Korkeakoulutetut nuoret odottavat jopa 4 000 euron alkupalkkaa – ”Odotukset eivät aina ole realistisia”

Kyselyyn vastanneista nuorista yli puolet ennakoi saavansa yli 3 000 euron kuukausipalkkaa ensimmäisessä työpaikassaan. Rekrytointiyrityksen toimitusjohtaja kertoo, että joillakin odotus on realistinen.

Insinöörit ja kauppatieteilijät voivat ansaita heti valmistuttuaan 4000 euroa kuukaudessa.

18.10.2021 15:33

Aloituspalkkaan liittyvät suuret odotukset ennen työuran alkua. A Talent Recruitingin kyselyyn vastanneista korkeakoulutaustaisista hieman yli puolet odottaa, että aloituspalkka omalla alalla on 3 000–4 000 euroa.

Työelämässä pidempään olleista sen sijaan suurin osa ilmoitti saaneensa aluksi 2 000–3 000 euroa.

– Odotukset eivät aina ole realistisia, A Talent Recruitingin toimitusjohtaja Niklas Huotari sanoo ja vertaa niitä toteutuneisiin palkkoihin.

Hän pitää itseluottamusta hyvänä, mutta huomauttaa, että se saattaa myös iskeä kasvoille.

Eri alojen ja vastaajien taustojen välillä on Huotarin mukaan paljon vaihtelua. Esimerkiksi kauppatieteilijöillä 3 000 euroa kuukaudessa ei usein edes ole tarpeeksi, vaan moni voi saada heti valmistuttuaan tuhat euroa enemmän. Myös insinööri aloittaa uransa alallaan selvästi yli 3 000 euron palkalla.

Usein etenkin julkisella sektorilla palkat jäävät kuitenkin tätä pienemmiksi. Huotari sanoo, että valitettavasti monissa terveydenhuollon tehtävissä tai korkeakoulutettujen varhaiskasvatuksen opettajien osalta tällaisista lähtöpalkoista ei voida puhua.

Myös aloilla, joihin on tunkua, lähtöpalkat jäävät näitä odotuksia matalimmiksi. Tällaisia ovat esimerkiksi markkinointiviestinnän ja viestinnän alat.

Suomalaisten kokonaisansioiden mediaani oli Tilastokeskuksen mukaan viime vuonna hieman yli 3 200 euroa.

Korkeakoulutaustaisten palkkaan liittyviä asenteita ja odotuksia selvittäneeseen kyselyyn vastasi hieman yli 1 400 henkilöä, joista noin puolet oli alle 30-vuotiaita asiantuntijoita. Vastaajat olivat 20 eri alalta.

Viiden vuoden työkokemuksen jälkeen yli kolmasosa vastaajista odottaa palkkansa asettuneen 4 000–5 000 euron väliin. Naiset odottivat vaatimattomampaa palkkakehitystä kuin miehet, joista lähes 40 prosenttia uskoi palkan kohoavan kokemuksen karttuessa yli 5 000 euroon.

Kymmenen vuoden työkokemuksen jälkeen puolet naisista ja 60 prosenttia miehistä odotti ansaitsevansa yli 5 000 euroa kuukaudessa.

– Paljon vaikuttaa se, miten hyvin ja suurta arvoa pystyy tuottamaan. Yksityisellä sektorilla palkkakehitys saattaa olla vauhdikastakin, Huotari sanoo.

Keskimäärin suomalaiset saavat kyselyn mukaan 300 euron palkankorotuksia. Miehet kuitenkin pyytävät keskimäärin 515 euron ja naiset 444 euron korotuksia.

Vajaa puolet vastanneista odottaa vuosittaista palkankorotusta. Huotari pitää ajatusta yli 500 euron korotuksesta vuosittain aika epärealistisena lähes kaikilla aloilla. Hän huomauttaa, että moni pyytää kuitenkin palkankorotusta paljon harvemmin.

– Jos työntekijä tuntee olevansa palkkakuopassa, hänen kannattaa miettiä arvoaan firmalle, ja rohkaistua pyytämään lisää palkkaa.

Reiluuden tunne on Huotarista tärkeä. Hän patistelee puhumaan ansioista ja kehottaa työnantajia nostamaan palkkoja pyytämättäkin.

– On työnantajan etu pitää kiinni firmalle tärkeistä henkilöistä.

Noin viidesosa vastanneista kertoi myös hakeneensa työpaikkaa vailla aikomusta ottaa sitä vastaan. Huotarin mukaan näin työntekijä voi tarkistaa arvonsa työmarkkinoilla ja selvittää muita mahdollisuuksiaan.

Vastaajista viidesosa kertoo käyttäneensä saamaansa työtarjousta keinona kilpailuttaa palkkaa senhetkisellä työnantajalla.

Osion tuoreimmat

Luitko jo nämä?