Ulkomaalaisten alipalkkaus ja muut ongelmat riivaavat rakennusalaa – Finnwatch: Kahdesta maasta tulevilla erityisen huono tilanne

Rakennusalalla ulkomaalaisten osuus työntekijöistä on jo kolmannes pääkaupunkiseudulla. Ilman työnteko-oikeutta työskenteleviä on paljastunut tarkastuksissa runsaasti, Finnwatch kertoo tuoreessa selvityksessään.

Skanska ilmoitti kiristävänsä lähetettyjen työntekijöiden lupavaatimuksia.

18.1. 10:01

Ulkomailta Suomeen lähetettyjen työntekijöiden alipalkkaus ja muut epäselvyydet piinaavat Suomen rakennusalaa, vaikka ongelmat ovat olleet tiedossa pitkään, yritystoiminnan globaaleja vaikutuksia tutkiva järjestö Finnwatch kertoo tuoreessa raportissaan.

Esimerkiksi vuonna 2020 työsuojeluviranomaisten rakennusalalla tekemistä tarkastuksista 85 prosentissa havaittiin puutteita lähetettyjen työntekijöiden palkkauksessa Etelä-Suomessa.

Lähetetyllä työntekijällä tarkoitetaan työntekijää, joka tavallisesti työskentelee jossain muussa valtiossa kuin Suomessa, mutta jonka hänen toisessa valtiossa toimintaa harjoittava työnantajansa lähettää rajoitetuksi ajaksi tilapäiseen työhön Suomessa työsuhteen aikana.

Lähetettyjä työntekijöitä tulee Suomeen varsinkin rakennusalalle, ja lähettäminen perustuu yleensä joko alihankintaan eli urakkasopimukseen tai työvoiman vuokraussopimukseen.

– Ukrainalaisten ja valkovenäläisten lähetettyjen työntekijöiden tilanne työmailla on erityisen huono. Myös työnteko-oikeudettomia kerrotaan saapuvan maahan ovista ja ikkunoista, sanoo Finnwatchin tutkija Anu Kultalahti sanoo tiedotteessa.

Kun sisärajatarkastukset palautettiin Suomen ja muiden EU-maiden rajoille koronapandemian takia, satamien kautta pyrki viikoittain työntekijöitä ilman työnteko-oikeutta.

Työsuojeluviranomaisten on vaikea puuttua lähetettyjen työntekijöiden työperäiseen hyväksikäyttöön esimerkiksi siksi, että sekä työntekijät että lähettävä yritys saattavat toimia Suomessa vain vähän aikaa.

Lähetettyjä työntekijöitä tulee Suomeen varsinkin Viron kautta.

Velvollisuus varmistaa työntekijän työnteko-oikeus Suomessa on ulkomaisen työnantajan sijaan pääurakoitsijalla tai rakennuttajalla.

Monet alan yritykset pyrkivät Finnwatchin mukaan tarkistamaan työnteko-oikeuden kaikilta ulkomaisilta työntekijöiltä. Ongelma voi kuitenkin olla se, että ulkomaisten työntekijöiden työnantaja voi sanoa, ettei tämä ole lainsäädännön mukaista tietoa.

Rakennusteollisuus RT:n arvion mukaan rakennusalalla työskentelee lähetettyjä työntekijöitä noin 15 000.

Uudellamaalla talonrakennusalan työntekijöistä vain 13 prosenttia on Rakennusteollisuuden jäsenyritysten omia työntekijöitä. Muualla Suomessa osuus on 22 prosenttia. Loput työntekijöistä ovat vuokratyöntekijöitä tai urakoitsijoiden tai aliurakoitsijoiden palveluksessa.

Erityisen alttiiksi työperäiselle hyväksikäytölle on arvioitu ne lähetetyt työntekijät, joiden kotimaassa palkkataso on selvästi alhaisempi kuin Suomessa.

Finnwatchin haastatteleman työsuojeluviranomaisen mukaan ukrainalaisten tilanne on niin huono, ettei hän tiedä, maksetaanko yhdellekään heistä työehtosopimuksen mukaista palkkaa.

Tyypillisesti Ukrainan kansalainen on matkustanut EU-maahan, kuten Puolaan, ja hänelle on sen jälkeen myönnetty työntekoon oikeuttava D-viisumi esimerkiksi Viroon.

Työnantaja on usein Viroon perustettu pöytälaatikkoyhtiö, jolla ei ole ollut rakentamiseen liittyvää toimintaa kyseisessä maassa. Yhtiön ainoa tarkoitus on ollut lähettää työntekijöitä Suomeen.

Finnwatchin haastatteleman työsuojeluviranomaisen mukaan rikosoikeudelliset sanktiot ovat ”aika naurettavia” kiskonnan tapaisesta syrjinnästä.

– Eihän se sitä firmaa paljon hetkauta, saa viisi sataa sakkoja.

Finnwatchin selvityksessä on tarkasteltu seitsemää talonrakennusalan yhtiötä. Mukana ovat liikevaihdoltaan neljä suurinta, YIT, Skanska, SRV ja NCC.

Lisäksi mukaan on otettu kolme yhtiötä, jotka kuuluvat alan viime vuosien suurimpiin kasvajiin, Lehto Group, Pohjola Rakennus ja T2H Rakennus.

Lehto Group ja T2H Rakennus, eivät vastanneet Finnwatchin kyselyyn.

Sen sijaan YIT, SRV ja Pohjola Rakennus vastasivat kyselyn lisäksi myös Finnwatchin haastattelupyyntöön.

Osa yrityksistä, kuten YIT ja Skanska, saavat Finnwatchilta myös kiitosta. Finnwatchin mukaan yhtiöiden työmailla on esimerkiksi lisätty vuoropuhelua ulkomaisten työntekijöiden kanssa ja työntekijöille on kerrottu heidän oikeuksistaan.

Yhtiöt ovat lisäksi kannustaneet ilmoittamaan epäasiallisesta kohtelusta sekä kouluttaneet työnjohtoa tunnistamaan työperäistä hyväksikäyttöä.

Skanska kertoi maanantaina tiedotteessaan kiristävänsä lähetettyjen työntekijöiden lupavaatimuksia lakisääteistä tiukemmiksi.

Skanskan työmailla voi maaliskuun alusta alkaen työskennellä vain Suomen myöntämällä oleskeluluvalla ja siihen liittyvällä työnteko-oikeudella tai Skanskan erikseen ennakkoon myöntämällä poikkeusluvalla.

Finnwatchin raportin rahoittaja on alan ammattijärjestö Rakennusliitto.

Seuraa ja lue artikkeliin liittyviä aiheita

Osion tuoreimmat

Luitko jo nämä?