Valtio ryhtyy työn välittäjäksi Ruotsin mallin mukaan – ”Tarkempi toimintamalli on vielä miettimättä” - Taloussanomat - Ilta-Sanomat

Valtio ryhtyy työn välittäjäksi Ruotsin mallin mukaan – ”Tarkempi toimintamalli on vielä miettimättä”

Osatyökykyisten työllistämiseen tarkoitetun Välittäjä Oy:n toiminnassa on ratkaistavana vielä monta ongelmaa.

Uuden yhtiön on tarkoitus tarjota osatyökykyisille pitkäaikaisia työsuhteita.­

4.5. 18:24

Puoliväliriihensä jälkeen hallitus esitteli viime viikolla uutena työllisyystoimena Välittäjä Oy:ksi nimetyn yrityksen, joka palkkaa osatyökykyisiä pidempikestoisiin työsuhteisiin tarjoten vuokratyövoimaa muille työnantajille.

Oppositiolta työllisyystoimet eivät juuri saaneet kiitosta. Esimerkiksi Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo kutsui kehitysvammaisten työllistämistä kyllä hyväksi sosiaalipolitiikaksi.

– Mutta eivät nämä mitään työllisyystoimia ole, lisäsi hän Helsingin Sanomien haastattelussa.

Välittäjä Oy:n työllisyysvaikutukseksi hallitus on ilmoittanut 1000, joten hallituksen reilun 40 000 lisätyöllisen tavoitteen kannalta uutta yhtiötä ei voi pitää kovin merkittävänä. Hankkeen tausta onkin enemmän sosiaali- kuin työllisyyspolitiikkaa.

Kimmo Ruth.­

– Tällä toimenpiteellä on sosiaalipoliittisia ja ihmisoikeuksista lähteviä perusteita, kertoo työmarkkinaneuvos Kimmo Ruth työ- ja elinkeinoministeriöstä.

– Vammaisilla henkilöillä on oikeus työhön, se on perusoikeus ja kirjattu kansainvälisiin sopimuksiin. Se vaatii toteutuakseen tällaisia järjestelyjä. Tässä ei ole kyse uudistuksesta, joka vahvistaisi julkisen talouden kestävyyttä. Sillä tavalla tämä poikkeaa muista työllisyystoimista.

Ruthin mukaan toiminta on pidemmän päälle kuluneutraalia, eli se ei tuottaisi varsinaisia lisäkuluja valtiolle. Toimintaan tarkoitettu valtionapu kuluisi kuitenkin jollain muulla tapaa osatyökykyisten hyväksi.

– Idea on, että he työllistyisivät riittävän pitkäkestoisiin työsuhteisiin normaaleilla työehdoilla. Tämä yhtiö hankkisi työtilaisuuksia normaaleilta markkinoilta, Ruth sanoo.

Hallituksen piirissä yhtiötä on valmistelu viime vuoden syksystä lähtien. Tarvittava lakiesitys aiotaan antaa budjettilakina tämän vuoden syksyllä, ja yhtiön on määrä aloittaa toimintansa ensi vuoden aikana.

Ruth kuvaa aikataulua on kiireiseksi. Ratkaistavana onkin vielä monta asiaa.

Välittäjä Oy:n esikuva on Ruotsin valtion perustama ja omistama Samhall, jonka toimii esimerkiksi kiinteistöhuollon alalla.

– Suomessa ei vielä ole tehty päätöstä siitä, millaisille markkinoille yhtiö asettuu. Tarkempi toimintamalli on vielä miettimättä, se ratkeaa valmistelun kuluessa, Ruth toteaa.

– Yritykselle valitaan tietenkin toimiva johto, joka lähtee käytännössä rakentamaan toimintaa. Työ- ja elinkeinoministeriö toimii omistajaohjaajan roolissa ja määrittelee sille tavoitteet.

Hanke saa alkuun 20 miljoonan euroa Suomen kestävän kasvun ohjelmasta, jonka rahoitus tulee EU:n kertaluonteisesta elpymisvälineestä. Elpymispaketti tarvitsee tosin vielä kahden kolmanneksen enemmistön äänet eduskunnassa.

Lisäksi valtiontalouden kehyksistä varataan hankkeelle valtionavustuksena 10 miljoonaa euroa vuodessa.

Ruotsissa Samhallille maksettava vuosikorvaus on noin 600 miljoonaa euroa. Yhtiön palveluksessa on osatyökykyisiä ja hallintohenkilöstöä vajaat 25 000 työntekijän verran.

Määräraha on laskennallisesti siis noin 24–25 miljoonaa euroa 1000 työntekijää kohti. Myös arvio Välittäjä Oy:n työllisyysvaikutuksesta perustuu osittain Ruotsin Samhallin esimerkille.

– Pidemmällä aikavälillä meillä on oletus, että puolet yhtiön liikevaihdosta on julkista tukea valtiolta ja toinen puoli myyntituloa, Ruth kertoo.

– Vuositasolla yhtiö saa siis 10 miljoonaa valtionapua ja 10 miljoonaa euroa myyntituloja. Tämä 20 miljoonaa kun jaetaan 25 000 eurolla, niin saadaan vajaa tuhat henkilötyövuotta.

Vaikka Suomessa valtion määräraha ja arvio työllisyysvaikutuksesta ovat paljon Ruotsia pienempiä, niin laskutapaa voi pitää hieman ylioptimistisena. Ruotsin Samhall pystyy työ- ja elinkeinoministeriössä tehdyn selvityksen mukaan nimittäin kattamaan myynnillä vain noin kolmanneksen eikä siis puolta kustannuksistaan.

Ruotsissa Samhallia on syytetty kilpailun vääristämisestä, koska valtion rahoilla tuettu yhtiö on voittanut useita tarjouskilpailuja.

– Nämä ihmisethän eivät saa työpaikkoja ilman valtion erityistä tukea, työnantajat eivät hanakasti tätä ihmisryhmää palkkaa. Muut yritykset saattavat kokea sen markkinoiden vääristymisenä, kun julkisella rahalla tuettu toimija tulee markkinoille, ja joku saattaa epäillä, että se vie työtilaisuuksia muilta yrityksiltä, Ruth selittää.

Ruotsin ongelmat pyritään Suomessa välttämään. Ennen yhtiön toiminnan on tarkoitus kehittää keinoja, joilla mahdollinen markkinoiden vääristäminen vältetään.

– Siellä tulee olemaan jonkinlaisia menetelmiä, joilla yhtiö arvioi kuinka suuri markkinaosuus sillä voi olla jollain tietyllä alueella. Mutta näistäkään ei voi vielä yksityiskohdissaan vielä sanoa, Ruth toteaa.

Joka tapauksessa voi kulua aikaa, ennen kuin uusi valtionyhtiö saa myyntiä aikaiseksi.

– Suomessa voi olettaa myynnin ulos olevan ainakin aluksi vaatimattomampaa kuin Samhall-yhtiöllä, TEM:n selvityksessä arvioidaan.

Työllistämistavoitteet saatetaan siis ehkä tavoittaa ja jopa ylittää, jos yhtiölle keksitään Ruotsin mallia parempi yritysidean ja toimintatapa.

Yhtiölle asetetaan tavoitteeksi, että osa työntekijöistä työllistyy kuitenkin lopulta muun työnantajan palvelukseen avoimille työmarkkinoille.

Välittäjä Oy saattaa työllistää myös välillisesti muitakin kuin omia työntekijöitään. Yhtiön tehtävänä on nimittäin järjestää työntekijöilleen työllistymisessä tarvittavaa tukea sekä työkykypalveluita. Ruthin mukaan nämä voivat olla esimerkiksi työhön tehtäviä muutoksia, koulutusta tai muuta palvelua, joiden avulla työntekijät tarvitsevat töihin päästäkseen tai niitä tehdäkseen.

Näitä tukipalveluja Välittäjä Oy saattaa tarpeen tullen ostaa myös ulkopuolelta.

– Esimerkiksi vammaisjärjestöt, tai muut yhteisöt, jotka tuottavat palveluja, voivat olla yhteistyökumppaneina palvelutuotannossa. Järjestöt seuraavatkin tätä valmistelua tiiviisti, Ruth kertoo.

Osion tuoreimmat

Luitko jo nämä?