Finnwatch: Airbnb ja Yango eivät maksa lainkaan yhteisöveroja Suomeen

Alustataloudelle tyypillisesti verot Suomeen jäävät suomalaisesta toiminnasta maksamatta Airbnb:llä ja Yangolla, Finnwatch kertoo selvityksessän.

Venäläisellä Yandexilla on palvelinkeskus Mäntsälässä.

Majoitusvälittäjä Airbnb ohjaa Suomen majoitusvälityksestä syntyvät tulonsa Irlantiin. Autokyytejä välittävä Yango on rekisteröity Alankomaihin.

Kumpikaan ei maksa Suomessa kertyvistä tuloistaan veroja Suomeen. Näin kertoo yritysten verovälttelyä tutkivan järjestön Finnwatchin tuore raportti.

– Airbnb:n ja Yangoa operoivan Yandexin toimintamallit ovat alustatalousyhtiöille tyypillisiä: tulot ohjataan maihin, joissa niihin kohdistuu matala verotus tai jossa ne jäävät kokonaan verottamatta, sanoo Finnwatchin veroasiantuntija Saara Hietanen tiedotteessa.

Finnwatchin mukaan Airbnb vältteli vuosien ajan veroja siirtämällä voittonsa Irlannin kautta Jerseyn saarelle, joka ei verottanut sinne ohjattuja rojaltituloja lainkaan. Kun Irlanti vuonna 2020 lopetti järjestelyn, siirsi Airbnb rojaltivirrat Yhdysvaltain omaan veroparatiisiin Delawareen.

Yango taas ohjaa Suomesta keräämänsä välitystulot Alankomaihin, joka tunnetaan kohdennetuista verohuojennuksista ja kansainvälisiä yrityksiä hyödyttävistä lähdeverosäännöksistä.

Finnwatch sanoo raportissaan, että vuosien mittaan on tullut entistä selvemmäksi, että nykyinen kansainvälinen yritysjärjestelmä soveltuu huonosti alustatalousyhtiöiden verottamiseen.

– Vaikka alustatalousyhtiöiden arvonluonnin nähdään olevan tiiviisti sidoksissa alustan käyttäjiin, ei niiden keskeisillä markkina-alueilla ole usein lainkaan verotusoikeutta yrityksen tulokseen. Tulos verotetaan siellä, mihin liiketoimintaa harjoittava yhtiö on rekisteröity, tai siellä, missä yrityksen omistamien aineettomien omaisuuserien katsotaan sijaitsevan, Finnwatch sanoo.

– Moni alustatalousyhtiö onkin keskittänyt aineettomia omaisuuseriään maihin, joissa niihin liittyviä tuloja verotetaan matalasti ja saavuttanut näin hyvin matalan verotason.

Verovälttelyn kitkemiseksi tehdyt toimet ovat toistaiseksi jääneet riittämättömiksi. Finnwatch esittää koko yritysverojärjestelmän uudistusta, jossa verotettava tulos määritetään konsernitasolla ja verotusoikeus jaetaan maiden kesken yhdessä sovitun kaavan mukaan.

– Tämä poistaisi voitonsiirtomahdollisuudet ja kitkisi samalla haitallista verokilpailua. Samalla on tärkeää varmistua, että yritysten kaikkiin voittoihin kohdistuu jatkossa riittävä vähimmäisverotus. Tämä onnistuu globaalin minimiyhteisöveron avulla.

Seuraa ja lue artikkeliin liittyviä aiheita

Osion tuoreimmat

Luitko jo nämä?