Yhä harvempi eläkeläinen kokee vaikeuksia tulla toimeen

Kaksi kolmesta eläkeläisestä on ainakin jossain määrin tyytyväinen omaan taloudelliseen tilanteeseensa, Eläketurvakeskuksen tutkimuksesta selviää.

10.11.2021 6:15

Toimeentulo-ongelmista kärsivien eläkeläisten osuus pieneni viime vuonna, Eläketurvakeskuksen (ETK) tutkimuksesta selviää.

Joka kolmas eläkeläinen koki tavanomaisten menojen kattamisen jossain määrin vaikeaksi, kun vuonna 2017 osuus oli lähes puolet.

Suurin osa arvioi taloudellisen tyytyväisyytensä joko keskinkertaiseksi tai korkeaksi. Kaksi kolmesta vastanneesta kertoi, ettei heillä ole vaikeuksia kattaa mitään välttämättömiä menoja.

Kolme neljästä eläkeläisestä arvelee selviävänsä yllättävästä noin 1 200 euron laskusta tuloillaan.

– Tällaisia yllättäviä menoja voivat olla esimerkiksi auton korjausmaksut tai kodin korjaukseen liittyvät laskut, Eläketurvakeskuksen ekonomisti Kati Ahonen sanoo tiedotteessa.

Toimeentulovaikeuksia kokeneiden osuuden vähenemistä voi tutkimuksen mukaan selittää eläkeläisten tulokehitys. Vuoden 2020 alussa pienempiä eläkkeitä korotettiin.

80–84-vuotiaiden tulot nousivat suhteessa eniten vuodesta 2017 vuoteen 2020. Muita ikäryhmiä positiivisempaa tulokehitystä oli myös 75–79-vuotiailla.

Tutkijat arvioivat, että myös kulutuksessa on voinut tapahtua muutosta, sillä jälkimmäinen kysely tehtiin koronavuonna. Monen kulutusmahdollisuudet vähenivät, mikä on voinut vaikuttaa toimeentulokokemuksiin.

Myös julkisuudessa esillä olevat asiat ovat voineet vaikuttaa kokemukseen. Vuonna 2017 puhuttiin paljon eläkkeiden indeksointiin liittyneestä kansalaisaloitteesta. Koronavuonna sen sijaan olivat esillä laajat lomautukset ja lapsiperheiden vaikeudet.

Joka kymmenes kuitenkin arvioi toimeentulonsa vaikeaksi tai erittäin vaikeaksi. Suuria vaikeuksia kokeneiden osuus oli 4 prosenttia, ja osuus on pysynyt ennallaan vuoteen 2017 verrattuna.

Taloudellisissa vaikeuksissa olevissa eläkeläisissä oli paljon alle 65-vuotiaita, terveydeltään heikkoja, pienituloisia sekä vuokralla ja yksin asuvia eläkeläisiä.

8,5 prosenttia eläkeläisistä kertoi kokevansa vaikeaksi kattaa terveydenhoitomenoja, ja 3,8 prosenttia kertoi usein karsimaan näistä menoista.

ETK:n aineisto kerättiin postikyselynä viime vuoden syys–marraskuussa ja vuoden 2017 syys–lokakuussa. Vuoden 2020 kyselyyn vastasi 1 736 eläkeläistä, vuonna 2017 vastaajia oli 2 909.

Tutkimukseen osallistuneissa oli sekä työkyvyttömyys- että vanhuuseläkettä saavia 55–85-vuotiaita.

Osion tuoreimmat

Luitko jo nämä?