Sähköyhtiö on haastanut jo satoja kuluttajia oikeuteen ilman perusteita – ”Yksittäiselle kuluttajalle vakava paikka”

Sähköyhtiö 365 Hankinta on vienyt oikeuteen perusteettomia velkomuskanteita. Kuluttaja-asiamies on huolissaan ilmiöstä ja epäilee, että vastaavia tapauksia voi tulla lisää.

28.11.2022 10:21

Suomalaiset kuluttajat ovat joutuneet oikeudenkäynteihin, kun sähköyhtiö 365 Hankinta on pannut vireille satoja perusteettomia velkomuskanteita vuoden alusta lähtien, kuluttaja-asiamies sanoo tiedotteessaan. Kanteiden perusteena on ollut ”avoin lasku”.

Kuluttaja-asiamiehen mukaan yhtiön laskutus- ja perintätavoissa on ilmennyt lainvastaisuuksia, ja monet haasteen saaneet kuluttajat ovat kertoneet, ettei heillä ole ollut kyseisen yhtiön sähkösopimusta ollenkaan.

Kilpailu- ja kuluttajaviraston mukaan epäselvyyksiä on niin monenlaisia, ettei KKV voi antaa yleisiä ohjeita, eikä kuluttajaneuvonnan puoleen voi asiassa kääntyä.

Kuluttajan kannattaa KKV:n mukaan kuitenkin harkita kanteen kiistämistä, mikäli vaatimus on perusteeton. Tuomioistuimet eivät yleensä voi puuttua perusteettomiin kanteisiin, vaan niiden on annettava haaste. Kuluttajan on vastustettava kannetta 14 päivän sisällä siitä, kun haaste on annettu hänelle tiedoksi.

Kuluttajan on kuitenkin varauduttava täysimittaiseen oikeudenkäyntiin, mikäli haastetta vastustaa. Oikeudenkäynnissä kuluttaja voi tarvita oikeusapua.

Riidattomat asiat voidaan ratkaista käräjäoikeudessa kirjallisessa, niin sanotussa summaarisessa menettelyssä. Tällainen kanne on tavallista suppeampi, ja se voidaan laittaa vireille väittämällä asiaa riidattomaksi, vaikkei se sitä olisi. Perusteeksi on käytännössä riittänyt ”avoin lasku”, kuluttaja-asiamies sanoo tiedotteessa.

Mikäli tällainen suppealla haastehakemuksella vireille tullut asia riitautuu, se siirretään riita-asioiden prosessiin. Näin monet velkomusta vastustavat kuluttajat ovat joutuneet osaksi täysimittaista oikeudenkäyntiä.

Vastaajan kannalta tilanne on kuluttaja-asiamiehen mukaan erityisen hankala, koska kantaja on oletettavasti maksukyvytön. Oikeudenkäyntiin panostaminen ei ole järkevää, jos odotettavissa on, ettei vastapuoli pysty korvaamaan oikeudenkäyntikuluja.

Kuluttaja-asiamiehen mukaan tästä on jo runsaasti kokemusta ja tapaukset työllistävät valmiiksi ruuhkaisia tuomioistuimia.

– Perusteeton oikeuteen haastaminen on yksittäiselle kuluttajalle vakava paikka ja se tulee myös yhteiskunnalle kalliiksi. Oikeusjärjestelmän ei pitäisi mahdollistaa tällaisten painostuskeinojen hyväksikäyttöä kuluttajien ja yhteiskunnan kustannuksella. Olemme aidosti huolissamme, että vastaava oikeuden väärinkäyttö yleistyy. Asiaa pitäisi selvittää ja ryhtyä toimiin väärinkäytösten ehkäisemiseksi, kuluttaja-asiamies Katri Väänänen sanoo tiedotteessa.

Kuluttaja-asiamiehellä ei ole toimivaltaa puuttua tuomioistuimissa tapahtuvaan oikeudelliseen perintään, vaan tapaukset käsitellään ja ratkaistaan yksittäisinä tapauksina käräjäoikeuksissa.

Kuluttaja-asiamies voi avustaa kuluttajia oikeudenkäynnissä silloin, kun tapauksella on kuluttajien yleisen edun kannalta merkitystä.

Kuluttaja-asiamies neuvoo, että kuluttajan kannattaa kääntyä oikeusavun tai yksityisen lakimiehen puoleen, jos velkomusta haluaa vastustaa.

Jos perinnän kohteena oleva sopimus on saatu aikaan harhaanjohtamalla tai jos yhtiö velkoo saatavaa, jota ei ole olemassa, kyse saattaa olla petoksen yrityksestä. Näissä tilanteissa on syytä tehdä asiasta rikosilmoitus.

Juttuun korjattu 28.11. kello 12 yrityksen nimi: kyseessä on 365 Hankinta eikä 356 Hankinta.

Osion tuoreimmat

Luitko jo nämä?