Ekonomistien radikaali ehdotus: ”Keskiluokan etuus” on lopetettava

Nykyinen ansioturva pitäisi korvata ”työnhakurahalla”, juuri julkaistussa Eva-analyysissä ehdotetaan.

Ansioturva korvattaisiin Evan ekonomistien ehdotuksessa työnhakurahalla, jonka maksamisesta huolehtisi Kela.

20.9. 9:00

Nykyinen ansioturva kohdistuu epäoikeudenmukaisesti pääosin hyvin työllistyvälle keskiluokalle, ja se pitäisi korvata ”työnhakurahalla”, ekonomistit Mauri Kotamäki ja Sanna Kurronen sekä konsultti Jussi Pyykkönen kirjoittavat tiistaina julkistetussa Eva-analyysissa.

Työnhakuraha maksettaisiin kaikille työttömille työnhakijoille, joilla on riittävä työhistoria. Ansiosidonnaista päivärahaa maksetaan vain työttömyyskassaan kuuluville työssäoloehdon täyttäneille.

Työnhakuraha korvaisi myös peruspäivärahan, ja sen maksaisi Kela.

Työnhakurahan maksimikesto olisi 300 päivää, kun ansiosidonnaisen kesto on nyt korkeintaan 400 tai 500 päivää riippuen työnhakijan iästä ja työttömyyttä edeltäneen yhtäjaksoisen työskentelyn kestosta.

Työnhakurahan omavastuuaika olisi 10 päivää, kun ansiosidonnaisen omavastuuaika on 5 päivää.

Työnhakurahaa saisi 60 prosenttia työttömyyttä edeltävästä palkasta ensimmäisten 10–60 työttömyyspäivän ajalta. Korvaus putoaisi sitten 50 prosenttiin ja 150. päivän jälkeen korvaus olisi 40 prosenttia palkasta. Palkkatulot otettaisiin huomioon 3 500 euroon asti.

Työnhakurahasta ei kertyisi eläkettä toisin kuin nykyisestä työttömyysturvasta.

Uudistuksessa työttömyyskassamaksu poistuisi ja työttömyysvakuutusmaksua korotettaisiin vastaavasti.

Analyysin kirjoittajat perustelevat ansiosidonnaisen työttömyysturvan romuttamista muun muassa sillä, että kaikki maksavat työttömyysvakuutusmaksuja, joilla ansiosidonnainen pääasiassa rahoitetaan. Silti etuutta voivat hyödyntää vain työttömyyskassoihin kuuluvat.

Ansiosidonnaiseen oikeutettuja on noin 2 miljoonaa, ja järjestelmän ulkopuolella on noin 1,3 miljoonaa suomalaista.

Lisäksi nykyinen ansiosidonnainen työttömyysturva ei kannusta ripeään työllistymiseen eikä kohdennu kovin hyvin pienituloisille, ekonomistit kirjoittavat.

Heidän mukaansa työnhakuraha laajentaisi ansioturvaan kuuluvien määrää ja nostaisi heikompiosaisten tuloja. He arvioivat, että 74 000 pienituloisen tulotaso kasvaisi.

Ansiosidonnaisen työttömyysturvan piirissä olevien keskitulot ovat analyysin mukaan 35 000–39 000 euroa vuodessa.

Keskimääräinen ansioturva oli viime vuonna noin kaksinkertainen Kelan työttömyysetuuksiin verrattuna. Ansiopäivärahaa maksettiin keskimäärin 1 425 euroa kuukaudessa, kun Kelan työttömyysetuuksia maksettiin 756 euroa kuukaudessa.

Analyysissa viitataan siihen, että joka viides työikäinen suomalainen nostaa vuoden aikana työttömyysetuuksia.

– Suomella ei ole varaa siihen, että työttömyysetuuksia käytetään niin paljon kuin nyt, Evan ekonomisti Sanna Kurronen sanoo tiedotteessa.

Uudistus lisäisi ekonomistien laskelmien mukaan henkilötyövuosia 7 400:lla, ja se olisi mittaluokaltaan eläkeputken poistoon verrattava. Julkista taloutta se kohentaisi laskelmien mukaan 400 miljoonalla eurolla.

Uudistuksen suorat etuuksiin kohdistuvat säästöt olisivat 200 miljoonaa euroa, minkä lisäksi uudistus lisäisi ekonomistien mukaan työllisyyttä niin, että siitä tulisi 200 miljoonan euron positiivinen vaikutus talouteen.

Analyysin tuottanut Eva eli Elinkeinoelämän valtuuskunta on ajatushautomo, jonka jäseniin kuuluvat Elinkeinoelämän keskusliitto (EK), Teollisuuden ja työnantajain keskusliiton säätiö, Finanssiala ry, Kaupan Liitto ry, Metsäteollisuus ry sekä Teknologiateollisuus ry.

Osion tuoreimmat

Luitko jo nämä?