Öljylämmittäjille jaettava tuki loppui kesken – 10 miljoonaa euroa lisää jakoon omakotiasujille

Hakemuksia öljylämmityksen vaihtamiseksi kestävämpään lämmitysmuotoon tuli viime vuonna niin paljon, että 28 miljoonan euron avustuskassa tyhjeni hetkessä. Nyt tukikassaan kipataan 10 miljoonaa euroa lisää haettavaksi.

Öljylämmityksestä luopumiseen tarkoitettu tuki ehti loppua syksyllä.

Vuoden ensimmäisessä lisäbudjettiesityksessä osoitetaan 10 miljoonan euron määräraha avustukseen, jota tarjotaan pientalojen omistajille öljylämmitysjärjestelmän vaihtamiseksi kestävämpään lämmitysmuotoon, kertoo ympäristöministeriö.

Avustusta sai hakea jo viime vuonna, jolloin ministeriö budjetoi 28 miljoonan euron avustuskassan ja arvioi sen riittävän 10 000 asunnon lämmitysjärjestelmän vaihtamiseen.

Todellisuudessa tukea riitti huomattavasti harvemmalle, sillä odotettua suurempi osa, jopa 95 prosenttia, haki maksimiavustusta eli 4 000 euron avustusta.

Hakijoista 65 prosenttia hakee avustusta siirtyäkseen ilma-vesilämpöpumppuun. 21 prosenttia hakee avustusta maalämpöön siirtymiseksi ja noin 10 prosenttia hakee siirtymistä kaukolämpöön.

Muutama prosentti hakee pienempää summaa eli 2 500 euroa muihin lämmitysmuotoihin, kuten ilmalämpöpumppuun, suorasähköön, pelletteihin tai aurinkosähköön.

Avustusta voidaan myöntää erilaisiin lämmitysratkaisuihin, kunhan lämmitysjärjestelmä ei perustu fossiilisten polttoaineiden polttoon.

– Vähäpäästöisempään lämmitykseen kannustavasta avustuksesta tuli hitti. Pidän tärkeänä, että valtio rohkaisee suomalaisia tarttumaan käytännön toimiin, jotka pienentävät päästöjä. Samalla tuetaan reilua siirtymää kohti hiilineutraalia kiertotaloutta ja luodaan työtä ympäri Suomen”, iloitsee ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen tiedotteessa.

Uudella määrärahalla tavoitellaan noin 2 500 pientalon öljylämmitysjärjestelmän vaihtamista, mikä vähentäisi ympäristöministeriön laskelmien mukaan taakanjakosektorin hiilidioksidipäästöjä vuodessa noin 14,5 kilotonnilla ja lisäisi työllisyyttä noin 300 henkilötyövuodella.

Syyskuusta 2020 lähtien avustushakemuksen on jättänyt jo 10 850 pientalon omistajaa. Pirkanmaan ely-keskuksessa sisällä olevien hakemusten määrä ylittää jo avustukseen aiemmin varatut yhteensä noin 37,4 miljoonan euron määrärahat.

Myönteisen päätöksen on saanut jo 4 502 hakijaa. Kielteisiä päätöksiä on tehty vain 240. Syynä kielteiseen päätökseen on usein se, että lämmitysremontti on toteutettu ennen ehtojen mukaista määräaikaa 1.6.2020 tai että asunto ei ole ympärivuotisesti asuttu.

Avustusta voi saada lämmitysmuodon muuttamisesta aiheutuviin kustannuksiin, jotka ovat syntyneet 1. kesäkuuta 2020 jälkeen vuoden 2022 lopulle saakka.

Hakemusten käsittelyssä on ollut suuren suosion takia ruuhkaa. Käsittelyaika on hakemuksen jättämishetkestä riippuen noin 4–6 kuukautta.

Tähän mennessä jo 1 318 pientaloasujaa on ehtinyt toteuttaa hankkeen ja saada avustuksen. Euromääräisesti avustusta on maksettu noin 5,2 miljoonaa euroa. Avustuksen positiiviset työllisyysvaikutukset alkavat ministeriön mukaan jo näkyä.

Ministeriön myöntämän avustuksen lisäksi öljylämmittäjä voi saada tukea lämmitysmuodon vaihtamiseen kotitalousvähennyksestä. Se on enintään 2 250 euroa henkilöä kohden. Puolison kanssa vähennystä voi saada yhteensä 4 500 euroa.

Toinen vaihtoehto on hakea asuinrakennusten energia-avustusta Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukselta eli ARAlta. Energia-avustushakemusten käsittelyaika on tällä hetkellä 5–6 kuukautta.

Avustushakemusten jakautuminen uuden lämmitysmuodon mukaan ja hankkeiden kustannusten keskiarvot

  1. Ilma-vesilämpöpumppujärjestelmä, 65 %, 10 804 euroa

  2. Maalämpöpumppujärjestelmä, 21 %, 16 661 euroa

  3. Kaukolämpö, 10 %, 8 114 euroa

  4. Sähkö, 2 %, 5 117 euroa

  5. Muu, esim. hake, pelletti ja aurinkoenergia, 2 %, 8 158 euroa

Osion tuoreimmat

Luitko jo nämä?