Näin koulutus nostaa palkkaa kunnissa

Julkaistu: , Päivitetty:

Mitä parempi koulutus, sen parempi palkka on keskimäärin kunnissa. Usein alemman koulutuksen saanut lyö kuitenkin selvästi pidemmälle opiskelleen. Katso oheisesta taulukosta yli 200 tutkinnon palkkatiedot kunnissa.


Lääketieteen tohtorin koulutus toi kunta-alalla viime vuonna eniten palkkaa. Säännöllisen työajan keskipalkka oli Tilastokeskuksen mukaan 5 725 euroa kuukaudessa.

Keskipalkkojen mukaan pätee sääntö: mitä parempi koulutus, sitä parempi palkka.

Jatkotutkinnon suorittaneiden keskipalkka on 4 265 euroa kuukaudessa Tilastokeskuksen luvuista laskien. Ylempi korkeakoulutus tuo 3 523 euroa, alempi korkeakoulutus 2 875 euroa, alin korkeakoulutus 2 580 euroa ja keskiasteen koulutus 2 115 euroa.

Jos on vain peruskoulu käytynä, kuuluu ryhmään muu tai tuntematon koulutus. Tämä ryhmän keskiansio on 1 948 euroa.
MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA)
MAINOS PÄÄTTYY

Tohtoreita ja
maistereita


Jatkotutkinto on takana lisensiaateilla ja tohtoreilla, ylempi korkeakoulututkinto esimerkiksi maistereilla ja diplomi-insinööreillä

Alemman korkeakouluasteen käyneitä ovat muun muassa peruskoulun opettajat, alemmat kandidaatit ja insinöörit.

Alimman korkeakouluasteen ovat suorittaneet esimerkiksi kotitalousopettajat, sihteerit ja teknikot.

Keskiasteen koulutettuja ovat puolestaan ammattikoulun käyneet ja ylioppilaat.

Erot alojen
kesken isot


Lyhyt koulutus voi kuitenkin tuoda huomattavasti paremman palkan kuin pitkä koulutus. Viime kädessä koulutusala ratkaisee.

Esimerkiksi tekniikka, lääketiede, talousala, luonnontieteet, kauppa ja opettaminen sekä suojelu ovat aloja, joiden edustajilla on hyvät palkat.

Sen sijaan kielet, kirjallisuus ja kulttuuri, historia, psykologia, viestintä ja informaatio, sosiaali- ja terveystoimi, kasvattaminen, taiteet, majoitus ja ravitseminen sekä kauneudenhoito ovat aloja, joille kouluttautuminen takaa huonoimmat palkat.

Lääkäri lyö
lisensiaatin


Ylemmän korkeakoulutuksen saanut erikoislääkäri tienaa keskimäärin 5 588 euroa kuukaudessa.

Psykologian lisensiaatit, joilla on jatkotutkinto, saavat kuitenkin vain 3 272 euroa.

Vastaavasti alemman korkeakoulutuksen saaneet opinto-ohjaajat hankkivat keskimäärin 3 604 euroa kuukaudessa, mutta ylemmän korkeakoulutuksen saaneet viestintä- ja informaatioalan kandidaatit vain 2 521 euroa.

Suojeluala lyö
liikuntapuolen


Suojelualan koulutuksen käyneillä on alin korkeakoulutus. Heidän keskipalkkansa on 3 318 euroa.

He peittoavat alemman korkeakoulun käyneistä esimerkiksi vapaa-aikatoiminnan ja liikunnan koulutuksen saaneet, jotka tienaavat 2 073 euroa.

Alempi korkeakoulutus on siis eri asia kuin alin korkeakoulutus.

Kaupan ja hallinnon ammattitutkinnon suorittaneet kuuluvat ryhmään keskiasteen koulutus. Heidän keskiansionsa on 2 618 euroa kuukaudessa. Alimman korkeakoulutuksen suorittaneet merkonomit tienaavat vain 2 117 euroa.

Kaikkein koulutetuimmat erottuvat muista selvästi
Säännöllisen työajan ansion keskiarvo 2007

Ensimmäinen numero vasemmalla ilmaisee koulutusastetta: 3 on keskiaste, 5 alin korkeakouluaste, 6 alempi korkeakouluaste, 7 ylempi korkeakouluaste, 8 tutkijakoulutus ja 9 muu tai tuntematon koulutus. Euroa kuukaudessa
8751 Lääketieteen tohtori; lääketieteen ja kirurgian tohtori 5725
7751 Erikoislääkäri 5588
7752 Erikoishammaslääkäri 5465
8752 Hammaslääketieteen tohtori 5150
8511 Tekniikan lisensiaatti, konetekniikka ja energiatekniikka 5114
7722 Hammaslääketieteen lisensiaatti 5111
8515 Tekniikan lisensiaatti, rakennustekniikka ja maanmittaustekniikka 4885
8362 Yhteiskuntatieteiden tohtori 4873
8152 Filosofian tohtori, kasvatustieteellinen ala 4645
8512 Tekniikan lisensiaatti, sähkötekniikka ja automaatiotekniikka 4586
7721 Lääketieteen lisensiaatti 4573
8453 Filosofian tohtori, fysikaaliset tieteet 4561
8351 Kauppatieteiden tohtori 4517
7341 Oikeustieteen maisteri, oikeustieteen kandidaatti, lainopin kandidaatti, ylempi oikeustutkinto 4514
8333 Hallintotieteiden lisensiaatti 4473
8151 Kasvatustieteen tohtori 4470
7515 Diplomi-insinööri, rakennustekniikka ja maanmittaustekniikka 4391
8421 Filosofian lisensiaatti, matematiikka ja tilastotiede 4380
8514 Tekniikan lisensiaatti, prosessitekniikka ja materiaalitekniikka 4335
8755 Terveystieteiden tohtori, terveydenhuollon tohtori 4249
8423 Filosofian lisensiaatti, fysikaaliset tieteet 4214
8756 Filosofian tohtori, terveys- ja sosiaaliala 4203
8321 Kauppatieteiden lisensiaatti 4202
7512 Diplomi-insinööri, sähkötekniikka ja automaatiotekniikka 4199
8331 Valtiotieteiden lisensiaatti 4164
7511 Diplomi-insinööri, konetekniikka ja energiatekniikka 4154
8725 Terveystieteiden lisensiaatti, terveydenhuollon lisensiaatti 4105
8457 Filosofian tohtori, biologia, biokemia ja ympäristötiede 4090
7516 Diplomi-insinööri, tuotantotalous 4017
8121 Kasvatustieteen lisensiaatti 3995
8332 Yhteiskuntatieteiden lisensiaatti 3979
7323 Taloustieteiden kandidaatti (ylempi) 3959
7513 Diplomi-insinööri, tietotekniikka ja tietoliikennetekniikka 3950
7333 Hallintotieteiden maisteri, hallintotieteiden kandidaatti (ylempi) 3945
8427 Filosofian lisensiaatti, biologia, biokemia ja ympäristötiede 3859
7541 Arkkitehti 3836
7724 Farmasian ylempi korkeakoulututkinto 3823
7322 Ekonomi (ylempi) 3799
8263 Filosofian tohtori, historia ja arkeologia 3792
7625 Metsänhoitaja; metsätutkinto 3753
7422 Filosofian maisteri, filosofian kandidaatti, tietojenkäsittely 3652
7321 Kauppatieteiden maisteri, kauppatieteiden kandidaatti (ylempi) 3631
7423 Filosofian maisteri, filosofian kandidaatti, fysikaaliset tieteet 3631
6135 Opinto-ohjaaja 3604
7514 Diplomi-insinööri, prosessitekniikka ja materiaalitekniikka 3585
6423 Luonnontieteiden kandidaatti, fysikaaliset tieteet 3575
7421 Filosofian maisteri, filosofian kandidaatti, matematiikka ja tilastotiede 3558
8424 Filosofian lisensiaatti, kemia 3541
8231 Filosofian lisensiaatti, kielitieteet 3514
7624 Agronomi 3488
7501 Tekniikan ja liikenteen alan ammattikorkeakoulun jatkotutkinto 3472
6726 Terveydenhoitoalan hallinnollinen tutkinto 3463
6421 Luonnontieteiden kandidaatti, matematiikka ja tilastotiede 3459
6532 Insinööri, sähkötekniikka ja automaatiotekniikka 3454
7622 Maatalous- ja metsätieteiden maisteri, maatalous- ja metsätieteiden kandidaatti (ylempi) 3448
8233 Filosofian lisensiaatti, historia ja arkeologia 3426
6536 Insinööri, tuotantotalous 3418
6535 Insinööri, rakennustekniikka ja maanmittaustekniikka 3416
7424 Filosofian maisteri, filosofian kandidaatti, kemia 3411
7331 Valtiotieteiden maisteri, valtiotieteen kandidaatti (ylempi) 3392
6531 Insinööri, konetekniikka, energiatekniikka ja kuljetustekniikka 3388
7334 Filosofian maisteri, filosofian kandidaatti, yhteiskuntatieteellinen ala 3372
6422 Luonnontieteiden kandidaatti, tietojenkäsittely 3371
8234 Filosofian lisensiaatti, kirjallisuuden, kulttuurien ja kielentutkimus 3358
6322 Ekonomi (alempi) 3351
6815 Suojelualan ammattikorkeakoulututkinto 3341
7426 Filosofian maisteri, filosofian kandidaatti, maantiede 3331
7199 Muu kasvatustieteellinen ja opettajankoulutus, ylempi korkeakouluaste 3318
5815 Suojelualan koulutus, alin korkea-aste 3318
6533 Insinööri, tietotekniikka ja tietoliikennetekniikka 3314
7271 Teologian maisteri, teologian kandidaatti (ylempi) 3311
7623 Elintarviketieteiden maisteri, elintarviketieteiden kandidaatti (ylempi) 3307
6132 Peruskoulun luokanopettaja 3302
7725 Terveystieteiden maisteri, terveydenhuollon kandidaatti (ylempi) 3294
7261 Filosofian maisteri, filosofian kandidaatti, kielitieteet 3293
6139 Muu opettajankoulutus, alempi korkeakouluaste 3285
7822 Liikuntatieteiden maisteri, liikuntatieteiden kandidaatti (ylempi) 3284
8335 Psykologian lisensiaatti 3272
7519 Diplomi-insinööri, muu tekniikka 3266
7263 Filosofian maisteri, filosofian kandidaatti, historia ja arkeologia 3249
6138 Kansa- ja kansalaiskoulunopettaja 3245
6534 Insinööri, prosessitekniikka ja materiaalitekniikka 3225
7427 Filosofian maisteri, filosofian kandidaatti, biologia, biokemia ja ympäristötiede 3206
6511 Insinööri (ammattikorkeakoulu), konetekniikka, energiatekniikka ja kuljetustekniikka 3197
6541 Rakennusarkkitehti 3196
6813 Kauneudenhoitoalan ammattikorkeakoulututkinto 3187
6822 Liikuntatieteiden kandidaatti (alempi), liikuntakasvatuksen kandidaatti 3178
6133 Peruskoulun aineenopettaja 3172
6136 Musiikinopettaja, alempi korkeakouluaste 3170
6424 Luonnontieteiden kandidaatti, kemia 3159
5112 Ammattikoulun ammatinopettaja 3138
6334 Humanististen tieteiden kandidaatti, yhteiskuntatieteellinen ala 3134
7267 Filosofian maisteri, filosofian kandidaatti, filosofia (humanistinen ala) 3133
7753 Erikoiseläinlääkäri 3124
7122 Kasvatustieteen maisteri, kasvatustieteiden kandidaatti (ylempi), kasvatustieteet 3103
7332 Yhteiskuntatieteiden maisteri, yhteiskuntatieteiden kandidaatti (ylempi) 3100
6134 Erityisopettaja 3076
7221 Taiteen maisteri, taiteen kandidaatti (ylempi) 3073
7239 Muu musiikin koulutus, ylempi korkeakouluaste 3066
6391 Sosionomikoulutus ja muu yhteiskunnallinen toimihenkilökoulutus 3065
6516 Insinööri (ammattikorkeakoulu), tuotantotalous 3058
6512 Insinööri (ammattikorkeakoulu), sähkötekniikka ja automaatiotekniikka 3048
5114 Kotitalousopettaja 3046
6515 Insinööri (ammattikorkeakoulu), rakennustekniikka ja maanmittaustekniikka 3042
7121 Kasvatustieteen maisteri, kasvatustieteiden kandidaatti (ylempi), opettajankoulutus 3041
6625 Metsätalousinsinööri 3035
7262 Filosofian maisteri, filosofian kandidaatti, kääntäminen ja tulkkaus 3014
6333 Hallintotieteiden kandidaatti (alempi) 3007
7231 Musiikin maisteri, musiikin kandidaatti (ylempi) 2994
6231 Humanististen tieteiden kandidaatti, kielitieteet 2979
7425 Filosofian maisteri, filosofian kandidaatti, geologia 2979
5119 Muu opettajankoulutus, alin korkea-aste 2970
7264 Filosofian maisteri, filosofian kandidaatti, kirjallisuuden, kulttuurien ja kielentutkimus 2949
6426 Luonnontieteiden kandidaatti, maantiede 2928
5113 Kotiteollisuusopettaja 2926
6233 Humanististen tieteiden kandidaatti, historia ja arkeologia 2910
7265 Filosofian maisteri, filosofian kandidaatti, taiteiden tutkimus 2901
6613 Metsätalousinsinööri (ammattikorkeakoulu) 2877
7335 Psykologian maisteri, psykologian kandidaatti (ylempi) 2871
5515 Teknikko, rakennustekniikka ja maanmittaustekniikka 2865
6341 Oikeustieteellinen koulutus, alempi korkeakouluaste 2840
5511 Teknikko, konetekniikka ja kuljetustekniikka 2835
6539 Insinööri, muu tekniikka 2826
5512 Teknikko, sähkötekniikka ja automaatiotekniikka 2824
5612 Hortonomi 2822
6513 Insinööri (ammattikorkeakoulu), tietotekniikka ja tietoliikennetekniikka 2785
5513 Teknikko, tietotekniikka ja tietoliikennetekniikka 2782
6811 Matkailu-, ravitsemis- ja talousalan ammattikorkeakoulututkinto 2775
6211 Käsi- ja taideteollisuuden ja konservoinnin ammattikorkeakoulututkinto 2755
5813 Kauneudenhoitoalan koulutus, alin korkea-aste 2744
6427 Luonnontieteiden kandidaatti, biologia, biokemia ja ympäristötiede 2742
6225 Teatteri- ja tanssialan koulutus, alempi korkeakouluaste 2740
6222 Musiikin koulutus, alempi korkeakouluaste 2733
6612 Hortonomi (ammattikorkeakoulu) 2701
6514 Insinööri (ammattikorkeakoulu), prosessitekniikka ja materiaalitekniikka 2695
6235 Humanististen tieteiden kandidaatti, taiteiden tutkimus 2655
7723 Eläinlääketieteen lisensiaatti 2642
5212 Musiikin koulutus, alin korkea-aste 2640
6331 Valtiotieteiden kandidaatti (alempi) 2626
3371 Kaupan ja hallinnon erikoisammattitutkinto 2618
7711 Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulun jatkotutkinto 2613
6519 Insinööri (ammattikorkeakoulu), muu tekniikka 2610
5514 Teknikko, prosessitekniikka ja materiaalitekniikka 2604
6234 Humanististen tieteiden kandidaatti, kirjallisuuden, kulttuurien ja kielentutkimus 2594
6324 Akateeminen sihteeri ja kirjeenvaihtaja 2584
3815 Suojelualan peruskoulutus 2574
5411 Tietojenkäsittelyn koulutus, alin korkea-aste 2557
6122 Kasvatustieteen kandidaatti (alempi), kasvatustieteet 2556
5718 Farmaseutti ( vuoteen 1993) 2544
7251 Teatteritaiteen maisteri, teatteritaiteen kandidaatti (ylempi) 2540
7266 Filosofian maisteri, filosofian kandidaatti, viestintätieteet ja informaatiotutkimus 2521
5611 Agrologi 2482
3844 Liikenteen ja merenkulun ammattitutkinto 2479
3111 Opettajankoulutus, keskiaste 2475
5711 Terveydenhuollon koulutus, alin korkea-aste 2457
5519 Teknikko, muu tekniikka 2445
5116 Musiikinopettaja, alin korkea-aste 2442
3816 Sotilasalan peruskoulutus 2421
5115 Lastentarhanopettaja (vuoteen 1985) 2418
5619 Muu maa- ja metsätalousalan koulutus, alin korkea-aste 2417
3212 Musiikin peruskoulutus 2403
6332 Yhteiskuntatieteiden kandidaatti (alempi) 2388
6281 Diplomikielenkääntäjä (kieli-instituutti) 2386
6724 Farmaseutti 2384
3543 Auto- ja kuljetusalan ammattitutkinto 2379
5399 Muu kaupallinen ja yhteiskuntatieteellinen koulutus, alin korkea-aste 2371
6611 Agrologi (ammattikorkeakoulu) 2355
6216 Medianomin ammattikorkeakoulututkinto 2354
6711 Terveydenhuollon ammattikorkeakoulututkinto 2339
5299 Muu humanistinen ja taidealan koulutus, alin korkea-aste 2337
5314 Sihteerikoulutus, alin korkea-aste 2325
5211 Artenomi 2306
5213 Kuvataiteen koulutus, alin korkea-aste 2302
3213 Kuvataiteen peruskoulutus 2301
5712 Sosiaalialan koulutus, alin korkea-aste 2291
6111 Musiikin ammattikorkeakoulututkinto, opettajankoulutus 2288
3872 Nuoriso- ja vapaa-aikatoiminnan erikoisammattitutkinto 2272
3011 Ylioppilastutkinto 2253
6131 Lastentarhanopettaja (vuiodesta 1986) 2252
6311 Tradenomi, liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto 2252
3814 Liikenteen ja merenkulun peruskoulutus 2247
3552 Rakennus- ja yhdyskunta-alan ammattitutkinto 2245
5599 Muu tekniikan koulutus, alin korkea-aste 2235
3545 Tietotekniikan ja tietoliikenteen ammattitutkinto 2222
3771 Terveys- ja sosiaalialan erikoisammattitutkinto 2220
5811 Majoitus-, ravitsemis- ja talousalan koulutus, alin korkea-aste 2215
5812 Nuoriso- ja vapaa-aikatoiminnan koulutus, alin korkea-aste 2209
6719 Muu terveys- ja sosiaalialan ammattikorkeakoulututkinto 2205
6217 Humanistisen alan ja kulttuurialan ammattikorkeakoulututkinto 2201
3219 Muu taidealan sekä käsi- ja taideteollisuuden peruskoulutus 2199
3613 Metsätalouden peruskoulutus 2196
3515 Tietotekniikan ja tietoliikenteen peruskoulutus 2179
3441 Tietojenkäsittelyn ammattitutkinto 2175
6712 Sosiaalialan ammattikorkeakoulututkinto 2162
6121 Kasvatustieteen kandidaatti (alempi), opettajankoulutus 2159
3514 Sähköalan peruskoulutus 2155
3641 Maatilatalouden ammattitutkinto 2152
3711 Terveys- ja sosiaalialan peruskoulutus 2141
3411 Tietojenkäsittelyn peruskoulutus, keskiaste 2124
3511 Kone- ja metallialan peruskoulutus 2119
3812 Nuoriso- ja vapaa-aikatoiminnan peruskoulutus 2118
5311 Merkonomi, liiketalouden opistotutkinto 2117
3649 Muu maa- ja metsätalousalan ammattitutkinto 2112
3544 Sähköalan ammattitutkinto 2111
6213 Kuvataiteen ammattikorkeakoulututkinto 2108
3612 Puutarhatalouden peruskoulutus 2102
3513 Auto- ja kuljetusalan peruskoulutus 2095
3522 Rakennus- ja yhdyskunta-alan peruskoulutus 2087
3518 Pintakäsittelyalan peruskoulutus 2081
6812 Vapaa-aikatoiminnan ja liikunnan ammattikorkeakoulututkinto 2073
3523 Maanmittausalan peruskoulutus 2064
3525 Graafisen alan peruskoulutus 2047
3542 LVI-alan ammattitutkinto 2045
3611 Maatilatalouden peruskoulutus 2038
3517 Puualan peruskoulutus 2025
3512 LVI-alan peruskoulutus 2010
3399 Muu kaupallinen ja yhteiskuntatieteellinen koulutus, keskiaste 2005
3871 Majoitus-, ravitsemis- ja talousalan erikoisammattitutkinto 2000
3311 Liiketalouden perustutkinto (merkantti, merkonomi) 1997
3516 Paperi- ja kemianteollisuuden peruskoulutus 1996
3842 Nuoriso- ja vapaa-aikatoiminnan ammattitutkinto 1995
3529 Muu tekniikan peruskoulutus, keskiaste 1986
3341 Kaupan ja hallinnon ammattitutkinto 1973
3899 Muu palvelualojen koulutus, keskiaste 1962
3099 Muu yleissivistävä koulutus, keskiaste 1960
9999 Muu koulutus, koulutusaste tuntematon 1948
3319 Muu kaupan ja hallinnon peruskoulutus, keskiaste 1941
3211 Artesaani, käsi- ja taideteollisuuden peruskoulutus 1938
3216 Viestintäalan peruskoulutus 1937
3811 Majoitus-, ravitsemis- ja talousalan peruskoulutus 1919
3619 Muu maa- ja metsätalousalan peruskoulutus 1918
3521 Elintarvikealan peruskoulutus 1907
3813 Kauneudenhoitoalan peruskoulutus 1902
3524 Tekstiili- ja vaatetusalan peruskoulutus 1879
3841 Majoitus-, ravitsemis- ja talousalan ammattitutkinto 1827
3741 Terveys- ja sosiaalialan ammattitutkinto 1823
Lähde: Tilastokeskus, Taloussanomat

Kommentit

  Näytä lisää

  Näitä luetaan!
  1. 1

   Olli Turusella, 33, on yli 30 sijoitusasuntoa ja velkaa yli miljoona euroa

  2. 2

   Kommentti: Hullujen päivien maksulliset muovikassit ja Fortumin Uniper-tarjous – yritykset ovat pulassa, kun teot ja mielikuvat eivät kohtaa

  3. 3

   Mies maksoi 75,50 euron laskua käteisellä pankissa ja yllättyi – pankin mukaan tasarahalla ei kannata maksaa

  4. 4

   Korkman: Työmarkkinat eivät tue kotouttamista – ”Suomessa joka toinen somali on työtön, USA:ssa yksi viidestä”

  5. 5

   Taksiautoilija säästi alle puolessa vuodessa yli 1 000 euroa kaasuautolla – katso, milloin kaasuauto kannattaa

  6. 6

   Valtio suunnittelee Koskenkorvasta tutun Altian listaamista pörssiin

  7. 7

   180 000 € vuodessa tienannut työtön ex-johtaja suivaantui te-toimiston ehdotuksesta – lukijat muistuttavat tasa-arvosta

  8. 8

   Pörssi romahti merkillisesti liki päivälleen 30 vuotta sitten – voiko historia toistaa itseään?

  9. 9

   Yle: Poliisi sakottaa loppuvuonna ahkerasti – syynä uudistus

  10. 10

   Nordea sulki uusnatsien pankkitilin Ruotsissa

  11. Näytä lisää
  1. 1

   Olli Turusella, 33, on yli 30 sijoitusasuntoa ja velkaa yli miljoona euroa

  2. 2

   Mies maksoi 75,50 euron laskua käteisellä pankissa ja yllättyi – pankin mukaan tasarahalla ei kannata maksaa

  3. 3

   Taksiautoilija säästi alle puolessa vuodessa yli 1 000 euroa kaasuautolla – katso, milloin kaasuauto kannattaa

  4. 4

   Korkman: Työmarkkinat eivät tue kotouttamista – ”Suomessa joka toinen somali on työtön, USA:ssa yksi viidestä”

  5. 5

   Pörssi romahti merkillisesti liki päivälleen 30 vuotta sitten – voiko historia toistaa itseään?

  6. 6

   Kommentti: Hullujen päivien maksulliset muovikassit ja Fortumin Uniper-tarjous – yritykset ovat pulassa, kun teot ja mielikuvat eivät kohtaa

  7. 7

   180 000 € vuodessa tienannut työtön ex-johtaja suivaantui te-toimiston ehdotuksesta – lukijat muistuttavat tasa-arvosta

  8. 8

   Valtio suunnittelee Koskenkorvasta tutun Altian listaamista pörssiin

  9. 9

   Finnwatch: Wärtsilä maksaa Intiassa palkkoja, joilla ei pysty elättämään perhettä

  10. 10

   200 vai 600 euroa? Kokosimme 6 vinkkiä palkankorotusta pyytävälle

  11. Näytä lisää
  1. 1

   Mies maksoi 75,50 euron laskua käteisellä pankissa ja yllättyi – pankin mukaan tasarahalla ei kannata maksaa

  2. 2

   Ex-johtaja tienasi 180 000 euroa vuodessa: kutsuttiin palkattomaan työkokeiluun – "Ehdotetaan jotain kärrypojan hommia"

  3. 3

   Ala käy kuumana ja tekijöille tarvetta: keskiansiot yli 4100 e/kk – pääsy­vaatimuksena yksi koe

  4. 4

   Olli Turusella, 33, on yli 30 sijoitusasuntoa ja velkaa yli miljoona euroa

  5. 5

   Yli 300 kunnan selvitys: Näin omakotitalojen hinnat ovat kehittyneet alueellasi

  6. 6

   Tiina ja Vesa myivät 12 vuotta vanhan talonsa hetkessä – ”Emme tehneet muuta kuin perussiivoukset”

  7. 7

   Jyri hämmentyi työllisyyspalveluiden sekavasta kirjeestä – ”ystävällisin terveisin hei”

  8. 8

   180 000 € vuodessa tienannut työtön ex-johtaja suivaantui te-toimiston ehdotuksesta – lukijat muistuttavat tasa-arvosta

  9. 9

   200 vai 600 euroa? Kokosimme 6 vinkkiä palkankorotusta pyytävälle

  10. 10

   Kolme miestä kertoo kuntouttavasta työ­toiminnasta: ”Ajattelin ensin, että on jotain höpö­höpöhommia”

  11. Näytä lisää