallintotieteiden maisteri, hallintotieteiden kandidaatti Y 4446 Taloustieteiden kandidaatti Y 3934
Filosofian tohtori, biologia, biokemia ja ympäristötiede J 4391 Filosofian tohtori, biologia, biokemia ja ympäristötiede J 3870
Diplomi-insinööri, sähkötekniikka ja automaatiotekniikka Y 4332 Kasvatustieteen lisensiaatti J 3851
Kasvatustieteen lisensiaatti J 4327 Diplomi-insinööri, rakennustekniikka ja maanmittaustekniikka Y 3842
Filosofian lisensiaatti, fysikaaliset tieteet J 4272 Farmasian korkeakoulututkinto Y 3786
Diplomi-insinööri, konetekniikka ja energiatekniikka Y 4217 Filosofian lisensiaatti, biologia, biokemia ja ympäristötiede J 3784
Diplomi-insinööri, tuotantotalous Y 4166 Arkkitehti Y 3737
Ekonomi Y 4093 Diplomi-insinööri, tuotantotalous Y 3679
Diplomi-insinööri, tietotekniikka ja tietoliikennetekniikka Y 4028 Ekonomi Y 3617
Valtion ansiot  
Euroa kukaudessa
Miehet Naiset  
Oikeustieteen tohtori J 5713 Eläinlääketieteen tohtori J 4712
Lääketieteen ja kirurgian tohtori J 5221 Oikeustieteen tohtori J 4690
Oikeustieteen lisensiaatti J 5025 Lääketieteen ja kirurgian tohtori J 4524
Tekniikan tohtori, rakennustekniikka ja maanmittaustekniikka J 4975 Oikeustieteen lisensiaatti J 4417
Hammaslääketieteen tohtori J 4884 Kauppatieteiden tohtori J 4392
Tekniikan tohtori, tuotantotalous J 4845 Filosofian tohtori, kasvatustieteellinen ala J 4332
Farmasian tohtori J 4808 Erikoislääkäri Y 4327
Psykologian tohtori J 4799 Terveydenhuollon tohtori J 4320
Valtiotieteiden tohtori J 4735 Tekniikan tohtori, sähkötekniikka ja automaatiotekniikka J 4239
Hallintotieteiden tohtori J 4725 Filosofian tohtori, taiteiden tutkimus J 4211
Kauppatieteiden tohtori J 4688 Filosofian tohtori, kirjallisuuden, kulttuurien ja kielen tutkimus J 4172
Tekniikan tohtori, konetekniikka ja energiatekniikka J 4654 Psykologian tohtori J 4163
Tekniikan tohtori, sähkötekniikka ja automaatiotekniikka J 4647 Tekniikan tohtori, prosessitekniikka ja materiaalitekniikka J 4152
Tekniikan tohtori, prosessitekniikka ja materiaalitekniikka J 4620 Filosofian tohtori, tietojenkäsittely J 4151
Oikeustieteen maisteri, oikeustieteen kandidaatti, lainopin kandidaatti Y 4607 Maatalous- ja metsätieteiden tohtori J 4125
Filosofian tohtori, maantiede J 4585 Hammaslääketieteen tohtori J 4121
Filosofian tohtori, tietojenkäsittely J 4544 Filosofian tohtori, kielitieteet J 4119
Kasvatustieteen tohtori J 4541 Valtiotieteiden tohtori J 4119
Tekniikan tohtori, tietotekniikka ja tietoliikennetekniikka J 4541 Kasvatustieteen tohtori J 4105
Erikoislääkäri Y 4495 Yhteiskuntatieteiden tohtori J 4089
Lähde: Tilastokeskus, Taloussnomat

Kommentit

  Näytä lisää

  Näitä luetaan!
  1. 1

   Joukko lääkäreitä ei uskalla paljastaa sivutyötään – poikii jopa vihapostia

  2. 2

   Asunto odottaa ostajaa jopa kaksi vuotta – katso, miten pitkään asuntoa myydään eri paikkakunnilla

  3. 3

   Olli Turusella, 33, on yli 30 sijoitusasuntoa ja velkaa yli miljoona euroa

  4. 4

   Analyytikko: Elisan osakesyöksyn syy on liittymien kova vaihtuvuus

  5. 5

   VR uudisti varausjärjestelmäänsä: Junalippuja ei voi nyt varata talvilomiksi

  6. 6

   Mies maksoi 75,50 euron laskua käteisellä pankissa ja yllättyi – pankin mukaan tasarahalla ei kannata maksaa

  7. 7

   Kommentti: Vuosiluku päättyy 7:ään ja on syksy – 40 vuoden ajan se on tiennyt rytinää markkinoilla

  8. 8

   Lääkittyä lihaa Suomeenkin – Euroopan erot "hämmästyttävän suuria"

  9. 9

   Elisan osake on lähtenyt reippaaseen laskuun

  10. 10

   Suomi tarvitsee kaksi miljoonaa maahanmuuttajaa

  11. Näytä lisää
  1. 1

   Asunto odottaa ostajaa jopa kaksi vuotta – katso, miten pitkään asuntoa myydään eri paikkakunnilla

  2. 2

   Olli Turusella, 33, on yli 30 sijoitusasuntoa ja velkaa yli miljoona euroa

  3. 3

   Joukko lääkäreitä ei uskalla paljastaa sivutyötään – poikii jopa vihapostia

  4. 4

   Kommentti: Vuosiluku päättyy 7:ään ja on syksy – 40 vuoden ajan se on tiennyt rytinää markkinoilla

  5. 5

   Analyytikko: Elisan osakesyöksyn syy on liittymien kova vaihtuvuus

  6. 6

   Kommentti: Hullujen päivien maksulliset muovikassit ja Fortumin Uniper-tarjous – yritykset ovat pulassa, kun teot ja mielikuvat eivät kohtaa

  7. 7

   VR uudisti varausjärjestelmäänsä: Junalippuja ei voi nyt varata talvilomiksi

  8. 8

   Elisan osake on lähtenyt reippaaseen laskuun

  9. 9

   Kommentti: Kiinan toivotaan luopuvan kasvutavoitteistaan, mutta niin tuskin käy

  10. 10

   Taksiautoilija säästi alle puolessa vuodessa yli 1 000 euroa kaasuautolla – katso, milloin kaasuauto kannattaa

  11. Näytä lisää
  1. 1

   Mies maksoi 75,50 euron laskua käteisellä pankissa ja yllättyi – pankin mukaan tasarahalla ei kannata maksaa

  2. 2

   Ex-johtaja tienasi 180 000 euroa vuodessa: kutsuttiin palkattomaan työkokeiluun – "Ehdotetaan jotain kärrypojan hommia"

  3. 3

   Olli Turusella, 33, on yli 30 sijoitusasuntoa ja velkaa yli miljoona euroa

  4. 4

   Ala käy kuumana ja tekijöille tarvetta: keskiansiot yli 4100 e/kk – pääsy­vaatimuksena yksi koe

  5. 5

   Yli 300 kunnan selvitys: Näin omakotitalojen hinnat ovat kehittyneet alueellasi

  6. 6

   Tiina ja Vesa myivät 12 vuotta vanhan talonsa hetkessä – ”Emme tehneet muuta kuin perussiivoukset”

  7. 7

   Jyri hämmentyi työllisyyspalveluiden sekavasta kirjeestä – ”ystävällisin terveisin hei”

  8. 8

   Asunto odottaa ostajaa jopa kaksi vuotta – katso, miten pitkään asuntoa myydään eri paikkakunnilla

  9. 9

   180 000 € vuodessa tienannut työtön ex-johtaja suivaantui te-toimiston ehdotuksesta – lukijat muistuttavat tasa-arvosta

  10. 10

   200 vai 600 euroa? Kokosimme 6 vinkkiä palkankorotusta pyytävälle

  11. Näytä lisää