Yhä useampi suomalainen sijoittaa rahastoihin, mutta pörssiosakesijoittajien määrä on pysynyt samana vuodesta toiseen - Taloussanomat - Ilta-Sanomat

Näin suomalaiset sijoittajat jakaantuvat – toiset ovat selvästi varakkaampia, yksi erottava tekijä on äidinkieli

Pörssiosakesijoittajat ovat vanhempia ja varakkaampia kuin rahastosijoittajat. Taloussanomat selvitti, mitä muita eroja näiden kahden sijoittajaryhmän välillä on.

Suomessa alle 1,6 miljoonalla henkilöllä on hallussaan sijoitusrahastoja tai kotimaassa noteerattuja pörssiosakkeita. Sijoittajien lukumäärä on kuitenkin viime vuosina kasvanut, mutta kasvu on tullut lähes yksinomaan rahastosijoittajien määrän kasvusta.

20.10. 7:30

Enemmistö suomalaisista ei sijoita. Tilastokeskuksen tuorein varallisuustutkimus osoitti, että Suomessa alle 1,6 miljoonalla henkilöllä on hallussaan sijoitusrahastoja tai kotimaassa noteerattuja pörssiosakkeita. Noin 70 prosenttia väestöstä ei siis omista lainkaan pörssiosakkeita tai sijoitusrahastoja.

Sijoittajien määrä on silti kasvanut vuosi vuodelta. Huomattavaa on se, että kasvu on tullut lähes yksinomaan rahastosijoittajien määrän kasvusta, kun taas pörssiosakkeita suoraan omistavien henkilöiden määrässä ei ole tapahtunut suuria heilahduksia suuntaan tai toiseen 15 viime vuoden aikana.

Rahastosijoittajien lukumäärä kasvoi noin 426 000 henkilöllä vuosina 2009–2019, mutta pörssiosakesijoittajien määrä pysyi koko ajanjakson ajan noin 680 000 henkilössä. Tilanne on ollut tällainen jo ennen finanssikriisiä vuonna 2007, jolloin rahastosijoittajia oli jo miltei 940 000 ja pörssiosakesijoittajia noin 657 000.

Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun rahoituksen professorin Matti Keloharjun mukaan rahastosijoittajien lukumäärän kasvua selittävät lähinnä kaksi seikkaa.

– Rahastot ovat suoria osakesijoituksia uudempi sijoitusmuoto ja niiden myötä kuukausittaisesta sijoittamisesta on tullut aiempaa helpompaa. Niitä myös hankitaan nykyisin esimerkiksi lahjaksi, kun taas osakkeiden ostaminen lahjaksi ei ole ollut yhtään niin yleistä.

Suomessa rahastosijoittajien ja pörssiosakkeita suoraan omistavien henkilöiden välillä on myös selviä eroja. Tilastollisen tiedon valossa tyypillinen pörssiosakesijoittaja on vanhempi suomenruotsalainen mies, joka on kerryttänyt osakevarallisuuttaan hyvän aikaa.

Tyypillinen rahastosijoittaja taas voi olla yhtä hyvin niin mies kuin nainen, suomenkielinen tai ruotsinkielinen. Iältään hän on pörssiosakesijoittajaa nuorempi ja varallisuutta hänellä on todennäköisesti vähemmän kuin pörssiosakesijoittajalla.

Taloussanomat selvitti, millä kaikin tavoin rahasto- ja pörssiosakesijoittajat eroavat toisistaan.

Rahasto- ja pörssiosakesijoittajia erottaa toisistaan äidinkieli.

Ruotsia äidinkielenään puhuvilla suomalaisilla on osakevarallisuutta tuplasti enemmän kuin suomea puhuvilla. Vuonna 2018 ruotsinkielisten keskimääräinen osakevarallisuus oli 99 000 euroa, kun taas suomenkielisten keskimääräinen osakevarallisuus oli 48 000 euroa.

– Rahasto-omistus on jakaantunut tasaisemmin äidinkielen suhteen kuin osakeomistus. Pörssiosakesijoittajien puolella kyse on pitkälti vanhasta rahasta, Keloharju sanoo.

Toinen ero liittyy sukupuoleen. Tilastokeskuksen varallisuustutkimuksen perusteella pörssiosakesijoittajista noin 40 prosenttia oli naisia vuonna 2019, kun taas miesten osuus oli lähes 60 prosenttia.

– Osakesijoittaminen on suhteellisesti miesvaltaisempaa kuin rahastosijoittaminen. Rahastosijoittajien osalta sukupuolijakauma on taas tasaisempi, Keloharju sanoo.

Keloharjun mukaan pörssiosakesijoittamisessa miesvaltaisuus nousee esiin erityisesti sijoitusten koossa.

– Osakemiljonäärejä ja osakevarallisuutta on selvästi enemmän miehillä kuin mitä miesten osuus kaikista sijoittajista on.

Vastaavasti rahastosijoittajien ryhmässä naisilla on keskimäärin enemmän varallisuutta kuin miehillä.

Keskeisin ero rahasto- ja pörssiosakesijoittajien välillä on heidän ikänsä. Pörssiosakkeita suoraan omistavat henkilöt ovat lähtökohtaisesti rahastosijoittajia vanhempia ihmisiä.

Ikä selittää osaltaan sitä, miksi varallisuus on suurempaa pörssiosakesijoittajien ryhmässä kuin rahastosijoittajien ryhmässä.

– Osakesijoittamiselle on ominaista, että se tuottaa pitkällä aikavälillä hyvin. Henkilöt, jotka omistavat pörssiosakkeita suoraan, ovat saattaneet ostaa ensimmäiset osakkeensa kauan aikaa sitten ja rakentaa salkkuaan pitkään, Keloharju sanoo.

– Rahastosijoittajat ovat pörssiosakesijoittajia nuorempia. He eivät ole vielä ehtineet kerryttää rahastoihinsa samalla tavalla varallisuutta, hän jatkaa.

Myös varallisuuden jakautuminen ilmentää ryhmien välisiä eroja. Rahastosijoittajien varallisuus on paljon tasaisemmin jakautunutta kuin pörssiosakesijoittajien.

Kaiken kaikkiaan osakevarallisuus näyttää olevan Suomessa melko keskittynyttä.

Tilastokeskuksen varallisuustutkimuksen mukaan pörssiosakkeista yli 80 prosenttia on varakkaimman kymmenyksen hallussa. Osakkeenomistajien rikkain promille eli noin 70 henkilöä puolestaan omistaa noin 13 prosenttia koko osakevarallisuudesta ja rikkain prosentti omistaa lähes puolet.

Artikkeliin liittyviä aiheita

Osion tuoreimmat

Luitko jo nämä?