Työnhakuviisumi ilman oikeutta sosiaaliturvaan, helpotusta kielitaitovaatimuksiin... – näistä maista Eva houkuttelisi maahanmuuttajia

Elinkeinoelämän valtuuskunnan analyysissa ehdotetaan, että Suomi keskittyisi houkuttelemaan maahanmuuttajia erityisesti Baltiasta ja Venäjältä.

2.11.2021 6:00

Työperäisen maahanmuuton lisäämiseksi täytyisi ottaa uusia keinoja käyttöön, Elinkeinoelämän valtuuskunnan Evan tuoreessa analyysissa sanotaan.

Suomen pitäisi tavoitella uusia osaajia vuoteen 2030 mennessä 100 000 enemmän kuin nykyisissä ennusteissa arvioidaan.

Jäähyväiset nuivuudelle -analyysin kirjoittaneet Evan ekonomisti Sanna Kurronen ja konsultti Jussi Pyykkönen pitävät tärkeänä sitä, että maahanpääsyn edellytyksiä arvioitaisiin sen perusteella, miten todennäköisesti maahan pyrkijä työllistyy ja työllistää.

Yhdeksi keinoksi he ehdottavat tilapäistä työnhakuviisumia. Sen voisi saada ihminen, jolla on riittävä osaaminen ja työkokemus. Viisumin saavalla olisi oikeus tulla maahan määräajaksi etsimään ja tekemään töitä tai perustamaan yritystoimintaa. Viisumi voitaisiin myöntää esimerkiksi puoleksi vuodeksi tai vuodeksi.

Työnhakuviisumilla maahan tulleella ei olisi oikeutta sosiaaliturvaan.

Jos töitä löytyy viisumin voimassa ollessa, voi saada pitkäaikaisen oleskeluluvan.

Analyysin mukaan uusien osaajien työllisyysastetavoitteen pitäisi olla sama kuin kantaväestöllä eli 73 prosenttia.

Maahanmuuttajien työllistymisen vauhdittamiseksi Eva esimerkiksi poistaisi kotihoidontuen, joka kannustaa sekä kantaväestöä että erityisesti maahanmuuttajanaisia jäämään kotiin.

Lisäksi kotimaisten kielten osaamisvaatimuksista pitäisi Evan mielestä höllätä sellaisissa tehtävissä, joissa suomen tai ruotsin osaaminen ei ole aivan välttämätöntä. Analyysissa muistutetaan, että jo nyt monissa tehtävissä esimerkiksi palvelualalla voi työskennellä englanniksi.

Kirjoittajien mielestä olisi syytä pohtia, voisiko julkisella sektorillakin höllätä suomen tai ruotsin osaamisvaatimuksista ja voisiko konsulttiselvityksiä teettää useammin englanniksi.

Kielitaitovaatimuksista tinkiminen voisi helpottaa myös yhteiskunnallista osallistumista, jos esimerkiksi lähidemokratiaan voisi osallistua englanniksi.

Maahanmuutto on todennäköisintä lähimaista, joissa on heikompi elintaso kuin Suomessa. Tästä syystä Suomen pitäisi keskittyä houkuttelemaan maahanmuuttajia erityisesti Baltian maista ja Venäjältä, analyysin kirjoittajat toteavat.

Pakolaistaustaisten maahanmuuttajien työkykyä kirjoittajat vahvistaisivat esimerkiksi turvapaikkahakemusten nopeammalla käsittelyllä ja paremmilla mielenterveyspalveluilla.

Maahanmuuttajataustaisten lasten koulutukseen pitäisi suunnata enemmän resursseja niillä alueilla, joilla on paljon alhaisen sosioekonomisen aseman perheitä.

Osion tuoreimmat

Luitko jo nämä?