Nämä ammatit ovat Suomelle välttämättömiä – katso lista, minkä alojen osaajat saavat tulla yhä maahan - Taloussanomat - Ilta-Sanomat

Nämä ammatit ovat Suomelle välttämättömiä – katso lista, minkä alojen osaajat saavat tulla yhä maahan

Viranomaiset arvioivat, mitä töitä on Suomessa pakko tehdä uusien rajatiukennusten oloissa.

26.1. 10:00

Ministeriöt ja viranomaiset ovat määrittäneet ne kriittiset työtehtävät, joiden perusteella Suomeen saa yhä matkustaa rajatiukennusten oloissa.

Kriittiset työtehtävät ovat sellaisia, joita ei voi viivästyttää ja joiden tekemättä jäämisellä olisi merkittävä vaikutus huoltovarmuuteen tai toimialan toimintaan.

Suomi on sallinut tästä viikosta alkaen vain välttämättömän työmatkaliikenteen rajoillaan. Rajoitukset ovat voimassa kuukauden.

Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisemalla listalla ovat nämä kriittiset työt:

1. Maa-, puutarha- ja kalatalous

 • Kotieläintuotannon ja eläinten välttämätön hoito

 • Kasvintuotannon välttämätön työ avomaalla ja kasvihuoneissa sekä rehutuotanto

 • Ammattikalastuksen ja kalankasvatuksen työt

 • Maatalous- ja puutarhatuotannon suorat palvelut, kuten elintarvikkeiden jatkojalostus ja koneiden korjaus

2. Elintarvikehuolto

 • Koneiden ja laitteiden asennus, ylläpito ja huolto

 • Alan teollisuuslaitosten erityisasiantuntemusta vaativa auditointi ja sertifiointi

3. Energiahuolto

 • Erityisasiantuntemusta vaativat asennus-, huolto- ja korjaustyöt

 • Vastaavat koestus- ja koekäyttötyöt

 • Näihin liittyvät valvonta- ja tarkastustehtävät

 • Energiantuotantoon tarvittavat polttoainekuljetukset

 • Ydinvoima-alalla tuoreen ydinpolttoaineen kuljetukset, ydinvoimalaitosten vuosiseisokit ja näihin liittyvät tarkastus- ja huoltotoimenpiteet, laitoksen käyttöönottoon liittyvä työ, turvallisuustarkastukset

4. Meri ja valmistava teollisuus

 • Korjaustelakoiden välttämättömät työtehtävät ja telakoiden erikoisasennus ja -asiantuntijatyö

 • Hankintaketjussa laajasti vaikuttavat järjestelmien, laitteiden ja tuotantolinjojen asennus, käyttöönotto, huolto ja auditointi

5. Rakentaminen

 • Sairaalalaitteiden erikoisasentajat ja -asiantuntijat

 • Sairaaloiden sähköjärjestelmien erikoisasennus sekä koneiden ja laitteiden kiireellinen huolto

 • Muun kriittisen infran kiireellinen erityisasiantuntijatyö ylläpidossa (väylät, sähkö, erityisasiantuntemusta vaativa lämpö, tietoliikenne, jätehuolto)

 • Vesihuollon erityisasiantuntijat koneiden ja laitteiden kiireellisessä huollossa ja kunnossapidossa

 • Energiantuotantolaitosten erikoisosaamista edellyttävät kiireelliset asennus-, rakentamis-, ylläpito-, korjaus- ja huoltotehtävät

 • Erikoiskuljetuksiin ja eritysnostokaluston käyttöön liittyvä työ

6. Liikenne- ja viestintä-ala (tavara- ja rahtiliikenne jatkuu rajoilla)

 • Viestintäpalvelujen ja viestintäverkkojen käytettävyyteen liittyvä erityisasiantuntijatyö

 • Huoltovarmuuteen ja ulkomaankauppaan liittyvien kuljetusten jatkuvuuteen liittyvä erityisasiantuntijatyö (meri, ilma, raide, tieliikenne ja logistiikka)

 • Välttämättömän infran parissa työskentelevät erityisasiantuntijat

 • Liikennepalvelujen käytettävyyteen liittyvät erityisasiantuntijat

 • Liikenneverkkojen turvallisuuteen ja toimintavarmuuteen liittyvä eritysasiantuntijatyö

 • Sää-, meri- ja olosuhdepalvelujen saatavuuteen liittyvät erityisasiantuntijatyö

7. Kemianteollisuus

 • Erityisosaamista edellyttävä asennus-, määräaikaishuolto- ja korjaustyö

 • It-järjestelmiin liittyvät erityisasiantuntijatyö, tuotannonohjaus- ja automaatiojärjestelmät

8. Lääketeollisuus ja terveysteknologia

 • Erityisasiantuntija työ lääketeollisuuden, laboratorioiden ja terveydenhuollon laitteiden huollossa ja korjauksessa

 • Uusien laitteiden asennukseen ja käytön koulutus erityisasiantuntijatyönä

 • Sairaalalaitteiden erityisasiantuntemusta vaativa huolto- ja korjaustyö

9. Metsäsektori

 • Metsän istutus- ja kylvötehtävät ja työ metsätaimitarhoilla

Osion tuoreimmat

Luitko jo nämä?