It-firma paljasti työntekijöidensä keskipalkan – avoimuutta pohditaan myös Nokiassa: ”Tämä on kovasti keskustelussa”

Pienissä it-firmoissa jopa kaikki palkkatiedot voivat olla avoimia, kuten Codeolla: ohjelmistokehittäjällä keskimäärin 6 652 euroa.

Palkkojen avoimuus luo hyvää työnantajakuvaa.

20.2.2021 7:25

Kiinnostus palkka-avoimuuteen kasvaa yrityksissä. Useissa pienissä suomalaisissa it-firmoissa palkkoja on jo avattu.

Myös verkkolaitevalmistaja Nokia ottaa varovaisia vauvanaskeleita kohti palkka-avoimuutta. Toistaiseksi sellaisesta läpinäkyvyydestä ei ole suunnitelmia, että henkilöstö pystyisi esimerkiksi katsomaan toistensa palkkoja.

– Meidän palkkamme eivät ole läpinäkyviä, mutta tämä on kovasti keskustelussa. Sen takia olemme alkaneet selvittää, miten tällainen globaali firma voisi sen fiksusti tehdä niin, että siitä on hyötyä työntekijöille ja -hakijoille, Nokian monimuotoisuudesta ja yhdenvertaisuudesta vastaava johtaja Anneli Karlstedt kertoo.

Palkkatiedot liittyvät liiketoimintaan ja kilpailuasemaan osaajista, ja siksi niiden julkistaminen vaatii pohdintaa. Toistaiseksi globaalit yhtiöt ovat olleet varovaisia. Tärkeää on tällä hetkellä seurata, mitä liikkeitä muut tekevät.

– Olemme aloittaneet datan keräämisen siitä, mitä muut yritykset tekevät it-alalla. Olemme oppimisvaiheessa.

Johtaja Anneli Karlstedt vastaa Nokian monimuotoisuudesta ja yhdenvertaisuudesta.

Nokia on mukana Bloombergin 380 globaalia yritystä kattavassa gender equality -indeksissä, josta se pääsee tutkailemaan muiden dataa niiden tasa-arvotoimenpiteistä.

Lisäksi Nokia on yrittänyt etsiä, löytyisikö jo muista globaaleista teknoyhtiöistä viiteyhtiöitä tai esikuvia, niin kutsuttuja benchmark-tapauksia, joista ottaa oppia palkka-avoimuuteen siirtymisessä.

Se auttaisi Karlstedtin mukaan erityisesti monenlaisia osaajia, kuten it-alalle hakeutuvia naisia, joilla ei ole uskallusta, taustatietoa tai kokemusta esittää reippaita palkkatoiveita. Palkkahaitarin kertominen näyttäisi, miten oma osaamistaso arvotetaan, vaikka kyseistä paikkaa ei saisikaan.

Sijoittajilta painetta

Palkka-avoimuuden hankkeet liittyvät erityisesti pörssiyhtiöissä niiden vastuullisuustoimintaan. Karlstedtin mukaan painetta tulee yhä enemmän myös sijoittajilta.

– Erityisen valveutuneita ollaan Yhdysvalloissa.

Ympäristö ja ilmasto ovat jo pidempään kiinnostanet sijoittajia, mutta yhä enemmän kiinnostavat myös palkka-avoimuuteen kytkeytyvät yhteenkuuluminen (inklusiivisuus) ja monimuotoisuus.

– ESG-vaatimukset (vastuullisuus ja kestävyys) koskevat erityisesti listattuja yrityksiä. Palkkaerojen sulkeminen ja palkka-avoimuus ovat sijoittajille konkreettinen tapa nähdä, onko yhtiö aidosti sitoutunut inklusiivisuuteen.

– Sieltä tulee nyt tosi selkeästi ja välillä aika lujaakin kysymyksiä, miten toimitte näiden monimuotoisuuteen liittyvien vastuullisuuskysymysten kanssa. Mitä enemmän näistä asioista voidaan viestiä sijoittajille, sitä parempi.

Palkka-avoimuuden kysymys liittyy Karlstedtin mukaan myös siihen, miten kiinnostava yritys on työnantajana. Katselevatko työntekijät ulospäin vai haluavatko he pysyä samalla työnantajalla?

Nokia poisti kerralla palkkaerot

Nokia herätti paljon myönteistä huomiota, kun se poisti kertarysäyksellä perusteettomia palkkaeroja koko konsernin tasolla alkuvuonna 2019. Yleensä suuryhtiöt tekevät vastaavia ohjelmia pidemmällä aikavälillä.

Yhtiö analysoi ulkopuolisen konsulttitalon kanssa kaikkien 100 000 työntekijänsä palkat samanarvoisesta työstä ja poisti erot. Analyysin pohjana olevia palkkaa määrittäviä osatekijöitä on parikymmentä.

Nokia ei ole kertonut hintalappua. Kyse oli merkittävästä, mutta ei materiaalisesta investoinnista, Karlstedt sanoo.

Yli 90 prosenttia perusteettomista eroista koski naisten palkkoja. Vuosittaiseksi laajentuneessa ohjelmassa korjataan sekä miesten että naisten palkkaepätasa-arvoa.

Viime vuoden huhti–toukokuun palkkakierroksella Nokia poisti jälleen eroja. Niitä oli edelliskertaa huomattavasti vähemmän, ja myös naisten osuus oli kaventunut.

Näin Nokiassa poistetaan eroja

Karlstedtin mukaan tärkeintä palkkaerojen poistamisessa on löytää kohdat, joissa eroja syntyy.

Käytäntöjä on kehitetty läpi firman ja eri toimintojen: rekrytoinnissa, esimieskoulutuksessa ja työsuoritusten arvioinneissa. Palkkojen monitorointia on lisätty, sillä monissa maissa naisten palkkoihin tai vähemmistöryhmiin liittyvät asenteet istuvat sitkeässä.

Naisia myös opastetaan neuvottelemaan palkkaneuvotteluissa.

Työhaastattelussa työnhakijan edellisessä työpaikassa saamaa palkkaa ei kysellä edes niissä maissa, joissa se on sallittua, eikä tietoa oteta huomioon, vaikka hakija itse kertoisi sen.

 Palkkauksessa "reilu palkka kollegoihin verrattuna" on aivan avainasia.

Karlstedt katsoo palkkausta globaalista vinkkelistä. Suomessa palkkatasa-arvo on maailman parhaimmistoa, mutta tekemistä on yhä.

– Johtotason tehtävissä on yhä vähemmän naisia, ja sitä kautta naisten keskipalkoissa on huomattava ero yhteiskunnassa ja yritysten sisällä.

– Mediaanipalkka kertoo meille Nokiassa, että naisia on pääasiassa keskijohdossa, mutta vähemmän ylemmässä johdossa. Se on ollut talon sisällä perusteena rakentaa putkea, jossa valmennetaan ja autetaan naisia näkemään seuraavia askeleita uralla.

Vaikka palkka-avoimuudesta keskustellaan, Nokia ei kerro Suomen-toimintojen palkoista, palkkaerojen muutoksista tai mediaanipalkoista euromäärinä edes globaalilla tasolla.

Palkka-avoimuutta jo useissa it-firmoissa

Rohkeimpia avauksia ovat Suomessa toistaiseksi tehneet pienet it-alan yritykset.

Esimerkiksi Futurice, Vincit, Sysart, Codeo, Luoto Company, Fraktio ja Sharetribe puhuvat palkka-avoimuuden puolesta.

Futuricen henkilöstöjohtaja Olli-Pekka Saksa kertoo, että hieman yli puolet henkilöstöstä jakaa palkkatietonsa vapaaehtoisesti talon sisällä. Joka palkkakierroksella yritys julkaisee henkilöstölle tilastoja palkoista ja korotuksista.

– Uskon, että julkiset esimerkit palkka-avoimuudesta luovat odotusarvoa työnantajan toiminnasta ja lisäävät palkka-avoimuutta. Palkkauksessa "reilu palkka kollegoihin verrattuna" on aivan avainasia.

Pörssiyhtiö Goforessa julkistetaan säännöllisesti sisäisesti kaikki palkat anonyymisti. Lisäksi jokainen voi harkintansa mukaan kertoa oman palkkansa muille yhtiön intrassa. 150 henkilöä vajaasta 600:sta on tehnyt näin.

Ohjelmistofirma Codeo kertoo, että sen henkilöstön ansiot ovat toimialan yläkymmenyksessä. Codeon verkkosivuilla on avattu palkkausta laajasti.

Ohjelmistokehittäjän palkka oli viime vuonna keskimäärin 6 652 euroa. Keskipalkka oli noussut selvästi edellisvuoden 6 046 eurosta kuukaudessa. Liikevaihdosta 80 prosenttia maksettiin ulos palkkoina, yhtiöstä kerrotaan.

Seuraa ja lue artikkeliin liittyviä aiheita

Osion tuoreimmat

Luitko jo nämä?