Teollisuuden puuntarve kasvaa – lisää hakkuumääriä ja nostaa kantohintoja

Luke ennustaa metsäteollisuuden viennin kasvavan tänä vuonna reippaasti ja kasvun jatkuvan ensi vuonnakin.

Sahatavaran, paperin, kartongin ja sellun viennin ennustetaan tänä kasvavan tänä ja ensi vuonna. Kuva Metsä Fibren Rauman-sellutehtaan paalaamosta.

14.10.2021 14:45

Koronapandemian vähittäinen väistyminen ja talouden elvytystoimien jatkuminen heijastuvat maailmantalouteen ja kasvattavat metsäteollisuustuotteiden tuotanto- ja vientimääriä tänä vuonna. Suomessa teollisuuden kasvava puuntarve lisää hakkuumääriä, nostaa kantohintoja ja parantaa työllisyyttä ja yritysten kannattavuutta, arvioi Luonnonvarakeskus (Luke) tänään julkistamassaan metsäsektorin suhdannekatsauksessa.

Ensi vuonna tuotanto- ja vientimäärien kasvuvauhti ennusteen mukaan hidastuisi.

Paperin tuotanto ja vienti kasvavat tänä vuonna hieman viime vuodesta, mutta alenevat jälleen ensi vuonna Veitsiluodon tehtaan sulkemisen seurauksena. Paperin vientihinnan Luke povaa nousevan tänä ja ensi vuonna yhden prosentin. Hinnannousun taustalla ovat parantunut kysyntä, vähentynyt tarjonta ja nousseet raaka-ainekustannukset. Merkittävät kapasiteetin leikkaukset Euroopassa nostavat koneiden käyttöasteita selvästi viime vuodesta.

Koronapandemian aikana sahatavaran kysyntä on ollut odotettua voimakkaampaa ja suomalaisen sahatavaran vientihinta on noussut jyrkästi. Hintahuippu on monilla markkinoilla kuitenkin jo saavutettu, Luke kertoo. Vaikka vientihinta kääntyy laskuun, odottaa Luke sahatavaran keskimääräisen vientihinnan nousevan tänä vuonna 38 prosenttia viime vuoteen verrattuna.

Kartonki nousee tänä vuonna paperin ohi Suomen tärkeimmäksi metsäteollisuustuotteeksi viennin arvolla mitattuna, Luke ennustaa. Suomessa kartongin tuotantokapasiteetti lisääntyy tänä vuonna Stora Enson Oulun kraftlainerin tuotannon käynnistyttyä, mikä lisää tuotanto- ja vientimääriä 14 prosenttia. Ensi vuonna kasvu on maltillisempaa.

Sellun viennin Luke arvioi kasvavan tänä vuonna yhdeksän prosenttia. Taustalla on sellusta valmistettavien lopputuotteiden kysynnän kasvu. Viennin kasvu jatkuu ensi vuonna, mutta hitaampana. Sellun keskimääräinen vientihinta on tänä vuonna 36 prosenttia viime vuotta korkeampi. Ensi vuonna hinta alenee, mutta pysyy edelleen korkeana. Luke sanoo.

Seuraa ja lue artikkeliin liittyviä aiheita

Osion tuoreimmat

Luitko jo nämä?