Öljykriisi nostaa öljytuotteiden hintaa ja öljysijoitusten tuottoa. - Taloussanomat - Ilta-Sanomat

Kommentti: Öljystä tuli hylkysijoitus – paitsi vastavirtasijoittajille, joille öljykriisi lupaa huimaa tuottoa

Hallitusten ilmastotavoitteet ja vastuullisen sijoittamisen vaatimukset kärjistävät öljykriisiä – ja avaavat kylmäpäiselle vastavirtasijoittajalle houkuttelevan pelipaikan, kirjoittaa erikoistoimittaja Jan Hurri.

Öljyala on joutunut sijoittajien epäsuosioon.

20.10. 6:45

Finanssimarkkinoiden vuosi vuodelta voimistunut ”vastuullisen” sijoittamisen valtavirta on kääntynyt öljyä ja öljyalaa vastaan yhtä jyrkästi kuin ”vihreään” energiamullistukseen pyrkivät länsimaiden hallitukset.

Tämä fossiilisen energian vastaisen käänne – tai kääntymys – on vain muutamassa vuodessa suistanut perinteisen energia-alan finanssimarkkinoiden keskeisestä perusalasta ”kaikkien” sijoittajien kaihtamaksi hylkiöalaksi.

Raakaöljy ja koko öljyala on pudonnut markkinoiden arvo- ja mielikuvapuntarissa liki tupakkateollisuuden veroiseksi likaiseksi syntisijoitukseksi.

Vastuullinen sijoittaja ei koske öljyyn ja öljyalaan kuin kepillä.

Näin on käynyt, kun yhä suurempi osa kansainvälisistä suursijoittajista on sitoutunut niin sanotun vastuullisen sijoittamisen periaatteisiin – ja tulkinnut, että vastuullinen sijoittaja ei koske öljyyn ja öljyalaan kuin kepillä.

Ja näin on käynyt suuriin piirtein samaa tahtia kuin läntisen maailman hallitukset ovat alkaneet yhä päättäväisemmin kääntää energiapolitiikkaa uusiutuvien energiamuotojen suuntaan – ja fossiilisia energiamuotoja vastaan.

Kumpikin öljyalan vastainen ”liike” on syntynyt samoista ilmastohuolista ja -tavoitteista, joiden mukaan ilmaston lämpenemistä on hillittävä hiilidioksidipäästöjä vähentämällä – ja noita päästöjä tuottavia fossiilisia polttoaineita hylkimällä.

Huolet ja tavoitteet voivat olla perusteltuja, mutta sijoittajien ja hallitusten ilmastopyrkimyksillä on muitakin seurauksia kuin energiahuollon ”puhdistuminen”.

Yksi muu seuraus on energiakriisi – ja öljyn ja öljytuotteiden rajuhko kallistuminen.

Tämä öljyshokki näkyy jo suomalaistenkin huoltoasemien polttoainepumpuilla, joilla bensiinin ja dieselin hinta on noussut lyhyen ajan kuluessa kymmeniä senttejä litralta.

Mutta sama hintashokki näkyy ja tuntuu myös niiden harvojen vastavirtasijoittajien salkuissa, joilla on yhä kanttia ”liata” salkkunsa öljyalan sijoituksilla.

Osa tällaisista epäsovinnaisista energiasijoittajista näkee öljykriisissä kelpo keinon suojautua inflaatioriskeiltä – ja erittäin houkuttelevan tuottomahdollisuuden.

Öljykriisi on vasta alkanut

Maineestaan tarkat valtavirtasijoittajat hylkivät öljyalan ja muun fossiilisen energian sijoitus- ja rahoituskohteita – ja tulevat samalla kärjistäneeksi perinteisen energian kriisiä.

Analyysijulkaisu Grant's Interest Rate Observer on kuvannut tuon kuvion syyn ja seurauksen jokseenkin suoraviivaisen suhteen useissa parin viime vuoden mittaan julkaisemissaan artikkeleissa.

Hyviä tuottoja hylkiösijoituksesta.

Viimeksi tarkastelu toistui epätavanomaisine johtopäätöksineen julkaisun uusimman numeron artikkelissa Bullish on the uninvestable, vapaasti suomennettuna esimerkiksi hyviä tuottoja hylkiösijoituksesta.

Grant's ei ota kantaa ilmastokysymyksiin eikä asetu hallitusten tai valtavirtasijoittajien ilmastopyrkimysten puolelle tai niitä vastaan.

Sen sijaan julkaisu puntaroi energia-alan sijoitusvaihtoehtoja ja niiden tarjoamia tuottomahdollisuuksia – ja päätyy öljyn ja öljyalan sijoitusten kannalle.

Toki Grant's huomauttaa, että sen öljysijoituksiin kannustavat neuvot eivät sovellu sijoitusriskejä kaihtaville piensijoittajille – eivätkä maineriskejä kaihtaville yhteisösijoittajille.

Mutta ne soveltuvat sitäkin paremmin maineriskiä ja ”kaikkien” muiden sijoittajien konsensuskantaa pelkäämättömille vastavirtasijoittajille, joille öljykriisi on houkutteleva tuottomahdollisuus eikä painajainen.

Laajahkon öljyalan virallisen ja epävirallisen lähdeaineiston perusteella Grant's ennakoi öljykriisin vasta alkaneen – ja kriisin kärjistyvän toden teolla ehkä jo ensi vuoden kuluessa.

Öljykriisi syttyy ja kärjistyy kolmesta samaan aikaan vaikuttavasta syystä.

Analyysin mukaan öljykriisi syttyy ja kärjistyy kolmesta samaan aikaan vaikuttavasta syystä, jotka kaikki kiristävät raakaöljymarkkinoiden kysynnän ja tarjonnan välistä suhdetta – ja ajavat öljyn ja öljytuotteiden hintoja ylös.

Tuollaiseen näkymään uskova sijoittaja voi ottaa öljykriisiin osaa joko tappioita kärsien ja sivu suun lipsuneita tuottoja harmitellen – tai öljyalan arvopapereihin sijoittaen.

Kolme syytä öljyn kallistumiseen

Yksi syy öljykriisin kärjistymiseen on öljyalan historiallisen ankara investointilama, jonka seurauksena raakaöljyn tuotanto ei oikeastaan voi pysyä kysynnän kasvun tahdissa.

Öljy-yhtiöiden investoinnit uusien öljylähteiden etsintään ja vanhojenkin lähteiden tuotannon tehostamiseen ja ylläpitämiseen ovat parin viime vuoden kuluessa supistuneet jyrkästi ja paikoin ehtyneet kokonaan.

Tämä investointilama on erityisen ankara Yhdysvalloissa ja muissa öljyntuottajamaissa, jotka eivät ole öljykartelli Opecin jäsenmaita – tai Opec+ -maita, joihin lasketaan Opec-maiden lisäksi Venäjä.

Kansainvälinen energiavirasto IEA arvioi vuosikatsauksessaan, että öljyinvestointien on aikakin ehtyä, kun fossiilisista polttoaineista on joka tapauksessa tarkoitus luopua.

Grant's on lähteineen eri mieltä, ja huomauttaa, että suurin osa maapallon alikehittyneistä ja kehittyvistä talouksista on vasta päässyt tai pääsemäisillään siihen vaurastumisen ja kiihtyvän talouskasvun vaiheeseen, jossa energian tarve alkaa toden teolla kasvaa.

Tämä kehittyvän maailman energiatarpeen kiihtyvä kasvu luo likimain väistämättä uutta ja lisäksi nopeasti kasvavaa kysyntää eritoten raakaöljyn markkinoille.

IEA povaa maailmanlaajuisen raakaöljyn tuotannon supistuvan jyrkästi mutta öljykysynnän supistuvan vielä jyrkemmin, joten sen mukaan hintakin voi laskea tuotantosupistuksista huolimatta.

Tuotannon supistuminen käytännössä pakottaa hinnat yhä korkeammalle.

Grant's ja vastavirtasijoittajat ovat eri mieltä ja uskovat kysynnän päinvastoin kasvavan, jolloin tuotannon supistuminen käytännössä pakottaa hinnat yhä korkeammalle.

Tämä kysynnän ja tarjonnan suistuminen epätasapainoon on toinen syy öljykriisin kärjistymiseen.

Kolmas syy on raakaöljymarkkinoiden ajautuminen nykyistä selvemmin Lähi-idän suurten tuottajamaiden ja Venäjän öljyn – ja hintaohjailun – varaan.

Pian Opec ja Venäjä säätävät hintaa

Opec-maiden ja Venäjän hinnoitteluvoima kasvaa raakaöljymarkkinoilla sitä vahvemmaksi mitä lähemmäs tuotantokykynsä äärirajoja läntisten tuottajamaiden öljyala ajautuu.

Läntisten hallitusten ja vastuullisuusvaatimuksiin vannovien suursijoittajien painostus sekä tuon painostuksen osaltaan aikaan saama investointilama vievät yhdessä ja erikseen läntistä öljyntuotantoa kohti tuotantokyvyn rajoja.

Kun mukaan lasketaan kehittyvien talouksien vasta kasvuun lähteneen energiatarpeen vaikutukset kysyntään, voi raakaöljyn markkinoille syntyä kysynnän ja tarjonnan epätasapaino vailla vertaa.

Grant'sin mukaan maailman öljyntuottajien tuotantokapasiteetti ei ole tähän mennessä ollut kertaakaan viimeistä pumppua myöten täydessä käytössä, ei edes 1970-luvun öljykriiseissä.

Näillä näkymin tuo hetki voi koittaa jo ensi vuoden kuluessa.

Opec-maiden osuus nousee ensi kertaa yli puoleen koko maailman öljyntuotannosta.

Samalla koettaneen toinen niin ikään ainutlaatuinen käänne, kun Opec-maiden osuus nousee ensi kertaa yli puoleen koko maailman öljyntuotannosta.

Sen jälkeen jää lähinnä Opec-maiden suurimpia varantoja hallitsevien Saudi-Arabian ja Iranin sekä Venäjän hyvän tahdon – tai ahneuden – varaan, kuinka jyrkästi ja kuinka korkealle raakaöljyn hinta ampaisee.

Grant's neuvoo sijoittaja-asiakkaitaan puntaroimaan tuollaisia näkymiä – ja niiden enteilemiä sijoitusmahdollisuuksia.

Öljyjätit ulos indeksistä

Energiapeliin jo lähtenyt vastavirtasijoittaja voi nähdä kannustavia enteitä muissakin merkeissä kuin Grant'sin kuvaamissa energia-alan piirteissä.

Yksi käänteisellä tavalla lupaava merkki voi olla esimerkiksi se, että aikoinaan energiateollisuuden ja teollisuusosakkeiden lippulaiva, öljy-yhtiö Exxon, on hiljattain lempattu ulos indeksiyhtiö Dow Jonesin teollisuusindeksistä.

Jos tuo indeksiyhtiön ele ilmentää öljyalan ”kuolemaa”, voi se olla vastavirtasijoittajalle lähtölaukaus kaikkien aikojen öljyralliin.

Lue lisää: Kommentti: Euroopan energiakriisin neljä syytä: EU, Venäjä, Kiina ja ilmasto

Lue lisää: Kommentti: Tarvitaan vain pari emämunausta ja energiakriisi voi johtaa taantumaan

Artikkeliin liittyviä aiheita

Osion tuoreimmat

Luitko jo nämä?