Näille aloille kannattaa nyt hakea, jos tuhti tilipussi kiinnostaa – palkka jopa 7 800 e/kk

Korkeakoulujen yhteishaku on käynnissä. Selvitimme, mille alalle ja mihin koulutusohjelmaan kannattaa hakea, jos haluat päästä sisään mahdollisimman helposti ja päästä kiinni hyviin palkkoihin.

Mille alalle ja opiskelupaikkaan kannattaa hakea?

16.3. 5:30

Moni lukionsa päättävä on nyt ison valinnan äärellä. Mitä seuraavaksi?

Alla olevasta hakukoneesta voit tarkastella eri koulutusalojen hakukohteiden sisäänpääsyprosentteja ja koulutuksen jälkeisiä mediaaniansioita.

Mitkä ovat niitä korkeakoulututkintoja, joita pääsee opiskelemaan mahdollisimman todennäköisesti?

Kaikkein todennäköisin on muun kielen kääntämisen ja tulkkauksen filosofian maisterin tutkintoa, johon viime vuonna valittiin puolet koulutukseen hakeneista. Maisterin tutkintoa ei kuitenkaan pääse opiskelemaan suorittamatta ensin joko kandidaatin tutkintoa tai ammattikorkeakoulututkintoa.

Niihin koulutuksiin, joihin jokainen yhteishakuun osallistuva voi hakea, suurin sisäänpääsyprosentti oli viime vuonna agrologin ammattikorkeakoulututkinnolla. Tutkintoa pääsi opiskelemaan 49 % hakijoista. Agrologin mediaaniansiot ovat 2 964 euroa.

Muista kaikille avoimista tutkinnoista suurimmat sisäänpääsyprosentit ovat eri insinöörikoulutuksilla. Prosessitekniikkaa pääsi opiskelemaan 39 %, ympäristötekniikkaa 37 % ja rakennus- ja yhdyskuntatekniikkaa 34 %. Näiden tutkintojen suorittaneiden mediaaniansiot vaihtelevat 4 000 euron molemmin puolin.

Ei ole itsestäänselvää, että kovapalkkaisten alojen koulutusohjelmiin olisi vaikea ja matalapalkkaisten vastaaviin helppo päästä.

Esimerkiksi hammasteknikon ammattikorkeakoulututkintoa pääsi viime vuoden yhteishaun kautta opiskelemaan vain 3 prosenttia hakijoista. Alan mediaaniansio on tähän peilattuna varsin pieni, reilut 3 000 euroa kuukaudessa.

Hammasteknikkoon verrattuna vaikkapa lääkikseen pääseminen on helppo nakki: sisään pääsi jopa 12 prosenttia hakijoista. Lääkärin mediaaniansiot yksityisellä sektorilla ovat 7 800 euroa eli yli 2,5-kertainen hammasteknikkoon nähden.

Valtaosa tuskin hakee tiettyyn korkeakouluun vain sen perusteella, minne pääsee helposti.

Mikäli seuraa sydäntään ja hakee vain unelmapaikkaansa, on syytä huomioida, että näin taitaa tehdä moni muukin. Kilpailu on kovaa, ja tietyt korkeakoulututkinnot erottuvat siinä, että seula on erittäin tiukka.

Yksittäisistä tutkinnoista haastavinta oli viime keväänä päästä opiskelemaan kuvataiteen maisterin tutkintoa. Koulutukseen valittiin vain 3 % hakijoista. Sama sisäänpääsyprosentti oli myös teatteritaiteen maisterin, psykologian kandidaatin ja hammasteknikon koulutuksiin.

Kaikki nämä ovat lisäksi aloja, joissa tutkinnon jälkeen työllistyneiden mediaaniansio on jäänyt varsin alhaiseksi. Hammasteknikon mediaaniansio on rapiat 3 000 euroa, teatteritaiteen maisterilla reilut 3 500 euroa ja kuvataiteen maisterilla 3 563 euroa.

Tekniikan ala tunnetaan kovista palkoistaan.

Jos ajatellaan pelkkää kylmää rahaa, niin suunnaksi kannattaa ottaa yliopisto ja sieltä lääketieteen ala. Lääketieteen lisensiaateiksi valmistuneiden mediaaniansiot ovat 7 800 euroa kuukaudessa. Kouluttautumista voi jatkaa esimerkiksi erikoislääkäriksi, jolloin mediaaniansio nousee 8 334 euroon.

Oikeustieteen maisterin mediaaniansiot ovat lääkärin jälkeen suurimmat, 6 357 euroa.

Yhteishaussa mukana olevista ammattikorkeakoulualoista suurimpaan mediaaniansioon johtaa merikapteenin koulutus. Koulutuksen suorittaneiden mediaaniansiot ovat 4 972 euroa. Alaa pääsi opiskelemaan viime vuonna 24 % hakijoista.

Poliisipäällystön tutkinnon suorittaneiden mediaaniansiot ovat suuremmat, mutta poliisiammattikorkeakouluun ei voi hakea yhteishaussa.

Merikapteeniksi opiskelua laivasimulaattorissa Kotkassa.

Kaikista Suomen korkeakouluista lavein sisäänpääsyprosentti oli pääsääntöisesti ruotsinkielisissä kouluissa. Suhteellisesti helpointa oli päästä sisään Åbo Akademiin, johon valittiin 32 prosenttia hakijoista. Ammattikorkeakouluista suurin sisäänpääsyprosentti oli Yrkershögskolan Novialla, jonne valittiin 30 % hakijoista.

Ammattikorkeakouluista haastavinta oli päästä opiskelemaan Laureaan, jonka ovet aukesivat 11 prosenttia hakijoista. Kaikista korkeakouluista vaikeinta oli päästä sisään Taideyliopistoon, jonne pääsi ainoastaan 8 prosenttia hakupaperit sisään laittaneista.

Osion tuoreimmat

Luitko jo nämä?