Eri ammattien kuukausipalkkaisten mediaanitulot vuonna 2020 - Taloussanomat - Ilta-Sanomat

Katso, tienaatko enemmän kuin muut alallasi – näin yksityissektorilla ansaitaan

Suurimmat mediaaniansiot olivat keski-ikäisillä. Suurinta palkkahajonta on johtajilla.

Ansiotulot vaihtelevat ammatin, iän ja sukupuolen mukaan.

17.8.2021 19:00

Yksityisellä sektorilla kuukausipalkalla kokoaikaisesti työskentelevien mediaaniansio oli viime vuonna 3 435 euroa kuukaudessa. Keskiarvoansio oli 3 832 euroa, Tilastokeskus kertoo. Palkkaan sisältyy kuukausipalkan lisäksi työaikalisät, luontoisetujen verotusarvo sekä provisiopalkkio, kun taas ylitöitä ja tulospalkkiota ei lasketa mukaan. Mediaani tarkoittaa keskimmäistä lukua.

Parhaiten palkattuun kymmenykseen kuuluvat ansaitsivat vähintään 5 865 euroa kuukaudessa ja pienipalkkaisimman kymmenyksen ansiot olivat 2 272 euroa tai vähemmän.

Sukupuolten välillä on tuntuva ero, sillä miesten mediaaniansio oli 3 882 ja naisten 3 033 euroa. Naisten ansiot suhteessa miesten ansioihin olivat sitä pienemmät, mitä vanhemmista palkansaajista oli kyse.

Ikäryhmittäin tarkasteltuna mediaaniansiot olivat korkeimmat 40–49 -vuotiailla. Tässä ikäryhmässä mediaaniansio oli 3 824 euroa kuussa.

Yksityisen sektorin kuukausipalkkaisten suurimmat ammattiryhmät ovat erityisasiantuntijat ja asiantuntijat, joita oli 29 ja 31 prosenttia kaikista palkansaajista. Palvelu- ja myyntityöntekijöiden osuus on 16 prosenttia, toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijöitä 8 prosenttia ja johtajia 4 prosenttia.

Kuukausipalkkaisissa oli myös jonkin verran muihin ammattiryhmiin kuuluvia kuten rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijöitä sekä prosessi- ja kuljetustyöntekijöitä, mutta näiden ammattiryhmien palkansaajat kuuluvat Tilastokeskuksen mukaan yleensä tuntipalkkatilastoon.

Erityisasiantuntijoiden säännöllisen työajan mediaaniansio oli viime vuonna 4 477 euroa kuukaudessa. Asiantuntijoiden mediaaniansio oli 3 452 euroa, palvelu- ja myyntityöntekijöiden 2 506 euroa sekä toimisto ja asiakaspalvelutyöntekijöiden 2 836 euroa kuukaudessa.

Palkkahajonta oli suurinta johtajilla, joiden alimman kymmenyksen ansiot olivat enintään 4 004 euroa kuukaudessa ja ylimmän kymmenyksen 10 185 euroa kuukaudessa tai enemmän.

Johtajien mediaaniansio oli 6 751 euroa kuukaudessa. Esimerkiksi rahoitus ja vakuutuspalvelujen johtajien säännöllisen työajan mediaaniansio oli 8 200 euroa kuukaudessa, kun taas sosiaalihuollon johtajien mediaaniansio oli 4 075 euroa kuukaudessa.

Tilastokeskus huomauttaa, että toimitusjohtajien palkat eivät sisälly yksityisen sektorin palkkatilastoon.

Tilastokeskuksen palkka-aineisto koostuu työnantajajärjestöjen sekä Tilastokeskuksen keräämistä tiedoista. Yksityisen sektorin kuukausipalkkatilasto kuvaa järjestäytyneiden yritysten noin 719 000 ja järjestäytymättömien yritysten noin 58 000 palkansaajaa. Palkkatiedoista suurin osa on kerätty syyskuulta.

Artikkeliin liittyviä aiheita

Osion tuoreimmat

Luitko jo nämä?