KHO piti voimassa Kemijärven biojalostamolle myönnetyn ympäristö- ja vesitalousluvan

Biotuotetehtaan toiminnasta ei aiheudu Kemijärven ekologisen tilan kiellettyä heikkenemistä, korkein hallinto-oikeus arvioi.

Kemijärvelle suunnitellun biojalostamon alue Kemijärvellä kuvattuna kesäkuussa 2019.

30.6.2022 11:18

Korkein hallinto-oikeus (KHO) on pitänyt voimassa Kemijärven biojalostamolle myönnetyn ympäristö- ja vesitalousluvan. KHO antoi päätöksensä tänään. Korkein hallinto-oikeus arvioi, että biotuotetehtaan toiminnasta ei aiheudu Kemijärven ekologisen tilan kiellettyä heikkenemistä.

Korkein hallinto-oikeus katsoi myös, että biotuotetehtaan toiminnasta ei muutoinkaan aiheudu Kemijärvessä sellaista rehevöitymistä, joka olisi ympäristöluvan myöntämisen esteenä. Tehtaan jätevesipäästöjen rehevöittävien vaikutusten oli arvioitu jäävän pääosin paikallisiksi, ja päästöjen määrää oli jo merkittävästi rajoitettu lupaviranomaisen ja hallinto-oikeuden päätöksissä.

Myöskään Kemijärven säännöstelyllä ei arvioitu olevan biotuotetehtaan päästöjen kanssa sellaisia yhteisvaikutuksia, joista aiheutuisi vesistön merkittävää pilaantumista.

KHO kuitenkin lisäsi lupamääräyksiin päästöjen vaikutuksia ja vähentämismahdollisuuksia koskevan selvitysvelvoitteen. Sen mielestä asiassa oli vielä tarpeen esittää pitkän aikavälin arviot jäteveden suolapitoisuutta lisäävistä sulfaatti- ja natriumpäästöistä valittavalla vedenpuhdistustekniikalla. Selvityksen tulosten perusteella lupaviranomainen voi tarvittaessa täsmentää lupamääräyksiä.

Korkein hallinto-oikeus myönsi kuudelle muutoksenhakijalle valitusluvan.

Vetovastuu Kemijärven biojalostamon rakentamiseksi siirtyi viime vuonna Boreal Biorefiltä Vataset Teollisuudelle. Kemijärven biojalostamon on määrä valmistaa korkealaatuista sellua, jos hanke toteutuu. Jalostamoinvestoinnin kustannusarvio on ollut miljardi euroa. Kaupallisen tuotannon on ollut määrä käynnistyä vuonna 2025.

Seuraa ja lue artikkeliin liittyviä aiheita

Osion tuoreimmat

Luitko jo nämä?