Yle: Pekka Perä yritti hankkia 1,3 miljoonan euron veroedun väärin tiedoin - Taloussanomat - Ilta-Sanomat

Yle: Pekka Perä yritti hankkia 1,3 miljoonan euron veroedun väärin tiedoin

Verottajan selvitykset paljastivat harvinaisen järjestelyn.

Pekka Perä autossaan Luxemburgissa vuonna 2017.

17.5. 17:20

Kaivosyhtiö Talvivaaran perustajana tunnettu Pekka Perä antoi Verohallinnolle väärää tietoa, jonka avulla hän yritti hankkia itselleen yli miljoonan euron veroedun.

Näin kertoo Korkein hallinto-oikeus (KHO) päätöksessään, josta Yle uutisoi maanantaina.

Tapaus liittyy Perän vuonna 2013 tekemään osakejärjestelyyn. Perä myi tuolloin kymmeniä miljoonia kaivosyhtiön osakkeita, joiden hinta oli romahtanut, luxemburgilaisen vakuutusyhtiön säästöhenkivakuutukseen eli niin kutsuttuun vakuutuskuoreen.

Vakuutuskuori on väline, joka antaa mahdollisuuden siirtää veroja eli myydä sijoituskohteita ilman pääomaveroa. Veroa maksetaan vasta, kun tuottoja nostetaan sijoituskuoresta.

Perä ilmoitti tehneensä noin viiden miljoonan euron myyntitappion osakekauppojen yhteydessä. Myöhemmin veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö alensi myyntitappion 4,3 miljoonaksi euroksi.

Tästä tappiosta Perä sai oikeuden vähentää 1,3 miljoonaa euroa tulevien vuosien verotuksessa.

Verottaja jatkoi kuitenkin tutkintaa myöhemmin ja esitti kansainvälisen virka-apupyynnön Luxemburgin valtiolle. Vastaus tuli tammikuussa 2019, ja se kumosikin tiedon kaupoista.

Luxemburgin veroviranomaisten vastauksesta ilmeni, että vakuutusyhtiö ei myöntänyt A:lle hänen hakemaansa säästöhenkivakuutusta eikä A siksi myöskään saanut vakuutuskirjaa kyseisestä vakuutuksesta.

Vakuutusyhtiön mukaan vakuutus peruutettiin marraskuussa ennen sen voimaantuloa.

Yle on varmistanut, että KHO:n anonymisoima päätös, jossa viitataan ”A:han”, koskee juuri Perää.

”Vilpittömässä käsityksessä”

Pekka Perä sanoo Taloussanomille, että ei voi kommentoida KHO:n päätöstä, koska ei ole tietoinen siitä. Hän ei myöskään samoin perustein halunnut kommentoida sitä, mitä ajattelee vuosien takaisesta järjestelystä.

KHO katsoi, että A ei luovuttanut osakkeita siten, että niistä olisi syntynyt luovutustappiota. Ratkaisusta käy myös ilmi, että oikeus katsoo Perän antaneen virheellistä tietoa.

– Asiassa on kysymys siitä, että A on jättänyt asian kaikissa vaiheissa kertomatta ennen esitäytetyn veroilmoituksen palauttamista saamansa tiedon siitä, että vakuutusyhtiön mukaan vakuutushakemusta ei ole hyväksytty eikä vakuutussopimusta siten ole syntynyt.

– Hän on antanut oikaisuvaatimuksessaan ja sen jälkeen vastineissaan hallinto-oikeudelle virheellistä ja harhaanjohtavaa tietoa siitä, että hänen vakuutushakemuksensa olisi hyväksytty, vakuutussopimus olisi solmittu ja hän olisi luovuttanut osakkeet vakuutusyhtiön omistukseen. Tämä virheellinen tieto on johtanut siihen, että hänen verotuksessaan on oikaisuvaatimuksen johdosta vahvistettu huomattava luovutustappio.

A:n vastineessa Helsingin hallinto-oikeudelle todettiin sen sijaan, että hän on ollut ”vilpittömästi siinä käsityksessä”, että kyseinen osakkeiden luovutus realisoi luovutusvoiton verotuksen ja että vakuutussopimus tuli voimaan. Tästä syystä hän on ilmoittanut luovutuksen verotuksessaan.

Lisäksi A katsoi, että veroviranomaiset eivät täyttäneet omaa selvittämisvelvollisuuttaan. Hän ei myöskään saanut vuoden 2013 aikana tietoa vakuutusyhtiöltä siitä, että vakuutusta ei myönnetä.

Harvinainen tapaus

Rikosoikeuden professorin Matti Tolvasen mukaan A:n menettely saattaa olla lainvastaista.

– Väärien tietojen antaminen veron välttämistarkoituksessa on veropetosta. Näin siis yleisellä tasolla. Jos syyteoikeus ei ole vanhentunut, asiassa voi olla syytä aloittaa esitutkinta, Tolvanen sanoi Ylelle.

Myös hallinto-oikeuden emeritusprofessori Olli Mäenpää piti harvinaisena että A oli tässä tapauksessa suoraan antanut tietoisesti virheellistä tietoa oikaisuvaatimuksessaan saadakseen taloudellista etua.

– Vielä harvemmin saadaan rysän päältä kiinni, Mäenpää viestitti Ylelle.

Molemmat kommentoivat asiaa KHO:n päätöksen pohjalta, mutta eivät sitä, ketä päätös koski.

Verottaja tekee KHO:n ratkaisun takia uudet päätökset Perän takavuosien verotukseen, jolloin arvioitavaksi tulee Ylen mukaan samalla veroetu.

Nykyisin Talvivaaran kaivoksen ja monimetallitehtaan omistaa Terrafame Oy.

Osion tuoreimmat

Luitko jo nämä?