Mikan vesimaksut pomppasivat 500 euroa – korotus voi käydä vesiyhtiölle kalliiksi

Varsinaissuomalainen vesihuoltoyhtiö yritti helpottaa talousahdinkoaan korottamalla vesimaksuja reippaasti. Kuluttajariitalautakunnan mukaan yhtiön tekemät korotukset vesimaksuihin olivat liian suuria ja korotuksista tiedottaminen vesihuoltolain vastaista.

Sauvon Vesihuolto Oy korotti asiakkaidensa vesimaksuja reippaalla kädellä vuonna 2019. Yhtiö voi joutua hyvittämään korotuksia takaisin.

2.8.2021 14:52

Varsinaissuomalaisen Sauvon kunnan asukkaat saivat marraskuussa 2018 lukea paikallislehdestä, että heidän vesimaksunsa nousevat tuntuvasti seuraavan vuoden alussa.

Kunnan omistama Sauvon Vesihuolto Oy oli julkaissut lehdessä ilmoituksen, jossa se kertoi korottavansa omakotitaloasujien perusmaksua niin, että sen arvonlisäverollinen hinta nousi 43 eurosta 132 euroon vuodessa. Samalla yhtiö ilmoitti nostavansa vesimaksun verollista hintaa reilusta kahdesta eurosta 2,82 euroon kuutiolta ja arvolisäverollista jätevesimaksua 2,83 eurosta 3,82 euroon.

Sauvolaisen Mika Heinosen kotitaloudessa vesimaksujen korotukset tarkoittivat noin 43 prosentin kokonaiskorotusta vuodessa. Hinnat nousivat yhteensä noin 500 euroa vuodessa.

Heinonen vei asian kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi. Hänen mielestään korotukset olivat kohtuuttoman suuruisia ja asiasta tiedottaminen oli puutteellista.

– Vesihuoltolaissa lukee selkeästi, että asiakkaalle on lähetettävä ilmoitus siitä, jos maksuissa tapahtuu muutoksia. Artikkeli paikallislehdessä tai verkkosivuilla ei riitä. Sauvon Vesihuolto ei ollut kuitenkaan lähettänyt minulle eikä muillekaan kuntalaisille minkäänlaista kirjettä, Heinonen kertoo.

Kuluttajariitalauta antoi asiasta yksimielisen päätöksen heinäkuun puolivälissä. Lautakunta päätyi täysistunnossaan samanlaiseen tulkintaan kuin Heinonen.

Lautakunnan mukaan Sauvon Vesihuollon olisi pitänyt tiedottaa vesimaksujen korotuksista suoraan asiakkailleen eikä vain yleisesti paikallislehdessä ja yhtiön verkkosivuilla. Lautakunta piti myös korotuksia niin prosentuaalisesti kuin euromääräisesti yksittäisen kuluttajan talouteen nähden niin merkittävinä, että ne muuttivat asiakkaan kanssa tehtyä sopimusta olennaisilta osin.

Kuluttajariitalautakunta suosittaakin, että Sauvon Vesihuolto hyvittää Heinoselle vesihuollon maksut siltä osin kuin ne ylittävät ennen vuotta 2019 voimassa olleen hinnaston mukaisen määrän viivästyskorkoineen.

Sauvon Vesihuolto päätyi nostamaan kuntalaisten vesimaksuja yhtiön taloudellisen tilanteen takia.

Vesihuoltolaitoksen toimitusjohtaja Taisto Nuutinen kertoo, että yhtiön talous oli pitkään perustunut liittymismaksuista saatuihin tuloihin. Maksuilla oli ollut tarkoitus kattaa kunnan vesijohtoverkoston saneerausohjelma, mutta vuonna 2018 maksut romahtivat. Liittymismaksuja ei enää tullut entisissä määrin, sillä valtaosa kunnan kiinteistöistä oli jo liittynyt vesijohtoverkostoon ja maksunsa maksanut.

– Vesihuoltolaitoksen talouden tasapainottamiseksi vesimaksuja oli pakko nostaa. Yhtiön hallitus hyväksyi tämän ratkaisun, Nuutinen sanoo.

Kuluttajariitalautakunta katsoi Sauvon Vesihuollon tehneen kaksi virhettä.

Ensinnäkin yhtiön tekemät vesimaksujen korotukset olivat kertaluontoisina liian suuria ja muuttivat siten asiakkaan kanssa tehtyä sopimusta olennaisesti. Toiseksi yhtiö ei täyttänyt vesihuoltolain mukaista velvollisuuttaan ilmoittaa kuluttajalle maksujen muutoksesta ja muutoksen perusteesta, kun se tiedotti korotuksista ainoastaan paikallislehdessä ja verkkosivuillaan.

Nuutisen mukaan vesimaksujen korotuksista oli alun perin tarkoitus tiedottaa Sauvon Vesihuollon asiakkaille henkilökohtaisesti.

– Kuluttajille oli kyllä lähdössä asiasta kertova kirje, mutta inhimillisistä syistä kirjeet olivat jääneet postituksen pöydälle eikä niitä oltu toimitettu eteenpäin.

Kuluttajariitalautakunnan antama suositus ei pakota Sauvon Vesihuoltoa hyvittämään Mika Heinoselle vesimaksujen korotuksia ja palauttamaan hänen vesimaksujaan korotuksia edeltäneelle tasolle. Useimmiten julkisesti omistetut yhtiöt kuitenkin noudattavat kuluttajariitalautakunnan suosituspäätöksiä.

Jos Sauvon Vesihuolto päättää toimia kuluttajariitalautakunnan suosituksen mukaisesti, saattavat myös muut kuntalaiset vaatia yhtiötä menettelemään kaikkien asiakkaidensa kohdalla samalla tavalla.

Kuluttajariitalautakunnan puheenjohtajan Pauli Ståhlbergin mukaan olisi toivottavaa, että vesihuoltolaitos noudattaisi lautakunnan suositusta myös muiden kuntalaisten kohdalla.

– Lautakunnan saamien tietojen perusteella oli oikeudellisesti aika selvää, ettei vesimaksuja voi korottaa sillä tavoin, kuten Sauvon Vesihuolto oli niitä korottanut. Yhtiön täytyisi tehdä kokonaan uusi ja maltillisempi korotuspäätös ja tiedottaa siitä asiakkailleen asianmukaisella tavalla, hän sanoo.

Kuntalaisilla on mahdollisuus viedä asia käräjille, jos vesihuoltolaitos ei noudata kuluttajariitalautakunnan suosituspäätöstä kaikkien asiakkaidensa kohdalla. Vaihtoehtoisesti he voivat pyytää kuluttaja-asiamiestä nostamaan ryhmäkanteen Sauvon Vesihuoltoa vastaan.

Vesihuoltolaitoksen tekemät virheet saattavat siis käydä sille kalliiksi.

– Tämä on tietysti liiketaloudellisesti huono asia yhtiölle, mutta vesimaksujen korotukset olisi ehkä kannattanut tehdä niin, että ne olisivat olleet kestäviä. Nyt vaikuttaa siltä, että yhtiö pyrki korjaamaan taloudellista tilannettaan pikaisella ratkaisulla, joka ei ollut kestävä, Ståhlberg sanoo.

Sauvon Vesihuollon toimitusjohtaja Taisto Nuutinen ei halunnut kommentoida, aikooko yhtiö noudattaa kuluttajariitalautakunnan suositusta. Hänen mukaansa yhtiön hallituksen on ensin käsiteltävä asiaa kokouksessaan.

Seuraa ja lue artikkeliin liittyviä aiheita

Osion tuoreimmat

Luitko jo nämä?